UOHS S086/2000
Rozhodnutí: VO I/S086/00 Instance I.
Věc Možné porušení § 9 odst. 3 zákona č. 63/1991 Sb.
Účastníci Kabel Net Holding, a.s., Závišova 5, Praha 4
Typ správního řízení Zneužití dominantního postavení
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2000
Datum nabytí právní moci 17. 4. 2001
Dokumenty dokument ke stažení 99 KB

res_text