UOHS S157/2002
Rozhodnutí: OF/S157/02-2998/02 Instance I.
Věc spojení soutěžitelů-PODRAVKA prehrambena industrija, d.d., Chorvatsko a Lagris a.s.
Účastníci PODRAVKA prehrambena industrija, d.d., Ante Starčeviča 32, Koprivnica, Chorvatsko Lagris a.s.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2002
Datum nabytí právní moci 26. 8. 2002
Dokumenty dokument ke stažení 82 KB


S 157/02-2921/02 V Brně dne 26.srpna 2002
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 157/02, zahájeném dne 30.července 2002 podle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, a § 15 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v souladu s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na návrh účastníka řízení, jímž je společnost PODRAVKA prehrambena industrija, d.d., se sídlem Ante Starčevica 32, 480 00 Koprivnica, Chorvatsko, ve správním řízení zastoupená Mgr. Miroslavem Dubovským, advokátem se sídlem Slovanský dům, Na Příkopě 22, 110 00 Praha, na základě plné moci, ve věci povolení spojení soutěžitelů ve smyslu § 12 a násl. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, vydává toto
r o z h o d n u t í:
Spojení soutěžitelů PODRAVKA prehrambena industrija, d.d., se sídlem Ante Starčevica 32, 480 00 Koprivnica, Chorvatsko, a Lagris a.s., se sídlem Dolní Lhota 39, 763 23 Lhota u Luhačovic, ke kterému dochází podle § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, na základě smlouvy o koupi akcií, uzavřené dne 26.7.2002 mezi Ing. Josefem Adoltem, bytem Betty Smetanové 212, Luhačovice, Mgr. Ivanou Adoltovou, bytem Betty Smetanové 212, Luhačovice, Ing. Zdeňkem Adoltem, bytem Betty Smetanové 212, Luhačovice, Ing. Radkem Adoltem, bytem Ševcovská 4075, Zlín, jako prodávajícími, a společností PODRAVKA prehrambena industrija, d.d., se sídlem Ante Starčevica 32, 480 00 Koprivnica, Chorvatsko, jako kupujícím, v jejímž důsledku společnost PODRAVKA prehrambena industrija, d.d., se sídlem Ante Starčevica 32, 480 00 Koprivnica, Chorvatsko, nabude 98,46 % akcií společnosti Lagris a.s., se sídlem Dolní Lhota 39, 763 23 Lhota u Luhačovic, a tím i kontrolu nad touto společností, se podle § 16 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže,
p o v o l u j e.
Odůvodnění:
Při posuzování spojení soutěžitelů Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen "Úřad") vycházel zejména z dotazníku k povolení spojení, smluv zakládajících spojení, výpisů z obchodního rejstříku, návrhu na povolení spojení soutěžitelů, dokladu o zaplacení správního poplatku, plné moci k zastupování účastníka řízení a dalších informací.
Skutečnost, že se Úřad spojením zabývá, byla uveřejněna v Obchodním věstníku č.33/02 ze dne 14.8.2002. Ve stanovené lhůtě 5 dnů pro podání případných připomínek ani později, Úřad žádnou připomínku k uvedenému spojení neobdržel.
Ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), v platném znění, Úřad umožnil, aby se zástupce účastníka správního řízení před vydáním rozhodnutí vyjádřil k podkladům pro rozhodnutí a ke způsobu jeho zjištění. Notifikační podmínky
Ke spojení soutěžitelů má dojít ve smyslu § 12 odst. 3 písm. a) zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže (dále jen "zákon"), na základě rámcové smlouvy, jejíž přílohou je smlouva o koupi akcií a smlouva o převodu obchodního podílu. Na základě smlouvy o koupi akcií získá společnost PODRAVKA prehrambena industrija, d.d., se sídlem Ante Starčevica 32, 480 00 Koprivnica, Chorvatsko, (dále jen "Podravka"), 98,46% podíl akcií ve společnosti Lagris a.s., se sídlem Dolní Lhota 39, 763 23 Lhota u Luhačovic (dále jen "Lagris") a tím i možnost tuto společnost kontrolovat. Smlouva o koupi akcií předpokládá, že v období od října 2003 bude uplatněno právo opce ze strany společnosti Podravka, resp. ze strany Ing. Josefa Adolta a Mgr. Ivany Adoltové na odkoupení, resp. prodej, zbývajících kmenových listinných akcií na jméno vydaných společností Lagris.
