UOHS S220/2006
Rozhodnutí: S220/06-13976/2008/830 Instance I.
Věc Porušení § 11 odst. 1 písm. c) zákona-České dráhy
Účastníci České dráhy, a.s.
Typ správního řízení Zneužití dominantního postavení
Typ rozhodnutí zneužití dominantního postavení
Rok 2006
Datum nabytí právní moci 11. 5. 2009
Související rozhodnutí R155/08
Dokumenty dokument ke stažení 890 KB