UOHS S0236/2016
Rozhodnutí: S0236/2016/KD-17418/2016/851/LŠt Instance I.
Věc Kartelová dohoda ve stavebnictví-narovnávací
Účastníci SWIETELSKY stavební s.r.o. DAICH spol. s r.o. VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o. CHALIŠ spol. s r. o.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí § 22 odst. 2-ZOHS
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 13. 5. 2016
Dokumenty dokument ke stažení 853 KB


Č. j.: ÚOHS-S0236/2016/KD-17418/2016/851/LŠt

22. 4. 2016Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0236/2016/KD, jež bylo vyloučeno dne 13. 4. 2016 dle § 140 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále též správní řád ), ze společného řízení sp. zn. S426/2012/KD zahájeného dne 31. 7. 2012 z moci úřední dle § 46 správního řádu, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, k samostatnému rozhodnutí ve věci možného porušení § 3 odst. 1 tohoto zákona, vedeném s účastníky vyloučeného řízení sp. zn. ÚOHS-S0236/2016/KD-společnostmi:
SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice-České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, IČO 48035599, zastoupená na základě plné moci JUDr. Petrou Buzkovou, advokátkou, Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o., se sídlem Na Příkopě 22, Praha 1, PSČ 110 00, DAICH spol. s r.o. , se sídlem Tábor, Železná 366, PSČ 390 02, IČO 42407559, zastoupená na základě plné moci JUDr. Ivem Danielowitzem, advokátem , Smetanova 664, Tábor, PSČ 390 02 , VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o. , se sídlem Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, PSČ 392 01, IČO 14504456, zastoupená na základě plné moci Mgr. Pavlem Slabým, advokátem, České Budějovice, Riegrova 2668/6c, PSČ 370 01, CHALIŠ spol. s r. o. , se sídlem Tábor-Klokoty, kpt. Jaroše 425, IČO 42360412, zastoupená na základě plné moci JUDr. Martinem Nedelkou, Ph.D., advokátem, Nedelka Kubáč advokáti s.r.o., se sídlem Praha 1, Olivova 2096/4, PSČ 110 00,

vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

ROZHODNUTÍ
I.
Účastníci řízení, společnosti VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o. , se sídlem Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, PSČ 392 01, IČO 14504456, DAICH spol. s r.o. , se sídlem Tábor, Železná 366, PSČ 390 02, IČO 42407559, a CHALIŠ spol. s r. o. , se sídlem Tábor-Klokoty, kpt. Jaroše 425, IČO 42360412,
tím, že v období nejpozději od 11. 10. 2007 do 12. 10. 2007 prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali účast a nabídky do výběrového řízení pro veřejnou zakázku Provedení opravy místních komunikací po stavbě kanalizace v obci Kostelní Radouň , vyhlášenou obcí Kostelní Radouň v roce 2007, a to tak, aby z nich výhodnější nabídku podala společnost VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o . , IČO 14504456, prostřednictvím propojené společnosti VIASTAV spol. s r.o. (nyní MP SILNICE, s.r.o.), se sídlem Tábor, Ke Mlýnu 14, IČO 60849622, a posléze takto sladěné nabídky u zadavatele dne 11. 10. 2007 a 12. 10. 2007 podali,
jednali ve vzájemné shodě o koordinaci účasti a nabídek v uvedeném výběrovém řízení, čímž ovlivnili výsledek uvedeného výběrového řízení a narušili hospodářskou soutěž na trhu inženýrského stavitelství v České republice,
a tím v období od 11. 10. 2007 do 12. 10. 2007 porušili zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 71/2007 Sb.
II.
Účastníci řízení, společnosti VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o. , se sídlem Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, PSČ 392 01, IČO 14504456, DAICH spol. s r.o. , se sídlem Tábor, Železná 366, PSČ 390 02, IČO 42407559, a CHALIŠ spol. s r. o. , se sídlem Tábor-Klokoty, kpt. Jaroše 425, IČO 42360412,
tím, že v blíže neurčeném období přede dnem 7. 2. 2008 prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali účast a nabídky do výběrového řízení pro veřejnou zakázku Oprava MK-"K Čističce"; Oprava MK-"Od autobusové zastávky " , vyhlášenou obcí Dolní Dvořiště v roce 2008, a to tak, aby z nich výhodnější nabídku podala společnost VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o., IČO 14504456, a posléze takto sladěné nabídky dne 7. 2. 2008 u zadavatele podali,
jednali ve vzájemné shodě o koordinaci účasti a nabídek v uvedeném výběrovém řízení, čímž narušili hospodářskou soutěž na trhu inženýrského stavitelství v České republice,
a tím dne 7. 2. 2008 porušili zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
III.
Účastníci řízení, společnosti VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o. , se sídlem Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, PSČ 392 01, IČO 14504456, DAICH spol. s r.o. , se sídlem Tábor, Železná 366, PSČ 390 02, IČO 42407559, a CHALIŠ spol. s r. o. , se sídlem Tábor-Klokoty, kpt. Jaroše 425, IČO 42360412,
tím, že v blíže neurčeném období přede dnem 31. 12. 2009 prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali účast a nabídky do výběrového řízení pro veřejnou zakázku Oprava MK-zpevnění vjezdů , vyhlášenou obcí Haškovcova Lhota v roce 2009, a to tak, aby z nich výhodnější nabídku podala společnost VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o . , IČO 14504456, prostřednictvím propojené společnosti SILNICE MP s.r.o., se sídlem Tábor, Ke Mlýnu 14, IČO 60849622, a posléze takto sladěné nabídky u zadavatele podali nejpozději do konce lhůty pro podání nabídek 31. 12. 2009,
jednali ve vzájemné shodě o koordinaci účasti a nabídek v uvedeném výběrovém řízení, čímž ovlivnili výsledek uvedeného výběrového řízení a narušili hospodářskou soutěž na trhu inženýrského stavitelství v České republice,
a tím dne 31. 12. 2009 porušili zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 155/2009 Sb., a dopustili se správního deliktu dle § 22a odst. 1 písm. b) tohoto zákona.
IV.
Účastníci řízení, společnosti VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o. , se sídlem Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, PSČ 392 01, IČO 14504456, SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice-České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, IČO 48035599, a CHALIŠ spol. s r. o. , se sídlem Tábor-Klokoty, kpt. Jaroše 425, IČO 42360412,
tím, že v blíže neurčeném období před dnem 6. 6. 2013 prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali účast a nabídky do výběrového řízení pro veřejnou zakázku Oprava cesty k Mazelovu , vyhlášenou obcí Neplachov v roce 2013, a to tak, aby z nich výhodnější nabídku podala společnost VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o., IČO 14504456, a posléze takto sladěné nabídky u zadavatele dne 6. 6. 2013 podali,
jednali ve vzájemné shodě o koordinaci účasti a nabídek v uvedeném výběrovém řízení, čímž ovlivnili výsledek uvedeného výběrového řízení a narušili hospodářskou soutěž na trhu inženýrského stavitelství v České republice,
a tím dne 6. 6. 2013 porušili zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 360/2012 Sb., a dopustili se správního deliktu dle § 22a odst. 1 písm. b) tohoto zákona.
V.
Účastníci řízení, společnosti VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o. , se sídlem Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, PSČ 392 01, IČO 14504456, DAICH spol. s r.o. , se sídlem Tábor, Železná 366, PSČ 390 02, IČO 42407559, a CHALIŠ spol. s r. o. , se sídlem Tábor-Klokoty, kpt. Jaroše 425, IČO 42360412,
tím, že v období nejpozději od 23. 3. 2009 do 3. 4. 2009 prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali účast a nabídky do výběrového řízení pro veřejnou zakázku Zlepšení dopravní obslužnosti a vzhledu obce Libějice , vyhlášenou obcí Libějice v roce 2009, a to tak, aby z nich výhodnější nabídku podala společnost VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o., IČO 14504456 , a posléze takto sladěné nabídky u administrátora zakázky dne 28. 3. 2009 a 3. 4. 2009 podali,
jednali ve vzájemné shodě o koordinaci účasti a nabídek v uvedeném výběrovém řízení, čímž ovlivnili výsledek uvedeného výběrového řízení a narušili hospodářskou soutěž na trhu inženýrského stavitelství v České republice,
a tím v období od 23. 3. 2009 do 3. 4. 2009 porušili zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
VI.
Účastníci řízení, společnosti VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o. , se sídlem Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, PSČ 392 01, IČO 14504456, SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice-České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, IČO 48035599, a CHALIŠ spol. s r. o. , se sídlem Tábor-Klokoty, kpt. Jaroše 425, IČO 42360412,
tím, že v období nejpozději od 20. 5. 2009 do 27. 5. 2009 prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali účast a nabídky do výběrového řízení pro veřejnou zakázku Obec Borkovice-rekonstrukce silnic a úprava vzhledu obce , vyhlášenou obcí Borkovice v roce 2009, a to tak, aby z nich výhodnější nabídku podala společnost VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o., IČO 14504456 , a posléze takto sladěné nabídky u administrátora zakázky dne 22. 5. 2009, 25. 5. 2009 a 27. 5. 2009 podali,
jednali ve vzájemné shodě o koordinaci účasti a nabídek v uvedeném výběrovém řízení, čímž ovlivnili výsledek uvedeného výběrového řízení a narušili hospodářskou soutěž na trhu inženýrského stavitelství v České republice,
a tím v období od 20. 5. 2009 do 27. 5. 2009 porušili zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
VII.
Účastníci řízení, společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice-České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, IČO 48035599, a VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o. , se sídlem Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, PSČ 392 01, IČO 14504456,
tím, že v období nejpozději od 5. 5. 2009 do 11. 5. 2009 prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali účast a nabídky do výběrového řízení pro veřejnou zakázku Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obce Třebětice , vyhlášenou obcí Třebětice v roce 2009, a to tak, aby z nich výhodnější nabídku podala společnost SWIETELSKY stavební s.r.o., IČO 48035599 , a posléze takto sladěné nabídky u administrátora zakázky dne 11. 5. 2009 podali,
jednali ve vzájemné shodě o koordinaci účasti a nabídek v uvedeném výběrovém řízení, čímž ovlivnili výsledek uvedeného výběrového řízení a narušili hospodářskou soutěž na trhu inženýrského stavitelství v České republice,
a tím v období od 5. 5. 2009 do 11. 5. 2009 porušili zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb.
VIII.
Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 71/2007 Sb., se účastníkům řízení, společnostem VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o. , se sídlem Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, PSČ 392 01, IČO 14504456, DAICH spol. s r.o. , se sídlem Tábor, Železná 366, PSČ 390 02, IČO 42407559, a CHALIŠ spol. s r. o. , se sídlem Tábor-Klokoty, kpt. Jaroše 425, IČO 42360412,
plnění zakázaného a neplatného jednání ve vzájemné shodě specifikovaného ve výroku I. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje.
IX.
Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se účastníkům řízení, společnostem VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o. , se sídlem Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, PSČ 392 01, IČO 14504456, DAICH spol. s r.o. , se sídlem Tábor, Železná 366, PSČ 390 02, IČO 42407559, a CHALIŠ spol. s r. o. , se sídlem Tábor-Klokoty, kpt. Jaroše 425, IČO 42360412,
plnění zakázaného a neplatného jednání ve vzájemné shodě specifikovaného ve výroku II. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje.
X.
Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 155/2009 Sb., se účastníkům řízení, společnostem VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o. , se sídlem Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, PSČ 392 01, IČO 14504456, DAICH spol. s r.o. , se sídlem Tábor, Železná 366, PSČ 390 02, IČO 42407559, a CHALIŠ spol. s r. o. , se sídlem Tábor-Klokoty, kpt. Jaroše 425, IČO 42360412,
plnění zakázaného a neplatného jednání ve vzájemné shodě specifikovaného ve výroku III. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje.
XI.
Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 360/2012 Sb., se účastníkům řízení, společnostem VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o. , se sídlem Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, PSČ 392 01, IČO 14504456, SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice-České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, IČO 48035599, a CHALIŠ spol. s r. o. , se sídlem Tábor-Klokoty, kpt. Jaroše 425, IČO 42360412,
plnění zakázaného a neplatného jednání ve vzájemné shodě specifikovaného ve výroku IV. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje.
XII.
Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se účastníkům řízení, společnostem VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o. , se sídlem Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, PSČ 392 01, IČO 14504456, DAICH spol. s r.o. , se sídlem Tábor, Železná 366, PSČ 390 02, IČO 42407559, a CHALIŠ spol. s r. o. , se sídlem Tábor-Klokoty, kpt. Jaroše 425, IČO 42360412,
plnění zakázaného a neplatného jednání ve vzájemné shodě specifikovaného ve výroku V. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje.
XIII.
Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se účastníkům řízení, společnostem VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o. , se sídlem Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, PSČ 392 01, IČO 14504456, SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice-České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, IČO 48035599, a CHALIŠ spol. s r. o. , se sídlem Tábor-Klokoty, kpt. Jaroše 425, IČO 42360412,
plnění zakázaného a neplatného jednání ve vzájemné shodě specifikovaného ve výroku VI. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje.
XIV.
Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se účastníkům řízení, společnostem SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice-České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, IČO 48035599, a VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o. , se sídlem Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, PSČ 392 01, IČO 14504456,
plnění zakázaného a neplatného jednání ve vzájemné shodě specifikovaného ve výroku VII. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje.
XV.
Dle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se účastníku řízení, společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice-České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, IČO 48035599, za správní delikty uvedené ve výrocích IV., VI. a VII. ukládá pokuta v celkové výši 36.663.000,-Kč (slovy: třicet šest miliónů šest set šedesát tři tisíc korun českých).
Uložená pokuta je splatná do 120 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.
XVI.
Dle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se účastníku řízení, společnosti DAICH spol. s r.o. , se sídlem Tábor, Železná 366, PSČ 390 02, IČO 42407559, za správní delikty uvedené ve výrocích I., II., III. a V. ukládá pokuta v celkové výši 1.746.000,-Kč (slovy: jeden milión sedm set čtyřicet šest tisíc korun českých).
Uložená pokuta je splatná do 120 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.
XVII.
Dle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se účastníku řízení, společnosti VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o. , se sídlem Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, PSČ 392 01, IČO 14504456, za správní delikty uvedené ve výrocích I., II., III., IV., V., VI. a VII. ukládá pokuta v celkové výši 802.000,-Kč (slovy: osm set dva tisíc korun českých).
Uložená pokuta je splatná do 120 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.
XVIII.
Dle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., se účastníku řízení, společnosti CHALIŠ spol. s r. o. , se sídlem Tábor-Klokoty, kpt. Jaroše 425, IČO 42360412, za správní delikty uvedené ve výrocích I., II., III., IV., V. a VI. ukládá pokuta v celkové výši 629.000,-Kč (slovy: šest set dvacet devět tisíc korun českých).
Uložená pokuta je splatná do 120 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.
XIX.
Dle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, se účastníkům řízení, společnostem: SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice-České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, IČO 48035599, DAICH spol. s r.o. , se sídlem Tábor, Železná 366, PSČ 390 02, IČO 42407559, VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o. , se sídlem Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, PSČ 392 01, IČO 14504456, CHALIŠ spol. s r. o. , se sídlem Tábor-Klokoty, kpt. Jaroše 425, IČO 42360412,
ukládá, každému jednotlivě, povinnost uhradit náklady řízení paušální částkou 2.500,-Kč (slovy: dva tisíce pět set korun českých).
Náklady řízení jsou splatné do 15 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

ODŮVODNĚNÍ
I Zahájení a dosavadní průběh správního řízení
1. Dne 31. 7. 2012 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále též Úřad ) správní řízení sp. zn. S426/2012/KD (dále též správní řízení ) ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, se společnostmi STRABAG a.s., se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČO 60838744 (dále též Strabag ), a EUROVIA CS, a.s., se sídlem Praha 1, Národní 10, PSČ 113 19, IČO 45274924 (dále též Eurovia ). Možné porušení zákona Úřad spatřoval v jednání ve shodě a/nebo dohodě mezi účastníky správního řízení spočívající v koordinaci účasti a nabídek ve výběrových řízeních v oblasti stavebnictví, a to zejména ve výběrových řízeních vyhlašovaných veřejnými zadavateli v České republice na stavební práce v oblasti inženýrského stavitelství v roce 2011 a 2012. [1]
2. Správní řízení sp. zn. S426/2012/KD bylo zahájeno na základě podnětu Policie České republiky doručeného Úřadu dne 20. 6. 2012, která Úřadu postoupila anonymní podání týkající se veřejných zakázek vyhlášených městem Písek a možné kartelové dohody mezi uchazeči o tyto zakázky (mj. společnostmi Strabag a Eurovia). V té souvislosti Úřad provedl analýzu zakázek na stavební práce se zaměřením na inženýrské stavitelství zadaných městem Písek a zjistil, že pravidelným vítězem těchto zakázek byla společnost Strabag.
