UOHS S089/1999
Rozhodnutí: VO II/S089/99 Instance I.
Věc § 3 odst. 1 ZOHS-dohoda o cenách
Účastníci LIANA, a.s., se sídlem Most RoBIN OIL s.r.o., se sídlem Kladno
Typ správního řízení Zneužití dominantního postavení
Typ rozhodnutí zneužití dominantního postavení
Rok 1999
Související rozhodnutí R003/99
Dokumenty dokument ke stažení 278 KB

res_text