ka 29 INS 5226/2016
minimum Mill]mann, [FBI'I'I'I II Flip *u 'Im-HH--n m u u u a . . ..I -mlhíüillku .

u uüuuuummlm Rum mi.

.... mw.. KSBR 9 INS 5226ü016-A-18 usnesení VS

'umí !HHIHIHQIMEWJMMĎIIMIIWIN

EYE'ľ-S *-1*

resát:

anonymizovano Antalová, rnč. 1965 Díly 62D ?68 II Chrüpyně-Imwmmmm .. ........ ' m Williama mmSpisová značka:29INS 5226/2016 Identifikace dotazu:32727-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:19.05.2016 14:47 Kontrolu provedl: Osolsobě Milena

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzAntelová anonymizovano , anonymizovano , TST fyzická IDzANTELOVIVANOZO765 l fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Antelová, Iv anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R