UOHS S166/2001
Rozhodnutí: OF/S166/01 Instance I.
Věc povolení spojení podniků
Účastníci AGFTRADING, a.s. Zemědělské zásobování a nákup v Praze, a.s., se sídlem Měšice 124, okr. Praha-Východ
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2001
Datum nabytí právní moci 28. 1. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 274 KB

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE
601 56 Brno, Joštova 8


ROZHODNUTÍ Č.j.: S 166/01-279/02 V Brně dne 24. ledna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 166/01, zahájeném dne 11. prosince 2001 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost AGFTRADING, a.s., se sídlem Roháčova 83/1099, Praha 3, zastoupená JUDr. Miroslavou Rybovou, bytem Pomořanská 472, Praha 8-Trója, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto rozhodnutí:
Spojení soutěžitelů AGFTRADING, a.s., se sídlem Roháčova 83/1009, Praha 3, a Zemědělské zásobování a nákup v Praze, a.s., se sídlem Měšice 124, okr. Praha-Východ, ke kterému dochází na základě "Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů", uzavřené dne 4. prosince 2001 mezi společností AGFTRADING, se sídlem Roháčova 83/1009, Praha 3, jako kupujícím, a PhDr. Ivou Šmídovou, bytem Bohunická 33, Brno, správkyní konkurzní podstaty úpadce TCHECOMALT GROUP a.s., se sídlem Vrahovická 56, Prostějov, jako prodávajícím, a na základě "Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů", uzavřené dne 4. prosince 2001 mezi společností AGFTRADING, se sídlem Roháčova 83/1009, Praha 3, jako kupujícím, a Bronislavem Křížem, se sídlem J. Uhra 4, Brno, správcem konkurzní podstaty úpadce Potravinářský holding, a.s., se sídlem Průmyslová 12, Prostějov, jako prodávajícím, na jejichž základě získá společnost AGFTRADING, se sídlem Roháčova 83/1009, Praha 3, zaknihované akcie, představující 77,14% podíl na hlasovacích právech společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Praze, a.s., se sídlem Měšice 124, okres Praha-Východ, a tím i kontrolu nad touto společností ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
povoluje.
Spojení soutěžitelů AGFTRADING, a.s., se sídlem Roháčova 83/1009, Praha 3, a NAVOS, a.s., se sídlem Čelakovského 1858, Kroměříž, ke kterému dochází na základě "Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů", uzavřené dne 4. prosince 2001 mezi společností AGFTRADING, se sídlem Roháčova 83/1009, Praha 3, jako kupujícím, a PhDr. Ivou Šmídovou, bytem Bohunická 33, Brno, správkyní konkurzní podstaty úpadce TCHECOMALT GROUP a.s., se sídlem Vrahovická 56, Prostějov, jako prodávajícím, a na základě "Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů", uzavřené dne 4. prosince 2001 mezi společností AGFTRADING, se sídlem Roháčova 83/1009, Praha 3, jako kupujícím, a Bronislavem Křížem, se sídlem J. Uhra 4, Brno, správcem konkurzní podstaty úpadce Potravinářský holding, a.s., se sídlem Průmyslová 12, Prostějov, jako prodávajícím, na jejichž základě získá společnost AGFTRADING, se sídlem Roháčova 83/1009, Praha 3, zaknihované akcie, představující 89,27% podíl na hlasovacích právech společnosti NAVOS, a.s., se sídlem Čelakovského 1858, Kroměříž, a tím i kontrolu nad touto společností ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
povoluje.
Spojení soutěžitelů AGFTRADING, a.s., se sídlem Roháčova 83/1009, Praha 3, a ZZN POMORAVÍ, a.s., se sídlem Velkomoravská 77, Hodonín, ke kterému dochází na základě "Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů", uzavřené dne 4. prosince 2001 mezi společností AGFTRADING, se sídlem Roháčova 83/1009, Praha 3, jako kupujícím, a PhDr. Ivou Šmídovou, bytem Bohunická 33, Brno, správkyní konkurzní podstaty úpadce TCHECOMALT GROUP a.s., se sídlem Vrahovická 56, Prostějov, jako prodávajícím, a na základě "Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů", uzavřené dne 4. prosince 2001 mezi společností AGFTRADING, se sídlem Roháčova 83/1009, Praha 3, jako kupujícím, a Bronislavem Křížem, se sídlem J. Uhra 4, Brno, správcem konkurzní podstaty úpadce Potravinářský holding, a.s., se sídlem Průmyslová 12, Prostějov, jako prodávajícím, na jejichž základě získá společnost AGFTRADING, se sídlem Roháčova 83/1009, Praha 3, zaknihované akcie, představující 61,63% podíl na hlasovacích právech společnosti ZZN POMORAVÍ, a.s., se sídlem Velkomoravská 77, a tím i kontrolu nad touto společností ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
povoluje.
Spojení soutěžitelů AGFTRADING, a.s., se sídlem Roháčova 83/1009, Praha 3, a Zemědělské zásobování a nákup Šumperk, a.s., se sídlem Leštinská 32, Zábřeh, ke kterému dochází na základě "Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů", uzavřené dne 4. prosince 2001 mezi společností AGFTRADING, se sídlem Roháčova 83/1009, Praha 3, jako kupujícím, a PhDr. Ivou Šmídovou, bytem Bohunická 33, Brno, správkyní konkurzní podstaty úpadce TCHECOMALT GROUP a.s., se sídlem Vrahovická 56, Prostějov, jako prodávajícím, a na základě "Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů", uzavřené dne 4. prosince 2001 mezi společností AGFTRADING, se sídlem Roháčova 83/1009, Praha 3, jako kupujícím, a Bronislavem Křížem, se sídlem J. Uhra 4, Brno, správcem konkurzní podstaty úpadce Potravinářský holding, a.s., se sídlem Průmyslová 12, Prostějov, jako prodávajícím, na jejichž základě získá společnost AGFTRADING, se sídlem Roháčova 83/1009, Praha 3, zaknihované akcie, představující 63,86% podíl na hlasovacích právech společnosti Zemědělské zásobování a nákup Šumperk, a.s., se sídlem Leštinská 32, Zábřeh, a tím i kontrolu nad touto společností ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
povoluje.
