VK 40 INS 467/2016-A-33
VK: 40 INS 467/2016-A-33 zveřejní usnesení-zamítnutí PO V IR zašli 0b.č.III-dlužníkovi a soudnímu exekutorovi prostř. DS l. 6. 2016

Předáno na kancelář dne: l. 6. 2016

Odesláno dne: 7. 6. 2016 mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení: Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU v '-le-'li--v--I--II II vvvvl .nvm "-l I lllvvvvvlvlvllv

40lNS 467/2016 A-33 U-zamítnutí návrhu, tisková skupina 4013-6/2016 SOUDCE Lhůta: 07.06.2016

40 INS 467-2016 předběžné 2016/06/01 16:49:15 WITCOOR s.r.o., IČ: 25682059, právnická, ID: WITCOOR S25682059 1 Typ DS: P0

WITCOOR s.r.o., Hájecká 1194/12, 61800 Brno, CZ

ID DS: ip5b33x

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena. 07.06.2016 11:03:50

Monika Kalábová 07.06.2016 11:34:14

Zprávu vypravil: Doručeno:

07.06.2016 11:03:50

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

07.06.2016 11:34:14 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu §8, odst. 6 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 09.06.2016 07:06 Kontrolu provedl:

08.06.2016 01:18

Kalábová Monika

mv.._....-.._v. _r. 'u' J

Spisová značka:

Identifikace písemnosti:

Umístění:

Doručované písemnosti:

Adresát:

Příjemce dle DS:

Způsob doručení:

Stav doručení: z. 300/2008 Sb., §20, 1Ie:

Odesláno do DS: Dodáno do DS:

Přehled událostí:

Kontrola doručení:

Poslední kontrola v

KONEC VÝPISU

-'-le-'li--v-vvv lvl. v vlvvlv l l I I v. vv! vvvvlvvvlvv

40lNS 467/2016 A-33 U-zamítnutí návrhu, tisková skupina 4013-6/2016 SOUDCE Lhůta: 07.06.2016

40 INS 467-2016 předběžné 2016/06/01 16:49:15

Mgr. Polanský anonymizovano , anonymizovano , IČ: 40846415, obch.náz. soudní exekutor Exekutorského úřadu Liberec, exekutor, ID: POLANSKPETR161067 2

Typ DS: OVM_EXEKUT

Polanský anonymizovano , Mgr.-soudní exekutor, Voroněžská 144/20, 46001 Liberec, CZ ID DS: bxhg8w4

Nezasláno do vlastních rukou, Fiktivní doručení povoleno

Doručeno

Doručenka byla opatřena elektronickou značkou. Integrita je neporušena.

07.06.2016 11:03:36 07.06.2016 11 :03:36

Monika Kalábová 07.06.2016 17:15:36

Zprávu vypravil: Doručeno:

07.06.2016 11:03:36

EVO: Datová zpráva byla podána.

EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.

07.06.2016 17:15:36 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu §8, odst. 1 až 4 zákona č.300/2008 Sb. v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno. 09.06.2016 07:02 Kontrolu provedl:

08.06.2016 01:18

Kalábová MonikaSpisová značka:4OINS 467/2016 Identifikace dotazuz4013-6/2016

Datum a čas provedení kontroly:07.06.2016 08:58 Kontrolu provedl: Kalábová Monika

DS nebyla hledána z důvodu nekompletních údajů pro vyhledání:O adresátů DS hledána pro:2 adresátů

ověřována pouze přístupnost DS:2 adresátů přístupná DS:2 adresátůAdresátzMgr. Polanský anonymizovano , nar. Typľexekutor IDzPOLANSKPETR1610 anonymizovano , IČ: 40846415, obch.náz. soudní exekutor Exekutorského úřadu Liberec, exekutor Údaje o schránce: typ:OVM_EXEKUT ID Ds:bxhg8w4 Stav DS Přístupná Název DS firma: Polanský anonymizovano , Mgr.-soudní exekutor IČ: 40846415

Adresa: Voroněžská 20/144, 46001 Liberec, CZ

Adresátn'WITCOOR s.r.o., IČ: 25682059, rHűpľprávnická ID:WITCOOR 825682059 l právnická Údaje o schránce: typzpo ID DS:ip5b33x Stav DS Přístupná

Název DS firma: WITCOOR s.r.o. IČ: 25682059

Adresa: Hájecká /12, 61800 Brno, CZ

nepřístupná DS:O adresátů

nově zjištbvána DS pro:O adresátů z toho DS nalezena pro:O adresátů z toho DS nenalezena pro:O adresátůKonec výpisu-------------------------------------------------------------------------

Tisk CCA Group a.s. Strana 1 z 1 AAM112R