3. Uvedené informace představovaly ve svém souhrnu významnou indicii svědčící o tom, že hospodářská soutěž v dané oblasti není dostatečně funkční.
4. Současně se zahájením řízení sp. zn. S426/2012/KD provedl Úřad šetření na místě v obchodních prostorách účastníků řízení, a to společnosti Strabag a společnosti Eurovia.
5. Na základě podkladů zajištěných Úřadem v průběhu šetření na místě a jejich následné analýzy Úřad postupně rozšířil okruh účastníků řízení o společnosti SWIETELSKY stavební s.r.o., se sídlem České Budějovice-České Budějovice 3, Pražská tř. 495/58, PSČ 370 04, IČO 48035599 (dále též Swietelsky ), K- BUILDING CB, a.s., [2] SaM silnice a mosty a.s. , [3] Stavební firma UNIKO spol. s r.o. v likvidaci, [4] M-SILNICE a.s. , [5] Lesostavby Třeboň a.s., se sídlem Třeboň, Novohradská 226, PSČ 379 01, IČO 47239328 (dále též Lesostavby ), BERGER BOHEMIA a. s. , [6] F.Kirchhoff Silnice s.r.o. v likvidaci , [7] Skanska a.s., [8] MANE STAVEBNÍ s.r.o. , [9] Radouňská vodohospodářská společnost, a.s., se sídlem Jindřichův Hradec, Jiráskovo předměstí 935, Jindřichův Hradec III, PSČ 377 01, IČO 26061015 (dále též RVS ), OHL ŽS, a.s., se sídlem Brno, Burešova 938/17, PSČ 602 00, IČO 46342796 (dále též OHL ), a společnost VIDOX s.r.o., se sídlem Český Krumlov, U Poráků 511, Horní Brána, PSČ 381 01, IČO 25160168 (dále též Vidox ).
6. Dne 9. 10. 2014 Úřad upřesnil předmět správního řízení na konkrétní veřejné zakázky. [10] Následně d ne 13. 10. 2014 Úřad vydal dle § 140 odst. 3 správního řádu usnesení, jímž vyloučil ze společného řízení sp. zn. S426/2012/KD správní řízení ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve výběrových řízeních pro veřejné zakázky: R4 Mirotice-Třebkov , uveřejněné v informačním systému veřejných zakázek pod evidenčním číslem 60009446 dne 17. 9. 2007, Revitalizace návsi Stará Pohůrka , uveřejněné v informačním systému veřejných zakázek pod evidenčním číslem 60022621 dne 23. 9. 2008, Písek-rekonstrukce lokality na Bakalářích-I.etapa , uveřejněné v informačním systému veřejných zakázek pod evidenčním číslem 60015331 dne 29. 2. 2008, Rekonstrukce Jeronýmovy ulice v Třeboni , vyhlášené městem Třeboň v roce 2006,
o kterém rozhodl samostatně ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S834/2014/KD , jehož účastníky řízení byly společnosti Strabag, Eurovia, Swietelsky, M-SILNICE a.s., BERGER BOHEMIA a. s., Skanska a.s., K-BUILDING CB, a.s., SaM silnice a mosty a.s., Stavební firma UNIKO spol. s r.o. v likvidaci, Lesostavby, MANE STAVEBNÍ s.r.o. a F.Kirchhoff Silnice s.r.o. v likvidaci . [11]
7. Správní řízení sp. zn. S426/2012/KD ke dni vyloučení bylo dále vedeno s účastníky řízení, společnostmi Swietelsky, Lesostavby, RVS, OHL a Vidox ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona, které Úřad spatřoval v jednání ve shodě a/nebo dohodě spočívající v koordinaci účasti a/nebo nabídek ve výběrových řízeních vyhlašovaných zadavateli v České republice na stavební práce v oblasti inženýrského stavitelství, zejména pro veřejné zakázky: Rekonstrukce Riegrovy ulice v Třeboni a Třeboň-Obnova kanalizace a vodovodu ulice Riegrova , vyhlášená městem Třeboň a dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr v roce 2008, Rekonstrukce ulice Lesní v Třeboni-2. etapa a Třeboň-Obnova kanalizace a vodovodu v Lesní ulici , vyhlášená městem Třeboň a dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr v roce 2009, Rekonstrukce komunikací a nám. Sv. Jana Nepomuckého ve Studené , vyhlášená obcí Studená v roce 2008, Cyklostezka Nový Dražejov , vyhlášená městem Strakonice v roce 2006, Zlepšení vzhledu a zkvalitnění dopravní infrastruktury obce Val , vyhlášená obcí Val v roce 2008, Rekonstrukce MK k cihelně v obci Drunče , vyhlášená obcí Drunče v roce 2009, Místní obslužná komunikace Kačlehy , vyhlášená obcí Kačlehy v roce 2009, Kanalizace a ČOV Hadravova Rosička , vyhlášená obcí Hadravova Rosička v roce 2009, Oprava místních komunikací a výsadba zeleně v obci Urbanov , vyhlášená obcí Urbanov v roce 2009.
8. Na základě podkladů zajištěných Úřadem v průběhu šetření na místě a jejich následné analýzy Úřad postupně rozšířil okruh účastníků řízení o společnosti DAICH spol. s r.o., se sídlem Tábor, Železná 366, PSČ 390 02, IČO 42407559 (dále též Daich ), VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o., se sídlem Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, PSČ 392 01, IČO 14504456 (dále též Vialit ), AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Praha 10, Pražská 1321/38a, PSČ 102 00, IČO 49356089 (dále též AVE ), a KOSTKA JH s.r.o., se sídlem Jindřichův Hradec II, Česká 772, PSČ 377 01, IČO 63908701 (dále též Kostka ).
9. Dne 10. 8. 2015 Úřad upřesnil předmět správního řízení sp. zn. S426/2014/KD následovně. Možné porušení § 3 odst. 1 zákona spatřuje Úřad v jednání ve shodě a/nebo dohodě spočívající v koordinaci účasti a/nebo nabídek ve výběrových řízeních vyhlašovaných zadavateli v České republice na stavební práce v oblasti inženýrského stavitelství, zejména ve výběrových řízeních pro veřejné zakázky: Rekonstrukce Riegrovy ulice v Třeboni a Třeboň-Obnova kanalizace a vodovodu ulice Riegrova , vyhlášená městem Třeboň a dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr v roce 2008, Rekonstrukce ulice Lesní v Třeboni-2. etapa a Třeboň-Obnova kanalizace a vodovodu v Lesní ulici , vyhlášená městem Třeboň a dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr v roce 2009, Rekonstrukce komunikací a nám. Sv. Jana Nepomuckého ve Studené , vyhlášená obcí Studená v roce 2008, Cyklostezka Nový Dražejov , vyhlášená městem Strakonice v roce 2006, Zlepšení vzhledu a zkvalitnění dopravní infrastruktury obce Val , vyhlášená obcí Val v roce 2008, Rekonstrukce MK k cihelně v obci Drunče , vyhlášená obcí Drunče v roce 2009, Místní obslužná komunikace Kačlehy , vyhlášená obcí Kačlehy v roce 2009, Kanalizace a ČOV Hadravova Rosička , vyhlášená obcí Hadravova Rosička v roce 2009, Oprava místních komunikací a výsadba zeleně v obci Urbanov , vyhlášená obcí Urbanov v roce 2009, Planá nad Lužnicí-vodovod a kanalizace , vyhlášená městem Planá nad Lužnicí v roce 2009, IN-LINE dráha, oprava komunikace k Harrachovce , vyhlášená městem Tábor v roce 2009, Provedení opravy místních komunikací po stavbě kanalizace v obci Kostelní Radouň , vyhlášená obcí Kostelní Radouň v roce 2007, Oprava MK-"K Čističce"; Oprava MK-"Od autobusové zastávky ", vyhlášená obcí Dolní Dvořiště v roce 2008, Oprava MK-zpevnění vjezdů , vyhlášená obcí Haškovcova Lhota v roce 2009, Oprava cesty k Mazelovu , vyhlášená obcí Neplachov v roce 2013, Zlepšení dopravní obslužnosti a vzhledu obce Libějice , vyhlášená obcí Libějice v roce 2009, Obec Borkovice-rekonstrukce silnic a úprava vzhledu obce , vyhlášená obcí Borkovice v roce 2009, Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obce Třebětice , vyhlášená obcí Třebětice v roce 2009.
Cílem jednání účastníků správního řízení může být narušení hospodářské soutěže v oblasti stavebnictví. [12]
10. Na základě podkladů zajištěných Úřadem v průběhu šetření na místě a jejich následné analýzy Úřad rozšířil ke dni 31. 8. 2015 okruh účastníků řízení o společnosti COLAS CZ, a.s.,se sídlem Praha 9, Ke Klíčovu 9, PSČ 190 00, IČO 26177005 (dále též Colas ), HOCHTIEF CZ a.s.,se sídlem Praha 5, Plzeňská 16/3217, PSČ 150 00, IČO 46678468 (dále též Hochtief ), CHALIŠ spol. s r. o. , se sídlem Tábor-Klokoty, kpt. Jaroše 425, IČO 42360412 (dále též Chališ ), a Strabag.
11. Následně dne 25. 2. 2016 Úřad upřesnil předmět správního řízení tak, že možné porušení § 3 odst. 1 zákona spatřuje Úřad v jednání ve shodě a/nebo dohodě spočívající v koordinaci účasti a/nebo nabídek ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku Rekonstrukce Riegrovy ulice v Třeboni a Třeboň-Obnova kanalizace a vodovodu ulice Riegrova , vyhlášenou městem Třeboň a dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr v roce 2008, mezi účastníky řízení, společnostmi Lesostavby, Swietelsky a RVS; Rekonstrukce ulice Lesní v Třeboni-2. etapa a Třeboň-Obnova kanalizace a vodovodu v Lesní ulici , vyhlášenou městem Třeboň a dobrovolným svazkem obcí Vodovod Hamr v roce 2009, mezi účastníky řízení, společnostmi Lesostavby a Vidox; Rekonstrukce komunikací a nám. Sv. Jana Nepomuckého ve Studené , vyhlášenou obcí Studená v roce 2008, mezi účastníky řízení, společnostmi Swietelsky a Lesostavby; Cyklostezka Nový Dražejov , vyhlášenou městem Strakonice v roce 2006, mezi účastníky řízení, společnostmi Swietelsky, OHL a Lesostavby; Zlepšení vzhledu a zkvalitnění dopravní infrastruktury obce Val , vyhlášená obcí Val v roce 2008, mezi účastníky řízení, společnostmi Swietelsky a RVS; Rekonstrukce MK k cihelně v obci Drunče , vyhlášenou obcí Drunče v roce 2009, mezi účastníky řízení, společnostmi Swietelsky, RVS, Vialit a AVE; Místní obslužná komunikace Kačlehy , vyhlášenou obcí Kačlehy v roce 2009, mezi účastníky řízení, společnostmi Swietelsky a RVS; Kanalizace a ČOV Hadravova Rosička , vyhlášenou obcí Hadravova Rosička v roce 2009, mezi účastníky řízení, společnostmi RVS, Lesostavby a Daich; Oprava místních komunikací a výsadba zeleně v obci Urbanov , vyhlášenou obcí Urbanov v roce 2009, mezi účastníky řízení, společnostmi Swietelsky, RVS a Kostka; Planá nad Lužnicí-vodovod a kanalizace , vyhlášenou městem Planá nad Lužnicí v roce 2009, mezi účastníky řízení, společnostmi Daich, RVS, Colas a Hochtief; IN-LINE dráha, oprava komunikace k Harrachovce , vyhlášenou městem Tábor v roce 2009, mezi účastníky řízení, společnostmi Vialit, Swietelsky a Strabag; Provedení opravy místních komunikací po stavbě kanalizace v obci Kostelní Radouň , vyhlášenou obcí Kostelní Radouň v roce 2007, mezi účastníky řízení, společnostmi Vialit, Daich a Chališ;
Oprava MK-"K Čističce"; Oprava MK-"Od autobusové zastávky ", vyhlášenou obcí Dolní Dvořiště v roce 2008, mezi účastníky řízení, společnostmi Vialit, Daich a Chališ; Oprava MK-zpevnění vjezdů , vyhlášenou obcí Haškovcova Lhota v roce 2009, mezi účastníky řízení, společnostmi Vialit, Daich a Chališ; Oprava cesty k Mazelovu , vyhlášenou obcí Neplachov v roce 2013, mezi účastníky řízení, společnostmi Vialit, Swietelsky, Chališ; Zlepšení dopravní obslužnosti a vzhledu obce Libějice , vyhlášenou obcí Libějice v roce 2009, mezi účastníky řízení, společnostmi Vialit, Daich a Chališ; Obec Borkovice-rekonstrukce silnic a úprava vzhledu obce , vyhlášenou obcí Borkovice v roce 2009, mezi účastníky řízení, společnostmi Vialit, Swietelsky a Chališ; Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obce Třebětice , vyhlášenou obcí Třebětice v roce 2009, mezi účastníky řízení, společnostmi Swietelsky a Vialit.
Cílem jednání účastníků správního řízení může být narušení hospodářské soutěže v oblasti stavebnictví. [13]
12. Dne 18. 2. 2016 obdržel Úřad žádost společnosti Strabag o přerušení správního řízení [14] z důvodu podání žaloby ke Krajskému soudu v Brně dle § 82 a násl. soudního řádu správního, proti nezákonnému zásahu Úřadu. Úřad žádosti nevyhověl pro nenaplnění podmínky veřejného zájmu a důležitého důvodu pro přerušení řízení stanovené v § 64 odst. 3 správního řádu. [15]
13. Dne 9. 3. 2016 vydal Úřad Výhrady k dohodám (dále též sdělení výhrad ). [16] Všem účastníkům řízení bylo po vydání sdělení výhrad umožněno seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, případně navrhnout další dokazování. Na základě žádostí některých účastníků řízení jim byla prodloužena lhůta pro doplnění dokazování i k vyjádření se k pokladům rozhodnutí.
14. Ve lhůtě do 15 dnů od doručení sdělení výhrad, ve kterém byly Úřadem shrnuty základní skutkové okolnosti případu a jejich právní hodnocení, obdržel Úřad 4 žádosti o narovnání (pokrývající 7 veřejných zakázek), a to od společností Daich, Chališ, Swietelsky a Vialit. Účastníci splnili podmínky potřebné k tomu, aby Úřad mohl ukončit řízení o těchto deliktech s využitím procedury narovnání, zejména pro účely narovnání uznali odpovědnost za daný delikt, jehož skutkové okolnosti a právní hodnocení byly uvedeny ve sdělení výhrad, a vyjádřili srozumění s výší pokuty. Úřad proto dne 13. 4. 2016 vydal dle § 140 odst. 3 správního řádu usnesení , jímž vyloučil ze společného řízení sp. zn. S426/2012/KD správní řízení ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve výběrových řízeních pro veřejné zakázky Provedení opravy místních komunikací po stavbě kanalizace v obci Kostelní Radouň , vyhlášenou obcí Kostelní Radouň v roce 2007, Oprava MK-" K Čističce "; Oprava MK-" Od autobusové zastávky ", vyhlášenou obcí Dolní Dvořiště v roce 2008, Oprava MK-zpevnění vjezdů , vyhlášenou obcí Haškovcova Lhota v roce 2009, Oprava cesty k Mazelovu , vyhlášenou obcí Neplachov v roce 2013, Zlepšení dopravní obslužnosti a vzhledu obce Libějice , vyhlášenou obcí Libějice v roce 2009, Obec Borkovice-rekonstrukce silnic a úprava vzhledu obce , vyhlášenou obcí Borkovice v roce 2009, Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obce Třebětice , vyhlášenou obcí Třebětice v roce 2009,
o kterém rozhoduje samostatně ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0236/2016/KD , jehož účastníky řízení jsou společnosti Swietelsky, Daich, Vialit a Chališ.
