UOHS S158/2002
Rozhodnutí: OF/S158/02-3208/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-Caisse des Dépots et,Charterhouse Capital Limited a Telediffusion de France S.A.
Účastníci Caisse des Dépots et Consignations Charterhouse Capital Limited Telediffusion de France S. A.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 9. 9. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 73 KB

res_text