ka 39 INS 573/2016


Www- Inath

-'I HHWWÉHHUHDU *u--5mm vim. wanna]-' WHHÁDN JENADHE TA .lmhupłl'ímtnrduw

KSBR 39 IMS SYBIZOIů-A-lü Usnesení VS K Iü»ű

!WWW WWW

*FSŮEE-ůhřü'lú. _ anonymizovano Herman aç Mnmum Hmmm!!-RUMÍ©ÍĚ 51344 ' _ . 602 DÚ Brnu pfimnimhyäuiaülinpfm I-,hmmm-'mnm MummhhIIII aa.

.. _ r *mundi-und ' _Spisová značka:39INS 573/2016 Identifikace dotazuz75058-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:01.06.2016 09:51 Kontrolu provedl; Zajíčková Ivana DiS.

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:0 adresátů nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjią»bvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:1 adresátů

AdresátzHerman anonymizovano , anonymizovano , Tbř» fyzická IDzHERMAN PETR281190 1 fyzická

Hledáno v DS:typ: FO, Herman, P anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R