15. Spis správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0236/2016/KD vyloučeného k samostatnému projednání a rozhodnutí tvořila ke dni vydání usnesení kompletní kopie spisu správního řízení sp. zn. S426/2012/KD.
16. Dle článku II zákona č. 360/2012 Sb., kterým se s účinností od 1. 12. 2012 změnil zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 188/2011 Sb., se řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí podle dosavadních právních předpisů. Úřad tedy postupuje v daném řízení z hlediska procesního dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 188/2011 Sb. (účinném do 30. 11. 2012).
17. Protiprávnost jednání účastníků řízení z hlediska hmotněprávního je Úřadem posuzována podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění platném v době spáchání jednotlivých deliktů. V daném případě se protiprávnost konkrétního jednání posuzuje dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb., a u dříve dokonaných jednání se posuzuje dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 71/2007 Sb., a u později dokonaných jednání pak ve znění zákona č. 155/2009 Sb. nebo č. 360/2012 Sb., jak je dále vysvětleno v části -Určení právní normy platné pro posouzení jednání účastníků řízení .
18. Pro účely tohoto rozhodnutí Úřad používá též označení zákon o ochraně hospodářské soutěže pro principy zákazu (a neplatnosti) dohod narušujících hospodářskou soutěž (resp. zákazu a neplatnosti dohod, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže) [17] , které nejsou, podobně jako koncept soutěžitele, v jednotlivých výše uvedených zněních tohoto zákona odlišné (tyto principy pak platí i dle současného znění zákona o ochraně hospodářské soutěže). Pokud je dále u citace české judikatury užito označení zákon , rozumí se jím znění zákona o ochraně hospodářské soutěže aplikované v soudem přezkoumávaném případě.
II Charakteristika účastníků řízení II.1 Společnost Swietelsky
19. Společnost Swietelsky je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032, dne 26. 11. 1992.
20. Společnost Swietelsky je součástí rakouského stavebního koncernu SWIETELSKY, který působí téměř po celé Evropě. Jejím 100% vlastníkem je společnost Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. (Rakouská republika). Společnost Swietelsky vlastní společně [18] se svou mateřskou společností společnost SILMEX s.r.o. působící v oblasti stavebnictví-dopravní a vodohospodářské stavby, inženýrské sítě, stavební úpravy ploch, parků, dětských hřišť. Společnost Swietelsky Baugesellschaft m.b.H. dále na území České republiky 100% vlastní společnost SWIETELSKY Rail CZ s.r.o. zaměřující se také mj. na oblast stavebnictví. Společnost Swietelsky má dále 88,7% majetkový podíl ve společnosti ŠPORTFINAL s.r.o. (Slovensko). [19]
21. Organizační struktura společnosti Swietelsky se skládá ze dvou divizí; Divize silničního a inženýrského stavitelství (pět odštěpných závodů a jeden závod) a Divize pozemního stavitelství (tři odštěpné závody a jeden závod). [20]
22. Činnost společnosti Swietelsky je zaměřena na poskytování komplexních stavebních služeb, a to v oboru dopravních a inženýrských staveb (nikoliv 100% vlastními kapacitami) a v oborech pozemního a průmyslového stavitelství (a to převážně s využitím subdodavatelských prací). Působí na území celé České republiky s tím, že regionálně je kapacitně různě vybavená personálně i technologicky. Kromě toho působí na území Slovenska v oblasti sportovních staveb. [21] Dále má majetkovou účast v šesti obalovnách a jedné betonárce. [22] II.2 Společnost Daich
23. Společnost Daich je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 429. Vznikla dne 27. 9. 1991 pod obchodní firmou DAICH, spol. s r. o. a ke změně na současnou obchodní firmu společnosti došlo 16. 10. 2007. Jejím jediným společníkem je pan Miroslav Dastych.
24. Společnost Daich tvoří koncern spolu s dalšími společnostmi, a to DAS Tábor s.r.o. (činnost zaměřená na nájem a pronájem, development), Aventon a.s. (od založení není společnost podnikatelsky činná) a Rezidence Pyramida a.s. (od založení není společnost podnikatelsky činná), tyto společnosti jsou dle informací z internetových stránek společnosti Daich podrobeny jednotnému vedení v rámci tohoto koncernu. [23]
25. Společnost Daich působí v oblasti stavební činnosti (vodohospodářské, dopravní, sportovní, inženýrsko-průmyslové stavby a výstavba či rekultivace skládek), nakládání s odpady (recyklační středisko) a vnitrostátní automobilové nákladní dopravy. Tyto činnosti provádí na celém území České republiky. [24] II.3 Společnost Vialit
26. Společnost Vialit je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 852. Vznikla dne 16. 6. 1991 pod obchodní firmou VIALIT SOBĚSLAV, společnost s ručením omezeným a ke změně na současnou obchodní firmu společnosti (VIALIT SOBĚSLAV spol. s r.o.) došlo 3. 2. 2004. Jejími společníky jsou společnost Österreichische Vialit-Gesellschaft m. b. H. (Rakouská republika) s podílem 51 % a společnost VIASFALT spol. s r. o. s podílem 49 %.
27. Společnost Vialit byla v letech 2007 až 2009 [25] majetkově propojena prostřednictvím jednoho ze svých dvou společníků-společnosti VIASFALT spol. s r.o. [26] (pronájem movitého majetku a pozemků), se společností VIASTAV, spol. s r.o., [27] která k 13. 2. 2009 změnila svůj název na SILNICE MP s.r.o. (provádění staveb, provozování autodopravy). V období let 2007 až 2009 byli Ing. Rostislav Plachý a Jiří Makoč společníky (každý 50 %) společností VIASFALT spol. s r.o. a VIASTAV, spol. s r.o. (nyní SILNICE MP s.r.o.). Uvedené osoby byly zároveň jednateli společností Vialit, VIASFALT spol. s r.o. a do 31. 1. 2008 pak i jednateli společnosti VIASTAV, spol. s r.o.
28. Současným 50% vlastníkem společnosti VIASFALT spol. s r.o. je Ing. Karel Valenta, který je zároveň jediným jednatelem společnosti Vialit a v letech 2008 až 2013 byl jednatelem společnosti VIASTAV, spol. s r.o. (resp. od 13. 2. 2009 pod obchodní firmou SILNICE MP s.r.o.). Jednou ze současných jednatelek společnosti SILNICE MP s.r.o. je Vendula Trachtová (zaměstnankyně společnosti Vialit).
29. Společnost Vialit podniká v oboru inženýrského stavitelství, se specializací na dopravní stavby, s působností po celém území České republiky. [28] II.4 Společnost Chališ
30. Společnost Chališ je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 409, dne 30. 9. 1991. Jejími společníky jsou František Chalupský (podíl 50 %) a Ing. Bedřich Liška (podíl 50 %).
31. Náplní činnost společnosti Chališ je oblast inženýrského stavitelství-vodohospodářské práce, zemní práce, výstavba chodníků a komunikací. Působí převážně v rámci okresu Tábor (cca [ obchodní tajemství ] % zakázek). [29]
III Zjištěné skutečnosti III.1 Veřejná zakázka Provedení opravy místních komunikací po stavbě kanalizace v obci Kostelní Radouň
32. Zadavatelem veřejné zakázky Oprava MK Kostelní Radouň byla obec Kostelní Radouň (dále též veřejná zakázka Kostelní Radouň ). Předmětem plnění této zakázky byly stavební práce-oprava místních komunikací po stavbě kanalizace. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 15. 10. 2007. [30] Zadavatel vyzval k podání nabídek do předmětné veřejné zakázky 3 společnosti, a to společnost Daich, Chališ a VIASTAV, spol. s r.o. (v té době soutěžitel Vialit).
33. Ve stanovené lhůtě (do 15. 10. 2007) byly podány celkem 3 nabídky, dne 11. 10. 2007 podala nabídku společnost Daich, dne 12. 10. 2007 společnosti VIASTAV, spol. s r.o. (v té době soutěžitel Vialit) a Chališ. [31] Žádná společnost nebyla v průběhu výběrového řízení vyloučena ani neodstoupila. Jediným hodnotícím kritériem pro předmětnou zakázku byla výše nabídkové ceny. Vítězem veřejné zakázky Kostelní Radouň se stala společnost VIASTAV, spol. s r.o. (v té době soutěžitel Vialit) s nabídkovou cenou ve výši 546.219,-Kč bez DPH (650.000,-Kč vč. DPH).
34. V rámci šetření na místě v obchodních prostorách společnosti Vialit (dále též šetření na místě u společnosti Vialit ) zajistil Úřad emailovou komunikaci mezi společností Vialit a Chališ (dokument V B18) [32] předcházející podání nabídek do předmětné zakázky (email ze dne 8. 10. 2007), jejíž přílohu tvoří kompletní rozpočet veřejné zakázky Kostelní Radouň odpovídající cenové nabídce společnosti Chališ (adresáta emailu) podané do předmětné veřejné zakázky.
35. Dále Úřad zajistil u společnosti Vialit dokument aplikace Microsoft Excel (dokument V D2) [33] obsahující na listech označených Chališ a Daich rozpočty veřejné zakázky Kostelní Radouň, které se shodují s cenovými nabídkami společností Chališ a Daich podanými do předmětné veřejné zakázky. Dokument V D2 byl vytvořen před podáním nabídek do předmětné veřejné zakázky (dne 31. 3. 2006, 8.24 hod.). [34] III.2 Veřejná zakázka Oprava MK-K Čističce, Oprava MK-Od autobusové zastávky
36. Zadavatelem veřejné zakázky Oprava MK-"K Čističce"; Oprava MK-"Od autobusové zastávky " byla obec Dolní Dvořiště (dále též veřejná zakázka Dolní Dvořiště ). Předmětem plnění této zakázky byla oprava místních komunikací v obci Dolní Dvořiště. Zadavateli byly doručeny 4 nabídky, a to nabídka společnosti Daich (nabídka ze dne 7. 2. 2008), Vialit (nabídka ze dne 7. 2. 2008), Chališ (nabídka ze dne 7. 2. 2008) a Strabag (nabídka ze dne 10. 3. 2008). [35] Žádná společnost nebyla ze zadávacího řízení vyloučena ani nedostoupila. Vítězem veřejné zakázky Dolní Dvořiště se stala společnost Strabag s cenovou nabídkou za část K čističce-varianta 1 ve výši 298.309,80 Kč bez DPH, varianta 2 ve výši 524.030,40 Kč bez DPH, za část Zástavba od aut. zastávky-varianta 1 ve výši 195.572,40 Kč bez DPH a varianta 2 pak 298.193,40 Kč bez DPH. [36]
37. V rámci šetření na místě u společnosti Vialit zajistil Úřad dokumenty Microsoft Word, jde o dokument V B7 [37] označený DAICH-Dolní dvořiště a dokument V B8 [38] označený CHALIŠ-Dolní Dvořiště . Oba dokumenty byly vytvořeny a naposledy uloženy dne 7. 2. 2008. Jde o rozpočty veřejné zakázky Dolní Dvořiště, ceny v těchto rozpočtech se zcela shodují s nabídkovými cenami společností Daich a Chališ podanými do veřejné zakázky Dolní Dvořiště. III.3 Veřejná zakázka Oprava MK -zpevnění vjezdů
38. Zadavatelem veřejné zakázky Oprava MK-zpevnění vjezdů byla obec Haškovcova Lhota (dále též veřejná zakázka Haškovcova Lhota ). Obec oslovila společnosti Chališ, Daich a SILNICE MP s.r.o. (soutěžitel Vialit). Termín předložení nabídek emailem byl konec roku 2009. [39] Nabídku podaly všechny tři oslovené společnosti (konkrétní data podání nabídek nejsou známa). Kritériem pro hodnocení nabídek byla cena. Vítězem veřejné zakázky Haškovcova Lhota se stala společnost SILNICE MP s.r.o. (soutěžitel Vialit) s cenou 425.456,-Kč bez DPH. Žádná společnost nebyla z výběrového řízení vyloučena.
39. V rámci šetření na místě u společnosti Vialit zajistil Úřad dva dokumenty aplikace Microsoft Word vytvořené dne 23. 7. 2009 a naposledy uložené dne 24. 7. 2009, a to dokument V B10 [40] označený DAICH-Haškovcova Lhota a dokument V B11 [41] označený Chališ-Haškovcova Lhota . Součástí dokumentů je vždy rozpočet veřejné zakázky Haškovcova Lhota, přičemž ceny v těchto rozpočtech odpovídají cenovým nabídkám podaným společnostmi Daich a Chališ do předmětné veřejné zakázky.
40. V rámci šetření u společnosti Vialit zajistil Úřad také dokument aplikace Microsoft Excel s názvem Haškovcova Lhota (dokument V D4) vytvořený dne 31. 3. 2006 [42] , 8.24 hod. a naposledy upravený dne 23. 7. 2009 v 6.19 hod. [43] Součástí dokumentu jsou 3 listy označené vialit, Chališ, Daich ; listy Chališ a Daich se svými položkami a cenami shodují s cenovými nabídkami obsaženými v dokumentech V B10 a V B11. III.4 Veřejná zakázka Oprava cesty k Mazelovu
41. Zadavatelem veřejné zakázky Oprava cesty k Mazelovu byla obec Neplachov (dále též veřejná zakázka Neplachov ). Předmětem plnění této zakázky byla oprava místní komunikace. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena do 10. 6. 2013. Zadavatel obec Neplachov vyzvala dne 20. 5. 2013 k podání nabídek do předmětné veřejné zakázky 4 společnosti, a to společnost Chališ, Bohemia-Constructiva Graf, stavební společnost, společnost s ručením omezeným, Swietelsky a Vialit. Ve stanovené lhůtě byly podány celkem 3 nabídky, a to společností Chališ, Swietelsky a Vialit (doručeny všechny dne 6. 6. 2013). Žádná společnost nebyla vyloučena ze zadávacího řízení. Jediným a rozhodujícím kritériem pro posouzení nabídek byla nejnižší cena. Vítězem veřejné zakázky Neplachov se stala společnost Vialit s nabídkovou cenou ve výši 514.659,-Kč bez DPH (622.738,-Kč vč. DPH).
42. V rámci šetření na místě u společnosti Vialit zajistil Úřad dokument aplikace Microsoft Excel s názvem Neplachov vytvořený dne 31. 3. 2006, [44] 8.24 hod. a naposledy upravený dne 5. 6. 2013 (dokument V D6). [45] Součástí dokumentu jsou 3 listy označené List1, Chališ, Swiet . Jednotlivé rozpočty odpovídají výší cen cenovým nabídkám společností MP SILNICE s.r.o. (soutěžitel Vialit), Chališ a Swietelsky podaným do předmětné veřejné zakázky. III.5 Veřejná zakázka Zlepšení dopravní obslužnosti a vzhledu obce Libějice
43. Zadavatelem veřejné zakázky Zlepšení dopravní obslužnosti a vzhledu obce Libějice (dále též veřejná zakázka Libějice ) prostřednictvím administrátora společnosti GARANTA CZ a.s. byla obec Libějice. Předmětem plnění této zakázky byla obnova části místní komunikace III. třídy v katastru obce Libějice (parcelní č. 797) o délce 867 m. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 7. 4. 2009, 18.00 hod. Zadavatel obec Libějice prostřednictvím administrátora vyzvala k podání nabídek do předmětné veřejné zakázky 3 společnosti, a to společnost Daich, Chališ a Vialit. Ve stanovené lhůtě byly podány celkem 3 nabídky, nabídku podala společnost Vialit (doručena poštou 28. 3. 2009), Daich (osobně 3. 4. 2009, 14.15 hod.) a Chališ (doručena poštou 3. 4. 2009). Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. Vítězem veřejné zakázky Libějice se stala společnost Vialit a celková konečná cena zakázky činila 1.413.523,70 Kč bez DPH (1.682.093,-Kč vč. DPH).
