UOHS S146/2004
Rozhodnutí: S146/04-21645/06-610 Instance I.
Věc Možné porušení § 3 odst. 1 ZOHS-uzavření dohod mezi společností AuTec Group a jejími distributory/obchodními zástupci
Účastníci AuTec Group a.s.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí porušen § 3 odst. 1-vertikální dohoda
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 31. 1. 2007
Související rozhodnutí R004/04
Dokumenty dokument ke stažení 451 KB


Č.j. S 146/04-21645/06/610 V Brně dne 30. listopadu 2006
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j S 146/04 zahájeném dne 18. října 2004 z vlastního podnětu podle § 18 odst. 1 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, s účastníkem řízení, kterým je společnost AuTec Group a.s. , se sídlem Praha 5, Jeremiášova 1127/5, PSČ 150 00, IČ 26431939, zastoupená Mgr. Alanem Vitoušem, advokátem, se sídlem Dukelských hrdinů 23, Praha 7, na základě plné moci ze dne 25. října 2004, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, vydává toto:
r o z h o d n u t í :
I.
Společnost AuTec Group a.s. , se sídlem Praha 5, Jeremiášova 1127/5, PSČ 150 00,
IČ 26431939, tím, že
uzavírala v letech 2001-2004 v článku 3.2 ve Smlouvách o obchodním zastoupení se svými obchodními zástupci dohody, které je zavazují používat při provádění oprav a servisních prací výhradně originální díly BMW,
uzavírala v letech 2001-2004 v článku VIII odst. 2 ve Smlouvách o dealerské činnosti, resp. v článku VII odst. 2 (ve Smlouvě o dealerské činnosti uzavřené mezi účastníkem řízení a obchodní firmou Jaroslav Hos-Autoopravna, se sídlem Jihlava, Rantířovská 429/20A, PSČ 586 05, IČ 10582185) se svými dealery dohody, které je zavazují používat při provádění oprav a servisních prací výhradně originální díly BMW,
uzavírala v letech 2001-2004 v článku III odst. 1 ve Smlouvách o dealerské činnosti se svými dealery zakázané dohody, které zavazují dealery k tomu, aby odebírali náhradní díly značky BMW výlučně od společnosti AuTec Group, a.s., se sídlem Praha 5, Jeremiášova 1127/5, PSČ 150 00, IČ 26431939, a distribuovali a prodávali výlučně originální náhradní díly BMW,
porušila v období od 1. července 2001 do 30. dubna 2004 ustanovení § 3 odst. 1 zákona
č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, čímž narušila hospodářskou soutěž na trhu originálních náhradních dílů pro vozidla značky BMW a MINI.
II.
Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, Úřad
pro ochranu hospodářské soutěže jednání popsané v části I. výroku tohoto rozhodnutí společnosti AuTec Group a.s., se sídlem Praha 5, Jeremiášova 1127/5, PSČ 150 00,
IČ 26431939, do budoucna zakazuje .
III.
Správní řízení vedené se společností AuTec Group a.s. , se sídlem Praha 5, Jeremiášova 1127/5, PSČ 150 00, IČ 26431939,
ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v úplném znění, a to v období od 1. ledna 1998 do 30. června 2001, a v období od 1. července 2001 do 31. prosince 2001 ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb.,
o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), které Úřad spatřoval v tom, že společnost AuTec Group a.s., se sídlem Praha 5, Jeremiášova 1127/5, PSČ 150 00, IČ 26431939
uzavírala v letech 1995-2004 v článku 1.2 ve Smlouvách o obchodním zastoupení se svými obchodními zástupci dohody, které zavazovaly obchodní zástupce odebírat smluvní zboží pouze od společnosti AuTec Group, a.s., se sídlem Praha 5, Jeremiášova 1127/5, PSČ 150 00, IČ 26431939,
uzavírala v letech 1995-2004 v článku 2.3 ve Smlouvách o obchodním zastoupení se svými obchodními zástupci dohody, které umožňují společnosti AuTec Group, a.s., se sídlem Praha 5, Jeremiášova 1127/5, PSČ 150 00, IČ 26431939, uzavírat na vymezeném území obdobné dohody s jinými obchodními zástupci/dealery a vymezená území jednostranně měnit,
uzavírala v letech 2001-2004 v článku VII odst. 1 ve Smlouvách o dealerské činnosti, resp. v článku VI odst. 1 (ve Smlouvě o dealerské činnosti uzavřené mezi účastníkem řízení a obchodní firmou Jaroslav Hos-Autoopravna, se sídlem Jihlava, Rantířovská 429/20A, PSČ 586 05, IČ 10582185) se svými dealery dohody, které umožňují společnosti AuTec Group, a.s., se sídlem Praha 5, Jeremiášova 1127/5, PSČ 150 00, IČ 26431939, uzavírat na vymezeném území obdobné dohody s jinými obchodními zástupci/dealery a vymezená území jednostranně měnit,
uzavírala v letech 1995-2004 v článku 3.1 ve Smlouvách o obchodním zastoupení se svými obchodními zástupci dohody, které omezovaly obchodní zástupce/dealery
ve výrobě, přímém či nepřímém odběru zboží, které je konkurenční smluvnímu zboží,
uzavírala v letech 2001-2004 v článku VIII odst. 1 ve Smlouvách o dealerské činnosti, resp. v článku VII odst. 1 (ve Smlouvě o dealerské činnosti uzavřené mezi účastníkem řízení a obchodní firmou Jaroslav Hos-Autoopravna, se sídlem Jihlava, Rantířovská 429/20A, PSČ 586 05, IČ 10582185) se svými dealery dohody, které omezovaly dealery ve výrobě, přímém či nepřímém odběru zboží, které je konkurenční smluvnímu zboží,
uzavírala v letech 2001-2004 v článcích 4.1, 4.4, 7.1 a 7.4 ve Smlouvách
o obchodním zastoupení se svými obchodními zástupci dohody, které zavazují obchodní zástupce dodržovat při distribuci a prodeji stanovené požadavky týkající se především zařízení prodejních prostor a technického vybavení pro servis, speciální a odborné kvalifikace pracovníků, propagace, odebírání smluvního zboží, jeho skladování a dodávání konečným spotřebitelům a zajištění prodejního a poprodejního servisu, oprav a údržby smluvního zboží,
uzavírala v letech 2001-2004 v článcích IX odst. 1, IX odst. 7-9, XII odst. 1 a 4
ve Smlouvách o dealerské činnosti, resp. v článcích VIII odst. 5-7, XI odst. 1 a 4
(ve Smlouvě o dealerské činnosti uzavřené mezi účastníkem řízení a obchodní firmou Jaroslav Hos-Autoopravna, se sídlem Jihlava, Rantířovská 429/20A, PSČ 586 05, IČ 10582185) se svými dealery dohody, které je zavazují dodržovat při distribuci a prodeji stanovené požadavky týkající se především zařízení prodejních prostor a technického vybavení pro servis, speciální a odborné kvalifikace pracovníků, propagace, odebírání smluvního zboží, jeho skladování a dodávání konečným spotřebitelům a zajištění prodejního a poprodejního servisu, oprav a údržby smluvního zboží,
uzavírala v letech 1995-2004 v článcích 4.2 a 4.3 ve Smlouvách o obchodním zastoupení se svými obchodními zástupci dohody, které stanovují minimální množství smluvního zboží, které musí obchodní zástupce v určeném časovém období a na dohodou vymezeném území odebrat a prodat,
uzavírala v letech 2001-2004 v článcích IX odst. 4-6 ve Smlouvách o dealerské činnosti, resp. v článcích VIII odst. 3 a 4 (ve Smlouvě o dealerské činnosti uzavřené mezi účastníkem řízení a obchodní firmou Jaroslav Hos-Autoopravna, se sídlem Jihlava, Rantířovská 429/20A, PSČ 586 05, IČ 10582185) se svými dealery dohody, které stanovují minimální množství smluvního zboží, které musí dealer v určeném časovém období a na dohodou vymezeném území odebrat a prodat,
ve věci možného porušení ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v úplném znění, a to v období od 1. ledna 1998 do 30. června 2001, a v období od 1. července 2001 do 31. prosince 2001 ustanovení § 3 odst. 1 zákona
č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), které Úřad spatřoval v tom, že společnost AuTec Group a.s., se sídlem Praha 5, Jeremiášova 1127/5, PSČ 150 00, IČ 26431939, uzavírala v letech 1998 až 2001 se svými obchodními zástupci/dealery dohody, obsažené v Přílohách ke Smlouvě o obchodním zastoupení, resp. ke Smlouvě o dealerské činnosti, obsahující ujednání, jež umožňují společnosti AuTec Group a.s., se sídlem Praha 5, Jeremiášova 1127/5, PSČ 150 00, IČ 26431939, uložit obchodnímu zástupci/dealerovi záporný bonus při nedodržování tzv. cenové politiky,
se dle § 30 zákona č. 71/1967, o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, zastavuje. O d ů v o d n ě n í
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též "Úřad") zahájil dne 18. října 2004 z vlastního podnětu správní řízení se společností AuTec Group a.s., se sídlem Praha 5, Jeremiášova 1127/5, PSČ 150 00, IČ 26431939 (dále jen " AuTec ", " účastník řízení " nebo " účastník "), zastoupenou na základě plné moci ze dne 25. října 2004 Mgr. Alanem Vitoušem, advokátem, se sídlem Praha 7, Dukelských hrdinů 23. Správní řízení bylo zahájeno ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále též " zákon "). Možné porušení ustanovení § 3 odst. 1 zákona Úřad spatřoval v uzavření dohod mezi společností AuTec a jejími obchodními zástupci/dealery, obsažených
ve Smlouvách o obchodním zastoupení/dealerské činnosti, které zavazují obchodního zástupce/dealera, že bez předchozího písemného souhlasu zastoupeného nevymění smluvní zboží k použití za jiné, od jiného dodavatele než Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft, se sídlem Petuelring 13, 80788 Mnichov, Spolková republika Německo (dále též jen " BMW AG "), ani že nebude takové zboží nabízet nebo prodávat. Dále Úřad spatřoval možné porušení § 3 odst. 1 zákona v dohodách obsažených
ve Smlouvách o obchodním zastoupení/dealerské činnosti, které zakazují obchodnímu zástupci/dealerovi bez předchozího písemného souhlasu zastoupeného uskutečňovat výrobu, přímý nebo nepřímý prodej zboží, které je konkurenční zn. BMW. Totéž platí při provádění oprav a údržby smluvního zboží. Konečně Úřad spatřoval možné porušení § 3 odst. 1 v dohodách uzavřených ve Smlouvách o dealerské činnosti, které zavazují dealera odebírat náhradní díly značky BMW a MINI výlučně od zastoupeného a ve své distribuční síti distribuovat a prodávat výlučně originální díly BMW a MINI. Předmět správního řízení byl rozšířen dopisem ze dne 3. prosince 2004 o možné porušení § 3 odst. 1 zákona spočívající ve stanovení prodejní ceny, příp. výše slev smluvního zboží obchodním zástupcům/dealerům pro další prodej a dále dopisem ze dne 6. ledna 2005
o možné porušení § 3 odst. 1 zákon spočívající v uzavření dohod obsažených v ustanoveních čl. 1.3, 2.1, 2.3, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 7.1 a 7.4 ve Smlouvách
o obchodním zastoupení a v ustanoveních čl. III, V, VI, VII, VIII, IX, XI, XII, XIII a XIV ve Smlouvách o dealerské činnosti, které byly uzavírány mezi účastníkem řízení a jeho obchodními zástupci/dealery. 1
Zahájení správního řízení předcházelo šetření Úřadu č.j. P 413/03 provedené na základě obdrženého podnětu a vlastní šetření Úřadu pod č.j. P 349/04. Podklady získané v rámci uvedených šetření Úřadu jsou součástí spisového materiálu tohoto správního řízení.
Po provedeném dokazování Úřad vydal dne 1. února 2005 rozhodnutí č.j. S 146/04-970/05-OHS (dále též jen " rozhodnutí č.j. S 146/04-970/05-OHS " nebo " rozhodnutí orgánu prvního stupně "), v jehož první výrokové části deklaroval, že účastník řízení porušil v období od 1. ledna 1998 do 30. června 2001 ustanovení § 3 odst. 1 zákona
č. 63/1991 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v úplném znění (dále též " zákon
č. 63/1991 Sb ."), a v období od 1. července 2001 do 30. prosince 2001 ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, tím, že uzavíral se svými obchodními zástupci/dealery zakázané dohody, spočívající ve stanovení prodejní ceny, resp. výše slev smluvního zboží obchodním zástupcům pro další prodej, obsažené v Přílohách ke Smlouvě o obchodním zastoupení/dealerské činnosti, které v letech 1998 až 2001 stanovovaly v části upravující systém provizí záporný bonus pro obchodní zástupce/dealery za nedodržování cenové politiky. Tímto jednáním měl účastník řízení narušit hospodářskou soutěž na trhu prodeje nových motorových vozidel třídy malých vozů, na trhu prodeje nových motorových vozidel střední třídy, na trhu prodeje nových motorových vozidel vyšší střední třídy, na trhu prodeje nových motorových vozidel luxusní třídy, na trhu prodeje nových motorových vozidel víceúčelových a sportovních a na trhu originálních náhradních dílů pro vozidla BMW a MINI.
Ve druhé výrokové části rozhodnutí č.j. S 146/04-970/05-OHS bylo deklarováno, že účastník řízení porušil v období od 23. prosince 1995 do 30. června 2001 ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb. a v období od 1. července 2001 do 30. dubna 2004 ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a
o změně některých zákonů, tím, že uzavíral další zakázané dohody, kterými narušil hospodářskou soutěž na trhu prodeje nových motorových vozidel luxusní třídy, na trhu originálních náhradních dílů pro vozidla značky BMW a MINI, na trhu originálních náhradních dílů pro motocykly značky BMW a ve vztahu k období od 1. ledna 1996
od 31. prosince 2001 také na trhu prodeje nových motorových vozidel vyšší střední třídy. Konkrétně se jednalo o dohody, které účastník řízení:
uzavíral v letech 1995-2004 v článku 1.2 ve Smlouvách o obchodním zastoupení se svými obchodními zástupci zakázané dohody, které zavazovaly obchodní zástupce odebírat smluvní zboží pouze od společnosti AuTec Group, a.s.,
IČ 26431939, se sídlem Praha 5, Jeremiášova 1127/5, PSČ 150 00,
uzavíral v letech 1995-2004 v článku 2.3 ve Smlouvách o obchodním zastoupení se svými obchodními zástupci zakázané dohody, které umožňují společnosti AuTec Group, a.s., IČ 26431939, se sídlem Praha 5, Jeremiášova 1127/5, PSČ 150 00, uzavírat na vymezeném území obdobné dohody s jinými obchodními zástupci/dealery a vymezená území jednostranně měnit,
uzavíral v letech 2001-2004 v článku VII odst. 1 ve Smlouvách o dealerské činnosti, resp. v článku VI odst. 1 (ve Smlouvě o dealerské činnosti uzavřené mezi účastníkem řízení a obchodní firmou Jaroslav Hos-Autoopravna, se sídlem Jihlava, Rantířovská 429/20A, PSČ 586 05, IČ 10582185) se svými dealery zakázané dohody, které umožňují společnosti AuTec Group, a.s., IČ 26431939, se sídlem Praha 5, Jeremiášova 1127/5, PSČ 150 00, uzavírat na vymezeném území obdobné dohody s jinými obchodními zástupci/dealery a vymezená území jednostranně měnit,
uzavíral v letech 1995-2004 v článku 3.1 ve Smlouvách o obchodním zastoupení se svými obchodními zástupci zakázané dohody, které omezovaly obchodní zástupce/dealery ve výrobě, přímém či nepřímém odběru zboží, které je konkurenční smluvnímu zboží,
uzavíral v letech 2001-2004 v článku VIII odst. 1 ve Smlouvách o dealerské činnosti, resp. v článku VII odst. 1 (ve Smlouvě o dealerské činnosti uzavřené mezi účastníkem řízení a obchodní firmou Jaroslav Hos-Autoopravna, se sídlem Jihlava, Rantířovská 429/20A, PSČ 586 05, IČ 10582185) se svými dealery zakázané dohody, které omezovaly dealery ve výrobě, přímém či nepřímém odběru zboží, které je konkurenční smluvnímu zboží,
uzavíral v letech 1995-2004 v článku 3.2 ve Smlouvách o obchodním zastoupení se svými obchodními zástupci zakázané dohody, které je zavazují používat při provádění oprav a servisních prací výhradně originální díly BMW,
uzavíral v letech 2001-2004 v článku VIII odst. 2 ve Smlouvách o dealerské činnosti, resp. v článku VII odst. 2 (ve Smlouvě o dealerské činnosti uzavřené mezi účastníkem řízení a obchodní firmou Jaroslav Hos-Autoopravna, se sídlem Jihlava, Rantířovská 429/20A, PSČ 586 05, IČ 10582185) se svými dealery zakázané dohody, které je zavazují používat při provádění oprav a servisních prací výhradně originální díly BMW,
uzavíral v letech 1995-2004 v článcích 4.1, 4.4, 7.1 a 7.4 ve Smlouvách
o obchodním zastoupení se svými obchodními zástupci zakázané dohody, které zavazují obchodní zástupce dodržovat při distribuci a prodeji stanovené požadavky týkající se především zařízení prodejních prostor a technického vybavení pro servis, speciální a odborné kvalifikace pracovníků, propagace, odebírání smluvního zboží, jeho skladování a dodávání konečným spotřebitelům a zajištění prodejního a poprodejního servisu, oprav a údržby smluvního zboží,
uzavíral v letech 2001-2004 v článcích IX odst. 1, IX odst. 7-9, XII odst. 1 a 4
ve Smlouvách o dealerské činnosti, resp. v článcích VIII odst. 5-7, XI odst. 1 a 4 (ve Smlouvě o dealerské činnosti uzavřené mezi účastníkem řízení a obchodní firmou Jaroslav Hos-Autoopravna, se sídlem Jihlava, Rantířovská 429/20A, PSČ 586 05, IČ 10582185) se svými dealery zakázané dohody, které je zavazují dodržovat při distribuci a prodeji stanovené požadavky týkající se především zařízení prodejních prostor a technického vybavení pro servis, speciální a odborné kvalifikace pracovníků, propagace, odebírání smluvního zboží, jeho skladování a dodávání konečným spotřebitelům a zajištění prodejního a poprodejního servisu, oprav a údržby smluvního zboží,
uzavíral v letech 1995-2004 v článcích 4.2 a 4.3 ve Smlouvách o obchodním zastoupení se svými obchodními zástupci zakázané dohody, které stanovují minimální množství smluvního zboží, které musí obchodní zástupce v určeném časovém období a na dohodou vymezeném území odebrat a prodat,
uzavíral v letech 2001-2004 v článcích IX odst. 4-6 ve Smlouvách o dealerské činnosti, resp. v článcích VIII odst. 3 a 4 (ve Smlouvě o dealerské činnosti uzavřené mezi účastníkem řízení a obchodní firmou Jaroslav Hos-Autoopravna, se sídlem Jihlava, Rantířovská 429/20A, PSČ 586 05, IČ 10582185) se svými dealery zakázané dohody, které stanovují minimální množství smluvního zboží, které musí dealer v určeném časovém období a na dohodou vymezeném území odebrat a prodat,
uzavíral v letech 2001-2004 v článku III odst. 1 ve Smlouvách o dealerské činnosti se svými dealery zakázané dohody, které zavazují dealery k tomu, aby odebírali náhradní díly značky BMW výlučně od společnosti AuTec Group, a.s.,
IČ 26431939, se sídlem Praha 5, Jeremiášova 1127/5, PSČ 150 00, distribuovali a prodávali výlučně originální náhradní díly BMW.