Spojení soutěžitelů AGFTRADING, a.s., se sídlem Roháčova 83/1009, Praha 3, a Zemědělské zásobování a nákup v Přerově, a.s., se sídlem ul. Polní, Přerov, ke kterému dochází na základě "Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů", uzavřené dne 4. prosince 2001 mezi společností AGFTRADING, se sídlem Roháčova 83/1009, Praha 3, jako kupujícím, a PhDr. Ivou Šmídovou, bytem Bohunická 33, Brno, správkyní konkurzní podstaty úpadce TCHECOMALT GROUP a.s., se sídlem Vrahovická 56, Prostějov, jako prodávajícím, a na základě "Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů", uzavřené dne 4. prosince 2001 mezi společností AGFTRADING, se sídlem Roháčova 83/1009, Praha 3, jako kupujícím, a Bronislavem Křížem, se sídlem J. Uhra 4, Brno, správcem konkurzní podstaty úpadce Potravinářský holding, a.s., se sídlem Průmyslová 12, Prostějov, jako prodávajícím, na jejichž základě získá společnost AGFTRADING, se sídlem Roháčova 83/1009, Praha 3, zaknihované akcie, představující 93,40% podíl na hlasovacích právech společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Přerově, a.s., se sídlem ul. Polní, Přerov, a tím i kontrolu nad touto společností ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
povoluje.
Spojení soutěžitelů AGFTRADING, a.s., se sídlem Roháčova 83/1009, Praha 3, a ZZN Pardubice, a.s., se sídlem Dělnická 384, Pardubice, ke kterému dochází na základě "Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů", uzavřené dne 4. prosince 2001 mezi společností AGFTRADING, se sídlem Roháčova 83/1009, Praha 3, jako kupujícím, a PhDr. Ivou Šmídovou, bytem Bohunická 33, Brno, správkyní konkurzní podstaty úpadce TCHECOMALT GROUP a.s., se sídlem Vrahovická 56, Prostějov, jako prodávajícím, a na základě "Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů", uzavřené dne 4. prosince 2001 mezi společností AGFTRADING, se sídlem Roháčova 83/1009, Praha 3, jako kupujícím, a Bronislavem Křížem, se sídlem J. Uhra 4, Brno, správcem konkurzní podstaty úpadce Potravinářský holding, a.s., se sídlem Průmyslová 12, Prostějov, jako prodávajícím, na jejichž základě získá společnost AGFTRADING, se sídlem Roháčova 83/1009, Praha 3, zaknihované akcie, představující 92,34% podíl na hlasovacích právech společnosti ZZN Pardubice, a.s., se sídlem Dělnická 384, Pardubice, a tím i kontrolu nad touto společností ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
povoluje.
Spojení soutěžitelů AGFTRADING, a.s., se sídlem Roháčova 83/1009, Praha 3, a Zemědělské zásobování a nákup v Děčíně, a.s., se sídlem tř. 17. Listopadu, Děčín, ke kterému dochází na základě "Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů", uzavřené dne 4. prosince 2001 mezi společností AGFTRADING, se sídlem Roháčova 83/1009, Praha 3, jako kupujícím, a PhDr. Ivou Šmídovou, bytem Bohunická 33, Brno, správkyní konkurzní podstaty úpadce TCHECOMALT GROUP a.s., se sídlem Vrahovická 56, Prostějov, jako prodávajícím, a na základě "Smlouvy o úplatném převodu cenných papírů", uzavřené dne 4. prosince 2001 mezi společností AGFTRADING, se sídlem Roháčova 83/1009, Praha 3, jako kupujícím, a Bronislavem Křížem, se sídlem J. Uhra 4, Brno, správcem konkurzní podstaty úpadce Potravinářský holding, a.s., se sídlem Průmyslová 12, Prostějov, jako prodávajícím, na jejichž základě získá společnost AGFTRADING, se sídlem Roháčova 83/1009, Praha 3, zaknihované akcie, představující 33,36% podíl na hlasovacích právech společnosti Zemědělské zásobování a nákup v Děčíně, a.s., se sídlem tř. 17. Listopadu, Děčín, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
povoluje. Odůvodnění:
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") zahájil dne 12. prosince 2001 na návrh společnosti AGFTRADING, se sídlem Roháčova 83/1009, Praha 3 (dále jen "AGFTRADING"), zastoupené JUDr. Miroslavou Rybovou, bytem Pomořanská 472/2, Praha 8, na základě plné moci ze dne 10. prosince 2001, správní řízení S 166/01 ve věci udělení povolení ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 15 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon").
Pokud jde o účastníka správního řízení o povolení spojení soutěžitelů, k němuž dochází, podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona, převodem akcií podniku, povinnost podat návrh na povolení spojení je podle § 15 odst. 2 zákona uložena soutěžiteli, který má získat možnost přímo nebo nepřímo kontrolovat jiný podnik, což je v tomto případě společnost AGFTRADING. Ta se také následně ve smyslu § 21 odst. 1 zákona stala účastníkem uvedeného správního řízení.