44. V rámci šetření u společnosti Vialit převzal Úřad dokument aplikace Microsoft Excel s názvem Libějice-Garanta vytvořený a naposledy upravený 23. 3. 2009 (dokument V D3). [46] Součástí dokumentu jsou 3 listy označené Vialit, Chališ, Daich . Jednotlivé listy dokumentu obsahují rozpočty odpovídající cenovým nabídkám společností uvedených v jejich názvu a podaným do veřejné zakázky Libějice. Zároveň Úřad zajistil emailovou komunikaci ze dne 23. 3. 2009 mezi společností Vialit a Daich (dokument V A3) [47] a společností Vialit a Chališ (dokument V A4) [48] , jejichž součástí je vždy cenový rozpočet odpovídající cenové nabídce společnosti, adresátovi emailu, podané do předmětné veřejné zakázky. Zaslané ceny odpovídaly cenovým nabídkám podaným uvedenými společnostmi zadavateli. III.6 Veřejná zakázka Obec Borkovice-rekonstrukce silnic a úprava vzhledu obce
45. Zadavatelem veřejné zakázky Obec Borkovice-rekonstrukce silnic a úprava vzhledu obce byla obec Borkovice (dále též veřejná zakázka Borkovice ), administrátorem předmětné zakázky pak společnost GARANTA CZ a.s. Předmětem plnění této zakázky byla rekonstrukce místních komunikací na návsi obce Borkovice a příjezdové komunikace k osadě Jitra, obnova veřejných prostranství obce-nákup venkovního mobiliáře, obnova veřejného osvětlení, vybudování zpevněné plochy pod kontejnery na komunální odpad. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 28. 5. 2009, 9.00 hod. V rámci veřejné zakázky Borkovice byly osloveny 3 společnosti, a to společnost Chališ, Swietelsky a Vialit. Ve stanovené lhůtě byly podány celkem 3 nabídky, nabídku podala společnost Chališ (22. 5. 2009, 11.32 hod.), Swietelsky (25. 5. 2009, 9.00 hod.) a Vialit (27. 5. 2009, 9.40 hod.). Základním a jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Vítězem veřejné zakázky Borkovice se stala společnost Vialit s nabídkovou cenou ve výši 3.976.958,-Kč bez DPH (4.732.580,-Kč vč. DPH).
46. V rámci šetření na místě u společnosti Vialit zajistil Úřad emailovou komunikaci mezi společnostmi Vialit a Chališ (dokument V B3) [49] a společnostmi Vialit a Swietelsky (dokument V B4) [50] ze dne 20. 5. 2009 ve věci Borkovice . Přílohu těchto emailů tvoří rozpočet veřejné zakázky Borkovice; celkové ceny uvedené v těchto rozpočtech zcela odpovídají cenovým nabídkám adresátů těchto emailů, společností Chališ a Swietelsky, podaným do předmětné veřejné zakázky. III.7 Veřejná zakázka Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obce Třebětice
47. Zadavatelem veřejné zakázky Zlepšení dopravní a technické infrastruktury a vzhledu obce Třebětice byla obec Třebětice (dále též veřejná zakázka Třebětice ); jejím administrátorem pak byla společnost GARANTA CZ a.s. Předmětem plnění této zakázky byla rekonstrukce místní komunikace v centru obce Třebětice, včetně zvýšení počtu laviček, odpadkových košů, stojanů na kola a zeleně, dále vybudování plochy stanovišť kontejnerů pro komunální odpad. Lhůta pro podání nabídek byla stanovena na 11. 5. 2009, 9.00 hod. V rámci veřejné zakázky Třebětice byly osloveny 3 společnosti, a to společnost Vialit, Lesostavby a Swietelsky. V poslední den lhůty dne 11. 5. 2009 byly podány celkem 3 nabídky. Nabídku podala společnost Vialit (8.39 hod.), Swietelsky (8.51 hod.) a Lesostavby (8.56 hod.). Základním hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena v Kč bez DPH. Vítězem veřejné zakázky Třebětice se stala společnost Swietelsky s nabídkovou cenou ve výši 3.990.369,08 Kč bez DPH (4.748.539,28 Kč vč. DPH).
48. V rámci šetření na místě u společnosti Vialit zajistil Úřad emailovou komunikaci ze dne 5. 5. 2009 mezi společností Swietelsky a Vialit (dokument V B2). [51] Přílohu tohoto emailu tvoří nabídkový rozpočet (položkový rozpis) na stavbu TŘEBĚTICE NÁVES , který zcela odpovídá cenové nabídce společnosti Vialit (adresáta emailu) podané do veřejné zakázky Třebětice.
IV Vymezení relevantního trhu
49. K tomu, aby Úřad mohl věc posoudit, je nezbytné vymezit relevantní trh, na kterém se projevovaly účinky jednání účastníků řízení. Trhem se obecně rozumí prostorový a časový souběh nabídky a poptávky po takových výrobcích či službách, které jsou z hlediska uspokojování určitých potřeb uživatelů těchto výrobků a služeb shodné nebo vzájemně zastupitelné. Relevantním trhem je podle § 2 odst. 2 zákona o ochraně hospodářské soutěže [52] trh zboží [53] , které je z hlediska charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. Relevantní trh se vymezuje z hlediska věcného (výrobkového), geografického a časového. [54] Z hlediska času se relevantní trh zkoumá pouze v případě, když v konkrétním okamžiku nebo období jsou soutěžní podmínky výrazně odlišné než v jiných obdobích.
50. Při vymezení relevantního trhu vycházel Úřad z předmětu správního řízení a hodnotil, jakého trhu (příp. trhů) zboží (věcně i geograficky) se posuzovaná jednání účastníků řízení týkala. IV.1 Věcné vymezení relevantního trhu
51. Pos u zovaná jednání účastníků řízení se týkala zejména rekonstrukce pozemních komunikací a dalších souvisejících prací (osvětlení, sadové úpravy, lavičky, vodohospodářské práce apod.) uskutečněných na základě zakázek vyhlášených veřejnými zadavateli-obcemi a městy v regionu Jihočeského kraje.
52. Předmětem veřejné zakázky Kostelní Radouň oprava místních komunikací po stavbě kanalizace.
53. Předmětem veřejné zakázky Dolní Dvořiště byla oprava místních komunikací v obci.
54. Předmětem veřejné zakázky Haškovcova Lhota byla oprava vjezdů k domům v obci.
55. Předmětem veřejné zakázky Neplachov byla oprava místní komunikace.
56. Předmětem veřejné zakázky Libějice byla obnova části místní komunikace III. třídy v katastru obce Libějice.
57. Předmětem veřejné zakázky Borkovice byla rekonstrukce místních komunikací na návsi obce Borkovice a příjezdové komunikace k osadě Jitra, obnova veřejných prostranství obce-nákup venkovního mobiliáře, obnova veřejného osvětlení, vybudování zpevněné plochy pod kontejnery na komunální odpad.
58. Předmětem veřejné zakázky Třebětice byla rekonstrukce místní komunikace v centru obce Třebětice, včetně zvýšení počtu laviček, odpadkových košů, stojanů na kola a zeleně, dále vybudování plochy stanovišť kontejnerů pro komunální odpad.
59. Předmětem všech posuzovaných veřejných zakázek tedy byla zejména rekonstrukce či výstavba pozemních komunikací včetně souvisejících prací, jako jsou úprava chodníků, parkovacích ploch, veřejné osvětlení a sadové úpravy. Tyto činnosti lze souhrnně zahrnout do oblasti stavebnictví.
60. Stavebnictví je oblast, díky níž je zajišťována výstavba, údržba, modernizace a rekonstrukce stavebních objektů. Z hlediska typů staveb a způsobu jejich provádění lze stavebnictví členit na pozemní a inženýrské stavitelství. Do pozemního stavitelství lze zahrnout výstavbu nových bytových a nebytových budov a změny na budovách stávajících. Do inženýrského stavitelství pak náleží výstavba a změny na dopravních stavbách, inženýrských sítích (sítě pro plyny, kapaliny, elektřinu či telekomunikace), stavbách pro průmyslové účely a ostatních inženýrských dílech (vodní apod.). Z hlediska charakteristiky a způsobu užití staveb pozemní a inženýrské stavitelství představuje dva odlišné trhy.
61. Stavební práce, které byly předmětem posuzovaných veřejných zakázek, lze zahrnout do oblasti inženýrského stavitelství. Tyto stavební práce jsou poptávány zejména veřejnými zadavateli prostřednictvím výběrových řízení, která probíhají dle pravidel o zadávání veřejných zakázek.
62. Součástí rekonstrukce či výstavby komunikace je často rovněž rekonstrukce/výstavba souvisejících inženýrských sítí, osvětlení, podchodů, mostů a zajištění souvisejících sadových úprav (výsadba stromů, úprava záborů) apod.
63. Všichni účastníci řízení jsou společnosti působící v oblasti stavebnictví a zajišťují stavební práce jak v oblasti inženýrského stavitelství, případně i v oblasti pozemního stavitelství.
64. Oblast inženýrského stavitelství je možné dále členit [55] na segmenty i) výstavba silnic a železnic zahrnující výstavbu silnic a dálnic, dále výstavbu železnic a podzemních drah a výstavbu mostů a tunelů, ii) výstavba inženýrských sítí zahrnující výstavbu inženýrských sítí pro kapaliny, plyny, elektřinu a telekomunikace a iii) výstavba ostatních děl zahrnující výstavbu vodních děl a ostatní díla jinde neuvedená. Předmět řady dotčených veřejných zakázek zahrnuje kombinaci více uvedených segmentů inženýrského stavitelství.
65. Úřad se s ohledem na předmět veřejných zakázek, které jsou posuzovány v tomto správním řízení, dalším podrobnějším členěním inženýrského stavitelství nezabýval, a to i s ohledem na to, že by to nemělo vliv na právní posouzení jednání účastníků řízení z hlediska zákona o ochraně hospodářské soutěže. V této souvislosti Úřad uvádí, že v daném správním řízení byl zasažen zejména segment oblasti inženýrského stavitelství týkající se výstavby a rekonstrukce silnic.
66. Vzhledem k výše uvedenému vymezil Úřad pro účely daného správního řízení relevantní trh z hlediska věcného jako trh inženýrského stavitelství . IV.2 Geografické a časové vymezení relevantního trhu
67. Účastníci řízení působí a také se účastní výběrových řízení v oblasti inženýrského stavitelství na území České republiky. Soutěž na daném trhu probíhá především prostřednictvím veřejných zakázek, jejichž předmětem jsou stavební práce, a to po celém území České republiky. Úřadem nebylo zjištěno, že by v podmínkách poskytování těchto služeb (ve vztahu nabídky a poptávky) existovaly na některé části území České republiky zásadní odlišnosti.
68. Z hlediska geografického vymezil Úřad relevantní trh jako území České republiky , neboť dodávky tohoto zboží probíhají na celém tomto území za homogenních podmínek.
69. Po stránce časové jde o trh pravidelně se opakujících dodávek, tedy o trh trvalý .
70. Dle veřejné databáze Českého statistického úřadu dosáhla základní stavební výroba v oblasti inženýrského stavitelství v roce 2006 hodnoty cca 137 mld., v roce 2007 cca 143 mld., v roce 2008 cca 165 mld., v roce 2009 cca 180 mld., v roce 2013 cca 126 mld. a v roce 2014 cca 136 mld. Kč. [56] Při porovnání této výroby se sdělenými údaji hodnot prodejů jednotlivých účastníků řízení (soutěžitelů) na relevantním trhu na území České republiky vyplývá, že podíl účastníků řízení (jednotlivě) nedosahuje ani 1 %. Vzhledem k povaze deliktů (dohody o rozdělení trhu a cenové dohody) není přesný souhrnný tržní podíl účastníků řízení rozhodný pro soutěžně právní posouzení těchto jednání. IV.3 Dopad na relevantní trh
71. V posuzovaném případě se jedná o dohody, jejichž cílem je narušení hospodářské soutěže (viz níže), u takových dohod se presumuje jejich potenciálně negativní dopad na soutěž; pro účely deklarace jejich protiprávnosti Úřad tedy nemusí zkoumat jejich skutečný negativní dopad na relevantní trh. Úřad však má za prokázaný negativní dopad těchto dohod spočívající i ve skutečném narušení hospodářské soutěže. Účastníkům řízení se v předmětných veřejných zakázkách prostřednictvím vzájemných kontaktů a na nich založeném realizovaném sladěném postupu podařilo mezi sebou zcela vyloučit soutěž; až na jeden případ pak rovněž ovlivnili výsledek výběrového řízení o veřejnou zakázku. Úřad vnímá dopad těchto dohod jako zvlášť závažný, projevy posuzovaných jednání hodnotí jako pro soutěž zvlášť nebezpečné případy bid-riggingu .
V Určení právní normy platné pro posouzení jednání účastníků řízení
72. Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), nabyl účinnosti dne 1. 7. 2001 a do současnosti prošel několika novelizacemi.
73. Protiprávnost určitého jednání se posuzuje dle právní normy účinné v době spáchání deliktu, není-li pozdější právní úprava pro účastníka řízení příznivější. Za dobu spáchání deliktu se pak považuje okamžik jeho dokonání. K tomu Úřad předesílá, že v daném správním řízení shledal protisoutěžní jednání účastníků řízení (spáchání deliktu) u veřejných zakázek Kostelní Radouň, Dolní Dvořiště, Haškovcova Lhota, Neplachov, Libějice, Borkovice a Třebětice; [57] k dokonání správních deliktů došlo realizací sladěného záměru účastníků řízení na trhu, a jak Úřad objasňuje dále, pohlíží na ně jako na 7 samostatných deliktů.
74. Po určení znění zákona o ochraně hospodářské soutěže, jež se uplatní na hmotněprávní posouzení vytýkaného jednání, Úřad posoudil, zda některé jeho pozdější (jež nabylo účinnosti po dokonání deliktu) znění není pro účastníky řízení příznivější.
75. Pokud jde o veřejné zakázky Dolní Dvořiště, Libějice, Borkovice a Třebětice, považuje Úřad za dokonání deliktů v souvislosti s veřejnou zakázkou: Dolní Dvořiště datum 7. 2. 2008 , tj. den, kdy byly zadavateli obci Dolní Dvořiště doručeny sladěné nabídky účastníků Vialit, Daich a Chališ, Libějice datum 3. 4. 2009 , tj. den doručení dvou později podaných nabídek ze tří předem sladěných nabídek účastníkem Daich a účastníkem Chališ zadavateli obci Libějice, Borkovice datum 27. 5. 2009 , tj. den doručení nejpozdější nabídky ze tří předem sladěných nabídek účastníkem Vialit zadavateli obci Borkovice, a Třebětice datum 11. 5. 2009 , tj. den, kdy byly zadavateli obci Třebětice doručeny sladěné nabídky účastníků Swietelsky a Vialit.
76. V době spáchání shora uvedených deliktů byl účinný zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb. Uvedené znění platilo do 1. 9. 2009, kdy nabyl účinnosti zákon č. 155/2009 Sb.
77. Od spáchání deliktů týkajících se veřejných zakázek Dolní Dvořiště, Libějice, Borkovice a Třebětice až dosud nabyly účinnosti tři novely zákona o ochraně hospodářské soutěže, a to zákon č. 155/2009 Sb., zákon č. 188/2011 Sb. a zákon č. 360/2012 Sb. Úřad se tedy zabýval tím, zda některá pozdější právní úprava je pro účastníky řízení příznivější či nikoli.
78. Zákon č. 155/2009 Sb. sice formálně změnil dikci § 3 odst. 1 [58] , nicméně materiálně je zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže i po této novele totožný.
79. Nově zákon č. 155/2009 Sb. doplnil § 3 odst. 1 o dohody, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný a výslovně stanovil, že takové nejsou dohodami zakázanými. Promítl tak základní princip tzv. dohod de minimis upravených před touto novelou v § 6, dle kterého byly tyto dohody vyňaty ze zákazu dohod narušujících soutěž (přičemž současně dosavadní § 6 vypustil). Podmínky pro vymezení dohod, jejichž dopad na soutěž je nepatrný (a jež nejsou od 1. 9. 2009 dohodami zakázanými), byly poté upraveny Oznámením Úřadu o dohodách, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný (dále též Oznámení Úřadu o dohodách de minimis ) [59] , které vycházelo z tehdejší komunitární úpravy dohod de minimis (a také v současné době reflektuje toto oznámení vývoj unijní úpravy těchto dohod). Lze tak uzavřít, že koncept dohod de minimis platný před citovanou novelou se po novele materiálně nijak nezměnil, a proto tato změna nepředstavuje pro účastníky řízení právní úpravu příznivější.
