ka 27 INS 17000/2015


r'-MWŠM'MW'WM Údfsnntel: Krajăký 5:9 ud u Českých Budějoviciă uIásilluałpísIEmnusühyiadudánaíudmďämj Zátküvü nábřeží 2 .... .._ .m 370 34 České Budějüvice www#-adresät nebyl :mik-n, byla :hub " písemnost] ulnäena du dumwlí ini ad DDHUĚEHHA DGULASTHIEH HUHIDU m uživanéschränkj I "EUHLÁDAT TYP ł ... [minut l I "-' :i' i .I | Í-Ma lI|.||!||||I!||l|a||||IIEllíln§|||||Ei|l.||I|!l|= ł | | Sľrn *3557'11-5-2015-1*

2? IMS 1Tüüüł2ü15-á-14 usnesení VS Prał

Adresát: _ Antnnm Unrtel

Krčínuvg 11D6I28 370 11 Ceské BudějüviceJména q qu'ąní'uăüąihjíchsuhyrdumm !minn a piümeui Huby. Imará :ásilim přemla :Z "Ef " *~ł': _ h I a* ' É" fil !ht-h Huby, která :ásillm přemla, kadmiálwi E: 1 :TT-I 5:1 _ -..._.LI Pulvnuji přewetítélu :ásillqr dne *i É. r iűr i*** s; r;-Fudplsusuhy, která :áiilliu pře-vrah_-=' ÉdPľiľrdávajldthdummmł:

Spisová značka:27INS 17000/2015 Identifikace dotazu:36574-5/2016

Datum a čas provedení kontroly:07.06.2016 06:50 Kontrolu proved JZKorešová Gabriela

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:l adresátů z toho DS nalezena prozl adresátůAdresátzvortel Antonín, fyzická 13% fyzická ID:VORTEL ANTO

Hledáno V DS: typ: FO, Vortel, Antonín Údaje o schránce: typ:

ID DS: Stav DS:Dotaz proveden na tyto typy DS:FO

z toho DS nenalezena pro:O adresátů

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------

Tisk KSJICCB Strana 1 Z 1

AAM112R