UOHS S108/2004
Rozhodnutí: OF/S108/04-2482/04 Instance I.
Věc Žádost o povolení spojení soutěžitelů VEOLIA WATER PRAGUE a Zlínská vodárenská, a.s.
Účastníci VEOLIA WATER PRAGUE Zlínská vodárenská, a.s., se sídlem Tř. T. Bati 383, Zlín
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 16. 6. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 68 KB

res_text