80. Uvedená novela vypustila lhůty pro ukládání pokut za porušení zákona (do 3 let ode dne, kdy se Úřad o porušení dozvěděl, nejpozději do 10 let ode dne, kdy k porušení došlo). Tato změna však nepředstavuje pro účastníky řízení příznivější úpravu, nýbrž naopak úpravu méně příznivou (nemohou již spoléhat, že za protisoutěžní jednání mohou být postiženi jen v určité časově omezené době). Novela zavedla dále zánik odpovědnosti za delikt, pokud Úřad nezahájí řízení do 5 let ode dne, kdy se o deliktu dozvěděl, nejpozději do 10 let ode dne, kdy byl spáchán (§ 22b odst. 3). Tato nová úprava se na posuzovaný případ neuplatní, neboť správní řízení bylo zahájeno bezprostředně poté, co Úřad nabyl povědomost o možném porušení soutěžního zákona, a nedošlo k překročení stanovených lhůt. [60] Novela upravila též možnost účastníků řízení vyvinit se z odpovědnosti za delikt v případě prokázání, že vynaložili veškeré úsilí, které bylo možno požadovat, aby porušení právní povinnosti zabránili (§ 22b odst. 1). Účastníci řízení však této možnosti využít nemohou, neboť nepodnikli žádnou aktivitu v uvedeném směru. Novela pak nepřinesla žádné změny ve vymezení skutkové podstaty správního deliktu uzavření zakázané dohody (§ 3 odst. 1), ani podmínek, při jejichž naplnění se na dohody zákaz nevztahuje (§ 3 odst. 4) nebo jsou ze zákazu vyňaty na základě blokových výjimek [61] ; nepřinesla rovněž zásadnější změnu zákonných kritérií pro ukládání pokut za správní delikty [62] (formálně pak vypustila konstrukci ukládání pokut za zaviněné porušení soutěžního zákona, materiálně však forma zavinění zůstává součástí posouzení kritéria závažnosti správního deliktu). Novela pak nepřinesla ani žádnou změnu zákonné maximální výše sankcí ukládaných za správní delikty.
81. Z uvedeného lze uzavřít, že zákon č. 155/2009 Sb. není pro posouzení jednání účastníků řízení vztahujícího se k veřejným zakázkám Dolní Dvořiště, Libějice, Borkovice a Třebětice právní úpravou příznivější.
82. Novelou zákona č. 188/2011 Sb., jež nabyla účinnosti dne 15. 7. 2011, byly provedeny pouze formální úpravy nutné ke sjednocení terminologie s ohledem na pojmy použité v zákoně č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, [63] tzn. bez vlivu na materiální obsah zákona o ochraně hospodářské soutěže. Tato pozdější právní úprava tak nepřináší účastníkům řízení v žádném směru příznivější zacházení.
83. Změny provedené další novelou, a to zákonem č. 360/2012 Sb., jenž nabyl účinnosti dne 1. 12. 2012, se nedotkly vymezení skutkové podstaty správního deliktu spočívajícího v uzavření zakázané dohody (§ 3 odst. 1), podmínek platných pro vymezení dohod zanedbatelného dopadu na soutěž, jež nejsou považovány za dohody zakázané, podmínek, při jejichž naplnění se zákaz na dohody nevztahuje nebo jsou ze zákazu vyňaty na základě blokových výjimek, [64] a nedotkly se ani zákonné maximální výše sankcí za správní delikty. Zmíněnou novelou došlo k rozšíření kritérií pro ukládání pokuty, kdy Úřad může přihlédnout i k jednání právnické osoby v průběhu řízení a k její snaze odstranit škodlivé následky správního deliktu. K tomu Úřad uvádí, že na základě Zásad postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při stanovování výše pokut podle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění , uveřejněných Úřadem v měsíci dubnu roku 2007 (dále též Zásady ), [65] zohledňoval Úřad při ukládání pokut i před citovanou novelou jako polehčující okolnost jednání účastníka řízení, jež se pozitivně odrazilo např. ve zkrácení doby trvání deliktu, v jeho významně rychlejším objasnění či v aktivní kompenzaci újmy způsobené spotřebitelům. V tomto směru tak novela nepřináší faktickou změnu v již dříve aplikované správní praxi Úřadu. Nadto z okolností a povahy zde posuzované věci nemohou účastníci řízení využít § 22b odst. 2 věta druhá novely k uložení příznivější sankce (v posuzovaném případě např. nejde o trvající protisoutěžní jednání, jež by účastníci sami dobrovolně ukončili bezprostředně po zahájení řízení, účastníci řízení nevyvinuli žádnou aktivitu ke spolupráci s Úřadem nad rámec jejich zákonné povinnosti, správní řízení o deliktech je v závěrečné fázi procesu jeho prokázání, ze strany účastníků řízení nebyly podniknuty žádné kroky k odstranění škodlivých následků jednání).
84. Zákonem č. 360/2012 Sb. byl dále zaveden nový druh správní sankce (viz § 22a odst. 4 a 5), kdy se za delikty dle § 3 odst. 1 spáchané v souvislosti se zadávacím řízením, uzavíráním smlouvy na plnění veřejné zakázky malého rozsahu nebo koncesním řízením spolu s pokutou uloží zákaz plnění veřejných zakázek, resp. zákaz plnění koncesní smlouvy na dobu 3 let. Jde o nový druh sankce ukládaný za delikty ve veřejných zakázkách vedle pokuty.
85. Dále je třeba zmínit, že citovanou novelou byla též zavedena právní úprava umožňující soutěžiteli, který byl uznán Úřadem vinným ze správního deliktu dle § 3 odst. 1, snížit pokutu (jež by mu jinak byla za správní delikt uložena s využitím Zásad), a to o 20 %, pokud se soutěžitel k jeho spáchání přizná, požádá o snížení pokuty a Úřad bude mít za to, že s ohledem na povahu a závažnost správního deliktu je takový postih dostatečný (§ 22ba odst. 2 a odst. 6)-tzv. institut narovnání . Dle této novely se současně soutěžiteli, jenž splní uvedené podmínky a Úřad mu pokutu sníží o 20 %, zákaz plnění veřejných zakázek nebo zákaz plnění koncesní smlouvy na dobu 3 let neuloží. Z uvedeného je zřejmé, že při využití institutu narovnání a splnění jeho podmínek by tato pozdější právní úprava mohla být pro účastníky řízení úpravou příznivější. K tomu však Úřad uvádí následující: Úřad institut narovnání běžně ve své správní praxi aplikoval pro jeho nepopiratelný přínos v dosažení procesních úspor, a tím i pro efektivnější prosazování soutěžního práva, i před jeho výslovným zakotvením do zákona o ochraně hospodářské soutěže. Aplikoval jej před touto novelou též se všemi výhodami, jaké z tohoto institutu plynou pro účastníky řízení i v současné době, včetně snížení výše pokuty o 20 %. Úřad ve své dosavadní rozhodovací praxi vždy při stanovení výše pokuty zohledňoval případné polehčující okolnosti. Zákonné zakotvení institutu narovnání proto nepřineslo faktickou změnu v již dříve aplikované správní praxi Úřadu (kdy před novelou byl institut narovnání aplikován bez možnosti uložit zákaz plnění veřejných zakázek/koncesní smlouvy na dobu 3 let, a od přijetí novely je zmíněný institut aplikován stejně, přičemž při jeho naplnění se zákaz soutěžitelům neuloží).
86. Lze tak uzavřít, že aplikací institutu narovnání Úřadem před novelou a po její účinnosti se v právním posouzení jednání účastníků řízení nic nemění, resp. novela při jeho využití nepředstavuje pro účastníky řízení v posuzování jednání příznivější právní úpravu.
87. Další změnou, kterou tato novela přinesla, je upuštění od uložení pokuty či snížení pokuty pro splnění podmínek tzv. Leniency programu; tato změna se posuzované věci nijak nedotýká. Zbývající změny (např. § 21c-Zvláštní ustanovení o spisu a nahlížení do něj či § 21e-Poskytování informací a jiné) jsou procesního charakteru a netýkají se hmotněprávního posouzení vytýkaného jednání Úřadem.
88. Ze všech výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že změny provedené zákonem č. 360/2012 Sb. nelze považovat za právní úpravu pro účastníky řízení příznivější.
89. Úřad proto na jednání účastníků řízení týkající se veřejných zakázek Dolní Dvořiště, Libějice, Borkovice a Třebětice aplikuje úpravu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 296/2007 Sb. (dále též ZOHS 296 ).
90. Pokud jde o jednání týkající se veřejné zakázky Kostelní Radouň , považuje Úřad za dokonání správního deliktu datum 12. 10. 2007 , tj. den doručení dvou později podaných nabídek ze tří předem sladěných nabídek, společností VIASTAV, spol. s r.o. (v té době soutěžitel Vialit) a účastníkem Chališ, zadavateli obci Kostelní Radouň. V době spáchání deliktu byl účinný zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 71/2007 Sb. [66] Uvedené znění zákona o ochraně hospodářské soutěže platilo do 1. 1. 2008, kdy nabyl účinnosti zákon č. 296/2007 Sb.
91. Od spáchání tohoto deliktu nabyly účinnosti čtyři novely zákona o ochraně hospodářské soutěže, a to zákon č. 296/2007 Sb., zákon č. 155/2009 Sb., zákon č. 188/2011 Sb. a zákon č. 360/2012 Sb. Úřad se tedy zabýval tím, zda některá pozdější právní úprava je pro účastníky řízení příznivější či nikoli.
92. Novelou zákona č. 296/2007 Sb. byly provedeny pouze formální úpravy nutné ke sjednocení terminologie s ohledem na pojmy použité v zákoně č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), [67] tzn. bez vlivu na materiální obsah zákona o ochraně hospodářské soutěže. Tato pozdější právní úprava tak nepřináší účastníkům řízení v žádném směru příznivější zacházení.
93. Pokud jde o následující novely zákona o ochraně hospodářské soutěže, a to zákon č. 155/2009 Sb., zákon č. 188/2011 Sb. a zákon č. 360/2012 Sb., platí pro ně ve vztahu k posouzení veřejné zakázky Kostelní Radouň totéž, co bylo ohledně uvedených novel rozebráno z hlediska příznivější právní úpravy výše (viz posouzení jednání účastníků řízení ve veřejných zakázkách Dolní Dvořiště, Libějice, Borkovice a Třebětice). Pro posouzení jednání týkajícího se veřejné zakázky Kostelní Radouň nelze žádnou z těchto pozdějších novel považovat za právní úpravu pro účastníky řízení (strany dohody) příznivější.
94. Úřad tudíž na jednání účastníků řízení týkající se veřejné zakázky Kostelní Radouň aplikuje úpravu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 71/2007 Sb. (dále též ZOHS 71 ).
95. Pokud jde o veřejnou zakázku Haškovcova Lhota , považuje Úřad za dokonání správního deliktu datum 31. 12. 2009 (tj. den pro podání nabídek zadavateli). V době spáchání deliktu byl platný a účinný zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 155/2009 Sb. [68] Uvedené znění platilo do 15. 7. 2011, kdy nabyl účinnosti zákon č. 188/2011 Sb.
96. Od spáchání tohoto deliktu nabyly účinnosti dvě novely zákona o ochraně hospodářské soutěže, a to zákon č. 188/2011 Sb. a zákon č. 360/2012 Sb. Ve vztahu k těmto novelám platí totéž, co bylo ohledně uvedených novel rozebráno výše. Pro posouzení jednání týkajícího se veřejné zakázky Haškovcova Lhota nelze žádnou z těchto pozdějších novel považovat za právní úpravu pro účastníky řízení (účastníky dohody) příznivější.
97. Úřad proto na jednání účastníků řízení týkající se veřejné zakázky Haškovcova Lhota aplikuje úpravu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 155/2009 Sb. (dále též ZOHS 155 ).
98. Pokud jde o veřejnou zakázku Neplachov , Úřad považuje za dokonání správního deliktu datum doručení nabídek účastníků řízení Vialit, Swietelsky a Chališ zadavateli veřejné zakázky obci Neplachov, tj. 6. 6. 2013 . V době spáchání deliktu byl účinný zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 360/2012 Sb. [69]
99. Vzhledem ke skutečnosti, že zákon č. 360/2012 Sb. je doposud poslední účinnou novelou zákona o ochraně hospodářské soutěže, aplikoval Úřad na jednání účastníků řízení týkající se veřejné zakázky Neplachov úpravu zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 360/2012 Sb. (dále též ZOHS 360 ). V.1 Obecná zákonná a judikatorní východiska
100. Vzhledem k tomu, že ve veřejných zakázkách Dolní Dvořiště, Libějice, Borkovice a Třebětice Úřad na jednání účastníků řízení aplikuje ZOHS 296 a odlišnosti znění ZOHS 71 (veřejná zakázka Kostelní Radouň), ZOHS 155 (veřejná zakázka Haškovcova Lhota) a ZOHS 360 (veřejná zakázka Neplachov) vůči ZOHS 296 jsou převážně marginálního charakteru (viz výše), vychází Úřad při popisu soutěžních pravidel platných pro naplnění skutkové podstaty správních deliktů (obecných zákonných východisek), mj. rovněž z důvodu přehlednosti textu, ze znění ZOHS 296. Ustanovení ZOHS 71, ZOHS 155 a ZOHS 360 relevantní pro materiální posouzení dohody spáchané za jeho účinnosti, jako je pojem soutěžitel, podmínky, za nichž se na dohodu zákaz nevztahuje (§ 3 odst. 4 a § 4), resp. vynětí ze zákazu dohod dle § 6, jsou shodná s úpravou ZOHS 296.
101. Ustanovení § 1 odst. 1 zákona ZOHS 296 upravuje ochranu hospodářské soutěže na trhu výrobků a služeb (dále jen zboží ) proti jejímu vyloučení, omezení, jinému narušení nebo ohrožení (dále jen narušení ) dohodami soutěžitelů, zneužitím dominantního postavení soutěžitelů, nebo spojením soutěžitelů.
102. Soutěžitelem se dle § 2 odst. 1 ZOHS 296 rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli. Dle ustálené judikatury a v kontextu práva hospodářské soutěže pojem soutěžitel zahrnuje jakýkoliv subjekt vykonávající hospodářskou činnost nezávisle na právním postavení tohoto subjektu a způsobu jeho financování. Hospodářskou činností je jakákoli činnost spočívající v nabízení zboží nebo poskytování služeb na daném trhu. Protože za relevantní není považována právní forma ani způsob financování soutěžitele, může pojem soutěžitel označovat i hospodářskou jednotku skládající se z několika rozdílných osob, ať již právnických či fyzických, což je i případ mateřských a dceřiných společností, které jsou považovány za jednoho soutěžitele, pakliže tvoří jednu hospodářskou jednotku. [70]
103. Dle § 3 odst. 1 ZOHS 296 dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále jen dohody ), které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže, jsou zakázané a neplatné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad nepovolí prováděcím právním předpisem z tohoto zákazu výjimku.
104. Zakázané jsou zejména dohody výslovně uvedené v § 3 odst. 2 písm. a) až f) ZOHS 296, jako např. dohody o přímém nebo nepřímém určení cen, rozdělení trhu, uplatňování rozdílných podmínek apod. Tyto dohody jsou přímo ze zákona zakázané. Tento závěr potvrzuje rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Plemenáři . [71] V citovaném rozsudku Nejvyšší správní soud konstatoval, že uvedené dohody jsou přímo ze zákona zakázané a pro posouzení, zda postup soutěžitele je v souladu (resp. rozporu) se zákonem, postačí, že je najisto postaveno, že k takové dohodě došlo.
