UOHS S048/2005
Rozhodnutí: SOHSII/S048/05-196/05-SOHS II Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s. a Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.
Účastníci STŘEDOMORAVSKÁ VODÁRENSKÁ, a.s., se sídlem Tovární 41, Olomouc Vodovody a kanalizace prostějov, a.s., se sídlem Krapkova 1635/26, Prostějov
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepodléhá povolení
Rok 2005
Datum nabytí právní moci 5. 12. 2005
Dokumenty dokument ke stažení 71 KB

res_text