Ke spojení soutěžitelů dochází ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona tím, že společnost AGFTRADING, jako kupující, uzavřela dne 4. prosince 2001 sedm samostatných "Smluv o převodu cenných papírů" s PhDr. Ivou Šmídovou, bytem Bohunická 33, Brno, správkyní konkurzní podstaty úpadce TCHECOMALT GROUP, a.s., se sídlem Vrahovická 56, Prostějov, a dalších sedm samostatných "Smluv o převodu cenných papírů" s Bronislavem Křížem, se sídlem J. Uhra 4, Brno, správcem konkurzní podstaty úpadce Potravinářský holding, a.s., se sídlem Průmyslová 12, Prostějov. Na základě jednotlivých smluv dochází k prodeji akcií společností Zemědělské zásobování a nákup v Praze, a.s., se sídlem Měšice č.p. 124, okres Praha-Východ (dále jen "ZZN v Praze"), NAVOS, a.s., se sídlem Čelakovského 1858, Kroměříž (dále jen "NAVOS"), ZZN POMORAVÍ, a.s., se sídlem Velkomoravská 77, Hodonín (dále jen "ZZN POMORAVÍ"), Zemědělské zásobování a nákup Šumperk, a.s., se sídlem Leštinská 32, Zábřeh (dále jen "ZZN Šumperk"), Zemědělské zásobování a nákup v Přerově, a.s., se sídlem ul. Polní, Přerov (dále jen "ZZN v Přerově"), ZZN Pardubice, a.s., se sídlem Dělnická 384, Pardubice (dále jen "ZZN Pardubice") a Zemědělské zásobování a nákup v Děčíně, a.s., se sídlem tř. 17. Listopadu, Děčín (dále jen "ZZN v Děčíně") z konkurzních podstat úpadců TCHECOMALT GROUP, a.s., se sídlem Vrahovická 56, Prostějov (dále jen "TCHECOMALT") a Potravinářský holding, a.s., se sídlem Průmyslová 12, Prostějov (dále jen "Potravinářský holding"). Součtem akcií získaných z konkurzních podstat uvedených úpadců získá společnost AGRFTRADING 77,14% podíl na hlasovacích právech společnosti ZZN v Praze, 89,27% podíl na hlasovacích právech společnosti NAVOS, 61,63% podíl na hlasovacích právech společnosti ZZN POMORAVÍ, 63,86% podíl na hlasovacích právech společnosti ZZN Šumperk, 93,40% podíl na hlasovacích právech společnosti ZZN v Přerově, 92,34% podíl na hlasovacích právech ZZN Pardubice a 33,36% podíl na hlasovacích právech společnosti ZZN v Děčíně.
Na základě dosažených podílů na hlasovacích právech nabude AGFTRADING přímou kontrolu nad výše uvedenými společnostmi s výjimkou společnosti ZZN v Děčíně. Přestože podíl na hlasovacích právech dosažený ve společnosti ZZN v Děčíně nezaručuje společnosti AGFTRADING kontrolu nad cílovou společností, využil účastník řízení možnosti podat žádost o povolení spojení soutěžitelů před nabytím kontroly ve smyslu ust. § 15 odst. 5 zákona. Předpokládá totiž, že další akcie společnosti ZZN v Děčíně v dohledné době získá a svůj podíl na hlasovacích právech navýší na podíl zaručující výkon kontroly.
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad vycházel zejména z návrhu na zahájení správního řízení, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení, formuláře vztahujícího se ke spojení, smluv zakládajících spojení soutěžitelů, výpisů z obchodního rejstříku a informací o spojovaných společnostech.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č. 01/02 ze dne 2. ledna 2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení podniků neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění (dále jen "správní řád"), Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladu rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění.
Charakteristika spojovaných subjektů
Společnost AGFTRADING, a.s. , se sídlem Roháčova 83/1099, Praha 3, IČ: 26 18 56 10, vznikla, podle výpisu z obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6626, dne 1.7.2000 transformací společnosti AGFTRADING, spol. s r.o., která byla zapsána do obchodního rejstříku dne 1.1.1994. Společnost se soustředí zejména na obchodní činnost. Obchoduje především v oblasti zemědělských komodit, jako jsou obilniny (zejména pšenice, žito, ječmen, krmné obilí), olejniny (zejména řepka olejná a slunečnice), luštěniny apod., osiv, hnojiv, pesticidů a mořidel. Kromě toho obchoduje s krmnými směsmi a jejich komponenty. Kromě obchodní činnosti provozuje též dvě krůtí porážky s finalizací-Středisko Lom u Tachova a Středisko Hodonín.
Organizačně se společnost AGFTRADING člení na vlastní správu, výrobní a obchodní střediska a tzv. akvizice. AGFTRADING je stoprocentně vlastněna společností AGROFERT HOLDING, a.s., která je součástí skupiny společnosti AGROFERT, a.s. se sídlem Roháčova 89, Praha 3 (dále jen "AGROFERT"), jež je na vrcholu její majetkové struktury. Jedná se o holding, jehož dceřiné společnosti působí na různých výrobkových trzích, vedle zemědělství působí i v oblasti chemie, anorganické i organické (PRECHEZA, a.s. a DEZA, a.s., jejichž výroba se zemědělstvím nijak nesouvisí, na druhé straně Lovochemie, a.s. a Aliachem, a.s. se mj. zabývají výrobou průmyslových hnojiv), a další v oblasti potravinářství. V celé skupině AGROFERT působí 55 společností, z toho v zemědělství, které je pro posuzované spojení rozhodným sektorem, je jich přibližně 30. Jedná se zejména o společnosti typu ZZN, tedy Zemědělské zásobování a nákup, či ACHP, tj. agrochemické podniky. Uvedené typy společností se zabývají obchodováním s potřebami pro zemědělskou prvovýrobu (průmyslová hnojiva, pesticidy, mořidla) a poskytováním služeb pro zemědělce (např. sklizňové služby, posklizňový výkup plodin a jejich ošetření). Většina společností typu ZZN rovněž vyrábí krmné směsi pro zvířata a v menší míře se zabývají výkrmem drůbeže či prasat. V rámci majetkové struktury společnosti AGFTRADING dále působí potravinářské společnosti Maso Planá, a.s. a MASNA Studená, a.s., které se zabývají zpracováním vepřového a hovězího masa. Do organizační struktury AGFTRADING je začleněna, jako Středisko Lom u Tachova, bývalá společnost ADEX, a.s., zabývající se porážkou a zpracováním krůt těžkého typu a, jako Středisko Hodonín, bývalá společnost Krůta Hodonín, závod na porážku a zpracování krůt těžkého typu bez vlastní finalizace výrobků. Svým působením pokrývají zemědělské a potravinářské společnosti území celé České republiky.
Společnost Zemědělské zásobování a nákup v Praze, a.s. , se sídlem Měšice 124, okres Praha-Východ, IČ: 45 27 40 61, byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1543, dne 5.5.1992. Přestože předmět podnikání společnosti je obdobný jako v jiných případech společností ZZN, fakticky provozuje pouze nájem skladových areálů a to dvou sil na uskladnění zemědělských produktů v okolí Prahy a dále nájem skladového areálu a nájem bytů v okolí Prahy. V roce 2000 dosáhla společnost ZZN v Praze čistého obratu .. Kč.
