ka 34 INS 27390/2015
Krajský suud v Ústravě Havlíčkův!) nábřeľí 34 728 HI üstrava 1335r. .-" '__': :5mm WWÍEH numu Typu. v v

."I ' u :5.4.

:EPE.:' L -l_~:..l_;iůe-..-1u.. . Ě r-I..

' gl. l J I |.

. .1.I.| r u I

-.-te I :ah--±±L 55:. .. ryä̱±-µb l Ill* : .I .

11 .. I. Iřµ. _.+. 'g

---:. ł.: .' *-g' =;-*

.; .-M..-.;.-.~ i

dn ..Im . ....... ..aalł _ w:: binuhysuäsiłhlpisemnmü MEWMW

*5... 'zla-J g. '.', "F-I! _H.-:"

-_.;_.._ '..r I-."

5I -.||.'l l i E nwm Ill uuimmulumuju

*11313

|üý|l|jl1ljl||ll|||l11l|

.k I. '-'L ' '...I-J..--_' I.'-i:-' .' I ' .'-

':.'-..-:-_.'_ .'H'l" ..1. 'L'

_ mnm r 'I .-_

l l I.-5a.

I . . ' 1 I-E .'1. _ 11' I-1 l II' __ _|__ l n I I I .-. ..l-'l :I" l-_ JJ' I I II .-rl-I-'-a-u-'-. ' r I "

anonymizovano Masnica

756 114 Hmi' Hµüµłükü'µ ITSSpisová značka:34INS 27390/2015 Identifikace dotazu:101385-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:02.06.2016 10:11 Kontrolu provedlzµeuberová Romana

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjią»ována DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzMasnica anonymizovano , anonymizovano , Typµpwdnikajíc IDzMASNICAMAREl4ll76 2 IČ: 73334456, podnikající FO í FO

Hledáno V DS:typ: PFO, Masnica, Ma anonymizovano , 73334456 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R