ka 29 INS 8942/2016
WMWW. _ mu?

WIN' ' memlcunumu :ąíři/Wo. . 'FH-#HIHIMPBHH 1 Jminup ::iw ::čína e KSBR 29 INS 394m016-A-10 usnesení VS m ; .» ÍIIIHIIM WIHIIIMIJMNINIIÍIIIINIIMI "RIMINI *531:.5-5-20115-1* msát: .. _ anonymizovano Slnváková, ran-č.19?? stubuditelů 1309 :mu: e u nm[:mmgim::ü 688 ü] Uherský Brod --!Hi 3% ©'Lgmp M-'ř MMMkW....

m r--Hull-im

Spisová značka:29INS 8942/2016 Identifikace dotazuz53148-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:19.05.2016 14:53 Kontrolu provedl: Osolsobě Milena

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:0 adresátů nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjią»bvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

Adresát:Slováková anonymizovano , anonymizovano , T31 podnikajíc ID:SLOVÁKOJANA180777 l IC: 73807427, podnikající FO í FO

Hledáno V DS:typ: PFO, Slováková, J anonymizovano , 73807427 Dotaz proveden na tyto typy DS: PFO, PFO_ADVOK, PFO_DANPOR, PFO_INSSPR Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R