ka 39 INS 9856/2015
Spisová značka:39INS 9856/2015 Identifikace dotazu:58856-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:06.06.2016 08:23 Kontrolu proved J©BC. Fussová Jana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů

DS hledána pro:3 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátů AdresátzMgr. Lubojacká Zuzana, nar. Typµins. IDzLUBOJACZUZA 2 07.05.1982, IČ: 01454480, ins. správce správce Údaje o schránce: typ:PFO_INSSPR ID DS:ivf84tu Stav DS Přístupná Název DS Zuzana Lubojacká, firma: Mgr. Zuzana Lubojacká-Insolvenční správce IČ: 01454480 Adresa: Dobrovského /724, 73801 Frýdek-Místek, CZ nar. 07.05.1982 AdresátzPROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: TYPµprávnická IDzPROFI CRE61860069 1 61860069, právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:gz8ftup Stav DS Přístupná Název DS firma: PROFI CREDIT Czech, a.s. IČ: 61860069 Adresa: Klimentská 24/941, 11000 Praha 1, CZ nepřístupná DS:0 adresátů nově zjią»ována DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů Adresátzµng. Havela Milan, nar. T31 fyzická ID:HAVELA MILA061051 1 06.10.1951, fyzická Hledáno v DS:typ: FO, Havela, Milan, 06.10.1951 Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 Z 1

AAM112R