ka 14 INS 11564/2015


Krajský sand v üstravě Havlíčkův!! nábřełi 34 718 'BI üstrava

Emmalµülmmmhm *mám 'dm-u..."-.... u. .wHi-...I'llw-wä_älll:_ .; F..I_-.l:l. _

17589

Hut-:IE admitnebylusüłtn, [Hammümřtnaapłlprmmµ " k dm! _..ä.....{iă.i±

Wławshäshhmłiłmnmü j ' ' i

I gifj:-; 1mm !Malawi 'u-~.. 'I UČEHKA neumim numu :II

H'-F 'IIC k I t.

H.,-

Jminnapwzw I

Ě' " HlµłMlläHµllWłWl WW = z i:: r 9-ł.-2 u 1 .5 F 1 a k .TL 1":: !NS SIEMENS-ME ruzhudnutwsDwaniüsüutpísłmnmłma t: .... #FWIHEÚ adm# mim [płiu'nn-vühłniduhěłbrlnlnłmida "l x"

Zdeněk Knutný Radniční H43 738 [II Frýdek-Místek. Frýdek

admittmüíłinéa»hliniµdn.-u , i r v ávł-äř-" . Jmhupłümuiudäulµ-_n-._ ' a " k '

.1 l ł 'lh

WH-µ'llr-II-łi ..r "q "-

*l

Spisová značka:14INS 11564/2015

Identifikace dotazuz27589-4/2016

Datum a čas provedení kontroly:05.05.2016 08:34 Kontrolu proved JIKajzarová Táňa

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:l adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:O adresátů přístupná DS:O adresátů nepřístupná DS:O adresátůnově zjią»ována DS pro:l adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena prozl adresátů

Adresát:Koutný Zdeněk, nar. fyzická

04.07.1956, Typ: fyzická

Hledáno V DS:typ: FO, Koutný, Zdeněk,

Dotaz proveden na tyto typy DS: FO

04.07.1956

IDzKOUTNÝÝZDENO4O756 lKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk

KSSEMOS Strana 1 z 1

AAM112R