Ve třetí výrokové části správní orgán prvního stupně účastníkovi řízení dle § 7 odst. 1 zákona plnění uvedených zakázaných dohod do budoucna zakázal. Čtvrtou výrokovou částí bylo správní řízení v rozsahu, v němž se jednalo o možné porušení § 3 odst. 1 zákona uzavřením zakázaných dohod obsažených v čl. 1.3. a 2.1. Smluv o obchodním zastoupení a v čl. III odst. 1 až 2, 4 až 7, VII odst. 2 až 4, IX odst. 2, 3, 10 a XII odst. 2, 3, 5 až 9 Smluv o dealerské činnosti, resp. v čl. III odst. 1, 2, 4 až 7, VI odst. 2 až 4, VIII odst. 1, 2, 8 a XI odst. 2, 3, 5 až 9 Smlouvy o dealerské činnosti uzavřené s firmou Jaroslav Hos-Autoopravna, se sídlem Jihlava, Rantířovská 429/20A, PSČ 586 05,
IČ 10582185, v souladu s § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů (dále též "správní řád"), zastaveno.
V páté výrokové části rozhodnutí č.j. S 146/04-970/05-OHS byla účastníkovi řízení
za porušení § 3 odst. 1 zákona uložena pokuta ve výši 9.500.000,-Kč.
Proti rozhodnutí č.j. S 146/04-970/05-OHS podal účastník řízení podle § 61 odst. 1 správního řádu rozklad k předsedovi Úřadu. Dne 30. června 2006 bylo vydáno rozhodnutí č.j. R 4/2005 (dále jen " rozhodnutí odvolacího orgánu " nebo " rozhodnutí předsedy Úřadu "), jímž předseda Úřadu rozhodnutí č.j. S 146/04-970/05-OHS v rozsahu výrokových částí I., II., III. a V. zrušil a věc v tomto rozsahu vrátil dne 13. července 2006 správnímu orgánu prvního stupně k novému projednání a rozhodnutí.
Odvolací orgán v rozhodnutí č.j. R 4/2005 konstatoval, že postupem správního orgánu prvního stupně došlo ke zkrácení procesních práv účastníka řízení, které mohlo mít vliv na zákonnost rozhodnutí č.j. S 146/04-970/05-OHS. Zkrácení procesních práv je druhostupňovým orgánem spatřováno zejména v tom, že účastník řízení nebyl včas vyrozuměn o konání výslechů svědků, nemohl se tak předmětných ústních jednání v některých případech účastnit, a při výslechu svědků, nemohl klást svědkům doplňující otázky, vznášet námitky a návrhy na doplnění dokazování. V této souvislosti předseda Úřadu konstatoval, že v rámci nového projednání je třeba opakovat provedení výslechů svědků tak, aby účastníku řízení či jeho právnímu zástupci bylo umožněno nejen se těchto úkonů účastnit, ale též se na ně kvalifikovaným způsobem připravit.
Předseda Úřadu dále spatřuje pochybení v tom, že správní orgán prvního stupně v jím zjištěném časovém období nedoručoval poštu k rukám právního zástupce účastníka řízení, přestože součástí správního spisu byla plná moc, jíž účastník řízení zmocnil Mgr. Alana Vitouše ke svému zastupování při všech právních úkonech v rámci řízení. Naopak tato byla doručována samotnému účastníkovi řízení 2 . K tomuto odvolací orgán uvádí, že v rámci nového projednání je v každém případě třeba jednoznačně si vyjasnit otázku, komu mají být doručovány důležité písemnosti ve smyslu § 24 odst. 1 správního řádu, a na jakou adresu.
Za zcela zásadní pak správní orgán druhého stupně považuje námitku účastníka řízení, že Smlouvy o obchodním zastoupení/dealerské činnosti, jež obsahují dohody, které jsou v rozhodnutí č.j. S 146/04-970/05-OHS označeny za dohody narušující soutěž, byly již dříve oznámeny Ministerstvu pro hospodářskou soutěž (dále jen " Ministerstvo ") a následně byly Ministerstvem schváleny. K tomuto předseda Úřadu uvádí, že pokud by v řízení bylo prokázáno, že Úřad, resp. jeho předchůdce dohody, které jsou předmětem tohoto správního řízení, popř. některé z nich, schválil, vylučovala by taková skutečnost možnost sankcionovat účastníka řízení za uzavření nebo implementaci takových dohod ve věcném a časovém rozsahu, na které se schválení vztahovalo. K vyřešení otázky, zda ke schválení dohod, jež jsou předmětem tohoto správního řízení, v roce 1995 došlo, či nikoliv je třeba shromáždit další relevantní podklady. Dle názoru odvolacího orgánu se v této souvislosti nabízí provedení výslechů bývalých zaměstnanců Ministerstva, kteří byli přítomni na jednání konaném dne 25. července 1995 na Ministerstvu, či právního zástupce předchůdce účastníka JUDr. Oldřicha Chudoby.
V rozhodnutí odvolacího orgánu je rovněž uvedeno, že konkrétní vymezení relevantních trhů, kde právní kvalifikace určitého jednání do značné míry odvisí právě na správnosti vymezení relevantního trhu a stanovení tržních podílů na něm, nemůže být odůvodněno pouze obecným konstatováním, že je výsledkem "obvyklého" členění na základě několika objektivních kritérií používaného mj. profesními asociacemi v oblasti automobilového průmyslu, aniž by soutěžní úřad zároveň dostatečně přesvědčivě nedoložil, že takové členění je vhodné i pro soutěžní analýzu případu zakázané dohody narušující soutěž. Podle názoru správního orgánu druhého stupně by vhodnost členění relevantních trhů provedeného dle kategorizace založené primárně na technických kritériích měla být verifikována analýzou reaktivní zastupitelnosti, tedy zastupitelnosti z pohledu spotřebitele.
Další pochybení je předsedou Úřadu spatřováno v postupu správního orgánu prvního stupně spočívajícím v tom, že se v rozhodnutí č.j. S 146/04-970/05-OHS nezabýval problematikou poptávkové a nabídkové substituce originálních náhradních dílu značky BMW, ať již vyrobených společností BMW AG, či jakoukoli jinou k tomu oprávněnou osobou, resp. osobou vyrábějící náhradní díly stejné kvality jako samotný výrobce. Odvolací orgán v této souvislosti dále poznamenává, že trh originálních náhradních dílů značky BMW není tvořen toliko originálními náhradními díly vyrobenými přímo výrobcem motorových vozidel, tj. společností BMW AG, nýbrž i ostatními náhradními díly stejné kvality či vyrobenými na stejném výrobním zařízení.
Dopisy Úřadu ze dne 11. září 2006 a ze dne 30. října 2006 bylo účastníku řízení oznámeno prodloužení lhůty pro vydání rozhodnutí ve smyslu ustanovení § 49 odst. 2 správního řádu. 3 Důvodem pro prodloužení lhůty byla v prvním případě zejména omluva svědka JUDr. Oldřicha Chudoby z předem naplánovaného výslechu, která ztížila možnost objasnění důležitých skutečností potřebných k posouzení námitky účastníka řízení týkající se údajného schválení těchto dohod. Úřad neměl také dosud k dispozici všechny potřebné údaje, jež jsou nezbytné k vymezení relevantních trhů, zejména pak trhu náhradních dílů. Ve druhém případě bylo důvodem pro prodloužení lhůty provedení výslechu svědkyně Petry Harsové, a pak samotného uskutečnění jednání s účastníkem. V rámci provedení opakovaných výslechů svědků byly zjištěny nové skutečnosti, které si bylo třeba blíže vyjasnit. Z tohoto důvodu si Úřad vyžádal
od obchodních zástupců/dealerů doplnění informací a podkladů k těmto novým skutečnostem.
V souladu s § 33 odst. 2 správního řádu bylo dne 20. listopadu 2006 účastníku řízení umožněno seznámit se s podklady rozhodnutí, resp. vyjádřit se k podkladům rozhodnutí i ke způsobu jejich zjištění. Zástupce účastníka řízení svého práva využil, s tím, že účastník řízení zašle své vyjádření písemně ve lhůtě do 24. listopadu 2006. Dne 24. listopadu 2006 Úřad obdržel prostřednictvím faxu dopis účastníka řízení nazvaný "Návrh účastníka řízení na provedení důkazů", jímž účastník řízení, prostřednictvím svého právního zástupce, navrhuje doplnění důkazního řízení. Podrobné vyjádření Úřadu k Návrhu účastníka řízení na provedení důkazů je součástí rozhodnutí nazvané Vyjádření se k návrhu účastníka řízení na provedení důkazů.
Popis rozhodných skutečností
Charakteristika účastníka řízení
Společnost AuTec byla zapsána do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7062, dne 31. ledna 2001. Společnost AuTec 4 je právním nástupcem společnosti AuTec, spol. s.r.o., se sídlem Praha 5, Jeremiášova 5, PSČ 155 00, IČ 48112186, jež byla zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 16324. Předmětem činnosti společnosti AuTec je koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej, opravy silničních vozidel, poradenská činnost v oblasti obchodu a služeb, pronájem motorových vozidel, organizační zajištění sportovních a kulturních akcí, zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb a rovněž vydavatelská činnost. Jménem společnosti AuTec jedná předseda představenstva samostatně, či předseda představenstva a všichni členové představenstva společně.
Charakteristika smluv
V průběhu let 1995 až 2004 uzavírala společnost AuTec 5 se svými obchodními zástupci/dealery Smlouvy o obchodním zastoupení/ dealerské činnosti. Smlouva
o obchodním zastoupení/dealerské činnosti byla s příslušným obchodním zástupcem/dealerem uzavřena na dobu určitou, konkrétně na období jednoho kalendářního roku 6 . Z Úřadem shromážděných podkladů vyplývá, že doba na níž byly Smlouvy o obchodním zastoupení/dealerské činnosti uzavřeny byla každoročně prodlužována prostřednictvím oboustranně podepsaných dodatků, nestandardně označených jako Příloha I 7 , resp. Protokol o jednání o roce XXXX 8 . V čl. 2 tohoto Protokolu se smluvní strany dohodly na prodloužení Smlouvy o obchodním zastoupení/dealerské činnosti vždy o další rok.
Platnost všech smluv byla ukončena k 30. dubnu 2004, přičemž od 1. května 2004 mají jednotliví obchodní zástupci/dealeři smlouvy uzavřeny přímo s BMW AG, a to na období 5 let. Tato změna je způsobena skutečností, že společnost AuTec působila jako tzv. generální importér zboží značky BMW pro území České republiky právě do 30. dubna 2004, tj. do doby kdy skončila platnost tzv. importérské smlouvy uzavřené mezi účastníkem řízení a BMW AG. V současné době působí jako generální importér zboží značky BMW společnost BMW Vertriebs GmbH-organizační složka Česká republika, která následně distribuuje zboží jednotlivým obchodním zástupcům/dealerům, včetně společnosti AuTec. Z výpovědi zástupce účastníka řízení vyplývá, že v současné době společnost AuTec vykonává pouze určitou zbytkovou činnost spočívající zejména v nápomoci novému importérovi, a to minimálně od doby, kdy tato společnost převzala generální importérství, tj. od 1. června 2006.
Smlouva o obchodním zastoupení
V preambuli Smlouvy o obchodním zastoupení se stanoví, že ji smluvní strany uzavírají s vůlí a očekáváním, že jejich obchodní činnost v jednotě s činností výrobce vozů a příslušenství zn. BMW, povedou k co největšímu obchodnímu úspěchu.
V článku 1 bod 1.1 Smlouvy o obchodním zastoupení je stanoveno, že [ obchodní tajemství ].
Dle článku 2 bod 2.2 Smlouvy o obchodním zastoupení [ obchodní tajemství ].
Článek 3 Smlouvy o obchodním zastoupení upravuje [ obchodní tajemství ].
V článku 4 bod 4.1 Smlouva o obchodním zastoupení ukládá [ obchodní tajemství ].
Dle článku 5 bod 5.1 Smlouvy o obchodním zastoupení [ obchodní tajemství ].
Články 6 a 7 Smlouvy o obchodním zastoupení upravují [ obchodní tajemství ].
V článku 8 bod 8.1 Smlouvy o obchodním zastoupení je obsažen [ obchodní tajemství ].
Článek 9 Smlouvy o obchodním zastoupení upravuje [ obchodní tajemství ].
Článek 10 Smlouvy o obchodním zastoupení je věnován [ obchodní tajemství ].
V článku 11 Smlouvy o obchodním zastoupení se stanoví, že [ obchodní tajemství ].
Článek 12 Smlouvy o obchodním zastoupení upravuje [ obchodní tajemství ].
V závěrečných ustanoveních Smlouvy o obchodním zastoupení je v článku 13 bodu 13.1 stanoveno, že [ obchodní tajemství ].
Smlouva o dealerské činnosti
Smlouva o dealerské činnosti byla v letech 2001 a 2002 uzavřena s následujícími dealery zboží zn. BMW: [ obchodní tajemství ]. Jde o typovou smlouvu, která obsahuje podobná ustanovení Smlouvě o obchodním zastoupení. Odlišné je číslování jednotlivých článků této dealerské smlouvy. Na jedné straně smlouvy vystupuje společnost AuTec jako zastoupený, na druhé straně vystupuje právnická či fyzická osoba jako dealer (čl. I Smlouvy o dealerské činnosti). [ obchodní tajemství ] je vyjádřena v Čl. II Smlouvy o dealerské činnosti.
Podle čl. III Smlouvy o dealerské činnosti [ obchodní tajemství ].
Čl. IV Smlouvy o dealerské činnosti obsahuje [ obchodní tajemství ].
Podle čl. VII Smlouvy o dealerské činnosti [ obchodní tajemství ].
Čl. VIII Smlouvy o dealerské činnosti mimo jiné [ obchodní tajemství ].
Podle čl. IX Smlouvy o dealerské činnosti [ obchodní tajemství ].
Článek X konstatuje, že [ obchodní tajemství ].
Dealer se zavazuje v čl. XII, že [ obchodní tajemství ].
V ustanovení čl. XIII je [ obchodní tajemství ].
Čl. XV a XVI se týkají [ obchodní tajemství ].
Závěrečné články 9 Smlouvy o dealerské činnosti řeší především postupy po ukončení smlouvy, případnou neúčinnost částí smlouvy a uvádí den, kdy tato smlouva nabývá účinnosti. 1.2.3 Příloha I ke Smlouvě o obchodním zastoupení/dealerské činnosti
Před koncem [ obchodní tajemství ] uzavírala společnost AuTec a příslušný dealer/obchodní zástupce ke Smlouvě o obchodním zastoupení/dealerské činnosti Přílohu I -Protokol jednání o roce XXXX 10 . Poprvé byla Příloha I-Protokol jednání o roce 1996 uzavřena v roce [ obchodní tajemství ]. Příloha byla uzavírána vždy
na [ obchodní tajemství ] s tím, že automaticky nahradila přílohu předchozí. Obsahová stránka Přílohy se v průběhu let částečně měnila, avšak v úvodu obsahovala vždy [ obchodní tajemství ]. Obdobně byl sjednán i odběr náhradních dílů (v Kč).
V dalších bodech Přílohy I jsou popsány požadavky na služby zákazníkům, ceny a způsob platby, platební podmínky, poskytování marže a množstevního rabatu, bankovní garance a požadavky na předváděcí a skladové vozy.
V Příloze I na rok 1998 je [ obchodní tajemství ].
Někteří dealeři kromě vozů BMW prodávali i motocykly BMW. Odběr motocyklů byl s příslušnými dealery sjednáván Přílohou II Smlouvy o obchodním zastoupení.
Ve správním řízení bylo zjištěno, že motocykly BMW odebíraly např. společnosti [ obchodní tajemství ]. V Příloze II je stanoveno, že [ obchodní tajemství ].
