ka 42 INS 21769/2013
Spisová značka:42INS 21769/2013

Identifikace dotazu:66189-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:07.06.2016 13:42 Kontrolu provedl: Gocala Lukáš

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:4 adresátů

přístupná DS:4 adresátů ověřována pouze přístupnost DS:4 adresátůAdresátzčeská spořitelna, a 45244782, právnická Údaje o schránce: typzpo

IČ: 45244782

Adresa: ins. správce Údaje o schránce: typzpo Název DS firma: KOPPA, IČ: 25428578 Adresa:

Adresát:Mbr. Budzinski Petr obch.náz. advokátka

IČ: 66253578

Adresa:

nar.

.s., IC:

Olbrachtova 62/1929,

Adresát: KOPPA, v.o.s., IČ: 25428578,

Hvězdná 491/21,

, advokát Údaje o schránce: typzpF0_ADVOK

AdresátzMgr. Čížková Jana, IČ: 66253578, , advokát Údaje o schránce: typzpF0_ADVOK

Na Máchovně /1610,

V

TYPľprávnická

1D DS:wx6dkif

Název DS firma: Česká spořitelna, a.s.

Typ:

14000 Praha 4,

CZ ins. správce

ID DS:n2zggme

V.O.S.

46001 Liberec,

Název DS Petr Budzinski, firma: Mgr.

IČ: 71333355

Adresa: Letenská 8/121, 11800 Praha, CZ nar. 07.04.1978

26601 Beroun,

25.10.1972

CZ

TYPľadvokát ID DS:dqd6m3h

Petr Budzinski,

TYPľadvokát

ID DS:3ynhtyc

Název DS Jana Čížková, firma: Čížková Jana, Mgr., advokátka

CZ

ID:ČESKÁ SPO45244782

Stav DS Přístupná

IDzKOPPA,

Stav DS Přístupná

IDzBUDZINSPETR Stav DS Přístupná advokát, ev.Č. 10735

ID:ČÍŽKOVÁJANA

Stav DS Přístupnánepřístupná DS:0 adresátů

z toho DS nenalezena proz0

nově zjištbvána DS pro:0 adresátů z toho DS nalezena proz0 adresátů adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSTCAB

Strana 1 z 1

AAM112R