Společnost NAVOS, a.s. , se sídlem Čelakovského 1858, Kroměříž, IČ: 48 90 92 54, byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1070, dne 1.6.1993. Společnost se zabývá především výrobou krmných směsí, skladováním, ošetřováním a úpravou zemědělských komodit, obchodováním se zemědělskými komoditami a službami souvisejícími. Za poslední ukončené účetní období, tj. v roce 2000, činil čistý obrat společnosti přibližně .. Kč.
Společnost ZZN POMORAVÍ, a.s. , se sídlem Velkomoravská 77, Hodonín, IČ: 46 90 08 45, byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 855, dne 30.4.1992. Hlavním předmětem podnikání společnosti je zejména výroba krmných směsí a dále obchod se zemědělskými komoditami, hnojivy, pesticidy a okrajově také s naftou. Obrat, kterého těmito aktivitami společnost dosáhla v roce 2000 činil přibližně .. Kč.
Společnost Zemědělské zásobování a nákup Šumperk, a.s. , se sídlem Leštinská 32, Zábřeh, IČ: 45 19 36 14, byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 343, dne 30.4.1992. Společnost se zabývá především výrobou krmných směsí, obchodováním se zemědělskými komoditami, obchodováním s pesticidy, skladováním zemědělských komodit a souvisejícími službami. V roce 2000 dosáhla společnost čistého obratu Kč.
Společnost Zemědělské zásobování a nákup v Přerově, a.s. , se sídlem ul. Polní, Přerov, IČ: 47 67 48 57, byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 693, dne 1.1.1994. Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba krmných směsí, skladování a ošetřování obilí a související služby. Za poslední ukončené účetní období, tj. v roce 2000, činil čistý obrat společnosti přibližně . Kč.
Společnost ZZN Pardubice, a.s. , se sídlem Dělnická 384, Pardubice, IČ: 46 50 49 40, byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, dne 4.5.1992. Společnost se zabývá zejména výrobou krmných směsí, obchodováním s rostlinnými komoditami, obchodováním s hnojivy a agrochemikáliemi, skladováním a ošetřováním rostlinných komodit, okrajově se zabývá rovněž chovem jatečných prasat a prodejem konzumních vajec. V roce 2000 dosáhla společnost ZZN Pardubice čistého obratu . Kč.
Společnost Zemědělské zásobování a nákup v Děčíně, a.s. , se sídlem tř. 17. listopadu 1, Děčín, IČ: 46 70 85 11, byla zapsána do obchodního rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 264, dne 1.5.1992. Hlavním předmětem činnosti společnosti je výroba krmných směsí, obchodování s rostlinnými komoditami, osivy, hnojivy a agrochemikáliemi. Společnost je jediným společníkem ve společnosti Jánská, s.r.o., se sídlem tř. 17. listopadu 1, Děčín, která se zabývá shodnými činnostmi, jako samotná ZZN v Děčíně. Společný čistý obrat uvedených společností v roce 2000 činil přibližně . Kč.
Relevantní trh
Úřad šetřil, zda navrhovaným spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, a to takovým způsobem, že dojde k podstatnému narušení hospodářské soutěže. V případě negativního zjištění je Úřad povinen ve lhůtě do 30 dnů od zahájení správního řízení vydat rozhodnutí, kterým předmětné spojení povolí. Za účelem zjištění, zda tato podmínka byla splněna, bylo třeba, aby Úřad vymezil, ohledně jakého zboží, na jakém území a v jakém časovém momentu dochází ke střetu nabídky a poptávky, tj. relevantní trh.
Za relevantní trh se obecně pokládá místo, kde se střetává nabídka s poptávkou zboží, které je schopno uspokojit určitou konkrétní potřebu spotřebitele. Výrobkový relevantní trh zahrnuje všechny výrobky nebo služby, které spotřebitel pokládá vzhledem k jejich vlastnostem, ceně a způsobu použití za shodné nebo zaměnitelné. Geografický trh zahrnuje území, kde jsou podmínky hospodářské soutěže dostatečně homogenní a které může být odlišeno od ostatních území zejména tím, že podmínky hospodářské soutěže na těchto jiných územích jsou zřetelně odlišné. Časové vymezení trhu vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovatelnost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje ji od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. Z časového hlediska je při posuzování trhu brán v úvahu minulý a očekávaný vývoj pravidelných, případně relativně trvale se opakujících dodávek na trh.
vymezení relevantního trhu z hlediska věcného
Spojením dotčený je zemědělský sektor, který je v současnosti charakteristický mimo jiné složitou finanční situací subjektů působících v této oblasti a z toho plynoucí druhotnou platební neschopností. Zejména zemědělští prvovýrobci nemají dostatek finančních prostředků na nákup vstupních surovin pro jejich výrobu, tzn. osiv, hnojiv, agrochemikálií k ošetření rostlin či krmiv pro hospodářská zvířata. Z tohoto důvodu je pro ně nutností obchodovat s finančně silným obchodním partnerem, který je schopen odložit jim splatnost faktur za poskytnuté zboží a služby.
Dochází tedy k situaci, kdy společnost typu ZZN poskytne zemědělskému prvovýrobci vstupní suroviny pro jeho rostlinnou výrobu s odloženou splatností, po sklizni od něj vypěstované produkty odkoupí a započtením si pak vzájemné pohledávky vyrovnají. Se získanými komoditami společnosti typu ZZN dále obchodují, prodávají je dalším zpracovatelům či je vyváží do zahraničí, část jich také zpracovávají na krmné směsi. Jiní zemědělští prvovýrobci, kteří získají krmné směsi shodně jako například osiva, jimi vykrmí zvířata, a ta prodávají zpracovatelům masa. Hlavním přínosem popsaného systému je fakt, že se zemědělští prvovýrobci nemusejí zabývat obstaráváním dostatečných skladovacích prostor, vytvářením obchodních vztahů s konečnými odběrateli, zpracováním některých komodit a zejména obstaráváním dostatečných finančních prostředků v hotovosti, neboť transakce většinou probíhají formou směnného obchodu.