Relevantní trh
Relevantním trhem ve smyslu ustanovení § 2 odst. 2 zákona je trh zboží, které je
z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
Vymezení relevantního trhu
Vymezení relevantního trhu z hlediska věcného
Pro účely vymezení trhu z hlediska věcného vycházel Úřad v tomto správním řízení zejména ze skutečnosti, že Smlouvy o obchodním zastoupení/dealerské činnosti uzavřené mezi účastníkem řízení a obchodními zástupci/dealery upravují podmínky,
za nichž budou prodávány 11 nová vozidla 12 BMW 13 a originální náhradní díly BMW.
Osobní automobily
Motorovým vozidlem podle § 2 odst. 1 písm. k) vyhlášky č. 31/2003 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušující soutěž pro určité druhy vertikálních dohod
o distribuci a servisu motorových vozidel (dále též jen "vyhláška č. 31/2003 Sb.") rozumí vozidlo s vlastním pohonem, vybavené třemi a více koly, určené k provozu
na pozemních komunikacích. Osobním motorovým vozidlem se pak podle § 2 odst. 1 písm. l) vyhlášky č. 31/2003 Sb. rozumí motorové vozidlo určené pouze pro přepravu sedících osob a jejich zavazadel, které má nejvýše devět míst k sezení, včetně místa řidiče.
Relevantní trh by pro účely tohoto správního řízení mohl být obecně definován jako trh všech nových osobních automobilů. Tímto způsobem věcně vymezený relevantní trh by pak zahrnoval širokou škálu vozidel-tzv. vozy kategorie mini počínaje a sportovními vozidly konče. Takto široce pojatý trh však nelze pro účely tohoto správního řízení akceptovat. Z pohledu kupujícího 14 totiž stěží může být zaměnitelné vozidlo svými parametry náležející do kategorie "mini" například s některým z vozů spadajících
do vyšší střední třídy. Proto v daném případě nelze pojmout relevantní trh nových osobních automobilů jako celek.
V automobilovém odvětví jsou osobní motorová vozidla tradičně řazena do takzvaných segmentů, resp. tříd. Rozdělení do jednotlivých segmentů probíhá na základě obecně akceptovaných kritérií. Těmito kritérii jsou zejména rozvor a délka vozidla, typ a výkon motoru nebo typ karoserie. Osobní automobily lze obvykle nejpodrobněji rozřadit
do následujících segmentů:
A: třída mini
B: třída malých vozidel
C: vozidla nižší střední třídy
D: vozidla střední třídy
E: vozidla vyšší střední třídy/vozidla třídy "Executive"
F: třída luxusních vozidel
S: třída sportovních vozidel 15
M:třída víceúčelových vozidel/vozidla třídy "MPV"
J: třída SUV 16
Hranice mezi jednotlivými segmenty nemusí být zcela jednoznačné. Dalšími převážně technickými faktory, které mohou zkomplikovat shora vymezené rozřazení dle jednotlivých tříd mohou být např. počet míst k sezení, druh a rozsah nabízené výbavy, druh pohonu kol nebo velikost zavazadlového prostoru. V rozhodování zákazníka
při nákupu vozidla hrají nepochybně svoji úlohu i nabízená cena, bezpečnost, spolehlivost, zákaznická spokojenost, image značky a dost možná některé další faktory.
Přes shora uvedené, představuje výše použité členění ustálený úzus, který se zdá být rozhodným, a v automobilovém průmyslu momentálně jediným obecně uznávaným indikátorem postavení daného výrobce na trhu. Tato segmentace osobních motorových vozidel odpovídá rozhodovací praxi 17 Úřadu, dlouhodobé praxi 18 Evropské komise i členění používanému organizacemi sdružujícími výrobce automobilů 19 .
S ohledem na výše uvedené vymezil Úřad pro účely tohoto správního řízení z hlediska věcného tyto výrobkové trhy:
i) trh prodeje nových motorových vozidel třídy malých vozidel,
ii) trh prodeje nových motorových vozidel střední třídy,
iii) trh prodeje nových motorových vozidel vyšší střední třídy,
iv) trh prodeje nových motorových vozidel luxusní třídy,
v) trh prodeje nových motorových vozidel třídy sportovních vozidel,
vi) trh prodeje nových motorových vozidel třídy SUV.
Náhradní díly
Podle Smluv o obchodním zastoupení/dealerské činnosti 20 jsou za originální díly BMW považovány veškeré díly, agregáty, výměnné díly a příslušenství, které jsou uvedeny v nabídce zboží BMW na originální náhradní díly BMW, bez ohledu na to, zda je vyrábí samotné BMW AG nebo někdo další.
Podle § 2 odst. 1 písm. q) vyhlášky č. 31/2003 Sb., se originálními náhradními díly rozumí náhradní díly stejné kvality jako díly použité či používané pro montáž nového motorového vozidla a vyrobené či vyráběné podle specifikací a výrobních požadavků stanovených výrobcem motorového vozidla pro výrobu dílů nebo náhradních dílů daného motorového vozidla, přičemž originálními náhradními díly se rozumí i náhradní díly, které jsou vyráběny na stejném výrobním zařízení jako tyto díly; není-li prokázáno něco jiného, považují se za originální náhradní díly takové náhradní díly, u nichž jejich výrobce vydá osvědčení, že tyto díly dosahují kvality dílů, které jsou používány při výrobě nového motorového vozidla, a byly vyrobeny podle specifikací a výrobních požadavků výrobce motorového vozidla.
Je nepochybné, že originálními díly BMW lze v souladu s § 2 odst. 1 písm. q) vyhlášky č. 31/2003 Sb. rozumět všechny náhradní díly stejné kvality jako díly použité či používané pro montáž nového motorového vozidla a vyrobené či vyráběné podle specifikací a výrobních požadavků stanovených BMW pro výrobu dílů nebo náhradních dílů daného motorového vozidla; a to bez ohledu na to, jakou společností je konkrétní díl vyráběn nebo zda je či není tento uveden v nabídce zboží BMW.
Při věcném vymezení relevantního trhu je dále nutno vzít v potaz definici relevantního trhu obsaženou v § 2 odst. 2 zákona. Toto ustanovení zákona rozumí relevantním trhem z věcného hlediska trh zboží, které je z hlediska jeho charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné. Při vymezení relevantního trhu je tak pro účely tohoto správního řízení třeba vzít do úvahy, že náhradní díly neuvedené v nabídce BMW, resp. distribuované tzv. nezávislým distribučním kanálem mohou být co do charakteristiky a zamýšleného použití srovnatelné s tzv. originálními náhradními díly obsaženými v nabídce BMW, nicméně tyto dvě kategorie náhradních dílů nejsou zcela srovnatelné z hlediska ceny. Cena tzv. originálních náhradních dílů dodávaných v rámci oficiálního 21 distribučního kanálu je totiž obvykle znatelně vyšší 22 , než cena kvalitativně srovnatelných náhradních dílů distribuovaných prostřednictvím tzv. nezávislého trhu.
S ohledem na výše uvedené vymezil Úřad pro účely tohoto správního řízení relevantní trh jako trh originálních náhradních dílů pro vozidla značky BMW a MINI.
Vymezení relevantního trhu z geografického hlediska
Geografický relevantní trh zahrnuje území, na kterém se realizuje vztah nabídky a poptávky za soutěžních podmínek, které jsou dostatečně homogenní a odlišitelné
od interakce nabídky s poptávkou probíhající na ostatních území. Vzhledem k tomu, že prodej nových motorových vozidel BMW a MINI, včetně prodeje originálních náhradních dílů pro vozidla těchto značek, probíhá na území celé České republiky
za dostatečně homogenních podmínek, vymezil Úřad z hlediska geografického relevantním trhem území celé České republiky.
Vymezení relevantního trhu z časového hlediska
Vymezení trhu z hlediska časového vyjadřuje četnost 23 střetu nabídky a poptávky a odlišuje jej od střetu nabídky a poptávky, k níž dochází nahodile, popř. jen ojediněle.
Z hlediska časového se v případě výše uvedených relevantních trhů jedná o trhy trvalé, charakterizované průběžnými dodávkami v průběhu celého kalendářního roku.
Postavení účastníka řízení na relevantním trhu
Osobní automobily
Postavení účastníka řízení na relevantních trzích bylo sledováno v období od roku 1995 do dubna 2004 24 . Při kvantifikaci podílu účastníka řízení na celkovém počtu motorových vozidel prodaných v jednotlivých třídách vycházel Úřad pro účely tohoto správního řízení prvotně z dat poskytnutých Sdružením automobilového průmyslu (dále jen " SAP "). V letech, kdy SAP nesledovalo třídy/segmenty odpovídající Úřadem vymezeným relevantním trhům, byly pro vyčíslení podílů využity rovněž údaje předložené 25 účastníkem řízení.
Na základě shora uvedených podkladů, tj. údajů dodaných účastníkem řízení a SAP, dospěl Úřad k následujícím podílům společnosti AuTec na trzích prodeje nových motorových vozidel [hodnoty uvedené v tabulce tvoří obchodní tajemství ].
trh/rok *
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002 **
2003
I-IV/2004

trh prodeje nových motorových vozidel třídy malých vozidel

trh prodeje nových motorových vozidel střední třídy

trh prodeje nových motorových vozidel vyšší střední třídy

trh prodeje nových motorových vozidel luxusní třídy

trh prodeje nových motorových vozidel třídy sportovních vozidel

trh prodeje nových motorových vozidel třídy SUV

*) Údaje obsažené v tabulce jsou zaokrouhleny na celá čísla.
**) Od roku 2002 je vycházeno výhradně z údajů SAP, resp. údajů shromažďovaných Svazem dovozců automobilů.
Náhradní díly
V době platnosti Smluv o obchodním zastoupení/dealerské činnosti byl účastník řízení oficiálním dovozcem originálních náhradních dílů pro vozidla BMW a MINI.
Ve vertikálním vztahu k obchodním zástupcům/dealerům byla společnost AuTec jediným oficiálním dodavatelem originálních náhradních dílů BMW a MINI pro Českou republiku; přičemž účastník řízení tyto díly odebíral od výrobce BMW AG.
Ve správním řízení bylo zjištěno, že originální náhradní díly se v době platnosti Smluv dostávaly na český trh 26 i jinými kanály než pouze přes oficiálního dovozce. Objem takto dodaných náhradních dílů nelze přesně kvantifikovat. Podle praktických zkušeností a poznatků oslovených obchodních zástupců/dealerů činil podíl originálních náhradních dílů dodaných jiným způsobem než prostřednictvím společnosti AuTec [ obchodní tajemství ] % (někteří dealeři odhadovali tento podíl až na [ obchodní tajemství ] %) z celkového počtu odebraných originálních náhradních dílů.
S ohledem na výše uvedené dospěl Úřad k závěru, že podíl společnosti AuTec
na celkovém trhu originálních náhradních dílů na vozidla značky BMW a MINI činil
ve zkoumaném období [ obchodní tajemství ] %.
Právní a skutková hodnocení
Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů,
ve znění pozdějších předpisů (dále také " zákon "), nabyl účinnosti dne 1. července 2001. Ochrana hospodářské soutěže na trhu výrobků a výkonů byla v době před nabytím účinnosti tohoto zákona zajištěna zákonem č. 63/1991 Sb., jenž byl účinný od 1. března 1991 do 30. června 2001. Vzhledem ke skutečnosti, že platnost smluv, které jsou předmětem tohoto správního řízení, byla ukončena k [ obchodní tajemství ] (od [ obchodní tajemství ], posuzoval Úřad tyto smlouvy z hlediska zákona ve znění platném do 1. června 2004. 27
Obě výše uvedené právní normy v § 3 odst. 1 obdobně stanovily zákaz a neplatnost dohod mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže. Správní delikt, šetřený v tomto řízení Úřadem, časově spadal do doby, na kterou se vztahoval jak zákon č. 63/1991 Sb. (doba od 23. prosince 1995 do 30. června 2001), tak současně platný zákon (doba od 1. července 2001 do 30. dubna 2004).
Posouzení dohod mezi společností AuTec a obchodními zástupci/dealery dle zákona
č. 63/1991 Sb.
Zákon č. 63/1991 Sb. nabyl účinnosti dne 1. března 1991 a byl celkem třikrát novelizován. 28 Je třeba uvést, že podle § 3 odst. 1 zákona č. 63/1991 Sb., a to po celou dobu jeho účinnosti, byly zakázané (popř. nedovolené) dohody mezi soutěžiteli, které vedou nebo mohou vést k narušení (omezení či vyloučení) hospodářské soutěže. Zákon č. 63/1991 Sb. v § 3 odst. 1 stanovil, že veškeré dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí sdružení podnikatelů a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže na trhu zboží, jsou zakázané a neplatné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Ministerstvo nepovolilo výjimku. Za tyto zakázané dohody zákon č. 63/1991 Sb., považoval zejména přímé nebo nepřímé určení cen, popřípadě jiných obchodních podmínek, závazek omezení nebo kontroly výroby, odbytu, technického vývoje nebo investic, rozdělení trhu nebo nákupních zdrojů, závazek alespoň jednoho z účastníků, že smlouvy s kupujícími budou vázané podmínkou, že kupující odeberou i další plnění, které s požadovaným plněním nesouvisí, závazek účastníků, že vůči jednotlivým odběratelům budou při plnění stejného charakteru uplatňovány rozdílné obchodní podmínky, kterými budou někteří kupující v hospodářských vztazích znevýhodněni (diskriminace) a závazek omezit přístup na trh soutěžitelům, kteří nejsou členy dohody.
Dále Úřad uvádí, že zákon č. 63/1991 Sb. (po celou dobu své účinnosti) 29 v § 3 odst. 4 stanovil, že zákaz dohod podle § 3 odst. 1 tohoto zákona se nevztahuje na dohody, jejichž předmětem je
jednotné používání obchodních, dodavatelských nebo platebních podmínek, s výjimkou dohod o cenách či jejich složkách,
racionalizace hospodářské činnosti, zejména její specializací, pokud nevede k podstatnému omezení soutěže na trhu, a
podíl na zásobování trhu daného zbožní menší než 5 % celostátního trhu nebo menší než 30 % místního trhu, jehož zásobování se účastníci dohody pravidelně účastní.
Dohody uvedené v § 3 odst. 4 zákona č. 63/1991 Sb. byly platné, ke své účinnosti však dle § 3 odst. 5 téhož zákona vyžadovaly schválení ze strany Ministerstva. V žádosti byli soutěžitelé povinni uvést důvody pro schválení a přiložit návrh dohody. Ministerstvo mohlo schválení odepřít, byly-li dány skutečnosti, které by odůvodňovaly odepření udělení výjimky podle § 5 odst. 3 zákona č. 63/1991 Sb. Schválení přitom platilo
za udělené, jestliže Ministerstvo do dvou měsíců ode dne, kdy mu byla dohoda doručena, nesdělilo (účastníkovi takového řízení) písemně, že s dohodou nesouhlasí.
Ustanovení § 3 odst. 4 zákona č. 63/1991 Sb. tedy obsahovalo zákonnou výjimku
ze zákazu pro určité druhy dohod narušujících soutěž, která však byla relativizována povinností účastníků takové dohody požádat o její schválení Ministerstvo. 30 Je třeba zdůraznit, že zákon č. 63/1991 Sb. předpokládal dva druhy schválení ze strany Ministerstva, a to schválení explicitní, kdy toto schválení bylo materializováno ve formě správního rozhodnutí nebo jiné písemnosti Ministerstva, a schválení mlčky, v důsledku nastoupení nevyvratitelné domněnky udělení souhlasu po uplynutí dvou měsíců ode dne doručení dohody a návrhu na její schválení.
V této souvislosti se jeví jako zásadní námitka účastníka řízení spočívající v tvrzení, že smlouvy, které obsahují dohody, jež jsou předmětem tohoto správního řízení, byly již dříve oznámeny Ministerstvu, které s nimi dle tvrzení účastníka vyslovilo souhlas.
Při posuzování této námitky účastníka řízení, vycházel Úřad zejména z dokumentů 31 týkajících se projednávání dealerských smluv Ministerstvem v roce 1995. Konkrétně
z fotokopie Zápisu z jednání s importérem vozů BMW-AUTEC spol. s r.o. (právní předchůdce účastníka řízení), konaném na Ministerstvu dne 25. července 1995 (dále jen "Zápis z jednání") a kopie dopisu tehdejšího právního zástupce společnosti AuTec spol. s r.o., JUDr. Oldřicha Chudoby, ze dne 8. září 1995, jenž byl adresován konkrétnímu pracovníku Ministerstva-Ing. Miloslavu Rouskovi (dále jen "Dopis právního zástupce"), přičemž oba tyto dokumenty 32 byly Úřadu předány JUDr. Oldřichem Chudobou.
Ze Zápisu z jednání vyplývá, že za Ministerstvo se jednání zúčastnili Ing. Miloslav Rousek a Ing. Hana Drdlíčková, za společnost AuTec spol. s r.o. byl tomuto jednání přítomen právní zástupce JUDr. Oldřich Chudoba. Obsah Zápisu z jednání tvoří dvě připomínky Ministerstva k "dealerské smlouvě". První připomínka Ministerstva směřuje vůči částem 2.-2.1, 2.2, 2.3, 2.4 a části 5.-5.1 "dealerské smlouvy", které Ministerstvo doporučuje přeformulovat tak, aby byl odstraněn rozpor s ustanovením § 3 odst. 2 písm. c) zákona č. 63/1991 Sb., neboť rozdělení trhu na tzv. "smluvní oblasti" uvedený zákon nepřipouští. Podle Zápisu z jednání zástupci Ministerstva uvedli odpovídající příklad. Druhá, závěrečná připomínka Ministerstva se váže k části 3.-3.1. Konkrétně je v bodu 2. Zápisu z jednání uvedeno, že formulace obsažená v čl. 3.1 omezuje prodej konkurenčních výrobků, což zákon nepřipouští. Ministerstvo doporučuje vhodněji přeformulovat podle konkrétně konzultovaného případu. V Zápisu z jednání je závěrem uvedeno, že došlo k dohodě mezi Ministerstvem a zástupcem společnosti AuTec spol. s r.o. o tom, že smlouva bude na základě vzájemně konzultovaných připomínek v uvedených pasážích přepracována a následně dojde k osobnímu předání návrhu nového znění smlouvy, a to do 11. září 1995 "s tím, že navrhované úpravy smlouvy budou následně realizovány v příslušné dealerské síti."
