ka 42 INS 8760/2016
[plsmmum vlaku; du u-1 ulluw! i:th mailů. Š.. wmmłudmłt nabyl umím..-_. 'I i WIG-I HUHÚU 1.,". l. i 'l

[-ůna VII :4:2: 1452 ms ETEDIEME-usm vs .u m. . I *-h .a *Ě* Škodmrá anonymizovano . nar. 19H _ a .Jiráskova 533 _ gn '-51754 vambark ._ J, :g-a Mmapłamml | IMM,MMM i 3 **qu "mmmmum l i mi *I Mamma! l 'Z j .......... . mmmm n. _ _ MI;Spisová značka:42INS 8760/2016 Identifikace dotazu:16463-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:19.05.2016 14:40 Kontrolu proved :ZHavlíčková Petra

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:0 adresátů nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjišťována DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

Adresátzškodová anonymizovano , anonymizovano , ?34% podnikajíc IDzšKODOVÁJITK250874 2 IČ: 02933471, podnikající FO í FO

Hledáno v DS:typ: PFO, Škodová, Ji anonymizovano , 02933471 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk Krajský soud v Hradci Králové, Čs.armády Strana 1 z 1

AAM112R 218, PSČ 502 08