UOHS S131/2003
Rozhodnutí: OF/S131/03-3511/03 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., a Vodohodpodářská společnost Sokolov, s.r.o.
Účastníci Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., se sídlem Přítkovská 1689, 415 50 Teplice Vodohospodářská společnost Sokolov, s.r.o., se sídlem Dimitrovova 1619, 356 44 Sokolov
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2003
Datum nabytí právní moci 16. 10. 2003
Dokumenty dokument ke stažení 92 KB

res_text