Dopis právního zástupce ve věci Návrhu změn znění vybraných ustanovení smlouvy
o obchodním zastoupení, odkazuje na výše uvedené jednání na Ministerstvu konané dne 25. července 1995. Tehdejší právní zástupce společnosti AuTec spol. s r.o.-JUDr. Oldřich Chudoba, tímto dopisem předkládá "návrh změn a doplňků smlouvy
o obchodním zastoupení uzavírané mezi AuTec, spol. s r.o. a jednotlivými obchodními zástupci, který byl naším klientem odsouhlasen a dle našeho společného názoru ve svém novém obsahu plně odpovídá požadavkům Ministerstva." Dále následuje Návrh znění vybraných ustanovení Smlouvy o obchodním zastoupení, specifikovaných v první a druhé připomínce Zápisu z jednání.
Závěrem Dopisu právního zástupce je zdůrazněno, že v dalších ustanoveních Smlouvy
o obchodním zastoupení nedochází z důvodů připomínek ze strany Ministerstva k žádným změnám. V závěru je uvedeno, že "Dle naší předběžné dohody budou v krátké době tyto aktuální změny zapracovány do nového znění smlouvy tak, aby tvořily konečné znění nových smluv o obchodním zastoupení, které budou se všemi obchodními zástupci AuTec, spol. s r.o., uzavírány v termínu do konce roku 1995.
Po zpracování konečného znění, které bude odsouhlaseno všemi smluvními stranami, Vám v jednom vzorovém vyhotovení tuto smlouvu zašleme na vědomí."
Úřad v této souvislosti konstatuje, že fotokopie Dopisu právního zástupce ze dne 8. října 1995 není opatřena jakýmkoliv dokladem (razítko, doručenka atp.), který by prokazoval fyzické doručení dokumentu Ministerstvu. K tomuto JUDr. Oldřich Chudoba v rámci svědecké výpovědi toliko sdělil, že " tento materiál byl vzhledem k dobré spolupráci s ministerstvem předán osobně nebo zaslán prostřednictvím faxu ". 33 Ze samotného Zápisu z jednání nelze dovodit, zda projednávané smlouvy byly skutečně shodné se Smlouvami o obchodním zastoupení/dealerské činnosti, posuzovanými v rámci tohoto správního řízení. Tento závěr nelze učinit ani z druhé předložené listiny-Dopisu právního zástupce, v němž jsou obsaženy formulace navrhovaných změn ustanovení smluv, které plně korespondují se zněním smluv řešených v tomto správním řízení.
S ohledem na výše uvedené, přistoupil Úřad k provedení výslechů osob, jejichž podpisy figurují v Zápisu z jednání. Konkrétně byl předvolán tehdejší právního zástupce účastníka řízení JUDr. Oldřich Chudoba a bývalí zaměstnanci Ministerstva-Ing. Miloslav Rousek a Ing. Hana Drdlíčková. Předmětných výslechů se z předvolaných osob zúčastnili pouze Ing. Miloslav Rousek a JUDr. Oldřich Chudoba. 34
Výslech Ing. Miloslava Rouska se konal dne 13. září 2006 v sídle Úřadu. Svědek Ing. Miloslav Rousek působil na Ministerstvu jako řadový referent v období od 1. ledna 1995 do 31. prosince 1995. Název společnosti AuTec svědkovi přímo nic neřekl, dovodil však jisté souvislosti s úkolem, který se týkal tehdejšího podnětu z roku 1995, a to podnětu prodejce osobních motorových vozidel. Svědek Ing. Miloslav Rousek se domnívá, že na základě tohoto podnětu došlo k rozsáhlejšímu průzkumu trhu hlavních značek působících v roce 1995 na trhu v České republice. Svědek se sice podílel v tomto období na šetření v té době platných dealerských smluv společnosti AuTec, jak ale uvedl, neúčastnil se všech těchto jednání. K dotazu Úřadu, zda probíhalo toto šetření
na základě podání společnosti AuTec nebo z vlastní iniciativy Ministerstva, svědek Ing. Miloslav Rousek odpověděl: " Nejsem schopen konkretizovat na základě podnětu, kterého dealera nebo které konkrétní značky toto šetření bylo řešeno. Není mi známo, že by se na Ministerstvo obrátila společnost AuTec ."
Svědek Ing. Miloslav Rousek dále vypověděl, že mu není známo, zda a případně kolik v této věci proběhlo jednání mezi Ministerstvem a společností AuTec, ani kolika z těchto jednání se osobně účastnil. Svědek v této souvislosti uvedl, že v případě, že se tato jednání konala, domnívá se, že v zápisech z jednání by mohlo být uvedeno, kdo se jednání účastnil, případně čeho se tato jednání týkala. Po předložení fotokopie Zápisu z jednání a po seznámení se s jeho obsahem, svědek Ing. Miloslav Rousek uvedl, že se daného jednání účastnil a že svůj podpis na daném zápisu z jednání nezpochybňuje. Nevzpomíná si však na konkrétní situaci (smlouvu, jednání), ale z předmětného zápisu dle jeho názoru vyplývá, že připomínky byly konzultovány s tehdejšími právníky Ministerstva. K termínu přeformulovat podle konkrétně konzultovaného příkladu, obsaženému v Zápise z jednání, svědek uvedl, že již neví, proč byl tento pojem použit. Svědek si dále nevzpomněl, zda společnost AuTec postupovala v souladu se Zápisem
z jednání, resp. zda došlo k osobnímu předání návrhu nového znění Smlouvy
o obchodním zastoupení Ministerstvu k vyjádření.
Dopis právního zástupce, který byl svědkovi Ing. Miloslavu Rouskovi předložen v rámci výslechu, si svědek nevybavil, dokonce si nebyl jist, zda mu tento dokument byl přidělen k vyřízení. Nebyl si vědom, že by k povolování výjimek ze zákazu dohod
na Ministerstvu v době, kdy zde pracoval, docházelo a usoudil, že tato problematika náležela zřejmě do kompetencí právníků Ministerstva. Závěrem svědek uvedl: " nejsem si jist, zda v tomto konkrétním případě došlo ze strany Ministerstva ke schválení Smlouvy o obchodním zastoupení, a to vzhledem k ukončení mého pracovního poměru ke dni 31. prosince 1995 ".
Dne 21. září 2006 proběhl v sídle Úřadu výslech právního zástupce předchůdce účastníka řízení-JUDr. Oldřicha Chudoby. Tento uvedl, že působil jako právní zástupce společnosti AuTec od roku [ obchodní tajemství ]. Na základě předložené fotokopie Zápisu z jednání svědek JUDr. Oldřich Chudoba potvrdil, že dle uvedeného podpisu na tomto dokumentu se daného jednání účastnil, přesné datum si však nepamatoval. Na otázku Úřadu, z čí iniciativy se předmětné jednání konalo, svědek odpověděl: " To si nepamatuji, nevím z čí iniciativy se jednání konalo. Toto jednání se uskutečnilo v souvislosti s tím, že ze strany mého klienta byly předloženy předmětné smlouvy, a pak se uskutečnilo jednání ." Svědek JUDr. Oldřich Chudoba si nevybavil počet jednání, jež v této věci proběhla na Ministerstvu, ani konkrétní osoby, které se těchto jednání případně účastnily. Vysvětlení termínu přeformulovat podle konkrétně konzultovaného příkladu , obsaženého v Zápise z jednání , svědek nemohl Úřadu podat s ohledem na uplynutí doby, která od jednání uplynula 35 .
Na otázku Úřadu, kdo vypracoval Návrh změn znění vybraných ustanovení Smlouvy
o obchodním zastoupení, jenž je obsahem Dopisu právního zástupce 36 , svědek JUDr. Oldřich Chudoba vypověděl, že tento návrh byl vypracován v součinnosti s klientem, v reakci na jednotlivá jednání na Ministerstvu. Svědek však uvedl, že si nepamatuje nic v tom směru, že by proti tomuto textu bylo něco namítáno. Dále pak zdůraznil, že " reakce Ministerstva byla kladná, to si pamatuji, ale formu si nepamatuji. Již si nepamatuji, zda připomínky byly vzaty pouze na vědomí nebo bylo výsledně uvedeno, že se odsouhlasí, a formu nemohu uvést. Je možné a i pravděpodobné, že souhlasné stanovisko bylo sděleno přímo klientovi. V každém případě mohu opakovat, že nevím
o žádném stanovisku Ministerstva, které by jakýmkoliv způsobem zpochybňovalo správnost znění textu jednotlivých článků tak, jak jsou uvedeny v Návrhu změn znění vybraných ustanovení Smlouvy o obchodním zastoupení ze dne 8. září 1995, které byly v písemné podobě předloženy Ministerstvu, a to přímo dle adresy k rukám Ing. Miloslava Rouska. Pokud si pamatuji, tyto Návrhy změn kopírují připomínky Ministerstva. Návrh změn byl ze strany ministerstva akceptován ." K otázce Úřadu, zda došlo k následnému zapracování změn obsažených v Dopise právního zástupce
do Smluv o obchodním zastoupení, svědek uvedl, že k jejich zapracování došlo určitě, nepamatuje si však, zda konečné znění Smlouvy o obchodním zastoupení bylo Ministerstvu zasláno. Svědek dále dovozuje, že pokud Ministerstvo konečné znění Smlouvy o obchodním zastoupení požadovalo, tak k jejímu zaslání zcela jistě došlo. Vzhledem ke skutečnosti, že Advokátní kancelář JUDr. Oldřicha Chudoby v roce 1995 evidovala došlé písemnosti, přislíbil svědek, že v případě dohledání dokumentů vztahujících se k této záležitosti, tyto předá Úřadu ve lhůtě do 3 týdnů ode dne konání tohoto výslechu. 37 K otázce Úřadu, jakým způsobem byl Dopis právního zástupce Ministerstvu doručen, svědek JUDr. Oldřich Chudoba toliko sdělil, že " tento materiál byl vzhledem k dobré spolupráci Ministerstvem předán osobně nebo zaslán prostřednictvím faxu ". 38
Úřad prošel všechny dostupné záznamy tehdejšího Ministerstva z období od 1. ledna 1995 do 31. prosince 1995, které se mohly vztahovat k dohodám, jejichž posouzení je předmětem tohoto správního řízení. Z Deníku došlé pošty Ministerstva
pro hospodářskou soutěž-rok 1995 (dále jen "Kniha došlé pošty") vyplynulo, že v průběhu roku 1995 probíhala mezi tehdejším Ministerstvem a automobilovými importéry 39 , společnost AuTec, s.r.o. nevyjímaje 40 , písemná korespondence 41 .
Z Knihy došlé pošty vyplývá, že předmětné písemnosti byly, stejně jako všechny další písemnosti zaevidovány v Knize došlé pošty, opatřeny ze strany Ministerstva číslem jednacím. Při této příležitosti Úřad zkoumal, zda mohlo dojít ze strany Ministerstva 42 v souladu s právními předpisy ke skartaci těchto výše uvedených písemností, včetně souvisejícího spisu. Skartační řád Ministerstva 43 upravuje postup při vyřazování písemných, obrazových, zvukových a jiných záznamů vzniklých v činnosti Ministerstva-skartační řízení. Příloha č. 4 Skartačního řádu Ministerstva-Indexový rejstřík, v části 2. nazvané Výkonný úsek, bodu 14., upravuje nakládání se Žádostí o posouzení smluv, kde uvádí skartační znak S (označující písemnosti, které budou po uplynutí skartační lhůty vyřazeny ke zničení) se skartační lhůtou tří let. S ohledem na citovanou skartační lhůtu Úřad dovozuje, že je možné se domnívat, že v případě doručení Žádosti
o schválení smlouvy ze strany společnosti AuTec spol. s r.o., proběhlo v dané věci v souladu s tehdy platnými právními předpisy skartační řízení.
Z podkladů získaných v rámci tohoto správního řízení vyplývá, že v předmětném období probíhala mezi Ministerstvem a tehdejším právním zástupcem předchůdce účastníka řízení 44 korespondence. Ze shromážděných informací lze dále dovodit, že proběhlo minimálně jedno jednání, v jehož rámci Ministerstvo připomínkovalo vzorové smlouvy. Vzhledem k tomu, že nebylo reálnou možností Úřadu spisovou dokumentaci dohledat, bylo při posuzování možného schválení Smlouvy o obchodním zastoupení vycházeno
ze shora jmenovaných dokumentů a dále pak ze svědeckých výpovědí Ing. Miloslava Rouska a JUDr. Oldřicha Chudoby .
Z výpovědi svědka JUDr. Oldřicha Chudoby vyplynulo, že v tomto případě byly splněny všechny požadavky ze strany Ministerstva a že jednotlivé články, resp. text smlouvy byl odsouhlasen. Naproti tomu z obsahu svědecké výpovědi Ing. Miloslava Rouska nelze, s přihlédnutím k jeho krátkému časovému působení na Ministerstvu a k době, která od předmětného jednání uplynula, vyvodit žádný jednoznačný závěr v tomto směru.
K tomuto Úřad dále uvádí, že na základě posouzení všech Úřadu dostupných podkladů, není možné jednoznačně dospět k závěru, který by vyvrátil možné schválení Smluv
o obchodním zastoupení Ministerstvem. Ani provedením svědeckých výpovědí totiž nebylo ve správním řízení jednoznačně prokázáno, že by Ministerstvo dohody, které jsou předmětem tohoto správního řízení, popř. některé z nich, neschválilo.
Z výše uvedeného vyplývá, že i nadále zůstávají pochybnosti, a to zejména s ohledem
na možnost uplatnění fikce schválení dohody, ve smyslu ustanovení § 3 odst. 5 zákona č. 63/1991 Sb., o účastníkem tvrzeném schválení dohod Ministerstvem. V této souvislosti nezbývá než konstatovat, že se Úřadu tyto pochybnosti nepodařilo v dostatečné míře rozptýlit, a to ani po provedení všech Úřadu dostupných důkazů. S ohledem na výše uvedené, i s ohledem na skutečnost, že Ministerstvo mohlo udělit souhlas s předmětnými dohodami nejdéle na dobu účinnosti zákona č. 63/1991 Sb., přistoupil Úřad v zájmu ochrany práv účastníka řízení k posouzení předmětných smluv toliko podle ustanovení zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a
o změně některých zákonů, jenž s účinností 45 od 1. července 2001 zrušil a nahradil zákon č. 63/1991 Sb.
Posouzení dohod mezi společností AuTec a obchodními zástupci/dealery dle zákona
č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů
Vzhledem ke skutečnosti, že platnost smluv, které jsou předmětem tohoto správního řízení, byla ukončena k [ obchodní tajemství ], posuzoval Úřad tyto smlouvy z hlediska zákona ve znění platném do 1. června 2004 . 46
Podle ustanovení § 1 zákona je účelem tohoto zákona ochrana hospodářské soutěže
na trhu výrobků a služeb (dále jen "zboží") proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo, za podmínek stanovených tímto zákonem, jejímu ohrožení (dále jen "narušení") dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení soutěžitelů, nebo spojením soutěžitelů.
Podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona jsou dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí sdružení soutěžitelů a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále jen "dohody"), které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže, zakázané a neplatné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad nepovolí svým rozhodnutím nebo vyhláškou z tohoto zákazu výjimku. Z dohod zakázaných podle odstavce 1 jsou zakázány zejména dohody, které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže proto, že obsahují: i) ujednání o přímém nebo nepřímém určení cen, popřípadě
o jiných obchodních podmínkách, ii) omezení či kontrole výroby, odbytu a investic, iii) rozdělení trhu nebo nákupních zdrojů, iv) o tom, že uzavření smlouvy bude vázáno na přijetí dalšího plnění, které věcně ani podle obchodních zvyklostí a zásad poctivého obchodního styku s předmětem smlouvy nesouvisí, v) o uplatnění rozdílných podmínek vůči jednotlivým soutěžitelům při shodném nebo srovnatelném plnění, jimiž jsou někteří soutěžitelé v hospodářské soutěži znevýhodněni, vi) o tom, že účastníci dohody nebudou obchodovat či jinak hospodářsky spolupracovat se soutěžiteli, kteří nejsou účastníky dohody, anebo jim budou jinak působit újmu (skupinový bojkot).
Ustanovení § 3 odst. 1 zákona je generální klauzulí, která vychází z principu obecného zákazu všech dohod mezi soutěžiteli, které vedou nebo mohou vést k narušení soutěže. Nejedná se však o zákaz absolutní, ale o zákaz s možností udělení výjimek. Tato výjimka z obecného zákazu a neplatnosti může vyplývat ze zákona, zvláštního zákona nebo prováděcího právního předpisu vydaného Úřadem. 47
Zákaz obsažený v § 3 odst. 1 zákona se vztahuje jak na horizontální, tak i vertikální dohody. 48 Vertikálními dohodami se dle § 6 odst. 2 zákona rozumí dohody uzavírané soutěžiteli, kteří působí na různých úrovních trhu zboží. Vzhledem k tomu, že soutěžitelé, jež jsou stranami dohod posuzovaných v tomto správním řízení, působí
pro účely těchto dohod na různých úrovních distribučního řetězce, lze mít za to, že se jedná o dohody vertikální.
