UOHS S079/2004
Rozhodnutí: OF/S079/04-2481/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů H&R WASAG AG a BP p.l.c.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 30. 6. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 70 KB

res_text