Společnosti typu ZZN, které jsou obchodními partnery jednotlivých zemědělských výrobců, však rovněž čelí nedostatku financí, a proto je třeba, aby společnosti tohoto typu, jichž bývá i několik na území jednoho okresu, byly kontrolovány a finančně podporovány subjekty s celorepublikovou působností a dostatečnou finanční silou. Proto je přirozeným vývojem v tomto oboru sdružování jednotlivých společností typu ZZN do větších celků, kterým je i skupina AGROFERT. Ta má sice díky finančnímu zázemí vůči jednotlivým zemědělcům silnou vyjednávací pozici, na druhé straně umožňuje řadě zemědělských výrobců nadále v tomto sektoru působit, neboť pouze takto finančně silné obchodní společnosti jsou schopny nabídnout dlouhou dobu splatnosti faktur a jsou celkově finančně stabilní.
Při posuzování navrhovaného spojení soutěžitelů Úřad odhlédl od relevantních trhů, na nichž působí ostatní společnosti náležící do skupiny AGROFERT, které nejsou úzce spjaty se zemědělským sektorem, neboť jde o trhy výrobků a služeb, které jsou z hlediska vlivu spojení daných soutěžitelů značně vzdálené a odlišné. Úřad rovněž odhlédl v daném případě od relevantních trhů, jako je prodej pohonných hmot, prodej ochranných prostředků či přeprava obchodovaných komodit apod., na nichž sice spojující se společnosti typu ZZN často působí, ale které jsou ve vztahu k jejich činnosti pouze trhy doplňkovými. Při vlastním vymezování relevantních trhů vycházel Úřad především z činností, jež jsou pro "převáděné" společnosti, tedy společnosti typu ZZN charakteristické a nejvíce je odlišují od "společností ostatních".
Hlavní a v podstatě jedinou výrobní činností všech společností typu ZZN, které jsou předmětem spojení je výroba krmných směsí. Jedná se o směsi jednotlivých krmiv s přidáním doplňkových látek, které jsou určeny pro výživu zvířat. Výroba a složení těchto směsí musí odpovídat požadavkům stanoveným zákonem č. 91/1996 Sb., o krmivech, v platném znění. Základem krmných směsí je obilí, ke kterému se přidávají další potřebné složky, obsahující bílkoviny, další živiny, vitamíny a minerály. Dalším způsobem výroby krmné směsi je použití již připravené směsi potřebných složek, tzv. premixu. V něm jsou obsaženy potřebné složky ve vysoce koncentrovaném stavu. Takový koncentrát se při výrobě vlastního krmiva přidá k obilí. Krmné směsi se rozlišují podle jednotlivých druhů domácích či hospodářských zvířat, pro která je určena a dle vývojových stádií daných zvířat. Na jednom výrobním zařízení je však možné vyrábět krmné směsi pro různé druhy zvířat i pro jejich jednotlivá vývojová stádia. Z tohoto důvodu není třeba pro účely posuzovaného spojení relevantní trhy krmných směsí pro různé druhy zvířat či jednotlivá vývojová stádia rozlišovat.
Další činnosti spojujících se společností typu ZZN spočívají především v nákupu a prodeji, tzn., že mají charakter služeb. Jedná se zejména o nákup a prodej obilovin, z nich pak typicky pšenice, žito, ječmen, kukuřice apod. Poměrně malý tuzemský trh obilovin je do značné míry ovlivňován situací v sousedních státech, v roce 2000 se podařilo při minimálním dovozu vyvézt rekordní množství obilovin a tím vyvézt nejen veškeré přebytky předcházející sklizně, ale i výrazně snížit nahromaděné zásoby z let předešlých.
Společnosti typu ZZN rovněž v hojné míře obchodují s olejninami. Globální trend zvyšování spotřeby rostlinných olejů a tuků ve výživě obyvatel způsobil, že se olejniny staly od 90. let minulého století společně s obilovinami hlavními tržními plodinami tuzemských zemědělců. Převažující a také tradiční tuzemskou olejninou je řepka olejná, pro jejíž pěstování jsou v České republice a dalších středoevropských státech nejvhodnější klimatické podmínky. Dalšími hojně pěstovanými a tudíž obchodovanými olejninami jsou zejména slunečnice, mák, hořčice, sója a len setý.
Společnosti typu ZZN se rovněž zabývají prodejem osiv. Semenářských a školkařských podniků, tedy výrobců osiv v České republice stabilně ubývá a podíl tuzemských odrůd osiv na trhu klesá s přílivem zahraničních odrůd. U společností typu ZZN se však zpravidla jedná o doplňkový sortiment pro komplexní služby.
K tomu aby mohly společnosti typu ZZN obchodovat zejména s rostlinnými komoditami, potřebují prostor k jejich uskladnění. Soukromí zemědělci nemají dostatečné skladovací kapacity pro úpravu a následné uskladnění svých komodit, a proto je nedodávají přímo zpracovatelům, nýbrž obchodním organizacím, typu ZZN, které disponují potřebnými skladovacími prostory a mají rovněž zkušenosti s úpravou a skladováním suroviny. Z uvedeného důvodu jsou společnosti typu ZZN typickými odběrateli zemědělských produktů od prvovýrobců a dodavateli zpracovatelů těchto produktů. Skladování a ošetřování obchodovaných rostlinných komodit je tedy stěžejní činností těchto společností, přičemž skladovací prostory slouží z větší části ke skladování vlastního zboží, které společnosti ZZN vykoupí od zemědělců; nejedná se tak o službu poskytovanou třetím subjektům.
Mimo rostlinné komodity vyžaduje obchodují společnosti typu ZZN rovněž s průmyslovými hnojivy, jakožto vstupní surovinou nutnou pro činnost zemědělské prvovýrobce, a také s agrochemikáliemi, většinou pesticidy či různými mořidly, které slouží k hubení škůdců-rostlin i živočichů, a k ochraně obchodovaných komodit.
Vzhledem k výše uvedenému vymezil Úřad výrobkové relevantní trhy následovně:
trh krmných směsí,
trh skladování rostlinných komodit,
trh obilovin,
trh olejnin,
trh osiv,
trh hnojiv a
trh agrochemikálií.
Vymezení relevantního trhu z hlediska geografického
Jak již bylo uvedeno, relevantní trh z hlediska geografického zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky po zboží za dostatečně homogenních podmínek, jimiž se odlišuje od ostatních území, na kterých nabídka a poptávka probíhá za podmínek zřetelně odlišných. Jednotlivé společnosti typu ZZN působí vždy na území několika okresů, AGFTRADING je společností s celostátní působností. Jednotlivé regiony ČR nelze v daném případě považovat za samostatné geografické trhy, neboť podmínky na daných územích nejsou výrazně odlišné od ostatních. Každý region je srovnatelně obslužitelný z přilehlých regionů, a proto jsou podmínky na celém území ČR dostatečně homogenní. Vzhledem k výše uvedenému je relevantní geografický trh vymezen:
územím České republiky.