Od 1. července 2001 nabyla účinnosti vyhláška Úřadu č. 204/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona pro určité druhy dohod o distribuci a servisu motorových vozidel (dále jen " vyhláška č. 204/2001 Sb. "). Při splnění podmínek stanovených v této vyhlášce mohou soutěžitelé pro své vertikální distribuční dohody, které by byly jinak dohodami zakázanými a neplatnými
ve smyslu § 3 odst. 1 zákona, využít obecné výjimky ze zákazu takových dohod. Citovaná vyhláška byla s účinností od 1. července 2003 nahrazena vyhláškou č. 31/2003 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona pro určité druhy vertikálních dohod o distribuci a servisu motorových vozidel (dále jen " vyhláška č. 31/2003 Sb. "), která v § 9 stanovila, že zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se do 31. října 2004 nevztahuje na vertikální dohody, které nesplňují podmínky této vyhlášky, pokud splňovaly podmínky vyhlášky č. 204/2001 Sb.
Dle vyhlášky č. 204/2001 Sb. se zákaz dle § 3 odst. 1 zákona nevztahuje na vertikální dohody o distribuci a servisu motorových vozidel uzavřené mezi dvěma soutěžiteli, které obsahují závazek v rámci vymezeného území dodávat pouze druhé straně dohody nebo druhé straně dohody a určenému počtu jiných soutěžitelů působících v rámci distribučního systému za účelem dalšího prodeje nová motorová vozidla určená
pro použití na veřejných komunikacích se třemi a více koly a náhradní díly těchto vozidel (dále také " dohody o distribuci a servisu "), za podmínek stanovených touto vyhláškou. Pro účely této vyhlášky se dohodou o distribuci a servisu rozumí rámcová dohoda mezi dvěma soutěžiteli uzavřená na dobu určitou nebo neurčitou, kdy jedna strana dohody (dodavatel) pověří druhou stranu dohody (distributor) prodejem zboží a poskytováním servisu pro toto zboží.
Vyhláška č. 204/2001 Sb. v ustanovení § 4 písm. a) až l) vyjmenovává typy závazků,
na které se zákaz podle § 3 odst. 1 zákona nevztahuje. Závazky, které jsou vyňaty ze zákazu dle § 3 odst. 1 zákona, jsou konkretizovány v § 5 odst. 1 písm. a) až g) vyhlášky č. 204/2001 Sb., s tím, že podle § 5 odst. 2 téže vyhlášky je toto vynětí ze zákazu mimo jiné podmíněno minimální dobou trvání smlouvy uzavírané na dobu určitou, nebo minimální výpovědní lhůtou u smluv uzavřených na dobu neurčitou. Vyhláška č. 204/2001 Sb. dále v § 7 odst. 1 písm. a) až k) obsahuje výčet dohod, jinak splňujících podmínky této vyhlášky, na které nelze využít obecné výjimky ze zákazu dohod.
Závazek obchodního zástupce nevyměnit smluvní zboží za jiné 49
K charakteru závazku obchodního zástupce [ obchodní tajemství ]. Úřad uvádí, že zákaz podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona se nevztahuje na dohody, které kromě závazků uvedených v ustanovení § 1 vyhlášky č. 204/2001 Sb., obsahují některý ze závazků distributora, jež jsou obsaženy v § 4 odst. 1 vyhlášky č. 204/2001 Sb. Přičemž s citovaným závazkem obsaženým ve Smlouvě o obchodním zastoupení koreponduje závazek uvedený v § 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 204/2001 Sb., tj. závazek nepozměňovat bez souhlasu dodavatele zboží, které tvoří předmět dohody, nebo odpovídající zboží, pokud taková úprava nebyla objednána konečným spotřebitelem.
Obchodní zástupci, jimž byla v rámci svědecké výpovědi přímo položena otázka ohledně výkladu 50 tohoto smluvního ustanovení, vypověděli, že tímto rozumí, že nebudou odebírat 51 , resp. prodávat 52 zboží od jiného dodavatele než společnosti AuTec. 53 Z výpovědí obchodních zástupců 54 dále vyplynulo, že toto ustanovení nebylo z jejich strany striktně dodržováno, neboť v několika případech došlo k odběru smluvního zboží 55 , tvořícího předmět dohody, v rámci vzájemné spolupráce mezi členy dealerské sítě. S tím, že někdy byly výpadky dodávek náhradních dílů zajišťovány od dealerů značky BMW ze zahraničí 56 . Úřad v průběhu správního řízení nezjistil, že by za taková jednání byla ze strany účastníka řízení některému obchodnímu zástupci/dealerovi uložena sankce 57 . Při posuzování smyslu shora citovaného ustanovení dále nelze pominout, že z bodu 1.2 Smlouvy o obchodním zastoupení obchodnímu zástupci nepřímo vyplývá [ obchodní tajemství ]. V této souvislosti Úřad doplňuje, že ze svědeckých výpovědí vyplynulo, že žádný z obchodních zástupců o tento souhlas nikdy nežádal a ani se o to nepokusil.
S odkazem na § 4 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 204/2001 Sb. a shora uvedené skutečnosti, Úřad uvádí, že citovanou dohodu obsaženou ve Smlouvách o obchodním zastoupení nelze považovat za dohodu omezující soutěž ve smyslu § 3 odst. 1 zákona.
Závazek umožňující účastníku na vymezeném území uzavírat obdobné dohody s jinými obchodními zástupci/dealery
Zákaz podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona se vždy vztahuje na dohody, jinak splňující podmínky vyhlášky č. 204/2001 Sb., jestliže podle ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) této vyhlášky, si dodavatel vyhradí právo uzavírat na vymezeném území obdobné dohody s jinými distributory nebo vymezená území jednostranně měnit.
Vzhledem k tomu, že ustanovení obsažené v čl. 2.3 Smlouvy o obchodním zastoupení a v čl. VII odst. 1 Smlouvy o dealerské činnosti, resp. čl. VI odst. 1 Smlouvy o dealerské činnosti uzavřené mezi účastníkem řízení a obchodní firmou Jaroslav Hos-Autoopravna, se sídlem Jihlava, Rantířovská 429/20A, PSČ 586 05, IČ 10582185 (dále jen " obchodní firma Jaroslav Hos "), opravňuje společnost AuTec [ obchodní tajemství ], posuzoval Úřad tento článek Smlouvy o obchodním zastoupení, resp. Smlouvy o dealerské činnosti podle § 7 odst. 1 písm. b) vyhlášky č. 204/2001 Sb.
Úřad v této souvislosti zjistil, že Smlouva o obchodním zastoupení ani Smlouva
o dealerské činnosti neobsahují výslovné ustanovení týkající se územní oblasti, v jejíž rámci by měl obchodní zástupce/dealer působit. V rámci vypořádání se s otázkou povahy a způsobu vymezeného území, Úřad uvádí, že z informací obdržených
od jednotlivých obchodních zástupců/dealerů vyplynulo, že k přidělení výhradního území docházelo dvěma způsoby. Prvním způsobem bylo, že mapka vymezující území působnosti byla přímo součástí Smlouvy o obchodním zastoupení/dealerské činnosti. 58 V druhém případě mapka s územím původní součástí smluv nebyla a k upřesnění vymezeného území došlo pouze ústní formou. 59 Ze získaných informací lze dále konstatovat, že obchodní zástupci/dealeři působili v oblasti kraje, v němž měla jejich společnost sídlo. 60
K problematice vymezení území zástupce účastníka řízení na ústním jednání 61 vypověděl, že "O přidělení jednotlivých dealerů do regionů rozhodovala společnost BMW, která následně udělila souhlas společnosti Autec k tomu, aby uzavřela s příslušnou společností dealerskou smlouvu. Společnost AuTec neměla žádné oprávnění k přidělení regionů jednotlivým dealerům." Na dotaz Úřadu, zda byly ze strany účastníka řízení činěny kroky k ovládnutí některého obchodního zástupce/dealera, účastník uvedl, že si takovéhoto jednání není vědom, s tím, že pokud by společnost AuTec zamýšlela působit mimo území hlavního města Prahy, jistě by si zřídila vlastní dceřinnou společnost.
Při posuzování možné subsumpce pod ustanovení § 7 odst. 1 písm. b) vyhlášky
č. 204/2001 Sb., vzal Úřad v úvahu, že posuzovaná ustanovení Smluv o obchodním zastoupení/dealerské činnosti upřesňují, za jakých okolností je účastník řízení oprávněn ustanovit další obchodní zástupce nebo vlastní pobočky. Společnost AuTec je tento krok oprávněna učinit [ obchodní tajemství ]. Zároveň je povinna [ obchodní tajemství ].
V rámci právního posouzení Úřad rovněž přihlédl k tomu, že provedenými důkazy nebylo ve správním řízení prokázáno, že by ze strany účastníka řízení byla v průběhu trvání smluvních vztahů přidělená území jednostranně měněna a zároveň vzal v úvahu, že v praxi běžně docházelo k prodejům 62 mimo vymezená území. V této souvislosti Úřad konstatuje, že v samotném oprávnění společnosti AuTec uzavírat na vymezeném území obdobné dohody s jinými obchodními zástupci/dealery nelze nutně spatřovat negativní dopad na hospodářskou soutěž.
S ohledem na výše uvedené, zejména na podmínku existence věcných a právních důvodů a na další oprávnění samotných obchodních zástupců/dealerů obsažená v čl. 2.3 Smlouvy o obchodním zastoupení a v čl. VII odst. 1 Smlouvy o dealerské činnosti, resp. čl. VI odst. 1 Smlouvy o dealerské činnosti uzavřené mezi účastníkem řízení a obchodní firmou Jaroslav Hos, Úřad uzavírá, že předmětné ustanovení nelze v tomto konkrétním případě považovat za nedovolené omezování soutěže ve smyslu § 3 odst. 1 zákona.
Závazek neuskutečňovat výrobu, přímý nebo nepřímý prodej zboží, které je konkurenční značce BMW
Co se týče závazku obchodního zástupce/dealera obsaženého v čl. 3.1 ve Smlouvách
o obchodním zastoupení, čl. VIII odst. 1 ve Smlouvách o dealerské činnosti, resp. čl. VII odst. 1 Smlouvě o dealerské činnosti s obchodní firmou Jaroslav Hos, jenž spočívá
v závazku [ obchodní tajemství ], postupoval Úřad v souladu se zněním vyhlášky
č. 204/2001 Sb. § 4 odst. 1 písm. b) této vyhlášky stanoví, že zákaz podle § 3 odst. 1 zákona se dále nevztahuje na dohody, které kromě závazků uvedených v ustanovení § 1 obsahují závazek distributora nevyrábět zboží, které konkuruje zboží tvořícímu předmět dohody. Podle § 4 odst. 1 písm. c) této vyhlášky se zákaz podle § 3 odst. 1 zákona dále nevztahuje na dohody, které obsahují závazek neprodávat nová motorová vozidla, která jsou nabízena jinými soutěžiteli než výrobcem motorových vozidel, s výjimkou prodeje jiným právním subjektem, v odlišných prodejních prostorách, s jinou strukturou řídících pracovníků, a způsobem, který nevyvolává nebezpečí záměny s jiným zbožím.
Svědci, 63 jimž v rámci provedených svědeckých výpovědí byla položena otázka
na výklad citovaného ustanovení Smluv o obchodním zastoupení/dealerské činnosti, tímto ustanovením vesměs rozumí závazek neprodávat 64 automobily nebo náhradní díly jiných značek než BMW. Rovněž ze svědeckých výpovědí ostatních obchodních zástupců/dealerů vyplynul obdobný výklad tohoto závazku. Co se týče kontroly dodržování tohoto ustanovení ze strany účastníka řízení, svědecké výpovědi nejsou v tomto směru zcela jednotné. Svědci Ing. Ivan Úlehla a Ing. Jiří Jirovec uvedli, že si nejsou vědomi cílené kontroly zaměřené na respektování tohoto závazku. Oproti tomu svědecké výpovědi Radima Palaše a Miloše Bychla kontroly tohoto typu potvrzují. Porušení tohoto ustanovení je některými 65 obchodními zástupci vnímáno jako závažné porušení smlouvy s možností postupu dle ustanovení bodu 11.4 této smlouvy. 66
Úřad dospěl k závěru, že shora citovaná dohoda obsažená v čl. 3.1 ve Smlouvách
o obchodním zastoupení, čl. VIII odst. 1 ve Smlouvách o dealerské činnosti, resp. čl. VII odst. 1 Smlouvy o dealerské činnosti s obchodní firmou Jaroslav Hos, splňuje podmínky pro povolení výjimky podle § 4 odst. 1 písm. b) a c) vyhlášky č. 204/2001 Sb.
Závazek používat při provádění oprav a servisních prací na vozidlech BMW výhradně originální náhradní díly
Pokud jde o závazek, [ obchodní tajemství ], který je obsažen v čl. 3.2 Smluv o obchodním zastoupení, v čl. VIII odst. 2 Smluv o dealerské činnosti, 67 resp. v čl. VII odst. 2 Smlouvy o dealerské činnosti s firmou Jaroslav Hos, Úřad odkazuje na znění vyhlášky č. 204/2001 Sb. Podle § 4 odst. 1 písm. e) této vyhlášky se zákaz podle § 3 odst. 1 zákona nevztahuje na dohody, které kromě závazků uvedených v ustanovení § 1, obsahují závazek distributora neprodávat náhradní díly, které konkurují zboží tvořícímu předmět dohody a nedosahují kvality tohoto zboží, a nepoužívat tyto náhradní díly
pro opravy a údržbu tohoto nebo odpovídajícího zboží.
Vzhledem k tomu, že vyhláška č. 204/2001 Sb. neobsahuje bližší definici pojmu originální náhradní díl, vycházel Úřad pro účely tohoto správního řízení z ustanovení
§ 2 odst. 1 písm. q) vyhlášky č. 31/2003 Sb. Podle tohoto ustanovení se originálními náhradními díly rozumí náhradní díly stejné kvality jako díly použité či používané pro montáž nového vozidla a vyrobené či vyráběné podle specifikací a výrobních požadavků stanovených výrobcem motorového vozidla pro výrobu dílů nebo náhradních dílů daného motorového vozidla, přičemž originálními náhradními díly se rozumí i náhradní díly, které jsou vyráběny na stejném výrobním zařízení jako tyto díly. Dalším pojmem upraveným vyhláškou je pojem kvalitativně rovnocenný náhradní díly (§ 2 odst. 1 písm. r) uvedené vyhlášky). Kvalitativně rovnocenné náhradní díly jsou díly vyráběné jakýmkoliv soutěžitelem, který je kdykoliv schopen vydat osvědčení, že tyto díly dosahují kvality dílů použitých či používaných při montáži nových motorových vozidel.
Podle § 5 odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 204/2001 Sb. se zákaz podle § 3 odst. 1 zákona dále nevztahuje na dohody, které kromě závazků uvedených v ustanovení § 1 obsahují závazek distributora provádět záruční opravy a bezplatnou údržbu zboží tvořícího předmět dohody a odpovídajícího zboží pro tyto opravy a údržbu používat pouze stanovené náhradní díly.
Vynětí ze zákazu obsaženého v § 3 odst. 1 zákona se podle § 5 odst. 2 vyhlášky
č. 204/2001 Sb. se použije pouze za předpokladu, že dodavatel je podle dohody povinen zprostit na základě objektivních důvodů distributora závazku uvedeného v § 4 písm. c) vyhlášky č. 204/2001 Sb., přičemž dohoda musí být uzavírána alespoň na dobu 5 let a musí stanovit povinnost stran dohody, že nejméně 6 měsíců před uplynutím doby, na kterou je dohoda uzavřena, oznámí druhé straně svůj záměr dohodu o distribuci a servisu neuzavřít i na další období, popř. neprodloužit platnost dohody i na další období, nebo je-li dohoda uzavírána na dobu neurčitou, lhůta pro jednostranné ukončení účinnosti musí být nejméně 2 roky.
V této souvislosti Úřad konstatuje, že posuzovaná ustanovení obsažená ve Smlouvách
o obchodním zastoupení/dealerské činnosti blíže nerozlišují provádění [ obchodní tajemství ].
Vzhledem k výše uvedenému a s ohledem na skutečnost, že Smlouvy o obchodním zastoupení/dealerské činnosti nesplňují podmínku minimální doby trvání 68 , má Úřad za to, že na předmětné jednání nelze z těchto důvodů aplikovat § 5 odst. 1 vyhlášky
č. 204/2001 Sb. Proto Úřad přistoupil k posouzení předmětného závazku podle ustanovení § 6 zákona.
Podle § 6 odst. 1 písm. b) zákona se zákaz dohod podle ustanovení § 3 odst. 1 zákona nevztahuje na vertikální dohodu, pokud společný podíl účastníků dohody na relevantním trhu nepřesahuje 10 %. U vertikálních dohod, u nichž podíl účastníků na relevantním trhu nepřesahuje zmíněnou procentní hranici, obecně existuje předpoklad, že jejich dopad na hospodářskou soutěž není významný. Takovéto vertikální dohody jsou společně s podobně nevýznamnými horizontálními dohodami 69 jako tzv. bagatelní dohody ze zákazu dohod narušujících soutěž vyňaty. 70
Vzhledem k tomu, že podíl účastníka řízení na relevantním trhu originálních náhradních dílů pro vozidla značky BMW a MINI v době od účinnosti zákona do konce platnosti posuzovaných smluv činil cca [ obchodní tajemství ] %, čímž několikanásobně 71 překročil 10% hranici, není možné použít vynětí ze zákazu dohod podle ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) zákona.