Na základě smlouvy o převodu obchodního podílu společnost Podravka, jako kupující, získá od Ing. Josefa Adolta, jako prodávajícího, 75% obchodní podíl ve společnosti LAGRIS SLOVAKIA, s.r.o., se sídlem Jesenského 1486, Zvolen, (dále jen "Lagris Slovakia"), a tím i možnost tuto společnost kontrolovat. Zbývající 25% obchodní podíl zůstane ve vlastnictví společnosti Lagris. Společnost Podravka tak bude přímo kontrolovat 75 % obchodního podílu a nepřímo, prostřednictvím společnosti Lagris, 25 % obchodního podílu ve společnosti Lagris Slovakia. Protože však společnost Lagris Slovakia na území České republiky nepůsobí a spojení společnosti Lagris Slovakia se společností Podravka nebude mít žádný dopad na český trh, Úřad se spojením společnosti Podravka a společnosti Lagris Slovakia nezabýval.
Celkový celosvětový čistý obrat spojujících se soutěžitelů činil v roce 2001 více než 5 miliard Kč, je tedy splněna notifikační podmínka dle § 13 písm. a) zákona. Dopady spojení
Podravka je akciová společnost, jejíž akcie jsou veřejně obchodovatelné a jsou kótované na záhřebské burze cenných papírů. Podravka je mateřskou společností skupiny Podravka, která má dceřiné společnosti v několika evropských státech, včetně České republiky. Hlavním předmětem podnikání společnosti je výroba a dodávky nejrůznějších druhů potravin a nealkoholických nápojů: směsi koření, dehydrované a instantní polévky a bujóny, dehydrované polotovary (těstoviny, rizota), dětská výživa, dehydrované dezerty, konzervované ovoce a zelenina, čaje atd. Společnosti skupiny Podravka dále podnikají v oblasti marketingu, velkoobchodu a maloobchodu, exportu a importu potravinářských a dalších výrobků. Součástí skupiny Podravka je i společnost Belupo, která se zabývá výrobou léčiv, farmaceutických a kosmetických produktů.
Skupina Podravka působí v České republice na trhu:
dehydrovaných polévek (včetně instantních a bujónů) a omáček, které jsou určeny pro rychlou přípravu polévek a omáček, bujóny lze použít rovněž např. k přípravě masa, rýže nebo omáček. Skupina Podravka dodává dehydrované polévky v malospotřebitelském a velkospotřebitelském balení.
Kořenící přípravek VEGETA, který je tvořen směsí několika druhů koření (paprika, pepř, kmín, apod.), soli, sušené zeleniny a látek upravujících chuť, sypkost a trvanlivost přípravku. Přípravek se používá k dochucení různých druhů jídel, zejména různých druhů masa, polévek, apod. VEGETA je nejznámějším chorvatským výrobkem, který má dlouhou tradici nejen v Chorvatsku, ale i v řadě dalších zemí. Do České republiky se dováží několik desítek let.
Kořenící směsi Podravka Twist, což je celkem 17 různých druhů kořenících směsí pro dochucení různých typů pokrmů (grilování, kuře, ryby, saláty, atd.).
Dehydrované polotovary Talianetta (těstoviny, rizoto). Jsou určeny pro rychlou přípravu jídla.
Léky vyráběné společností BELUPO léky a kosmetika, d.o.o., a to především kortikosteriody, dermatologika, tuberkulostatika, přípravky působící na renin-angiotenzinový systém.
Na trhu v České republice působí skupina Podravka prostřednictvím:
dceřiné společnosti Podravka-International spol. s r.o., Praha, která se zabývá obchodováním s výše uvedenými potravinářskými výrobky skupiny Podravka.
organizační složka BELUPO léky a kosmetika, s.r.o.-organizační složka, která se zabývá reklamní a marketingovou činností a zprostředkovatelskou činností, nezabývá se však dodávkami výrobků skupiny Podravka na český trh.
