ka 14 INS 16/2015
.TÉ_-_ _

lig?? : _-Krajský sand v Ústraaě nam mnm 'mim a. ~ " u" ' Havlíčkova nábřeží 34 TZB EI üatrava man::

ŠJ: a.: ' _ "*ř.

un-I' i Mu-'

ápmaa adm-'Ltth umím.-" _' _ _. :ena . . ..-_'-_-._II HIRDDULHSTHÍCH HKD" Tull.'dua-umu a I'-I-_ _ '1:1..-'.'I.: .

'Mahamwmnłal-'_r-_ ..'.. _.-.l . ' . . -.. i.-a 'l I I I|

-" !NS 1632015 Alň-Raahadnutí u namláni

l|l| 11mm ML' |1| l . WM WW ||1|l§|1|lel|lý|lllä

*1ü9ů2auů 2D

.I .-Via .'if.; I i' "1"?? . .:.Í: III 'IlluEeaä :aaa [Iamm u . = ._ . _._ .__.__.._: . . Hifi-ul.: I .. ::Il-:II _ I. dnł F- I'lrl'l-rI-I-I-H-l-I-I-lv ..... ..ii-.hpmi' l' '-I l l l

anonymizovano Klapkava

Waaadmxaiau ?as 11 Lima-Myalechavice a:

I I| '-.a--. _'I i'_ 1. _r._. .-.-Il. ' ' _ '.'_J'r .. --. ' .-. .: I:.

3 adluätemulfunéuhránłydne.: vmaniduułhyamamdnmlí' .

Jmłmłpnjmmľqdäaajmmajufd; i ..-" I '_. 'T k .f Í"-''.' 5. 1-. ' '.Spisová značka:14INS 16/2015 Identifikace dotazu:109424-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:25.05.2016 08:23 Kontrolu provedlzubreš Lukáš

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:0 adresátů DS hledána pro:1 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:0 adresátů přístupná DS:0 adresátů nepřístupná DS:0 adresátů

nově zjištbvána DS pro:1 adresátů z toho DS nalezena pro:0 adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

AdresátzKlapková anonymizovano , anonymizovano , TST fyzická IDzKLAPKOVJAN1031153 1 fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Klapková, Jan anonymizovano Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

Konec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk KSSEMOS Strana 1 z 1 AAM112R