Ze svědeckých výpovědí vyplynulo, že závazek používat při provádění oprav a servisních prací na vozidlech BMW výhradně originální náhradní díly byl bezvýhradně respektován v době záruky. 72 Přičemž, jak uvedli někteří obchodní zástupci, 73 byly používány ojediněle i tzv. neoriginální náhradní díly, a to při pozáručních opravách výhradně se souhlasem zákazníka.
S ohledem na výše uvedené a s přihlédnutím k absenci rozlišení druhů oprav v předmětných ustanoveních Smlouvy o obchodním zastoupení/dealerské činnosti, Úřad seznal, že posuzovaná dohoda mohla ovlivnit obchodního zástupce/dealera v samostatném rozhodování ohledně použití jiných než originálních náhradních dílů, a tak v konečném důsledku negativně ovlivnit hospodářskou soutěž na trhu originálních náhradních dílů.
Závazek spočívající v dodržování tzv. corporate identity
Pokud jde o závazky obsažené v článcích: i) 4.1, 4.4, 7.1 a 7.4 Smluv o obchodním zastoupení, ii) IX odst. 1, IX odst. 7-9, XII odst. 1 a 4 Smluv o dealerské činnosti, iii) článcích VIII odst. 5-7, XI odst. 1 a 4 Smlouvy o dealerské činnosti s firmou Jaroslav Hos, tj. závazky týkající se [ obchodní tajemství ], 74 vycházel Úřad z § 5 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 204/2001 Sb. ve spojení s § 5 odst. 2 téže vyhlášky.
Podle § 5 odst. 1 písm. a) citované vyhlášky se zákaz podle § 3 odst. 1 zákona dále nevztahuje na dohody, které kromě závazků uvedených v § 1 obsahují také závazek distributora dodržovat při distribuci a servisu stanovené požadavky týkající se zejména zařízení prodejních prostor a technického vybavení pro servis, speciální a odborné kvalifikace pracovníků, propagace, odebírání zboží tvořícího předmět dohody a odpovídajícího zboží od výrobce, jeho skladování a dodávání konečným spotřebitelům a zajištění prodejního a poprodejního servisu, oprav a údržby zboží tvořícího předmět dohody a odpovídajícího zboží.
Vynětí ze zákazu obsaženého v § 3 odst. 1 zákona se podle § 5 odst. 2 vyhlášky
č. 204/2001 Sb. se použije pouze za předpokladu, že dodavatel je podle dohody povinen zprostit na základě objektivních důvodů distributora závazku uvedeného v § 4 písm. c), přičemž dohoda musí být uzavírána alespoň na dobu 5 let a musí stanovit povinnost stran dohody, že nejméně 6 měsíců před uplynutím doby, na kterou je dohoda uzavřena, oznámí druhé straně svůj záměr dohodu o distribuci a servisu neuzavřít i na další období, popř. neprodloužit platnost dohody i na další období, nebo je-li dohoda uzavírána na dobu neurčitou, lhůta pro jednostranné ukončení účinnosti musí být nejméně 2 roky.
V souvislosti se splněním podmínek obsažených v § 5 odst. 2 vyhlášky č. 204/2001 Sb., Úřad uvádí, že tyto nejsou splněny, neboť jak Smlouva o obchodním zastoupení, tak Smlouva o dealerské činnosti byly smluvními stranami uzavřeny na dobu určitou, konkrétně na dobu [ obchodní tajemství ].Tato poměrně krátká doba, jak vyplývá z vyjádření 75 zástupce účastníka řízení, přímo souvisí s tím, že importérská smlouva uzavřená mezi účastníkem řízení a společností BMW AG byla uzavřena právě na dobu [ obchodní tajemství ].
S ohledem na nesplnění požadavku na minimální dobu trvání Smluv o obchodním zastoupením/dealerské činnosti, připouští Úřad možný vznik nejistoty obchodních zástupců/dealerů související s návratností investic vložených do prvků tzv. corporate identity. Tato míra nejistoty je relativizována skutečností, že téměř se všemi obchodními zástupci/dealery byla každoročně uzavírána Příloha I-Protokol jednání o roce XXXX, jíž došlo k prodlužení Smlouvy o obchodním zastoupení/dealerské činnosti vždy o další rok.
Závazek spočívající ve stanovení minimálního množství
Pokud jde o články 4.2 a 4.3 ve Smlouvách o obchodním zastoupení a čl. IX odst. 4-6 ve Smlouvách o dealerské činnosti, resp. čl. VIII odst. 3 a 4 Smlouvy o dealerské činnosti uzavřené mezi účastníkem řízení a obchodní firmou Jaroslav Hos, které stanovují [ obchodní tajemství ], dospěl Úřad k závěru, že předmětné závazky nelze kvalifikovat jako závazky ve smyslu § 4 nebo § 5 vyhlášky č. 204/2001 Sb.
Na ústním jednání 76 s účastníkem uvedl zástupce účastníka řízení se " na společnost AuTec obrátil výrobce s tím, že společnost Autec měla upřesnit obecnou kvótu, která bude odebrána v určitém období. Společnost AuTec oslovila jednotlivé dealery s tím, aby sdělili společnosti AuTec jaká bude jejich poptávka v daném období. Tato jimi udaná kvóta byla zapracována do Protokolů Smlouvy na následující rok. Docházelo však k tomu, že společnost BMW AG měla představy o objemu prodejů, které byly odlišné od zjištěné poptávky jednotlivých dealerů. Rozhodující byl v tomto případě požadavek společnosti BMW AG. Stávalo se pravidelně, že dohodnutý cílový úkol nebyl v daném roce některými dealery odebrán. Toto bylo způsobeno tím, že dodávky, které musela odebrat společnost AuTec od společnosti BMW AG, neodpovídaly prodejní kapacitě území České republiky."
Jak vyplývá z citovaného vyjádření zástupce účastníka řízení systém stanovování cílových úkolů byl vůči účastníkovi aplikován ze strany BMW AG obdobným způsobem. Při posouzení této problematiky bylo rovněž přihlédnuto ke skutečnosti, že pro případ neshody na velikosti cílového úkolu mezi smluvními stranami, bude tento úkol stanoven ze strany zastoupeného s tím, že musí vzít na zřetel zejména tržní potenciál smluvní oblasti a možnosti obchodního zástupce/dealera, ale taktéž i možnosti zastoupeného a společnosti BMW. 77
Závazek spočívající ve výlučném odběru náhradních dílů
Pokud jde o závazek dealera obsažený v čl. III odst. 1 ve Smlouvách o dealerské činnosti, který zavazuje dealery, [ obchodní tajemství ], vycházel Úřad při jeho posuzování z ustanovení § 7 odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 204/2001 Sb. Dle citovaného ustanovení se zákaz podle § 3 odst. 1 zákona však vždy vztahuje na dohody, přestože jinak splňují podmínky této vyhlášky, jestliže dodavatel přímo nebo nepřímo omezuje právo distributora získávat od třetích osob podle svého výběru náhradní díly, které konkurují náhradním dílům tvořícím předmět dohody a které dosahují kvality tohoto zboží.
Úřad dospěl k závěru, že citovaný závazek je závazkem ve smyslu ustanovení § 7
odst. 1 písm. f) vyhlášky č. 204/2001 Sb., a jako takový na něj nelze uplatnit exempci
ze zákazu obsaženého v § 3 odst. 1 zákona. Z tohoto důvodu Úřad posuzoval předmětnou dohodu za období od 1. července 2001 do 30. dubna 2004 dle ustanovení
§ 6 zákona 78 .
V rámci posouzení vzal Úřad v úvahu, že daná vertikální dohoda nemůže využít výhod/y vynětí ze zákazu dohod dle ustanovení § 6 odst. 1 písm. b) zákona, neboť podíl zúčastněných stran na trhu originálních náhradních dílů pro vozidla značky BMW a MINI v době od účinnosti zákona do konce platnosti posuzovaných smluv výrazně přesáhl 79 hranici 10 %.
Z důkazů provedených ve správním řízení bylo zjištěno, že předmětný závazek byl
ze strany obchodních zástupců/dealerů téměř bez výhrad dodržován a k odběru náhradních dílů od třetích osob nedocházelo. Negativní dopad na hospodářskou soutěž lze spatřovat zejména v omezení svobodné vůle obchodního zástupce/dealera v odběru náhradních dílů od jiných soutěžitelů než společnosti AuTec. Což ve svém důsledku znamenalo, že obchodní zástupci/dealeři používali při provádění záručních i pozáručních oprav vozidel značky BMW a MINI v rozhodné míře originální náhradní díly dodávané prostřednictvím účastníka řízení a prakticky neprováděli servis vozů jiných značek.
S ohledem na výše uvedené má Úřad za dostatečně prokázané, že jednání účastníka řízení spočívající v uzavření dohody, která omezila právo dealerů získávat od třetích osob náhradní díly, lze kvalifikovat jako nedovolené omezení soutěže ve smyslu § 3 odst.1 zákona.
Problematika tzv. cenové politiky
Co se týče posouzení ujednání týkajícího se možnosti uložit [ obchodní tajemství ]. obsaženého v Příloze I-Protokol o jednání o roce XXXX 80 , vycházel Úřad z § 7 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 204/2001 Sb. Dle tohoto ustanovení nelze obecnou výjimku aplikovat na vertikální dohody, jestliže dohoda přímo či nepřímo omezuje distributora určovat svobodně ceny a slevy při prodeji zboží tvořícího předmět dohody nebo odpovídajícího zboží. S ohledem na výše uvedené přistoupil Úřad k posouzení předmětného ustanovení podle § 3 odst. 1 zákona.
Cenové dohody uzavírané ve vertikálním vztahu směřují ke stanovení ceny zboží
pro jeho další prodej v rámci dodavatelsko-odběratelského vztahu, a eliminují tím konkurenční vztah na navazujícím stupni distribuce u odběratelů, kteří by jinak zboží
při jeho dalším prodeji mohli prodávat za vzájemně odlišující se ceny a tím si navzájem konkurovat. Od vertikální cenové dohody, která je podle tohoto ustanovení zakázaná, 81 je třeba odlišit nezávazné doporučení cen pro jejich další prodej. Princip nezávazného doporučení cen zboží pro jeho další prodej vychází z předpokladu, že soutěžitel, který je ve vertikálním dodavatelsko-odběratelském vztahu dodavatelem, disponuje informacemi o tom, za jakou cenu je zboží reálně uplatnitelné na trhu. Daná informace je jím pak sdělena v rámci vertikálního vztahu jeho odběrateli, aniž by přitom z tohoto sdělení vyplynul přímo či jakkoli zprostředkovaně závazek odběratele takovou cenu dodržovat. O nezávazné cenové doporučení nejde, byť by byla v tomto smyslu mezi účastníky vertikálního vztahu formálně zachycena, pokud by dodavatel s dodržením takového doporučení spojoval pro příslušného odběratele určité výhody. Tato praktika ze strany dodavatele by totiž odběratele fakticky motivovala k dodržení formálně toliko doporučené ceny a materiální podmínka v § 3 odst. 1 zákona by v případě takové dohody byla naplněna.
Úřad v průběhu správního řízení nezjistil, že by Smlouvy o obchodním zastoupení/dealerské činnosti, včetně jejich příloh obsahovaly ujednání týkající se ceny. Úřad má v této souvislosti pouze za prokázané, že účastník řízení pravidelně vydával Ceník doporučených cen automobilů/motocyklů a jejich výbav (dále také jen " Ceník "). Jak uvedl zástupce účastníka řízení, Ceník vycházel z Ceníku doporučených cen automobilů a jejich výbav, vydávaného společností BMW AG. Účelem Ceníku bylo dle vyjádření zástupce účastníka dát obchodním zástupcům/dealerům určitou cenu k jednání se svými zákazníky. Zástupce účastníka řízení k tomuto konkrétně uvádí: "Společnost AuTec neměla reálnou možnost zasahovat do cenové politiky dealerů/obchodních zástupců, bylo na nich, jakou slevu zákazníkovi poskytnou." Zástupce účastníka k tomuto doplnil, že ceny byly stejné jak pro společnost AuTec, tak pro ostatní obchodní zástupce/dealery, přičemž výše slevy odpovídala dohodě mezi obchodním zástupcem/dealerem a konkrétním zákazníkem. Pokud jde o kontroly prováděné účastníkem řízení, jednalo se dle jeho vyjádření o namátkovou kontrolu fakturace, jež byla prováděna na pokyn společnosti BMW AG, a to za účelem zjištění, zda není poškozován zákazník ze strany obchodního zástupce/dealera například tím, že mu je účtován doplněk nebo příslušenství, které je již součástí základní výbavy vozidla. Z podkladů a výslechů svědků dále nelze jednoznačně prokázat, že by předmětem těchto kontrol bylo dodržování doporučených cen
K charakteru cen obsažených v Ceníku převážná většina svědků uvedla, že se jednalo
o ceny doporučené či maximální. Z poskytnutých svědeckých výpovědi dále vyplývá, že se ceny účtované jednotlivými obchodními zástupci/dealery zákazníkům ve většině případů lišily od cen uváděných v Ceníku a že tito za své jednání nebyli ze strany společnosti AuTec nikdy postiženi. Úřad si pro kontrolu vyžádal fotokopie faktur/daňových dokladů od jednotlivých obchodních zástupců/dealerů, a to za účelem porovnání ceny, za kterou tito v jednotlivých letech prodávali s cenou obsaženou v Ceníku. Po porovnání cen obsažených ve fakturách s cenami uváděnými v Ceníku, nebylo možné dospět k závěru, že jednotliví obchodní zástupci/dealeři v inkriminovaném období prodávali smluvní zboží (které odebírali od výrobce BMW AG, prostřednictvím účastníka) za ceny, které by odpovídaly cenám obsaženým v Ceníku.
Pojem cenová politika byl od roku 2002 nahrazen pojmem finanční politika. Pokud jde
o samotný výklad pojmu cenová politika, je tento účastníkem postaven naroveň pojmu finanční politika, přičemž oba tyto pojmy dle vyjádření zástupce účastníka řízení souvisejí s dodržováním doby splatnosti faktur a kázně v oblasti splatnosti pohledávek. Pojem cenová politika nebyl v Příloze žádným způsoben konkretizován, s čímž korespondují i výpovědi jednotlivých obchodních zástupců/dealerů, z nichž nelze, co se týče výkladu pojmů cenová politika, resp. "ceníková cena", dovodit dostatečnou míru shody.
V této souvislosti Úřad konstatuje, že při posuzování shora popsaného jednání účastníka řízení vzal v potaz rozsudek Evropského soudního dvora (dále jen "ESD") ze dne 13. července 2006, ve věci Volkswagen AG v. Komise, C-74/04 P, v jehož rámci se soud mimo jiné zabýval prokázáním existence dohody v rámci distribuce motorových vozidel. V tomto rozhodnutí, v němž ESD odkazuje i na jiné rozsudky, 82 je uvedeno, že pro konstatování existence dohody ve smyslu čl. 81 odst. 1 ES je nezbytné předložit důkaz shody vůle, přičemž tato shoda vůle se musí vztahovat k určitému chování, které musí být stranám známo v okamžiku, kdy toto chování přijaly.
Vzhledem k tomu, že ve správním řízení nebyly shromážděny dostatečné důkazy svědčící o tom, že by smluvní strany rozuměly dodržováním cenové, resp. finanční politiky prodej za ceny obsažené v Ceníku, a s ohledem na výslechy svědků, které nepotvrdily prodej za ceny uváděné v Ceníku, je nutno konstatovat, že ujednání umožňující účastníku řízení uložit záporný bonus při nedodržování tzv. cenové politiky nelze v daném případě brát jako dohodu o určení cen ve smyslu § 3 odst. 1 zákona.
Závěr
Závazek dealera odebírat náhradní díly značky BMW výlučně od účastníka řízení a závazek používat při provádění oprav a servisních prací na vozidlech BMW výhradně originální náhradní díly byly kvalifikovány jako zakázané dohody ve smyslu § 3 odst. 1 zákona. Co se týče ostatních závazků, které byly předmětem tohoto správního řízení, nebylo ze strany Úřadu shledáno porušení § 3 odst. 1 zákona, a proto Úřad řízení v tomto rozsahu zastavil.
Podle § 22 odst. 2 zákona může Úřad soutěžitelům uložit pokutu do výše 10 000 000 Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu dosaženého za poslední ukončený kalendářní rok, jestliže úmyslně nebo z nedbalosti porušili zákazy stanovené v § 3 odst. 1, § 4 odst. 1,
§ 11 odst. 1 a § 18 odst. 1 zákona nebo nesplnili povinnosti stanovené v § 15 odst. 2 zákona. Při rozhodování o výši pokuty Úřad přihlédne zejména k závažnosti, případnému opakování a délce trvání porušování zákona. Výše pokuty v mezích stanovených zákonem je věcí správního uvážení Úřadu a je v konkrétním případě individualizována skutkovými okolnostmi daného případu, stavem soutěžního prostředí a též zaměřením a cíli soutěžní politiky.
Z důkazů provedených ve správním řízení lze usuzovat, že účastník si nebyl pravděpodobně vědom možného protisoutěžního charakteru předmětného jednání a že jednal v dobré víře. Tento závěr Úřadu je založen zejména na skutečnosti, že v průběhu správního řízení účastník vyjadřoval své přesvědčení o tom, že Smlouvy o obchodním zastoupení/dealerské činnosti byly v daném znění odsouhlaseny Ministerstvem. 83 Úřad proto konstatuje, že jednání účastníka v daném případě vykazuje znaky nedbalostního porušení zákona. Konkrétně nedbalosti nevědomé, neboť účastník řízení si měl být vědom možnosti porušení zákona, toto však opomněl a porušil tak zákonem chráněný zájem vyjádřený v § 3 odst. 1 zákona.