Společnost Lagris byla založena jako rodinná firma, která se zpočátku zabývala obchodem s ovocem a zeleninou, později rozšířila sortiment o rýži a luštěniny. Lagris v současné době patří mezi nejvýznamnější zpracovatele potravin v České republice. V roce 1997 byla tato rodinná firma přeměněna na akciovou společnost, jejímiž akcionáři jsou členové rodiny Adoltů. Výrobkový sortiment společnosti v současné době tvoří:
dehydrované základy omáček a polévek ve velkospotřebitelském balení, které je určeno pro hotely, restaurace, vývařovny, atd. Lagris dodává pouze velkospotřebitelská balení.
Dehydrované základy pro přípravu bramborových knedlíků, bramborového těsta, bramborové kaše, škubánků, halušek. Lagris dodává malospotřebitelská i velkospotřebitelská balení těchto výrobků.
Rýže a rýžové výrobky (pod ochranou známkou LAGRIS),
luštěniny, tj. fazole, čočka, hrách, sója (pod ochranou známkou LAGRIS),
suché plody a sušené ovoce (mandle, rozinky, kokos, pistácie, arašídy, meruňky, švestky),
sůl,
jednoduchá koření různých druhů a kořenící směsi (značka Lagreta, speciálně připravené směsi na ryby a kuře).
Společnost Lagris nemá v České republice založenou žádnou dceřinou společnost ani na území České republiky nekontroluje žádný podnikatelský subjekt. Společnost Lagris a jeden z akcionářů společnosti Lagris, Ing. Josef Adolt, vlastní obchodní podíly ve společnosti Lagris Slovakia ve Slovenské republice. Tato společnost bude po uskutečnění spojení rovněž kontrolována společností Podravka. Společnost Lagris Slovakia na trhu v České republice nepůsobí.
Z výše uvedených skutečností vyplývá, že skupina Podravka a společnost Lagris jsou konkurenty na trhu dehydrovaných polévek, dehydrovaných omáček a na trhu koření. Přitom společnost Lagris dodává dehydrované polévky a omáčky pouze ve velkospotřebitelském balení. Relevantní trhy lze vymezit podle jednotlivých druhů výrobků, ale i podle typu balení (velkospotřebitelské, malospotřebitelské balení) a typu sektoru, kam jsou dva rozdílné typy balení dodávány (maloobchodní sektor a tzv. cateringový sektor). Cateringový sektor zahrnuje hotely, restaurace, restaurace typu "fast food", bufety, ale také jídelny v nemocnicích, na pracovištích, ve školách apod. Dodávky do maloobchodního a cateringového sektoru je nutné posuzovat odděleně především z důvodu rozdílných velikosti balení, rozdílných cen, rozdílného zdravotního a bezpečnostního režimu apod. Na kvalitu produktů dodávaných do cateringového sektoru jsou rovněž jiné požadavky než na produkty dodávané do maloobchodního sektoru. U produktů, které jsou dodávány do cateringového sektoru, je např. požadována schopnost udržet si svoji chuť i při jejich dlouhodobém udržování ve velkých nádobách při vysokých teplotách.
V rozhodnutích Evropské komise COMP/M.1802-UNILEVER / AMORA-MAILLE a COMP/M.1990-UNILEVER / BESTFOODS, byly relevantní trhy z věcného hlediska vymezeny obdobně podle typu odběratele. Trh byl rozdělen na dodávky do maloobchodního sektoru a do cateringového sektoru.
Na základě těchto skutečností vymezil Úřad pro účely tohoto rozhodnutí relevantní trh z věcného hlediska jako trh dehydrovaných omáček ve velkospotřebitelském balení, trh dehydrovaných polévek ve velkospotřebitelském balení a trh koření.
Z hlediska geografického je relevantním trhem území celé České republiky , neboť se jedná o prostředí, v němž jsou podmínky dostatečně homogenní a zároveň dostatečně odlišitelné od podmínek panujících na jiném trhu.
Z časového hlediska není trh nijak omezen, byl tedy vymezen jako trh trvalý .