Vymezení relevantního trhu z hlediska časového
Vymezení trhu z hlediska časového vyjadřuje četnost (pravidelnost a opakovanost) střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle. V daném případě se jedná o trhy trvalé, charakterizované pravidelnými dodávkami (službami) po celý kalendářní rok, nepodléhající významným výkyvům. Z uvedeného důvodu byly relevantní trhy z hlediska časového vymezeny jako trhy trvalé. Pro posuzování spojení byl sledován poslední finanční rok, tedy rok 2000.
Od trhů mimo zemědělský sektor, na kterých v současné době působí ostatní společnosti skupiny AGROFERT, Úřad při posuzování předmětného spojení odhlédl, neboť hospodářská soutěž na nich nebude podstatným způsobem dotčena či narušena.
Podíl spojovaných soutěžitelů na vymezených relevantních trzích
Na výrobkovém relevantním trhu č. 1), tedy na trhu krmných směsí působí jak společnost AGFTRADING s tržním podílem okolo , tak i společnosti NAVOS s % tržním podílem, ZZN POMORAVÍ s tržním podílem %, ZZN Šumperk s tržním podílem %, ZZN v Přerově s % tržním podílem, ZZN Pardubice s % tržním podílem a ZZN v Děčíně s tržním podílem okolo %. Celkově se tedy tržní podíl spojovaných společností zvýší o % a dosáhne % podílu z obratu na daném relevantním trhu. Na daném trhu vůbec nepůsobí společnost ZZN v Praze.
Na výrobkovém relevantním trhu č. 2), tzn. na trhu skladování rostlinných produktů , působí mimo společnosti AGFTRADING, která zaujímá tržní podíl %, také ZZN v Praze s % podílem na trhu, NAVOS s % tržním podílem, společnost ZZN Pomoraví s podílem %, ZZN Šumperk s podílem %, ZZN v Přerově s % podílem, ZZN Pardubice s podílem % a rovněž společnost ZZN v Děčíně s podílem %. Spojením tedy dochází k navýšení o %, s tím, že spojením dosažený společný podíl na trhu je % . Na daném trhu tedy působí všechny spojované společnosti.
Na relevantním trhu obilovin , jakožto trhu nejvýznamnější zemědělské rostlinné komodity v ČR, zaujímá AGFTRADING podíl přibližně % a po spojení s % podílem společnosti NAVOS, % podílem společnosti ZZN Pomoraví, % podílem společnosti ZZN Šumperk, % podílem společnosti ZZN v Přerově, % podílem společnosti ZZN Pardubice a % podílem společnosti ZZN v Děčíně, se navýší o % na tržní podíl o velikosti % . Na daném trhu vůbec nepůsobí společnost ZZN v Praze.
Pokud jde o relevantní trh olejnin , tržní podíl společnosti AGFTRADING před spojením činil % a po spojení, při kterém dojde k navýšení o % podílu společnosti NAVOS, % podílu společnosti ZZN Pomoraví, % podílu společnosti ZZN Šumperk, % podílu společnosti ZZN v Přerově, % podílu společnosti ZZN Pardubice a % podílu společnosti ZZN v Děčíně, dosáhne společný tržní podíl na uvedeném relevantním trhu podílu % . Na daném trhu vůbec nepůsobí společnost ZZN v Praze.
Na relevantním trhu osiv působí AGFTRADING s podílem %, ZZN Pomoraví s podílem %, ZZN Pardubice s tržním podílem % a ZZN v Děčíně s podílem %. Po spojení dosáhnou spojovaní soutěžitelé na uvedeném relevantním trhu % podílu z celkového obratu. Na daném relevantním trhu vůbec nepůsobí společnosti ZZN v Praze, NAVOS, ZZN Šumperk a ZZN v Přerově.
Relevantním trh průmyslových hnojiv je specifický tím, že skupina AGROFERT, jako dominantní tuzemský výrobce průmyslových hnojiv je zároveň dominantním dodavatelem daných výrobků, ať už konečným spotřebitelům nebo společnostem typu ZZN. Již před spojením zaujímá na daném trhu silné dominantní postavení s podílem na obratu přesahujícím %. V důsledku spojení však dojde k zanedbatelnému navýšení tohoto podílu, a sice o %. Z ostatních spojujících se společností na uvedeném relevantním trhu působí pouze NAVOS s podílem %, ZZN Pomoraví s podílem %, ZZN Šumperk s podílem % a ZZN v Děčíně s přibližně % podílem. Podíl společnosti ZZN v Přerově na uvedeném relevantním trhu nedosahuje %. Na daném relevantním trhu nepůsobí ze spojovaných soutěžitelů ZZN v Praze a ZZN Pardubice. Spojením dosažený tržní na podíl činí přibližně % .
Pokud jde o trh agrochemikálií , skupina AGROFERT, která se rovněž zabývá výrobou těchto látek, zaujímá před spojením tržní podíl přibližně %. Podíl spojovaných společností se v důsledku spojení navýší o % podíl společnosti ZZN Pomoraví, % podíl společnosti ZZN Šumperk, % podíl společnosti ZZN Pardubice, a % podíl společnosti ZZN Děčín. V důsledku spojení dosáhnou spojovaní soutěžitelé společného tržního podílu přibližně % .
Posouzení spojení
Při posuzování dopadů daného spojení soutěžitelů se Úřad zabýval zejména strukturou relevantních trhů, podílem spojujících se soutěžitelů na těchto trzích, jejich hospodářskou a finanční silou, právními a jinými překážkami vstupu dalších soutěžitelů na relevantní trhy, možností volby dodavatelů nebo odběratelů spojujících se soutěžitelů, vývojem nabídky a poptávky na relevantních trzích, potřebami a zájmy spotřebitelů, jakož i výzkumem a vývojem, jehož výsledky vedou ku prospěchu spotřebitele, a dalšími skutečnostmi pro relevantní trhy charakteristickými.