Při úvahách o možném uložení pokuty Úřad v tomto konkrétním případě zohlednil zejména tyto skutečnosti: střednědobé porušování zákona, jednání účastníka řízení v dobré víře a subjektivní stránku jednání účastníka řízení (nedbalostní protiprávní jednání). 84 Při hodnocení závažnosti deliktu byly vzaty v úvahu svědecké výpovědi obchodních zástupců/dealerů, z nichž vyplynulo, že používání originálních náhradních dílů nebylo v případě pozáručních oprav striktně dodržováno. 85
Úřad dále uvádí, že v rámci posouzení přihlédl zejména ke skutečnosti, že platnost posuzovaných Smluv o obchodním zastoupení/dealerské činnosti skončila k [ obchodní tajemství ]. Úřad nemůže zaujmout jednoznačné stanovisko k tomu, jakým způsobem by se účastník řízení zachoval, v případě, že by mu byla v současné době dána příležitost k nápravě předmětného jednání. Při svých úvahách Úřad dále zohlednil skutečnost, že společnost AuTec se dopustila porušení zákona vůbec poprvé.
Úřad má za to, že případným uložením pokuty by měly být naplněny její základní funkce, tj. funkce represivní a preventivní. S ohledem na výše uvedené, zejména s přihlédnutím k minulostnímu charakteru jednání účastníka řízení, dospěl Úřad k závěru, že v daném případě by uložením pokuty nedošlo zcela k naplnění funkce preventivní. Na základě výše uvedeného rozhodl Úřad v rámci správního uvážení, že v daném případě nepřikročí k uložení sankce ve smyslu ustanovení § 22 odst. 2 zákona.
Vypořádání se s námitkami účastníka řízení a vyjádření se k návrhu na provedení důkazů
Vypořádání se s námitkami účastníka řízení obsaženými v rozkladu 86
Procesní námitky
Vyjádření účastníka řízení
Účastník řízení uvádí, že nebyl dostatečně a včas informován o nařízených procesních úkonech, přičemž o řadě z nich byl informován pouze faxovou zprávou. V souvislosti s vyrozumíváním účastníka řízení o úkonech ve správním řízení se dále jeví problematickým, dle názoru účastníka řízení, vypořádání se Úřadu s otázkou určení místa doručování těchto oznámení.
Vyjádření Úřadu
Od 8. listopadu 2004 má Úřad ve správním spise založenou plnou moc, jíž účastník řízení zmocnil Mgr. Alana Vitouše ke svému zastupování při všech právních úkonech v rámci řízení. Dne 15. srpna 2006 bylo sděleno právním zástupcem účastníka řízení, že pro doručování písemností určených účastníkovi řízení je možné užít adresu 87 jeho právního zástupce.
Za jediný prokazatelný způsob doručení vyrozumění je třeba považovat pouze doručení písemného vyhotovení. Podle § 24 odst. 1 správního řádu se důležité písemnosti doručují do vlastních rukou, přičemž tento režim se dostatečně vztahuje i na doručování vyrozumění o klíčových procesních úkonech. Tímto postupem se ve vztahu k účastníkovi v průběhu řízení řídil i Úřad. Pokud jde o přiměřenost lhůty
pro oznamování konání procesních úkonů, respektoval Úřad názor předsedy Úřadu, že lze podpůrně přihlédnout k právní úpravě obsažené v novém správním řádu 88 , podle něhož za přiměřenou lhůtu je třeba považovat nejméně pěti dní před konáním daného procesního úkonu.
V rámci nového projednání byly, v souladu s názorem předsedy Úřadu, opakovány výslechy svědků (obchodních zástupců/dealerů) tak, aby se účastník řízení či jeho právní zástupce mohl nejenom těchto úkonů účastnit osobně, ale též se na ně mohl kvalifikovaným způsobem připravit. K tomuto Úřad uvádí, že o opakovaných výsleších 89 obchodních zástupců/dealerů byl účastník vždy informován s dostatečným časovým předstihem 90 , nevyužil však možnosti se předmětných výslechů zúčastnit.
Vyjádření účastníka řízení
Podle názoru účastníka řízení, se Úřad nevypořádal s námitkou účastníka řízení spočívající v tvrzení, že v roce 1995 jeho právní zástupce, požádal o schválení smluvních dokumentů, jež jsou předmětem tohoto správního řízení, Ministerstvo, které s nimi vyslovilo svůj souhlas.
Vyjádření Úřadu
K předmětné námitce Úřad uvádí, že v souladu s právním názorem předsedy Úřadu provedl výslech bývalých zaměstnanců Ministerstva 91 , kteří byli přítomni na jednání konaném dne 25. července 1995, jakož i právního zástupce předchůdce účastníka řízení JUDr. Oldřicha Chudoby. Na základě jejich svědectví a dalších provedených důkazů dospěl Úřad k závěru, který se výrazně promítl do právního hodnocení případu. 92 Námitky nesprávného vymezení relevantních trhů a stanovení podílu účastníka na nich
Vyjádření účastníka řízení
Účastník řízení trvá na tom, aby Úřad při vymezení relevantního trhu prodeje motorových vozidel vycházel z údajů, které mu poskytlo SAP, resp. z dat shromažďovaných Svazem dovozců automobilů.
Vyjádření Úřadu
K této části námitek účastníka řízení Úřad odkazuje na část rozhodnutí nazvanou Postavení účastníka řízení na relevantním trhu a dále na část nazvanou Vyjádření se
k návrhu účastníka řízení na provedení důkazů. 93
Vyjádření účastníka řízení
Podle názoru účastníka řízení je originálním náhradním dílem třeba rozumět každý díl, který je vyroben koncernem BMW či jiným výrobcem, který je schválený ze strany výrobce, a který žádným způsobem nesnižuje užitnou hodnotu zboží. V této souvislosti se účastník řízení ohrazuje proti Úřadem vyčíslenému podílu na takto vymezeném relevantním trhu.
Vyjádření Úřadu
Co se týče definice náhradního dílu, odkazuje Úřad na část rozhodnutí nazvanou Vymezení relevantním trhu z hlediska věcného. K vyčíslení podílu účastníka
na relevantním trhu Úřad uvádí, že tento podíl účastníka řízení nebylo, s ohledem na neexistenci přesných statistik, možné kvantifikovat jiným, vhodnějším způsobem, než který byl použit v části nazvané Postavení účastníka řízení na relevantním trhu.
Námitky ohledně posouzení dohody o stanovení prodejní ceny a ohledně posouzení ostatních závazků
K tomu Úřad uvádí, že se danými námitkami blíže zabýval v části tohoto rozhodnutí nazvané Skutkové a právní posouzení.
Ostatní námitky
Vyjádření účastníka řízení
Účastník uvádí, že Úřad zahájil správní řízení, kterému předcházelo šetření podnětu, který podala společnost [ obchodní tajemství ] , s tím, že od samého počátku zahájení správního řízení je patrný vliv informací společnosti [ obchodní tajemství ]
na jednání a rozhodování Úřadu. V této souvislosti účastník řízení uvádí, že společnost [ obchodní tajemství ] jednala ve vztahu k účastníku řízení v rozporu s poctivým obchodním stykem, když se svévolně zmocnila zboží-osobních automobilů, vlastnicky patřících účastníkovi řízení, neplatila dlouhodobě za odebrané náhradní díly a příslušenství vozů BMW a společnost [ obchodní tajemství ] se chovala naprosto nepřípustným způsobem vůči zákazníkům, kdy neplnila své závazky vůči konečným zákazníkům.
Vyjádření Úřadu
K tomu Úřad uvádí, že správní řízení č.j. S 146/04 bylo zahájeno z vlastního podnětu na základě informací a podkladů, získaných na základě podnětu podaného společností [ obchodní tajemství ] (podnět č.j. P 413/03) a vlastního podnětu (č.j. P 349/04). V rámci prošetření zmíněných podnětů Úřad získal informace a podklady nejenom od společnosti [ obchodní tajemství ], které obsahovaly indicie, nasvědčující porušení zákona, ale i od jiných obchodních zástupců/dealerů, jenž byli v posuzované době
ve smluvním vztahu s účastníkem řízení.
Vyjádření účastníka řízení
Účastník v rozkladu uvádí, že z napadeného rozhodnutí 94 je zřejmé, že Úřad vůbec nepochopil fungování dealerské sítě BMW na území České republiky a vůbec nebral v potaz provedené důkazy, zejména svědecké výpovědi jednotlivých obchodních zástupců/dealerů, protože pak by nemohl dospět k závěru, ke kterému dospěl, tj., že záleželo čistě na účastníku řízení, jak vymezí území, na kterém bude fungovat konkrétní obchodní zástupce/dealer.
Vyjádření Úřadu
K této části argumentace účastníka řízení Úřad uvádí, že v rámci správního řízení bylo provedeno celkem 18 svědeckých výpovědí 95 , byly vyžádány řádově stovky dokumentů od členů distribuční sítě účastníka řízení a proběhla i ústní jednání s účastníkem řízení. Úřad se proto neztotožňuje s námitkou účastníka, že by nevycházel ze spolehlivě zjištěného stavu věci. Pokud jde o námitku vztahující se k vymezení území či jeho jednostrannému změnění ze strany účastníka řízení, byla tato vypořádána v jiné části tohoto rozhodnutí. 96
Vyjádření se k návrhu účastníka řízení na provedení důkazů
Návrh účastníka
Dne 24. listopadu 2006 Úřad obdržel prostřednictvím faxu dopis účastníka řízení nazvaný "Návrh účastníka řízení na provedení důkazů", jímž účastník řízení, prostřednictvím svého právního zástupce, navrhuje doplnění důkazního řízení. Účastník řízení, prostřednictvím svého právního zástupce, navrhuje tímto dopisem doplnit důkazní řízení následujícím způsobem:
Nechť si Úřad vyžádá od jednotlivých dealerů tovární značky BMW, kteří působili na českém trhu v období let 1995-2004 rozbor, za jaké konkrétní ceny prodávali jednotlivá vozidla značky BMW, a to s uvedením jejich kategorie, výbavy a cen jednotlivých typů vozidel včetně výbavy. Tímto důkazem by dle účastníka řízení mělo být ověřeno, že dealeři prodávali vozy za ceny dohodnuté s koncovým zákazníkem a nebyli ze strany účastníka řízení jakkoliv omezováni v dohodě s konečným uživatelem o kupní ceně za motorové vozidlo, náhradní díl či příslušenství.
Nechť si Úřad vyžádá zprávu od svazu dovozců automobilů týkající se dovozu automobilů do České republiky za období let 1995-2004, a to s rozdělením jednotlivých vozidel do kategorií. Tímto by dle názoru účastníka mělo být zjištěno, zda se na společnost AuTec vztahovala či nevztahovala tzv. bloková výjimka, resp. zda je či není možné na účastníka řízení aplikovat ustanovení § 3 a násl. zákona.
Nechť si Úřad vyžádá vypracování znaleckého posudku Ústavu státu a práva v Praze, který by se podrobně vyjádřil k samotnému obsahu jednotlivých smluv
o obchodním zastoupení a protokolů o jednání za roky 1995-2004. Ústav státu a práva by se dle mínění účastníka rovněž měl vyjádřit v tom smyslu, zda je možné dospět k závěru, že by těmito ustanoveními byla omezována hospodářská soutěž
při prodeji a servisu vozidel, náhradních dílů a příslušenství značky BMW.
Nechť se Úřad obrátí na jednotlivé dealery značky BMW, kteří fungovali jako obchodní zástupci této značky v letech 1995-2004, a to za účelem objasnění, zda existovala možnost zakoupit nová vozidla od jiného importéra BMW v ČR či nikoliv, či zda existoval i jiný zdroj nákupu vozidel, motocyklů, náhradních dílů či příslušenství BMW v ČR.
Nechť Úřad vyzve jednotlivé obchodní zástupce, kteří fungovali jako obchodní zástupci BMW v období let 1995-2004, ať sdělí strukturu svých zákazníků v jednotlivých letech zejména s uvedením jejich sídla či bydliště. Z tohoto sdělení by dle mínění účastníka mělo být zřejmé, odkud se rekrutovali jednotliví zákazníci jednotlivých dealerů a v jakém procentuálním poměru se vyskytovali zákazníci v místě sídla obchodního zástupce. V této souvislosti by měl Úřad dle názoru účastníka řízení zjistit, zda byli obchodní zástupci z jeho strany sankcionováni za prodej mimo sídlo právnické osoby.
Nechť si Úřad vyžádá od výrobce BMW AG podklady-podmínky pro provádění záručních oprav s uvedením podmínek, za jakých mohou být záruční opravy prováděny, zejména s ohledem na původ používaných náhradních dílů a příslušenství.
Nechť si Úřad vyžádá od výrobce BMW AG požadavky-standardy pro vybavení a zařízení servisních a prodejních prostor a technického vybavení pro servis a speciální a odborné kvalifikace pracovníků propagace, odebírání zboží, jeho skladování a dodávání konečným spotřebitelům, zajištění prodejního a poprodejního servisu, oprav a údržby smluvního zboží.
Nechť si Úřad vyžádá od výrobce BMW AG stanovisko ke způsobu objednávání výrobních kvót vozů, motocyklů, náhradních dílů a příslušenství současně se specifikací, v jakém časovém období byl importér oprávněn učinit objednávku kvót značky BMW vždy na následující kalendářní čtvrtletí, pololetí či kalendářní rok.
Nechť Úřad vyzve jednotlivé dealery k předložení písemných připomínek, které měli k uzavření smlouvy o obchodním zastoupení vždy na jeden kalendářní rok s předložením dokladů o doručení těchto písemných připomínek účastníku řízení.
Účastník je přesvědčen, že dosavadní správní řízení není po skutkové stránce kompletní a že je v zájmu spravedlivého rozhodnutí ve věci jím navržené důkazy provést.
Vyjádření Úřadu k návrhu účastníka
Předtím než se podrobněji vyjádří k jednotlivým návrhům na provedení důkazů, považuje Úřad za vhodné uvést, že v souladu s § 34 odst. 4 správního řádu, je správní orgán povinen provést takové důkazy, které mohou přispět k přesnému a úplnému objasnění věci, a to i bez návrhu účastníka řízení, a proto je oprávněn posoudit a rozhodnout, které důkazy a v jakém rozsahu provede.
K návrhu na ověření toho, zda byli obchodní zástupci/dealeři ze strany účastníka řízení omezováni v dohodě s konečným uživatelem o kupní ceně Úřad uvádí, že v rámci tohoto správního řízení byly mimo jiné získány podklady, které objasňují míru respektování "ceníkových cen" jednotlivými obchodními zástupci/dealery. Ve spise správního řízení jsou založeny jak daňové doklady prokazující konečnou částku účtovanou zákazníkovi, tak protokoly o výsleších svědků, jejichž nedílnou součástí jsou i odpovědi na otázky týkající se dodržování "ceníkových cen". Stěžejní skutečnosti získané provedením těchto důkazů jsou zahrnuty v tomto rozhodnutí 97 a účastník měl dostatečnou možnost se s nimi v průběhu správního řízení seznámit.
Úřad se na rozdíl od účastníka nedomnívá, že statistiky zpracovávané Svazem dovozců automobilů, popř. kterýmkoliv jiným sdružením sdružujícím dovozce, popř. výrobce automobilů, mohou samy o sobě prokázat, zda se na společnost AuTec vztahuje či nevztahuje tzv. bloková výjimka, resp. zda je či není možné na zkoumané jednání účastníka aplikovat ustanovení § 3 odst. 1 zákona. V této souvislosti se jeví za vhodné uvést, že tzv. blokové výjimky 98 obsahují ustanovení upřesňující, ve kterých případech lze a kdy naopak nelze obecné výjimky ze zákazu dohod aplikovat. Konečné posouzení vynětí dohod ze zákazu stanoveného § 3 odst. 1 zákona spadá do pravomocí Úřadu. 99
K návrhu účastníka na použití statistiky dovozu automobilů dle jednotlivých segmentů vytvářené Svazem dovozců automobilů (SDA) Úřad uvádí, že v části rozhodnutí nazvané Relevantní trh z této statistiky vychází, a to konkrétně od roku 2002, tj. počínaje okamžikem, odkdy jsou podíly na trhu dle požadovaných segmentů poprvé k dispozici/veřejně dostupné. V období let je 1995 až 2001 je vycházeno z dat poskytnutých SAP, resp. z dat poskytnutých samotným účastníkem řízení. 100 Úřad uzavírá, že pro účely věcného vymezení relevantních trhů nebylo ve zkoumaném období možné použít jakýchkoliv jiných, hodnověrnější údajů, než jsou ty obsažené v části rozhodnutí nazvané Relevantní trh.
Podle ustanovení § 1 zákona č. 273/1996 Sb., o působnosti Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů, je Úřad ústředním orgánem státní správy pro podporu a ochranu hospodářské soutěže proti jejímu nedovolenému omezování. Jednou ze zákonem uváděných forem nedovoleného omezovaní hospodářské soutěže je dohoda 101 , která vede nebo může vést k narušení 102 hospodářské soutěže. Mezi konkrétní pravomoci Úřadu vyplývající z ustanovení zákona náleží pravomoc Úřadu rozhodnout o tom, že byla uzavřena zakázaná dohoda, a její plnění do budoucna zakázat. Výlučná pravomoc posoudit, resp. deklarovat, že soutěžitelé uzavřeli zakázanou dohodu je Úřadu konkrétně svěřena § 7 odst. 1 zákona. Z výše uvedeného vyplývá, že kvalifikovaný závěr o tom, že byla účastníkem uzavřena zákonem zakázaná dohoda nemůže učinit jiný správní orgán, než Úřad. Úřad respektuje právo účastníka řízení navrhovat důkazy, současně však musí poukázat na skutečnost, že k dnešnímu dni 103 uplynuly od zahájení správního řízení více než dva roky,
po celou tuto dobu účastník řízení nenavrhl doplnění dokazování formou vypracování znaleckého posudku a ani takový posudek Úřadu nepředložil.