105. Dohodou v užším smyslu (dohodou stricto sensu ) je jakékoli ujednání (konsensuální akt), z něhož vyplývá shoda projevů vůle dotčených soutěžitelů určitým způsobem v budoucnu jednat, a tedy omezit své vlastní soutěžní rozhodování a svobodu jednání. [72] U protisoutěžních dohod stricto sensu proto není vyžadována konkrétní forma či jiné formální náležitosti vztahující se k projevení vůle účastníků dohody navenek, ilustrativní je v tomto smyslu rozhodnutí Evropské komise ve věci Polypropylene , kde bylo k této otázce výslovně konstatováno, že dohoda existuje tehdy, jestliže se strany dohodnou na plánu, který omezuje nebo je pravděpodobně s to omezit jejich obchodní svobodu tím, že určí směry jejich vzájemného jednání nebo zdržení se určitého jednání na trhu. Nejsou zapotřebí ani smluvní sankce ani donucovací postupy " [73]
106. Z hlediska zákona o ochraně hospodářské soutěže po celou dobu jeho účinnosti není rozhodné, jakou formu uzavřená dohoda v užším smyslu má, to znamená, že tato dohoda nemusí být pouze písemná. [74] Jak vyplývá i z ustálené rozhodovací praxe Soudního dvora Evropské unie, k uzavření dohody stačí, pokud zúčastnění soutěžitelé vyjádří společnou vůli, resp. společný záměr, chovat se do budoucna na trhu určitým způsobem. [75] Takový záměr pak nemusí být ani písemně zachycen. [76] Pokud jde o formu vyjádření takové společné vůle, postačuje, aby ujednání bylo vyjádřením vůle stran chovat se na trhu v souladu s jeho zněním. [77]
107. Pod legislativní zkratku dohoda řadí § 3 odst. 1 ZOHS 296 i jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě . Jednání ve vzájemné shodě představuje formu koordinace mezi soutěžiteli, kteří, aniž by dosáhli stádia uzavření dohody, vědomě nahrazují rizika vzájemné konkurence praktickou kooperací, a to v rozporu s požadavky hospodářské nezávislosti. [78] Nejvyšší správní soud k tomu v rozsudku ve věci Kartel pekařů [79] konstatoval, že konsenzus (shoda projevu vůle jako nutný předpoklad uzavření dohody v užším smyslu): je nahrazen slaďováním (koordinací), které může mít rozmanitou formu: od zpracování společného plánu až po pouhou výměnu informací. Pro kvalifikaci jednání jako jednání ve vzájemné shodě však není dle Nejvyššího správního soudu nezbytné zjištění, že byl vypracován plán společného postupu, postačí, pokud soutěžitelé pouze komunikují nebo se účastní jednání, které usnadňuje koordinaci jejich obchodní politiky. Jinými slovy za jednání ve vzájemné shodě se považuje určitý společně koordinovaný postup soutěžitelů, kterému předcházejí jak přímé, tak nepřímé vzájemné kontakty mezi těmito soutěžiteli a jejich nezávislé soutěžní jednání je nahrazeno praktickou kooperací, jejímž cílem je preventivní odstranění nejistoty o budoucím chování konkurentů.
108. K tomu též Nejvyšší správní soud poznamenal, že na právní postavení soutěžitelů nemá skutečnost, zda správní orgán jejich jednání kvalifikoval jako dohodu v užším smyslu nebo jako jednání ve vzájemné shodě, žádný praktický vliv. Obě kategorie soutěžního jednání jsou stejným způsobem zakázány a obě podléhají stejné sankci.
109. Úřad má vzhledem k výše uvedené judikatuře za to, že jednání ve vzájemné shodě představuje takový způsob jednání na trhu, který předpokládá dva základní prvky. Jednak vzájemné slaďování jednání (záměr jednat) mezi soutěžiteli a poté následné jednání (realizace sladěného záměru) soutěžitelů na trhu, když mezi těmito dvěma prvky musí být příčinná souvislost. Jednání ve shodě tedy v sobě zahrnuje nejprve koordinaci stran odstraňující vzájemné pochybnosti o jejich budoucím soutěžním chování, dále faktický projev této koordinace na trhu a konečně kauzální nexus je spojující. V praxi však často dochází k situacím, kdy se tyto dva prvky mohou i dále prolínat, kdy v průběhu realizace sladěného záměru pokračují delikventi ve vzájemných kontaktech a výměně informací za účelem dalšího slaďování svého postupu.
110. V případě jednání ve vzájemné shodě musí být především prokázána existence kontaktů mezi soutěžiteli, jejichž důsledkem je jednání na trhu, nebo prokázáno takové jednání na trhu, které nelze racionálně zdůvodnit jinak než předchozím kontaktem. Úřad tak při prokazování jednání ve vzájemné shodě musí buď prokázat, že mezi soutěžiteli probíhala soutěžně-protiprávní komunikace, jejímž důsledkem je jednání soutěžitelů na trhu determinované tímto (předchozím) slaďováním, nebo že došlo ke shodnému či nápadně podobnému jednání, jež není racionálně jinak zdůvodnitelné než jednáním ve vzájemné shodě: v posléze uvedené variantě se pak presumují předchozí soutěžně-právní kontakty. [80]
111. Zákon o ochraně hospodářské soutěže zahrnuje protisoutěžní praktiky vymezené v § 3 odst. 1 pod legislativní zkratku dohody . K tomu, aby určitá dohoda byla považována za zakázanou, musí být kromě naplnění formálních znaků, naplněny i materiální podmínky protisoutěžního charakteru dohody. Z unijní i české judikatury vyplývá, že zakázané jsou dohody, které mají za cíl (účel) narušení soutěže (aniž by takového cíle bylo třeba byť jen částečně dosaženo a aniž by byl stranami zamýšlen), a dohody, které mají nebo mohou mít protisoutěžní následek (a to zásadně bez ohledu na to, zda byl takový následek stranami zamýšlen), pokud se vyznačují takovými znaky mířícími na způsobení negativního efektu na trhu, které snesou kritérium dostatečnosti či podstatnosti a z pohledu způsobení protisoutěžního efektu též reálnosti. Má-li dohoda protisoutěžní cíl (účel), není již nutné zjišťovat její účinky na relevantním trhu. Je tedy pouze na soutěžním úřadu, zda se bude při posuzování protisoutěžního charakteru dohody zabývat primárně jejím cílem či jejími následky. Soutěžní úřady budou tedy v prvé řadě své úsilí směřovat k prokázání protisoutěžního cíle ( object restriction ), neboť má-li dohoda protisoutěžní cíl, není nutné zjišťovat její účinky na relevantním trhu. [81]
112. Protisoutěžní vzhledem ke svému cíli jsou především takzvané dohody s tvrdým jádrem ( hard-core ). To jsou takové dohody, které jsou již ze své podstaty způsobilé narušit hospodářskou soutěž. Jedná se zejména o horizontální dohody o určování cen, rozdělení trhu, rozdělení zákazníků a omezování produkce. [82] Dle Oznámení Úřadu o dohodách de minimis , nelze horizontální dohody s tvrdým jádrem považovat za dohody, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný. Na stejném principu byl postaven § 6 ZOHS 296. Speciálním typem zakázaných dohod s tvrdým jádrem, jsou dohody směřující k ovlivnění výsledků veřejných soutěží a výběrových řízení skrze předem dohodnutou účast, či neúčast některých soutěžitelů, nebo prostřednictvím obsahově sladěného podání nabídek, zejména co se nabídkových cen týče (dohody typu bid-rigging ). Nebezpečí těchto dohod spočívá ve vyvolání dojmu skutečné a férové soutěže mezi uchazeči o zakázku, přičemž poptávající/zadavatel má zpravidla omezené možnosti detekce takových ujednání, kterými je de facto popřen smysl a přínos výběrového řízení, především v podobě vysoutěžené nižší ceny. Tyto dohody patří k nejnebezpečnějším praktikám narušujícím hospodářskou soutěž a za předpokladu dlouhodobého realizování mohou způsobit až ochromení některých trhů.
113. Dohody typu bid-rigging zpravidla zahrnují jak prvky dohody o rozdělení trhu, tak dohody cenové, tedy dva typy nejzávažnějších hard-core omezení hospodářské soutěže, jelikož podstatou těchto dohod je vyloučení vzájemné hospodářské soutěže mezi uchazeči o zakázku resp. o trh/jeho část (koordinace postupu směřující k získání zakázky předem zamýšleným vítězem-tj. dělení trhu) a popření tak vlastního smyslu výběrového řízení (jehož účelem je nalezení dodavatele za nejvýhodnějších-zejména cenových podmínek). K narušení hospodářské soutěže dochází již samotnou koordinací mezi soutěžiteli při účasti na výběrovém řízení (okruh účastníků soutěže, nabídkové ceny apod.), neboť tak dochází ke zkreslení hospodářské soutěže, a to bez ohledu na to, jaká je konkrétní výše sladěných nabídkových cen. Vzhledem k tomu, že dohody typu bid-rigging bývají pravidelně zaměřeny na veřejné zakázky (tj. zakázky zadavatelů hospodařících s veřejnými rozpočty či dotacemi), narůstá jejich společenská škodlivost i tím, že mají přímý negativní dopad na veřejné rozpočty, když ilegálním způsobem odčerpávají zdroje jinak využitelné pro veřejné účely. Tento typ dohod je považován za dohody s protisoutěžním cílem. [83]
114. Dle § 3 odst. 4 ZOHS 296 jsou ze zákazu dohod ve smyslu § 3 odst. 1 ZOHS 296 vyňaty dohody splňující kumulativně tyto podmínky: a) přispějí ke zlepšení výroby nebo distribuce zboží nebo k podpoře technického či hospodářského rozvoje a vyhrazují spotřebitelům přiměřený podíl na výhodách z toho plynoucích, b) neuloží soutěžitelům omezení, která nejsou nezbytná k dosažení cílů podle písmene a), a c) neumožní soutěžitelům vyloučit hospodářskou soutěž na podstatné části trhu zboží, jehož dodávka nebo nákup je předmětem dohody.
115. Podle § 4 odst. 1 ZOHS 296 se zákaz uvedený v § 3 odst. 1 nevztahuje na dohody, které nemohou mít vliv na obchod mezi členskými státy Evropských společenství (nyní Evropské unie), avšak splňují ostatní podmínky stanovené blokovými výjimkami přijatými příslušnými nařízeními Komise a Rady Evropských společenství (nyní Evropské komise a Rady Evropské unie).
116. Dle § 6 odst. 1 písm. a) ZOHS 296 se zákaz dohod podle § 3 odst. 1 ZOHS 296 nevztahuje na horizontální dohodu, pokud společný podíl účastníků dohody na relevantním trhu nepřesahuje 10 %, a vertikální dohodu, pokud podíl žádného z účastníků dohody na relevantním trhu nepřesahuje 15 %. U dohod, u nichž podíl účastníků dohody na relevantním trhu nepřevyšoval tyto hranice, není jejich dopad na hospodářskou soutěž významný, a proto byly ze zákazu dohod narušujících soutěž vyňaty (dohody de minimis ). Vynětí však nelze uplatnit pro horizontální dohody o přímém nebo nepřímém určení cen a rozdělení trhu nebo nákupních zdrojů , tedy pro dohody s tvrdým jádrem (viz § 6 odst. 2 písm. a/ ZOHS 296). U takových ujednání není třeba detailně zkoumat jejich konkrétní negativní účinky na relevantní trh, ty se u cílových dohod, jakými jsou i dohody charakteru bid-rigging, presumují (negativní přinejmenším potenciální dopady na hospodářskou soutěž se předpokládají již ze samotného faktu uzavření takovéto dohody). Dle ZOHS 296 tak nelze dohody typu bid-rigging vyjmout ze zákazu dohod.
117. V daném správním řízení Úřad shledal protisoutěžní jednání účastníků řízení u veřejných zakázek Kostelní Radouň, Dolní Dvořiště, Haškovcova Lhota, Neplachov, Libějice, Borkovice a Třebětice (viz dále část VI). Jednání účastníků řízení v uvedených zakázkách dle Úřadu nenaplňuje znaky trvajícího [84] ani pokračujícího [85] deliktu, pro které platí, že se posuzují jako jediný skutek. Pro charakter protiprávního jednání jako trvajícího deliktu Úřad neshledal naplnění jeho znaku vyvolání protiprávního stavu a posléze jeho udržování (kdy se zejména postihuje ono udržování protiprávního stavu). Pro kvalifikaci jednání jako pokračujícího deliktu neshledal Úřad objektivní souvislost dílčích jednání (útoků). Z uvedených důvodů je proto posuzuje jako 7 samostatných deliktů.
118. Úřad dále poukazuje na skutečnost, že prokazování kartelových dohod, tj. i dohod typu bid­rigging je značně obtížné. Evropský soudní dvůr konstatoval, že je běžné, že taková protisoutěžní jednání se včetně schůzek odehrávají tajně a dokumentace k nim je omezena na minimum. I když Komise objeví písemnosti výslovně prokazující protiprávní kontakty soutěžitelů, jsou tyto obvykle útržkovité, rozptýlené, takže je nezbytné rekonstruovat některé podrobnosti dedukcí. Proto ve většině případů musí být existence protisoutěžního jednání (dohody) vyvozena z určitého počtu shodujících se skutečností a nepřímých důkazů, které mohou ve svém souhrnu, neexistuje-li pro ně jiné logické vysvětlení, představovat důkaz porušení soutěžních pravidel. [86]
VI Vlastní právní posouzení jednání účastníků řízení v jednotlivých zakázkách
119. Úřad kvalifikuje jednání účastníků řízení týkající se veřejných zakázek Kostelní Radouň, Dolní Dvořiště, Haškovcova Lhota, Neplachov, Libějice, Borkovice a Třebětice jako zakázanou dohodu [87] spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při tendrech (bid-rigging) s prvky dohody o rozdělení trhu a cenové dohody ve smyslu § 3 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže. Dohodu uzavřeli účastníci řízení (konkrétně, viz níže) a realizovali ji prostřednictvím vzájemného krytí v daném výběrovém řízení. Úřad při posouzení formy zakázané dohody týkající se těchto veřejných zakázek dospěl k závěru, že účastníci řízení jednali ve všech případech ve vzájemné shodě.
120. Níže popsaným jednáním účastníci řízení ovlivnili hodnocení nabídek a výsledek výběrových řízení (s výjimkou veřejné zakázky Dolní Dvořiště, u které koluzivní jednání společností Vialit, Daich a Chališ nevedlo k vítězství žádné z nich) a narušili hospodářskou soutěž na relevantním trhu. VI.1 Veřejná zakázka Kostelní Radouň
121. Úřad kvalifikuje jednání účastníků řízení, společnosti Vialit (prostřednictvím společnosti VIASTAV, spol. s r.o. [88] ), Daich a Chališ týkající se veřejné zakázky Kostelní Radouň jako zakázanou dohodu ve smyslu § 3 odst. 1 ZOHS 71.
122. K fázi vzájemného slaďování jednání účastníků řízení Úřad uvádí, že společnost Vialit zaslala prostřednictvím emailu, před lhůtou pro podání nabídek i skutečným podáním nabídek, společnosti Chališ kompletní cenovou nabídku, kterou má tato společnost podat do veřejné zakázky Kostelní Radouň (dokument V B18). U společnosti Vialit byl dále uložen dokument (dokument V D2, datum vzniku předchází podání nabídek) obsahující nejen rozpočet společnosti Chališ, který byl této společnosti následně zaslán (viz výše), ale i rozpočet společnosti Daich a VIASTAV spol. s r.o. (soutěžitel Vialit). Celková cena společnosti VIASTAV spol. s r.o. uvedená v tomto dokumentu byla oproti celkovým cenám v rozpočtech společností Chališ a Daich nižší. Vytvoření těchto rozpočtů konkurentem, společností Vialit, (a v případě společnosti Chališ i jeho následné zaslání) před lhůtou pro podání nabídek a skutečným podáním nabídek do předmětné zakázky jednoznačně prokazuje snahu ovlivnit nabídkovou cenu předloženou společností Chališ a Daich zadavateli.
123. Účastníci řízení Vialit, Daich a Chališ tedy slaďovali svůj postup při podání nabídek ve výběrovém řízení k veřejné zakázce Kostelní Radouň a Úřad slaďování společného záměru účastníků řízení vymezil obdobím od 11. 10. 2007 (datum podání první sladěné nabídky) do 12. 10. 2007 (podání zbývajících sladěných nabídek).
