UOHS S285/2006
Rozhodnutí: SOHSI/S285/06 Instance I.
Věc Možné porušení § 18/1 ZOHS
Účastníci E.ON Ruhrgas International AG, Huttropstrasse 60, D-45138 Essen, Spolková republika Německo
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 23. 3. 2007
Dokumenty dokument ke stažení 137 KB

res_text