anonymizovano 89 INS 13967/2015-A-10
anonymizovano 89 INS 13967/2015-A-10

USNESENÍ

anonymizovano soud v Ústí nad Labem rozhodl vyšší soudní úřednicí Janou Horáčkovou v insolvenční věci dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Pod Střelnicí 580, 438 01, Žatec, adresa pro doručování Obránců míru 301, 438 01, Žatec, o insolvenčním návrhu s návrhem na oddlužení

takto:

Usnesení anonymizovano soudu v Ústí nad Labem č. j. anonymizovano 89INS 13967/2015-A-7 ze dne 12. 8. 2015 se mění tak, že insolvenční návrh se neodmítá.

Odůvodnění:

Usnesením označeným ve výroku rozhodnutí odmítl soud insolvenční návrh, když dlužník přes výzvu soudu nepředložil řádný seznam závazků. Z podání založeného na A-8 spisu je však zřejmé, že seznam závazků byl soudu doručen dne 13. 7. 2015, podle úředního záznamu na č. l. A-8 jej kancelář převzala až dne 12. 8. 2015. Do usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu anonymizovano 89INS 13967/2015-A-7 podal dlužník dne 20. 8. 2015 včasné odvolání.

Soud proto podle ust. § 210a o.s.ř. usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu změnil, když odvolání zcela vyhověl.

Poučení: Proti tomuto usnesení lze podat odvolání do 15 dnů ode dne doručení k Vrchnímu soudu v Praze prostřednictvím anonymizovano soudu v Ústí nad Labem.

V Ústí nad Labem dne 25. 8. 2015

Jana Horáčková v.r. vyšší soudní úřednice Za správnost vyhotovení: Lucie Macíková