124. K fázi realizační Úřad uvádí, že společnosti Daich a Chališ podaly zadavateli obci Kostelní Radouň cenovou nabídku, která odpovídala cenám v dokumentu vytvořeném před podáním nabídek společností Vialit a v případě společnosti Chališ i cenám jí zaslaným společností Vialit emailem dne 8. 10. 2007. Cenová nabídka společnosti VIASTAV spol. s r.o. (soutěžitel Vialit) byla v porovnání s cenovými nabídkami společnosti Daich a Chališ (i s cenami v emailu) nižší a vzhledem k tomu byla nabídka společnosti VIASTAV spol. s r.o. (soutěžitel Vialit) výhodnější. Úřad má tedy za prokázané, že účastníci řízení Vialit prostřednictvím společnosti VIASTAV spol. s r.o., Daich a Chališ realizovali svůj záměr ovlivnit výsledek veřejné zakázky Kostelní Radouň; společnosti Daich a Chališ podaly vědomě tzv. krycí nabídky do daného výběrového řízení, které neměly konkurovat nabídce společnosti VIASTAV spol. s r.o. (soutěžitel Vialit). Úřad považuje den 12. 10. 2007 , datum podání druhé a třetí sladěné nabídky, za datum realizace sladěného záměru účastníků řízení.
125. Jednání účastníků řízení, tj. podání cenových nabídek, bylo bezpochyby výsledkem předchozího slaďování těchto nabídek mezi účastníky řízení, což dokazuje shodnost cen v emailu (dokument V B18) a v dokumentu V D2 s nabídkami společností Daich a Chališ podanými do veřejné zakázky Kostelní Radouň, přičemž cenové nabídky předložené zadavateli společností Daich a Chališ nebyly výhodnější než cenová nabídka společnosti VIASTAV spol. s r.o. (soutěžitel Vialit).
126. Popsané jednání účastníků řízení naplňuje skutkovou podstatu jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě. Účastníci řízení, a to společnosti Vialit (prostřednictvím společnosti VIASTAV spol. s r.o.), Daich a Chališ se popsaným jednáním dopustili správního deliktu ve formě jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci účasti a nabídek ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku Kostelní Radouň. Svým jednáním tito účastníci řízení ovlivnili hodnocení nabídek a výsledek výběrového řízení veřejné zakázky Kostelní Radouň, narušili hospodářskou soutěž na relevantním trhu a porušili § 3 odst. 1 ZOHS 71. VI.2 Veřejná zakázka Dolní Dvořiště
127. Úřad kvalifikuje jednání účastníků řízení, společnosti Vialit, Daich a Chališ týkající se veřejné zakázky Dolní Dvořiště jako zakázanou dohodu ve smyslu § 3 odst. 1 ZOHS 296.
128. K fázi vzájemného slaďování jednání účastníků řízení Úřad uvádí, že společnost Vialit vypracovala před lhůtou pro podání nabídek do předmětné veřejné zakázky vedle své cenové nabídky i cenové nabídky společností Chališ (dokument V B8) a Daich (dokument V B7), které měly tyto společnosti podat do veřejné zakázky Dolní Dvořiště. Cenová nabídka společnosti Vialit byla ze všech těchto nabídek nejvýhodnější. Vypracování kompletních rozpočtů konkurentem před datem podání nabídek do předmětné zakázky jednoznačně prokazuje snahu ovlivnit nabídky těchto konkurenčních společností. Vzhledem k tomu, že nabídky společností Daich a Chališ podané zadavateli zcela odpovídaly nabídkám nalezeným u společnosti Vialit a vypracovaným před datem podání nabídek těchto společností zadavateli, má Úřad za prokázané, že tito účastníci řízení byli v kontaktu před podáním svých nabídek do veřejné zakázky Dolní Dvořiště a zkoordinovali své cenové nabídky tak, aby nabídka společnosti Vialit byla z nich nejvýhodnější. Úřad slaďování společného záměru účastníků řízení vymezil v blíže neurčeném období před 7. 2. 2008 (datum vypracování nabídek).
129. K realizační fázi Úřad uvádí, že společnosti Daich a Chališ podaly zadavateli obci Dolní Dvořiště cenové nabídky, které odpovídaly rozpočtům, před tímto datem, vypracovaným společností Vialit. Cenová nabídka společnosti Vialit byla v porovnání s cenovými nabídkami společnosti Daich a Chališ výhodnější. Úřad má za prokázané, že účastníci řízení Vialit, Daich a Chališ realizovali svůj záměr ovlivnit výsledek veřejné zakázky Dolní Dvořiště; společnosti Daich a Chališ podaly vědomě tzv. krycí nabídky do daného výběrového řízení, které neměly konkurovat nabídce společnosti Vialit. Společnost Vialit však veřejnou zakázku Dolní Dvořiště nezískala, neboť do předmětné zakázky podala nabídku i společnost Strabag, jejíž cenová nabídka byla výhodnější než nabídka společnosti Vialit, jednání účastníků řízení ovlivnilo pořadí uchazečů o veřejnou zakázku. Úřad považuje den 7. 2. 2008 (datum vypracování nabídek) za datum realizace sladěného záměru účastníků řízení.
130. Jednání účastníků řízení, tj. podání cenových nabídek, bylo bezpochyby výsledkem předchozího slaďování těchto nabídek mezi účastníky řízení, což dokazuje shodnost cen v rozpočtech vypracovaných společností Vialit s cenovými nabídkami společností Daich a Chališ podanými do této veřejné zakázky tak, že cenová nabídka společnosti Vialit byla z těchto tří nabídek nabídkou nejvýhodnější.
131. Popsané jednání účastníků řízení naplňuje skutkovou podstatu jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě. Účastníci řízení, a to společnosti Vialit, Daich a Chališ, se popsaným jednáním dopustili správního deliktu ve formě jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci účasti a nabídek ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku Dolní Dvořiště. Účastníci řízení ovlivnili hodnocení nabídek a pořadí uchazečů ve výběrovém řízení předmětné veřejné zakázky. Svým jednání tito účastníci řízení narušili hospodářskou soutěž a porušili § 3 odst. 1 ZOHS 296. VI.3 Veřejná zakázka Haškovcova Lhota
132. Úřad kvalifikuje jednání účastníků řízení, společnosti Vialit, Daich a Chališ týkající se veřejné zakázky Haškovcova Lhota jako zakázanou dohodu ve smyslu § 3 odst. 1 ZOHS 155.
133. K fázi vzájemného slaďování jednání účastníků řízení Úřad uvádí, že společnost Vialit vypracovala před lhůtou pro podání nabídek o předmětné veřejné zakázky vedle své cenové nabídky i cenové nabídky společností Chališ (dokument V B11) a Daich (dokument V B10), které měly tyto společnosti podat do předmětné zakázky. Cenová nabídka společnosti SILNICE MP s.r.o. (soutěžitel Vialit) byla ze všech těchto nabídek nejvýhodnější. Vypracování kompletních rozpočtů konkurentem před datem podání nabídek do předmětné zakázky jednoznačně prokazuje snahu ovlivnit nabídky těchto konkurenčních společností. Vzhledem k tomu, že nabídky společností Daich a Chališ podané zadavateli zcela odpovídaly nabídkám nalezeným u společnosti Vialit a vypracovaným před datem podání nabídek, má Úřad za prokázané, že tito účastníci řízení byli v kontaktu před podáním svých nabídek do veřejné zakázky Haškovcova Lhota a zkoordinovali své cenové nabídky tak, aby nabídka společnosti SILNICE MP s.r.o. (soutěžitel Vialit) z nich byla nejvýhodnější. Úřad slaďování společného záměru účastníků řízení vymezil v blíže neurčeném období před 31. 12. 2009 (poslední den lhůty pro podání nabídek).
134. K fázi realizační Úřad uvádí, že společnosti Daich a Chališ podaly zadavateli nabídku, která odpovídala cenám rozpočtů, které byly nalezeny u společnosti Vialit, přičemž data posledních změn všech těchto dokumentů předchází podání nabídek do veřejné zakázky Haškovcova Lhota. Nabídka společnosti SILNICE MP s.r.o. (soutěžitel Vialit) byla v porovnání s nabídkami společností Daich a Chališ výhodnější. Úřad má tedy za prokázané, že účastníci řízení Vialit (prostřednictvím společnosti SILNICE MP s.r.o.), Daich a Chališ realizovali svůj záměr ovlivnit výsledek veřejné zakázky Haškovcova Lhota; společnosti Daich a Chališ podaly vědomě tzv. krycí nabídky do daného výběrového řízení, které neměly konkurovat nabídce SILNICE MP s.r.o. (soutěžitel Vialit). Vzhledem k tomu, že data doručení nabídek zadavateli již nejsou známá, považuje Úřad den 31. 12. 2009 , den lhůty pro podání nabídek, za datum realizace sladěného záměru účastníků řízení.
135. Jednání účastníků řízení, tj. podání nabídek, bylo bezpochyby výsledkem předchozího slaďování těchto nabídek mezi účastníky řízení, což dokazuje shodnost dokumentů nalezených u společnosti Vialit (dokument V B10 a V B11) s nabídkami společností Daich a Chališ podanými do veřejné zakázky Haškovcova Lhota s tím, že tyto nabídky nebyly výhodnější než nabídka společnosti SILNICE MP s.r.o. (soutěžitel Vialit).
136. Popsané jednání účastníků řízení naplňuje skutkovou podstatu jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě. Účastníci řízení, a to společnosti Vialit (prostřednictvím společnosti SILNICE MP s.r.o.), Daich a Chališ, se popsaným jednáním dopustili správního deliktu ve formě jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci účasti a nabídek ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku Haškovcova Lhota. Svým jednáním tito účastníci řízení ovlivnili hodnocení nabídek a výsledek výběrového řízení veřejné zakázky Haškovcova Lhota, narušili hospodářskou soutěž na relevantním trhu a porušili § 3 odst. 1 ZOHS 155. VI.4 Veřejná zakázka Neplachov
137. Úřad kvalifikuje jednání účastníků řízení, společnosti Vialit, Swietelsky a Chališ týkající se veřejné zakázky Neplachov jako zakázanou dohodu ve smyslu § 3 odst. 1 ZOHS 360.
138. K fázi vzájemného slaďování jednání účastníků řízení Úřad uvádí, že společnost Vialit vypracovala před datem podání nabídek do předmětné veřejné zakázky vedle své cenové nabídky i cenové nabídky společností Chališ a Swietelsky (dokument V D6), které měly tyto společnosti podat do veřejné zakázky Neplachov. Cenová nabídka společnosti Vialit byla ze všech těchto nabídek nejvýhodnější. Vypracování kompletních rozpočtů konkurentem před podáním nabídek do předmětné zakázky jednoznačně prokazuje snahu ovlivnit nabídky konkurenčních společností. Vzhledem k tomu, že nabídky společností Chališ a Swietelsky podané zadavateli zcela odpovídaly nabídkám nalezeným u společnosti Vialit a vypracovaným před podáním nabídek, má Úřad za prokázané, že tito účastníci řízení byli v kontaktu před podáním svých nabídek do veřejné zakázky Neplachov a zkoordinovali své cenové nabídky tak, aby nabídka společnosti Vialit z nich byla nejvýhodnější. Úřad slaďování společného záměru účastníků řízení vymezil v blíže neurčeném období před 6. 6. 2013 (datum doručení všech tří nabídek).
139. K realizační fázi Úřad uvádí, že společnosti Swietelsky a Chališ podaly zadavateli obci Neplachov cenové nabídky, které odpovídaly cenám v dokumentu, který byl nalezen u společnosti Vialit, a datum poslední změny tohoto dokumentu předchází datu podání nabídek těmito společnostmi u zadavatele. Cenová nabídka společnosti Vialit byla v porovnání s cenovými nabídkami společnosti Swietelsky a Chališ výhodnější. Úřad má tedy za prokázané, že účastníci řízení Vialit, Swietelsky a Chališ realizovali svůj záměr ovlivnit výsledek veřejné zakázky Neplachov; společnosti Swietelsky a Chališ podaly vědomě tzv. krycí nabídky do daného výběrového řízení, které neměly konkurovat nabídce společnosti Vialit. Úřad považuje den 6. 6. 2013 (datum doručení nabídek zadavateli) za datum realizace sladěného záměru účastníků řízení.
140. Jednání účastníků řízení, tj. podání cenových nabídek, bylo bezpochyby výsledkem předchozího slaďování těchto nabídek mezi účastníky řízení, což dokazuje shodnost cen v dokumentu V D6 s nabídkami společností Swietelsky a Chališ podanými do veřejné zakázky Neplachov s tím, že cenová nabídka společnosti Vialit, u které byly dokumenty nalezeny a vypracovány, byla z těchto tří nabídek nabídkou nejvýhodnější.
141. Popsané jednání účastníků řízení naplňuje skutkovou podstatu jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě. Účastníci řízení, a to společnosti Vialit, Swietelsky a Chališ, se popsaným jednáním dopustili správního deliktu ve formě jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci účasti a nabídek ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku Neplachov. Svým jednáním tito účastníci řízení ovlivnili hodnocení nabídek a výsledek výběrového řízení veřejné zakázky Neplachov, narušili hospodářskou soutěž na relevantním trhu a porušili § 3 odst. 1 ZOHS 360. VI.5 Veřejná zakázka Libějice
142. Úřad kvalifikuje jednání účastníků řízení, společnosti Vialit, Daich a Chališ týkající se veřejné zakázky Libějice jako zakázanou dohodu ve smyslu § 3 odst. 1 ZOHS 296.
143. K fázi vzájemného slaďování jednání účastníků řízení Úřad uvádí, že společnost Vialit vypracovala před datem podání nabídek do předmětné veřejné zakázky vedle své cenové nabídky i cenové nabídky společností Chališ a Daich (dokument V D3), které měly tyto společnosti podat do veřejné zakázky Libějice a následně jim je prostřednictvím emailu zaslala (viz dokumenty V A3 a V A4). Cenová nabídka společnosti Vialit byla ze všech těchto nabídek nejvýhodnější. Vypracování kompletních rozpočtů konkurentem před podáním nabídek do předmětné zakázky a jejich zaslání jednoznačně prokazuje snahu ovlivnit nabídky konkurenčních společností. Vypracování a následné zaslání kompletního rozpočtu konkurentem před lhůtou pro podání nabídek do předmětné zakázky jednoznačně prokazuje snahu ovlivnit nabídkovou cenu předloženou společností Chališ a Daich zadavateli. Úřad má za prokázané, že účastníci řízení Vialit, Daich a Chališ takto zkoordinovali své cenové nabídky podané do veřejné zakázky Libějice, aby cenové nabídky společnosti Daich a Chališ byly méně výhodné než nabídka společnosti Vialit. Úřad slaďování společného záměru účastníků řízení vymezil obdobím od 23. 3. 2009 (emailová korespondence ze dne 23. 3. 2009) do 3. 4. 2009 (datum podání druhé a třetí sladěné nabídky).
144. K fázi realizační Úřad uvádí, že společnosti Daich a Chališ podaly zadavateli obci Libějice prostřednictvím administrátora zakázky cenovou nabídku, která odpovídala cenám vypracovaným a následně zaslaným společností Vialit emaily ze dne 23. 3. 2009. Cenová nabídka společnosti Vialit byla v porovnání s cenovými nabídkami společnosti Daich a Chališ (i s cenami v emailu) nižší a vzhledem k tomu, že cena byla jediné hodnotící kritérium, byla nabídka soutěžitele Vialit i výhodnější. Úřad má tedy za prokázané, že účastníci řízení Vialit, Chališ a Daich realizovali svůj záměr ovlivnit výsledek veřejné zakázky Libějice; společnosti Daich a Chališ podaly vědomě krycí nabídky do daného výběrového řízení, které neměly konkurovat nabídce společnosti Vialit. Společnost Vialit i proto danou zakázku získala. Úřad považuje den 3. 4 2009 , doručení druhé a třetí sladěné nabídky zadavateli, za datum realizace sladěného záměru účastníků řízení.
145. Jednání účastníků řízení, tj. podání krycích nabídek, bylo bezpochyby výsledkem předchozího slaďování těchto nabídek mezi účastníky řízení, což dokazuje shodnost cen v emailech (dokumentu V A3 a V A4) s nabídkami společností Daich a Chališ podanými do veřejné zakázky Libějice, přičemž cenové nabídky těchto společností byly méně výhodné než cenová nabídka soutěžitele Vialit.