Skupina Podravka i společnost Lagris mají na trhu dehydrovaných omáček ve velkospotřebitelském balení a trhu dehydrovaných polévek ve velkospotřebitelském balení v České republice velmi nízké podíly. Zatímco skupina Podravka má na obou uvedených trzích cca (obchodní tajemství) podíl, společnost Lagris má na těchto trzích pouze cca (obchodní tajemství) podíl. Spojením soutěžitelů dojde k velmi mírnému navýšení tržních podílů, který nebude přesahovat (obchodní tajemství) .
Na trhu působí několik dalších, finančně silných soutěžitelů, jako např. společnost VITANA, a.s., skupina Nestlé, které na relevantních trzích zaujímají srovnatelné či významnější postavení než spojující se soutěžitelé. V důsledku relativně nízkého tržního podílu spojujících se soutěžitelů a existenci dalších silných subjektů, které na relevantním trhu dehydrovaných omáček ve velkospotřebitelském balení a relevantním trhu dehydrovaných polévek ve velkospotřebitelském balení působí, spojení soutěžitelů nepovede k vytvoření ani k posílení dominantního postavení, které by mohlo mít za následek podstatné narušení hospodářské soutěže.
Na trhu koření má v současné době skupina Podravka cca (obchodní tajemství) podíl, společnost Lagris pouze cca (obchodní tajemství) podíl. Spojením tedy nedojde k podstatnému navýšení tržních podílů, skupina Podravka bude mít po spojení na relevantním trhu koření cca (obchodní tajemství) tržní podíl.
Na trhu koření existuje celá řada dalších soutěžitelů, kteří mají přibližně stejné podíly. Část spotřebitelů na relevantním trhu koření je věrná určité značce a kvalitě, zejména značce VITANA, která má v České republice dlouholetou tradici. Část spotřebitelů se orientuje především podle ceny výrobku. Někteří spotřebitelé kupují opakovaně určitý druh koření od určitého výrobce podle své individuální chuti, neboť koření různých výrobců pochopitelně mají různou chuť, resp. u směsí i různé složení nebo poměr jednotlivých složek. Na trhu koření tedy existuje několik významných soutěžitelů, kteří jsou konkurenty spojujících se soutěžitelů.
Trh koření je v současné době ve fázi rozmachu až dospělosti. Růst se pohybuje řádově v jednotkách procent ročně. V poslední době lze vysledovat trend zvyšování objemu prodeje jednodruhových koření zejména směsí koření na úkor poklesu poptávky po univerzálních kořenících směsí typu VEGETA. Současně se zvyšuje obrat dosahovaný na tomto trhu, a to z důvodu používání speciálního druhů koření a dalších složek pro směsi koření.
Spojením soutěžitelů dojde k upevnění postavení skupiny Podravka na trhu v České republice. Podravka po uskutečnění spojení nabude prostřednictvím společnosti Lagris tržní podíly na trhu prodeje rýže, luštěnin, suchých plodů, soli a bramborových dehydratovaných výrobků a rozšíří tak své výrobkové portfolio. Na relevantních trzích dojde k mírnému navýšení tržního podílu skupiny Podravka, které však vzhledem k působení dalších subjektů na jednotlivých relevantních trzích nebude mít za následek narušení hospodářské soutěže.
Uskutečněním spojení nevznikne ani nebude posíleno dominantní postavení spojujících se soutěžitelů ani některého z nich, které by mělo za následek podstatné narušení hospodářské soutěže. Pro naplnění podmínky, uvedené v § 16 odst. 2 věta třetí zákona, Úřad rozhodl o tom, že navrhované spojení soutěžitelů povoluje a ve stanovené lhůtě toto rozhodnutí vydává. Poučení o opravném prostředku
Ve smyslu ustanovení § 61 zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád), lze proti tomuto rozhodnutí podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže-odboru fúzí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Ing. Vladimír Stankov, CSc.
vrchní ředitel
Rozhodnutí obdrží:
Mgr. Miroslav Dubovský, advokát
Lovells Sdružení advokátů
Slovanský dům
Na Příkopě 22
110 00 Praha
PM nabylo dne 26.8.2002