Závěrem Úřad uvádí, že posouzení skutečností týkajících se vymezení relevantního trhu a aplikace tzv. blokové výjimky, je plně v kompetencích Úřadu.
Z podkladů shromážděných ve správním řízení vyplynulo, že společnost AuTec byla ve zkoumaném období generálním importérem zboží značky BMW do České republiky. Tato informace byla Úřadu potvrzena i zástupcem účastníka řízení. 104 V této souvislosti Úřad dále odkazuje na výpovědi svědků, obchodních zástupců značky BMW, kteří vypověděli, že v období let 1995-2004 mohli odebírat nová motorová vozidla BMW, originální síly BMW a příslušenství BMW pouze od společnosti AuTec. 105
Úřad nepovažuje pro účely tohoto správního řízení za podstatné, aby se
na jednotlivé obchodní zástupce/dealery přímo obracel se žádostí o sdělení struktury svých zákazníků. Podle názoru Úřadu lze mít z provedených svědeckých výpovědí za dostatečně prokázané, že jednotliví obchodní zástupci/dealeři nebyli společností AuTec výrazněji omezováni v prodejích zákazníkům mimo vyhrazené území. 106
ad 6)-7) K tomuto návrhu účastníka Úřad uvádí, že má k dispozici Smlouvu s prodejcem uzavíranou mezi společností BMW AG a příslušným prodejcem. Součástí této smlouvy mimo jiné následující přílohy: Prodejní standardy BMW, Servisní standardy BMW, Prodejní směrnice BMW a Servisní směrnice BMW.
ad 8) Úřad má za to, že daná problematika byla dostatečně objasněna výslechy jednotlivých svědků a vyjádřením zástupce účastníka řízení. Úřad byl s problematikou tzv. cílových úkolů a jejím fungováním v praxi dostatečně obeznámen.
ad 9) Úřad je toho názoru, že ve správním řízení bylo dostatečně prokázáno, že znění Přílohy pro daný rok bylo navrhováno zástupci společnosti AuTec. Z informací shromážděných ve správním řízení dále vyplývá, že možnost obchodních zástupců/dealerů ovlivnit obsah Příloh 107 byla velmi omezená. 108 Při posuzování konkrétního jednání společnosti AuTec bylo bráno v úvahu, že Smlouva
o obchodním zastoupení/dealerské činnosti byla uzavírána na dobu jednoho roku, neboť byla odvislá od existence importérské smlouvy.
Závěr
Úřad po posouzení všech skutečností odděleně i ve vzájemných souvislostech shledal závazek dealera odebírat náhradní díly značky BMW výlučně od účastníka řízení obsažený ve Smlouvách o dealerské činnosti, a závazek obchodního zástupce/dealera používat při provádění oprav a servisních prací na vozidlech BMW výhradně originální náhradní díly obsažený ve Smlouvách o obchodním zastoupení/dealerské činnosti, zakázanými dohodami ve smyslu § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů. Na základě výše uvedeného rozhodl Úřad tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí. Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení, ve znění pozdějších předpisů (správní řád), podat rozklad k předsedovi Úřadu
pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
JUDr. Luděk Svoboda
ředitel
Sekce ochrany hospodářské soutěže I
Rozhodnutí obdrží:
Advokátní kancelář
Mgr. Alan Vitouš-advokát
Dukelských hrdinů 23
170 00 Praha 7
AuTec Group a.s.
Jeremiášova 1127/5
150 00 Praha 8
1 Viz str. spisu 192 a 448 č.j. S 146/04.
2 Resp. k rukám statutárního zástupce.
3 Viz str. spisu 577a 753 č.j. S 146/04.
4 Původně zapsaná dne 21. února jako Au Tec Group a.s.
5 Původně pod názvem AuTec, spol. s.r.o.
6 Viz čl. 28 rozhodnutí.
7 Popř. Příloha II-týkající se motocyklů.
8 Vždy uveden příslušný rok.
9 Jedná se o čl. XVII až XXI smlouvy.
10 Vždy uveden příslušný rok.
11 V případě Smlouvy o dealerské činnosti výslovně rovněž servisovány.
12 Někteří obchodní zástupci/dealeři (viz čl. 45 rozhodnutí) prodávali i motocykly značky BMW. Vzhledem k počtu těchto obchodních zástupců/dealerů i vzhledem k počtu prodaných motocyklů BMW, nepřikročil Úřad v tomto případě k vymezení samostatného trhu motocyklů.
13 Později i vozidla značky MINI.
14 Ale i samotného prodejce, resp. výrobce.
15 Třídy S-J někdy bývají sloučeny do segmentu G-třídy víceúčelových a sportovních vozidel.
16 Terénní vozidla včetně vozidel s náhonem na všechna kola.
17 Viz například rozhodnutí Úřadu č.j. S 244/03-493/04-ORP.
18 Viz například rozhodnutí: Case no IV/M.741-Ford/Mazda, case no IV/M.1204-Daimler-Benz/Chrysler, Case No COMP/M.1406-HYUNDAI/KIA, Case IV/M.1326-TOYOTA/DAIHATSU, Case No IV/M.1519-RENAULT/NISSAN. Obdobně zprávy Evropské komise zabývající se srovnáním cen osobních automobilů (http://ec.europa.eu/comm/competition/sectors/motor_vehicles/prices/report.html).
19 Svaz dovozců automobilů (http://www.sda-cia.cz/). Obdobně Sdružení automobilového průmyslu (http://www.autosap.cz).
20 Konkrétně se jedná o čl. 1.1 odst. 2 Smlouvy o obchodním zastoupení a o čl. III odst. 2 Smlouvy o dealerské činnosti.
21 Tj. distribučního kanálu kontrolovaného společností AuTec, resp. přímo výrobcem BMW AG.
22 Viz srovnání cen některých náhradních dílů na BMW 316i distribuovaných prostřednictvím distribuční sítě kontrolovaného výrobcem vozů BMW a nezávislého trhu, publikované ve studii Evropské komise nazvané Developments in car retailing and after-sales markets under Regulation N° 1400/2002 (str. spisu 244 č.j. S 146/04). Blíže k problematice tzv. originálních a neoriginálních náhradních dílů např. rozhodnutí Úřadu č.j. S 88/99 ve věci Peugeot nebo rozhodnutí č.j. S 244/03 ve věci Volvo.
23 Přesněji pravidelnost a opakovatelnost.
24 Od 1. května 2004 byly uzavírány Smlouvy o obchodním zastoupení s BMW AG.
25 Zpracovávané společností JATO Dynamics Ltd. Statistika zpracovávaná JATO Dynamics Ltd. se od statistiky zpracovávané SAP částečně liší, a to jak v řazení vozů do segmentů v dřívějších letech, tak v uváděných počtech prodaných vozů v různých kategoriích. Lze však konstatovat, že podíl účastníka řízení na vymezených trzích se při využití těchto dvou statistik nijak zásadně neliší.
26 Konkrétně k obchodním zástupcům účastníka řízení.
27 Tj. před novelou zákona č. 340/2004 Sb., která nabyla účinnosti dne 2. června 2004.
28 První novela zákonem č. 495/1992 Sb., nabyla účinnosti dne 29. října 1992, druhá novela zákonem č. 286/1993 Sb., jež nabyla účinnosti dne 29. listopadu 1993 a třetí novela zákonem č. 132/2000 Sb., nabyla účinnosti dne 1. ledna 2001. Především novela č. 286/1993 Sb. pak byla významná z hlediska právní úpravy dohod narušujících soutěž.
29 Včetně novel zákonem č. 495/1992 Sb., zákonem č. 286/1993 Sb. a zákonem č. 132/2000 Sb.
30 Jedná se o právní úpravu tzv. schvalování dohod narušujících soutěž, jež byla platná a účinná v roce 1995.
31 Tyto listiny se staly dne 15. března 2005 součástí spisu (viz str. spisu 533-536 č.j. S 146/04), a to v průběhu řízení o rozkladu.
32 Resp. jejich fotokopie.
33 Viz Protokol o výslechu svědka (str. spisu 593-597 spisu č.j. S 146/04).
34 Dne 6. září 2006 bylo Úřadu vráceno předvolání (viz str. spisu 568 č.j. S 146/04), adresované paní Ing. Haně Drdlíčkové. Výslech nebylo možné uskutečnit z důvodu úmrtí svědkyně.
35 Tj. více než 11 let.
36 Dopis přímo signovaný svědkem JUDr. Oldřichem Chudobou.
37 Ze strany svědka JUDr. Oldřicha Chudoby nebyly v dohodnutém termínu žádné materiály doručeny.
38 Viz Protokol o výslechu svědka, strana spisu 593-597 č.j. S 146/04.
39 Ze zápisů z Knihy došlé pošty uvádíme příkladmo zápisy týkající se importérů těchto značek: Peugeot, LADA, FIAT, PORSCHE, DAEWOO a další.
40 Potvrzeno zápisem z Knihy došlé pošty ze dne 22. května 1995.
41 Viz str. spisu 532-536 č.j. S 146/04.
42 Popřípadě ze strany Úřadu.
43 Skartační řád Ministerstva pro hospodářskou soutěž, únor 1994.
44 Společnost AuTec, s.r.o.
45 Současně od 1. července 2001 nabyla účinnosti vyhláška Úřadu č. 204/2001 Sb., o povolení obecné výjimky ze zákazu dohod narušujících soutěž podle § 3 odst. 1 zákona pro určité druhy dohod o distribuci a servisu motorových vozidel.
46 Dne 2. června 2004 nabyl účinnosti zákon č. 340/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon na ochranu hospodářské soutěže), a některé další zákony.
47 Toto se vztahuje ke znění zákona platného do 1. června 2004. S účinností od 2. června 2004 byl tento zákon novelizován zákonem č. 340/2004 Sb., který mimo jiné vyňal ze zákazu dohody, které nemohou mít vliv na obchod mezi členskými státy Evropských společenství podle čl. 81 Smlouvy, avšak splňují ostatní podmínky stanovené blokovými výjimkami přijatými na základě čl. 83 odst. 1 Smlouvy k provedení čl. 81 odst. 3 Smlouvy příslušnými nařízeními Komise nebo Rady.
48 V případě, že dohoda obsahuje jak prvky dohody horizontální, tak prvky dohody vertikální, považuje se tato dohoda dle § 5 odst. 3 zákona za dohodu horizontální.
49 Viz článek 19 rozhodnutí.
50 Úřad se v rámci komplexního posouzení věci pokoušel získat výklad druhé smluvní strany, tzn. společnosti AuTec. Právní zástupce účastníka řízení na ústním jednání konaném dne 25. října 2006 v sídle Úřadu sdělil, že " K tomuto uvádím, že nejsem schopen podat výklad pojmů a jednotlivých ustanovení obsažených v této smlouvě, neboť jsem se nepodílel na jejím vypracování. V tomto odkazuji Úřad na osoby, které tuto smlouvu vypracovali, konkrétně na pana JUDr. Chudobu". Úřad proto se žádostí o výklad předmětných ustanovení oslovil právního zástupce předchůdce společnosti AuTec-JUDr. Oldřicha Chudobu. Tento písemný výklad však neobdržel. S ohledem na tento fakt je i při hodnocení následujících ustanovení Smlouvy o obchodním zastoupení/dealerské činnosti citováno především z výpovědí obchodních zástupců/dealerů.
51 Svědek Miloš Vránek a svědek Radim Palaš (str. spisu 600-607, 621-627 č.j. S 146/04).
52 Svědek Ing. Jiří Jirovec a svědek Miloš Bychl (str. spisu 628-634, 645-651 č.j. S 146/04).
53 Ostatní obchodní zástupci se v rámci svědecké výpovědi vyjádřili obdobně.
54 Např. svědci Miloš Bychl, Ing. Jiří Jirovec, Ing. Ivan Úlehla (str. spisu 645-651, 628-634, 612-620 č.j. S 146/04).
55 Především se jednalo o náhradní díly.
56 Jednalo se zejména o Spolkovou republiku Německo.
57 Smlouva o obchodním zastoupení sankci za porušení tohoto ustanovení ani neobsahovala
58 Obchodní zástupce s ní byl seznámen přímo při podpisu smlouvy, popř. po urgencích ze strany distributora (viz výpovědi svědků Ing. Jiřího Jirovce, Miloše Vránka, Ing. Bohuslav Wilczynského).
59 Svědek Ivan Anderle a svědek Radim Palaš. Výjimkou je v tomto směru svědek Miloš Bychl, který uvedl, že mu ohledně této mapky není nic známo.
60 Z informací získaných ve správním řízení rovněž vyplývá, že v některých krajích působilo i více obchodních zástupců/dealerů (např. na území hlavního města Prahy).
61 Konaném dne 25. října 2006 v sídle Úřadu (Protokol o ústním jednání str. spisu 745-750 č.j. S 146/04).
62 Jedná se o tzv. pasivní prodeje.
63 Svědci: Miloš Vránek, Radim Palaš, Ing. Ivan Úlehla, Ing. Jiří Jirovec (str. spisu 600-607, 621-627, 612-620, 628-634 č.j. S 146/04).
64 Popř. nevyrábět.
65 Např. svědek Miloš Vránek (protokol o výslechu svědka str. spisu 600-607 č.j. S 146/04).
66 Jedná se o závažné porušení podmínek smlouvy.
67 Viz čl. 35 rozhodnutí.
68 Viz § 5 odst. 2 písm. a) vyhlášky č. 204/2001 Sb.
69 Procentní hranice činí dle § 6 odst. písm. a) zákona 5%.
70 Dohody díky ustanovením § 6 odst. 1 zákona vyňaté z obecného zákazu obsaženého v § 3 odst. 1 zákona jsou též nazývány de minimis .
71 Viz čl. 65 rozhodnutí.
72 Např. výpověď svědka Radima Palaše: "V době platnosti smlouvy nebylo možné použít kvalitativně srovnatelný náhradní díl od jiného (neschváleného dodavatele)." (Protokol o svědecké výpovědi str. spisu 621-627 č.j. S 146/04).
73 Svědek Ing. Ivan Úlehla nebo svědek Ing. Jiří Jirovec (Protokol o výslechu svědka str. spisu 612-620, 628-634 č.j. S 146/04).
74 Podrobněji viz čl. 22, 24, 36 a 38 rozhodnutí,
75 Protokol o jednání s účastníkem řízení ze dne 25. října 2006 (str. spisu 745-750 č.j. S 146/04).
76 Blíže viz Protokol o ústním jednání ze dne 25. října 2006 (str. spisu 745-750 č.j. S 146/04) .
77 Blíže viz čl. 22 a 36 rozhodnutí.
78 Ve znění do 30. dubna 2004.
79 Viz článek 65 rozhodnutí.
80 1998-2001.
81 Tj. § 3 odst. 2 písm. b) zákona.
82 Rozsudky soudního dvora ze dne 12. července 1979, BMW Belgium a další v. Komise (32/78, 36/78 a 82/78, Recueil, s. 2435) a ze dne 11. ledna 1990, Sandoz prodotti farmaceutici v. Komise (C-277/87, Recueil, s. 1-45)
83 Poprvé na ústním jednání konaném dne 8. listopadu 2004 (str. spisu 26-31 č.j. S 146/04).
84 Viz ustanovení § 22 odst. 5 zákona.
85 Viz čl. 118 rozhodnutí.
86 Rozklad podaný právním zástupcem účastníka řízení dne 22. února 2005 (str. spisu 530 a násl. č.j. S 146/04).
87 Advokátní kancelář, Mgr. Alan Vitouš, Dukelských hrdinů 23, 170 00 Praha.
88 Tj. zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění.
89 Popřípadě změnách v jejich konání.
90 Oznámení o konaných výsleších (např. str. spisu 592, 637, 694 č.j. S 146/04).
91 Výslech Ing. Hany Drdlíčkové s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. 77 rozhodnutí nemohl být proveden.
92 Blíže viz čl. 68 až 88 rozhodnutí.
93 Blíže viz čl. 163 rozhodnutí.
94 Tj. rozhodnutí č.j. S 146/04-970/05-OHS.
95 Výslechů se účastnili téměř všichni obchodní zástupci/dealeři.
96 Viz čl. 97 až 99 rozhodnutí.
97 Viz čl. 133 až 139 rozhodnutí.
98 Resp. vyhlášky Úřadu.
99 Viz dále.
100 Data poskytnutá SAP se s údaji poskytnutými účastníkem řízení zásadně neliší. V případech, kdy SAP údaje v rozsahu potřebném pro účely tohoto správního nesledovalo, popřípadě tyto se výrazněji lišily od údajů poskytnutých účastníkem, použil Úřad údaje poskytnuté účastníkem řízení.
101 Ve svém širším smyslu, tj. včetně rozhodnutí sdružení soutěžitelů a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě.
102 Blíže k pojmu narušení viz § 1 odst. 1 zákona.
103 27. listopadu 2006.
104 Např. str. spisu 530 a násl. č.j. S 146/04.
105 Výjimkou jsou náhradní díly, kdy někteří z obchodních zástupců v rámci svědecké výpovědi uvedli, že dodávky náhradních dílů byly příležitostně řešeny vzájemnou výpomocí v rámci dealerské sítě.
106 Ve zbytku Úřad odkazuje na čl. 100 až 106 rozhodnutí.
107 Stejně tak i Smluv o obchodním zastoupení/ dealerské činnosti.
108 Z výpovědí některých obchodních zástupců vyplývá, že eventuálně ovlivnit bylo možné pouze počty prodejních cílů.