Úřad tedy v šetření zkoumal dopady tohoto spojení na hospodářskou soutěž, respektive újmu, která v důsledku tohoto spojení může vzniknout. Za újmu se považuje zejména snížení počtu vzájemně si konkurujících subjektů na trhu nebo založení či posílení dominantního postavení soutěžitele. Újma se projevuje negativním vývojem struktury daného trhu, jehož důsledkem je narušení funkcí hospodářské soutěže s negativním dopadem na spotřebitele.
Posuzovaným spojením dochází, ve vztahu k jednotlivým spojovaným soutěžitelům, v nichž AGFTRADING nabyl kontrolu, k nahrazení jednoho silného majoritního akcionáře druhým a na straně AGFTRADING k navýšení tržního podílu na všech vymezených relevantních trzích. S výjimkou trhu krmných směsí a trhu skladování rostlinných komodit, kde se stávající tržní podíl prakticky zdvojnásobí, dochází v důsledku spojení na všech ostatních trzích pouze k zanedbatelnému navýšení podílu.
Trh krmných směsí je charakteristický velkým množstvím soutěžitelů na něm působících, navíc si krmné směsi mnohdy vyrábí sami chovatelé a přepravu (dovoz) krmných směsí je možno provádět na i na delší vzdálenosti bez podstatného vlivu na cenu. Z toho lze odvodit, že na relevantním trhu krmných směsí existuje postačující konkurence a žádný výrobce nemůže zásadně ovlivňovat cenu či jinými způsoby se chovat nezávisle na odběratelích a ostatních výrobcích. V oblasti prodeje krmných směsí je úroveň ochrany národních trhů sousedních států a tuzemského trhu v podstatě stejná. V konečném důsledku to znamená, že kompletní krmné směsi se z ČR nijak výrazně nevyvážejí ani se do ní nedovážejí. Posuzovaným spojením dojde k navýšení tržního podílu spojovaných soutěžitelů na přibližně %. Takové navýšení nepovede k získání dominantního postavení, pro srovnání podíl hlavního konkurenta, skupiny Agropol Group, činí přibližně %.
Na relevantním trhu skladování rostlinných komodit byl podíl společnosti AGFTRADING před spojením % a v důsledku daného spojení dojde k jeho navýšení na %. Tento podíl je vyjádřen velikostí skladovacích kapacit, bez ohledu na jejich využití a charakter (sila a ostatní), tzn., že vypovídá pouze o tom, kolik rostlinných komodit může společnost nakoupit bez problémů s jejich uskladněním. Vzhledem k tomu, že tržní podíl konkurenční společnosti Agropol Group a.s. činí přibližně %, nelze ani v případě tohoto relevantního trhu hovořit o vzniku či posílení dominantního postavení.
O dominantním postavení spojovaných soutěžitelů na trhu lze však hovořit u trhu průmyslových hnojiv. Spojovaní soutěžitelé totiž na uvedeném trhu dosahují podílu přibližně %, neboť takto vysoký podíl je sám o sobě silnou indicií ke stanovení toho, že soutěžitel má dominantní postavení. Skupina AGROFERT je navíc dominantním výrobcem průmyslových hnojiv v ČR. Toto dominantní postavení však zaujímala skupina navrhovatele již před posuzovaným spojením. Navýšení tržního podílu o % v důsledku spojení se sedmi soutěžiteli nelze v tomto případě považovat za významné posílení dominantního postavení na uvedeném trhu. Na předmětném relevantním trhu totiž v podstatě kromě povinné registrace jednotlivých hnojiv, neexistují bariéry vstupu, významnou roli nehrají tradiční značky či věrnost zákazníků a koneční spotřebitelé mohou poměrně snadno a za přiměřenou cenu využít nákupu hnojiv ze zahraničí. Vertikální vztah uvnitř skupiny AGROFERT mezi výrobou hnojiv a jejich distribucí byl Úřadem ošetřen v rozhodnutí č.j. S 82/00-1989/00-220.
Pokud jde o vymezení relevantního trhu, Úřad si je vědom možnosti vymezit trhy dle jednotlivých druhů hnojiv, jak to učinil např. ve svém výše citovaném rozhodnutí. Pro potřeby posuzovaného spojení je vymezení trhu průmyslových hnojiv zcela postačující, s tím že užší vymezení zůstává otevřeno
Na ostatních Úřadem vymezených trzích dosahují spojovaní soutěžitelé podílu maximálně %, což není samo o sobě považováno za získání nebo posílení dominantního postavení. Tento závěr potvrzuje rovněž fakt, že navýšení tržních podílů na zbývajících trzích je v důsledku posuzovaného spojení minimální.
Z výše uvedené charakteristiky jednotlivých relevantních trhů a postavení spojovaných i ostatních soutěžitelů na nich lze vyvodit závěr, že předmětným spojením nedojde k významnému nárůstu tržních podílů a vzniku takové tržní síly, která by společnosti AGFTRADING umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích. Výjimku tvoří trh hnojiv, na němž však skupina AGROFERT zaujímala dominantní postavení již před spojením.
Dále je nutné uvést, že zemědělství je specifickou oblastí, která má některé rysy zásadně odlišné od jiných oborů. V zemědělském sektoru především panuje nejistota budoucích událostí a na nich závislých zisků či ztrát jednotlivých subjektů; v minulosti byly také některé z těchto subjektů součástí majetkových struktur, které se negativně podepsaly na jejich působení na trhu a zvláště na jejich konkurenceschopnosti. Vytvoření silných a stabilních celků, poskytujících služby zemědělcům tak lze považovat za pozitivní vývoj.
