UOHS S031/2004
Rozhodnutí: OF/S031/04-3206/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů Bakeries International Luxembourg S.A. a DELTA PEKÁRNY a.s.
Účastníci Bakeries International Luxembourg S.A., se sídlem 23, Avenue Monterey, L-2086, Lucemburské velkovévodství
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí nepovoleno
Rok 2004
Související rozhodnutí R049/04
Dokumenty dokument ke stažení 370 KB

res_text