ka 37 INS 27839/2015


" wr IHW-!5mm mm'

KSBR 3? INS 27839520 i5nU5n. VS -A-IÚ 305 ummmammaHmmm 11mm tax. 'ia-ů a .if-1:

anonymizovano Mlách má. HMS Havlíčkma ETB 6?? U2 Rájec-Jaslruhi

IMMMWM MŮMIM

' 'IE Hmmm MDA!

KSBR 37 IMS ZTE3WZŮ IS-Usn. VS

IM mm 1mm mi' nn mi JN !mm jm MIILW gn

WII.Ludmila Mládkuvá. mi. HH? Havlíčküva ů'r'ä 6?? 02 Rájec-Jestřehl.Hmm m' .rmmunth g

p u :mth

Spisová značka:37INS 27839/2015 Identifikace dotazuz94598-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:16.05.2016 08:32 Kontrolu proved :ZHanzlová Iveta

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjią»bvána DS pro:2 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena pro:2 adresátů

Adresátleádek anonymizovano , anonymizovano , IČ: Typµpmdnikajíc IDzMLÁDEK J1ŘÍO80548 1 46934847, podnikající FO í FO

Hledáno V DS:typ: PFO, Mládek, J anonymizovano , 46934847 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Adresát:Mládková Ludmila, nar. Typµppdnikajíc IDzMLÁDKOVLUDM190847 1 19.08.1947, IČ: 41555601, í FO podnikající FO Hledáno V DS:typ: PFO, Mládková, Ludmila, 19.08.1947, 41555601 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R