ka 33 INS 4037/2016


ąířil..linií-!il .

Ěăííäl. u .. . .. .5555.55 552;: EEE-E. Na., ..SGE ?Heřman . .TH .m I. ._ ...III-..q -kazu. . -rizika

ăą___ąąąąą _.

.. . w±cmä mäřumuăb u ©É©Ě m7: mm EQ A._ . -n. A..

Ě ..3-m N

_ . ..zł-...ET EĚÍ.EĚ

E Ěą __ _ ._ a 53.3355 .ĚĚĚ.Ě

. ..Pipi-ł-!Ě E

.Hąnřąă u Ě? ..ľ©ĎĚE .

n _ ?ným mmmµmumä 'Em a.. EE ĚääSpisová značka:33INS 4037/2016 Identifikace dotazuz33425-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:19.05.2016 10:34 Kontrolu provedl: Tkaná Pavlína

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:0 adresátů nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjią»ována DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzBulantová anonymizovano , anonymizovano , TYP=:fyzická IDzBULANTODANAlZO559 l fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Bulantová, D anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R