UOHS S267/2003
Rozhodnutí: OF/S267/03-273/04 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů HCEPP II Luxembourg Master S. a r.l., Engel General Dutch 2000 B.V. a Arces International B.V.
Účastníci HCEPP II Luxembourg Master S. a r.l., se sídlem Lucemburské velkovévodství, a Engel General Dutch 2000 B.V., se sídlem Nizozemí Arces international B.V. General Dutch 2000 B.V.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 27. 1. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 85 KB

res_text