Společnosti ZZN v Praze, NAVOS, ZZN Pomoraví, ZZN Šumperk, ZZN v Přerově, ZZN Pardubice i ZZN v Děčíně byly součástí skupiny TCHECOMALT Group a skupiny Potravinářská holding, které se nacházejí v konkurzu, z čehož vyplývá, že vývoj situace, který je přivedl až k úpadku se negativně projevil i na společnostech kontrolovaných těmito skupinami. Všechny se nachází v dlouhodobé platební neschopnosti, hrozí jim neřešitelná ekonomická situace a jsou téměř na pokraji situace vyhlášení konkurzu se všemi důsledky s tímto stavem spojenými. Obecně totiž platí, že všechny výše uvedené společnosti se po dobu konkurzu úpadců TCHECOMALT a Potravinářský holding nacházejí v tísnivé finanční situaci, jejíž řešení se odkládá do okamžiku vyjasnění nového vlastníka. Konkurzní situace by mohla přitom nastat ihned při nesplnění základních předpokladů pro zajištění sezóny roku 2002, které se naplňují již na samém počátku roku. Specifikem uvedených společností jsou velké nároky na zajištění provozních zdrojů, prakticky výlučně cizích, zejména bankovních, na kterých jsou zcela závislé. S ohledem na probíhající konkurz úpadců TCHECOMALT a Potravinářský holding jim banky citelně omezily poskytování prostředků ve formě úvěrů.
Vzhledem k tomu, že zemědělští prvovýrobci jsou na společnostech typu ZZN existenčně závislí, znamenal by výpadek kterékoli z těchto společností začátek "dominového efektu" s dopady v prvovýrobě, rostlinné a živočišné, při výpadku několika takových společností by již došlo k velkému omezení zemědělské produkce, destabilizaci trhu v celém sektoru a k negativnímu omezení cen na většině území ČR. Začlenění společnosti ZZN v Praze, NAVOS, ZZN Pomoraví, ZZN Šumperk, ZZN v Přerově, ZZN Pardubice a ZZN v Děčíně do skupiny AGFTRADING povede k vyřešení současné nejisté situace, a to především ke stabilizaci finančního stavu společnosti a vytvoření spolehlivějšího partnera zemědělcům v daném regionu. Naopak ukončení činnosti výše uvedených společností by mohlo vést k významné destabilizaci situace některých zemědělských prvovýrobců spolupracujících s těmito společnostmi.
V průběhu správního řízení se Úřad obrátil s žádostí o vyjádření se k posuzovanému spojení na vybrané asociace působící v zemědělském sektoru. Do doby vydání rozhodnutí Úřad obdržel pouze vyjádření Zemědělského svazu ČR, který se vyslovuje proti posuzovanému spojení, za předpokladu, že ve sféře zemědělského zásobování a nákupu by neměl mít žádný soutěžitel takové postavení, aby ovládal více než 30 % daného trhu. K tomu Úřad uvádí, že hranice 30 % na relevantním trhu není kriteriem vypovídajícím o dominantním postavení konkrétního soutěžitele. Takový přístup byl aplikován dle zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, který však byl zákonem č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, zrušen. Navíc dominantní postavení není zákonem absolutně zakázáno a v některých případech může být získání či posílení dominantního postavení Úřadem povoleno. Rozhodujícím faktorem při vypořádání se s těmito námitkami je však skutečnost, že spojované společnosti typu ZZN jsou v dlouhodobé platební neschopnosti na pokraji vyhlášení konkurzu.
Tento přístup je v souladu postupem Evropské komise v obdobných případech, tj. případech tzv. záchranných fúzí . Komise totiž za přesně stanovených podmínek, může povolit spojení, které by bylo za jiných okolností zakázáno, neboť by vedlo ke vzniku nebo posílení dominantního postavení, pokud se prokáže, že se spojení týká subjektu, nacházejícího se v pozici bankrotující společnosti. Úřad si je vědom skutečnosti, že žádný ze spojovaných soutěžitelů není v takové pozici, nicméně bere tento přístup při posuzování obdobných spojení na vědomí. V žádném případě však z uvedeného nevyplývá, že by za jiných okolností bylo dané spojení zakázáno.
Dalším, neméně důležitým faktorem při rozhodování o povolení daného spojení je fakt, že silné postavení skupiny AGROFERT v oblasti zemědělského zásobování a nákupu je vyváženo postavením skupiny Agropol Group .
Rovněž tak na relevantním trhu průmyslových hnojiv v podstatě nedojde ke změně stávajícího stavu, neboť tržní podíl skupiny AGROFERT se v důsledku spojení zvýší pouze o %.
Právní rozbor
Podstatou posuzovaného spojení soutěžitelů je nabytí kontroly nad společnostmi ZZN v Praze, NAVOS, ZZN Pomoraví, ZZN Šumperk, ZZN v Přerově, ZZN Pardubice a ZZN v Děčíně ze strany společnosti AGFTRADING, ke kterému dochází n a základě Smluv o úplatném převodu akcií, které byly za jednotlivé výše uvedené společnosti uzavřeny mezi společností AGFTRADING a správci konkurzních podstat úpadců Tchecomalt Group a.s. a Potravinářský holding, a.s. V důsledku těchto smluv získá společnost AGFTRADING většinové podíly akcií uvedených společností (mimo společnost ZZN v Děčíně), společně se všemi právy a povinnostmi, které s nimi souvisejí, a tím i kontrolu v těchto společnostech. Dojde tedy ke spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona.
V § 13 písm. a) zákon stanoví, že spojení soutěžitelů podléhá povolení Úřadu, jestliže celkový celosvětový čistý obrat všech spojovaných soutěžitelů dosažený za poslední účetní období je vyšší než 5 miliard Kč. Celkový čistý obrat všech spojujících se soutěžitelů činil v roce 2000 přibližně .. Kč. Zákonem stanovené kritérium společného čistého obratu, bylo naplněno, proto posuzované spojení soutěžitelů povolení Úřadu podléhá.
V dalším postupu Úřad zkoumal, zda spojením vznikne nebo bude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů nebo některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Na základě skutečností uvedených v posouzení dopadů spojení na relevantní trhy dospěl Úřad k závěru, že posuzované spojení soutěžitelů nezvýší tržní sílu společnosti AGFTRADING natolik, aby jí umožňovala chovat se nezávisle na jiných soutěžitelích nebo spotřebitelích.
Z toho důvodu zvolil Úřad postup podle § 16 odst. 2 zákona a ve stanovené lhůtě 30 dnů vydává rozhodnutí, kterým posuzované spojení soutěžitelů povoluje. Poučení o opravném prostředku:
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel

Toto rozhodnutí nabylo právní moci dne
Rozhodnutí obdrží:
JUDr. Miroslava Rybová
AGFTRADING, a.s.
Roháčova 83/1009
130 00 Praha 3