146. Popsané jednání účastníků řízení naplňuje skutkovou podstatu jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě. Účastníci řízení, a to společnosti Vialit, Daich a Chališ se popsaným jednáním dopustili správního deliktu ve formě jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci účasti a nabídek ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku Libějice. Svým jednáním tito účastníci řízení ovlivnili hodnocení nabídek a výsledek výběrového řízení veřejné zakázky Libějice, narušili hospodářskou soutěž na relevantním trhu a porušili § 3 odst. 1 ZOHS 296. VI.6 Veřejná zakázka Borkovice
147. Úřad kvalifikuje jednání účastníků řízení, společnosti Vialit, Swietelsky a Chališ týkající se veřejné zakázky Borkovice jako zakázanou dohodu ve smyslu § 3 odst. 1 ZOHS 296.
148. K fázi vzájemného slaďování jednání účastníků řízení Úřad uvádí, že společnost Vialit zaslala dne 20. 5. 2009, tj. před lhůtou pro podání nabídek (a skutečným podáním nabídek jednotlivými uchazeči zadavateli), společnosti Chališ a Swietelsky cenové nabídky, které měly tyto společnosti podat do předmětné veřejné zakázky (dokumenty V B3 a VB4). Zaslání kompletního rozpočtu konkurentem před podáním nabídek do předmětné zakázky jednoznačně prokazuje snahu ovlivnit nabídkovou cenu předloženou společností Chališ a Swietelsky zadavateli. Úřad má za prokázané, že účastníci řízení Vialit, Swietelsky a Chališ takto zkoordinovali své cenové nabídky podané do veřejné zakázky Borkovice, aby cenové nabídky společnosti Swietelsky a Chališ byly méně výhodné než nabídka společnosti Vialit. Úřad slaďování společného záměru účastníků řízení vymezil obdobím od 20. 5. 2009 do 27. 5. 2009 (datum podání třetí vzájemně sladěné nabídky).
149. K realizační fázi Úřad uvádí, že společnosti Swietelsky a Chališ podaly zadavateli obci Borkovice prostřednictvím administrátora zakázky cenovou nabídku, která odpovídala cenám zaslaným společností Vialit emaily ze dne 20. 5. 2009 (dokumenty V B3 a V B4). Cenová nabídka společnosti Vialit byla v porovnání s cenovými nabídkami společnosti Swietelsky a Chališ (i s cenami v emailu) nižší a vzhledem k tomu, že cena byla jediné hodnotící kritérium, byla nabídka společnosti Vialit i výhodnější. Úřad má tedy za prokázané, že účastníci řízení Vialit, Swietelsky a Chališ realizovali svůj záměr ovlivnit výsledek veřejné zakázky Borkovice, společnosti Swietelsky a Chališ podaly tedy vědomě tzv. krycí nabídky do daného výběrového řízení, které neměly konkurovat nabídce soutěžitele Vialit. Společnost Vialit i proto danou zakázku získala. Úřad považuje den 27. 5. 2009 (datum podání třetí vzájemně sladěné nabídky) za datum realizace sladěného záměru účastníků řízení.
150. Jednání účastníků řízení, tj. podání cenových nabídek, bylo bezpochyby výsledkem předchozího slaďování těchto nabídek mezi účastníky řízení, což dokazuje shodnost cen v emailu (dokumentu V B3 a V B4) s nabídkami společností Swietelsky a Chališ podanými do veřejné zakázky Borkovice s tím, že cenové nabídky společností Swietelsky a Chališ nebyly výhodnější než cenová nabídka společnosti Vialit.
151. Popsané jednání účastníků řízení naplňuje skutkovou podstatu jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě. Účastníci řízení, a to společnosti Vialit, Swietelsky a Chališ se popsaným jednáním dopustili správního deliktu ve formě jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci účasti a nabídek ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku Borkovice. Svým jednáním tito účastníci řízení ovlivnili hodnocení nabídek a výsledek výběrového řízení veřejné zakázky Borkovice, narušili hospodářskou soutěž na relevantním trhu a porušili § 3 odst. 1 ZOHS 296. VI.7 Veřejná zakázka Třebětice
152. Úřad kvalifikuje jednání účastníků řízení, společnosti Swietelsky a Vialit týkající se veřejné zakázky Třebětice jako zakázanou dohodu ve smyslu § 3 odst. 1 ZOHS 296.
153. K fázi vzájemného slaďování jednání účastníků řízení Úřad uvádí, že společnost Swietelsky zaslala před podáním nabídek do veřejné zakázky Třebětice (email ze dne 5. 5. 2009) společnosti Vialit kompletní cenový rozpočet, který měla tato společnost do veřejné zakázky Třebětice podat. Celková nabídková cena společnosti Swietelsky podaná do předmětné zakázky byla oproti cenové nabídce podané společnosti Vialit (i jí zaslané společností Swietelsky) nižší. Zaslání kompletního rozpočtu konkurentem před podáním nabídek do předmětné zakázky jednoznačně prokazuje snahu ovlivnit nabídkovou cenu předloženou společností Vialit zadavateli. Úřad má za prokázané, že účastníci řízení, soutěžitelé Swietelsky a Vialit takto zkoordinovali své cenové nabídky podané do veřejné zakázky Třebětice, aby cenová nabídka společnosti Vialit byla méně výhodná než cenová nabídka společnosti Swietelsky. Úřad slaďování společného záměru účastníků řízení vymezil obdobím od 5. 5. 2009 do 11. 5. 2009 (podání sladěných nabídek).
154. K fázi realizační Úřad uvádí, že společnost Vialit podala zadavateli obci Třebětice prostřednictvím administrátora zakázky cenovou nabídku, která odpovídala cenám jí zaslaným společností Swietelsky emailem ze dne 5. 5. 2009 (dokument V B2). Cenová nabídka společnosti Swietelsky byla v porovnání s cenovou nabídkou společnosti Vialit (i s cenami v emailu) nižší a vzhledem k tomu, že cena byla jediné hodnotící kritérium, byla nabídka společnosti Swietelsky i výhodnější. Úřad má tedy za prokázané, že účastníci řízení Vialit a Swietelsky realizovali svůj záměr ovlivnit výsledek veřejné zakázky Třebětice; společnost Vialit podala tedy vědomě tzv. krycí nabídku do daného výběrového řízení, která neměla konkurovat nabídce soutěžitele Swietelsky, která i proto danou zakázku získala. Úřad považuje den 11. 5. 2009, doručení nabídek zadavateli, za datum realizace sladěného záměru účastníků řízení.
155. Popsané jednání účastníků řízení naplňuje skutkovou podstatu jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě. Účastníci řízení, a to společnosti Swietelsky a Vialit, se popsaným jednáním dopustili správního deliktu ve formě jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci účasti a nabídek ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku Třebětice. Svým jednáním tito účastníci řízení ovlivnili hodnocení nabídek a výsledek výběrového řízení veřejné zakázky Třebětice, narušili hospodářskou soutěž na relevantním trhu a porušili § 3 odst. 1 ZOHS 296.
VII Odpovědnost jednotlivých účastníků
156. Adresátem právních norem českého soutěžního práva je soutěžitel. Definice pojmu soutěžitel je chápána velmi extenzivně-je legislativní zkratkou pro prakticky jakékoli entity, které se (alespoň nepřímo) účastní hospodářské soutěže. [89] Obdobnou úlohu plní v evropském soutěžním právu pojem podnik. V rozsudku Nejvyššího správního soudu Česká rafinérská [90] tento soud konstatoval, že pojem soutěžitel použitý v zákoně odpovídá pojmu podnik ve Smlouvě o fungování Evropské unie. Při výkladu pojmu soutěžitel z hlediska aplikace zákona tak lze vycházet i z unijní judikatury.
157. Z unijní judikatury vyplývá, že pojmem podnik je v soutěžním právu třeba rozumět hospodářskou jednotku, i když se po právní stránce příslušná hospodářská jednotka sestává z několika osob, ať již fyzických či právnických. [91] Obdobně je vymezen obsah pojmu podnik např. v rozhodnutí Tribunálu ve věci Shell , [92] kde soud uvedl, že pojem podnik směřuje na hospodářské jednotky sestávající z jednotné organizace osobních, hmotných a nehmotných prvků, které dlouhodobě sledují specifický hospodářský cíl a mohou přispět ke spáchání porušení práva, o kterém hovoří článek 81 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství (nyní čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie).
158. Přestože adresátem norem soutěžního práva je soutěžitel, resp. podnik, je nutné přisuzovat porušení soutěžních pravidel vždy určité fyzické nebo právnické osobě způsobilé mít práva a povinnosti (právní osobnost), neboť pouze s ní je možné vést správní řízení. Jak uvádí unijní judikatura: pro účely uplatnění a výkonu rozhodnutí Komise v oblasti práva hospodářské soutěže je nezbytné označit jako osobu, jíž je rozhodnutí určeno, entitu s právní subjektivitou. [93]
159. Základním pravidlem je princip osobní odpovědnosti, [94] jehož podstatou je přičtení odpovědnosti za protiprávní jednání té fyzické nebo právnické osobě, která provozuje podnik podílející se na kartelové dohodě. [95]
160. K přechodu deliktní odpovědnosti Úřad uvádí, že s účinností od 1. 9. 2009 je v zákoně o ochraně hospodářské soutěže výslovně uveden přechod deliktní odpovědnosti (§ 21a odst. 4), tj. pokud právnická osoba, která je podezřelá z uzavření zakázané dohody, zneužití dominantního postavení nebo nedovoleného uskutečňování spojení, zanikne, vede se řízení podle tohoto zákona s jejími právními nástupci. Pro období před 1. 9. 2009, ale po vstupu České republiky do Evropské unie (po 1. 5. 2004) Úřad přihlíží při hodnocení přechodu deliktní odpovědnosti k unijnímu právu a judikatuře unijních soudů, která poskytují závazný eurokonformní výklad jeho aplikace. Dle evropské judikatury v případě zániku společnosti, která je podezřelá z porušení soutěžních pravidel, přechází deliktní odpovědnost (včetně možnosti uložení sankce) [96] na jejího právního nástupce. Pro přechod deliktní odpovědnosti je zásadně rozhodující právní nástupnictví, tj. k přechodu deliktní odpovědnosti na nový subjekt dochází, pokud původní subjekt zaniká bez likvidace s právním nástupcem, nikoli, pokud převede na nový subjekt tu část svého podniku, která souvisela s deliktem, a sám existuje jako právní subjekt dál. [97]
161. Za jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů ve výběrovém řízení v rámci veřejné zakázky Kostelní Radouň činí Úřad odpovědnými společnosti Vialit (která připravila nabídku podanou společností VIASTAV, spol. s r.o., v té době společně tvořící jednoho soutěžitele, a komunikovala o cenách s konkurentem), Daich a Chališ, neboť tyto společnosti se přímo dopustily zakázaného jednání. [98]
162. Za jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů ve výběrovém řízení v rámci veřejné zakázky Dolní Dvořiště činí Úřad odpovědnými společnosti Vialit, Daich a Chališ, neboť tyto společnosti se přímo dopustily zakázaného jednání. [99]
163. Za jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů ve výběrovém řízení v rámci veřejné zakázky Haškovcova Lhota činí Úřad odpovědnými společnosti Vialit (která připravila nabídku podanou společností SILNICE MP s. r.o., v té době společně s ní tvořící jednoho soutěžitele), Daich a Chališ, neboť tyto společnosti se přímo dopustily zakázaného jednání. [100]
164. Za jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů ve výběrovém řízení v rámci veřejné zakázky Neplachov činí Úřad odpovědnými společnosti Vialit, Swietelsky a Chališ, neboť tyto společnosti se přímo dopustily zakázaného jednání. [101]
165. Za jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů ve výběrovém řízení v rámci veřejné zakázky Libějice činí Úřad odpovědnými společnosti Vialit, Daich a Chališ, neboť tyto společnosti se přímo dopustily zakázaného jednání. [102]
166. Za jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů ve výběrovém řízení v rámci veřejné zakázky Borkovice činí Úřad odpovědnými společnosti Vialit, Swietelsky a Chališ, neboť tyto společnosti se přímo dopustily zakázaného jednání. [103]
167. Za jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů ve výběrovém řízení v rámci veřejné zakázky Třebětice činí Úřad odpovědnými společnosti Swietelsky a Vialit, neboť tyto společnosti se přímo dopustily zakázaného jednání. [104]
VIII Odůvodnění pokut
168. Podle § 22 odst. 2 ZOHS 71, ZOHS 296, § 22a odst. 2 ZOHS 155 a ZOHS 360 může Úřad soutěžitelům uložit pokutu do výše 10 000 000 Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu dosaženého za poslední ukončené účetní období za uzavření dohody v rozporu s § 3 odst. 1 tohoto zákona. Při rozhodování o výši pokuty Úřad přihlédne zejména k závažnosti, případnému opakování a délce trvání porušování tohoto zákona.
169. Při stanovení výše pokut Úřad postupuje s ohledem na datum zahájení správního řízení dle pravidel obsažených v Zásadách; při ukládání pokut za souběh více spáchaných deliktů vychází Úřad ze správního uvážení s využitím obecných zákonných a judikatorních východisek. [105]
170. Za správní delikt uzavření zakázané dohody v rozporu s § 3 odst. 1 spáchaný v souvislosti se zadávacím řízením nebo uzavíráním smlouvy na plnění veřejných zakázek malého rozsahu (dohoda typu bid-rigging ), na jehož hmotněprávní posouzení se aplikuje ZOHS 360, je Úřad povinen podle § 22a odst. 4 ZOHS 360 uložit zákaz plnění veřejných zakázek, a to na dobu tří let od právní moci rozhodnutí Úřadu. Zákaz plnění veřejných zakázek Úřad neuloží, pokud současně upustí od uložení pokuty nebo sníží pokutu v důsledku aplikace Leniency programu či aplikace institutu narovnání (viz § 22ba odst. 3 ZOHS 360).
171. Stanovení výše pokuty v mezích zákona je věcí správního uvážení Úřadu, [106] které se odvíjí od posouzení skutkových okolností daného případu. Dle judikatury českých soudů [107] musí konkrétní forma postihu a jeho výše působit natolik silně, aby od podobného jednání odradila i jiné nositele obdobných zákonných povinností, jaké svědčí účastníkům řízení. Zároveň musí být postih dostatečně znatelný v materiální sféře účastníků řízení, resp. soutěžitelů, aby v něm byla obsažena jeho represivní funkce, aniž by však byl pro soutěžitele likvidační. Uložená pokuta by tedy měla plnit jak funkci represivní, tak funkci preventivní.
172. Dále Úřad uvádí, že toto rozhodnutí je vydáváno v rámci naplnění podmínek procedury narovnání ze strany účastníků řízení. V těchto rozhodnutích Úřad dle své konstantní rozhodovací praxe nezkoumá formu zavinění. Jde o dlouhodobou a ustálenou praxi Úřadu a naplňuje legitimní očekávání účastníků řízení.
173. Při stanovování konkrétní výše pokuty Úřad předně vychází ze zákonem předepsaných kritérií, která má v sobě tato pokuta odrážet, a to ze závažnosti deliktu, délky jeho trvání a případného opakování protisoutěžního jednání účastníků správního řízení. Rovněž Úřad zohledňuje i další specifika případu, která jsou vzhledem ke svému charakteru pro stanovení výše pokuty relevantní. [108]
174. Základním východiskem pro stanovení pokut v přiměřené výši je skutečnost, že trest by měl odpovídat povaze a závažnosti správního deliktu, za nějž je ukládán. Při určení konkrétních výší pokut je třeba zohlednit jak typovou, tak konkrétní závažnost jednání, jež je předmětem správního řízení. Při posouzení konkrétní neboli individuální závažnosti deliktu je třeba přihlédnout k řadě skutečností, jejichž povaha a význam se mění dle okolností specifických danému případu, a hodnocení individuální závažnosti deliktu se tak může lišit. Závažnost deliktu a riziko jeho negativního dopadu na soutěž a spotřebitele se pak nepochybně zvyšuje s délkou trvání porušení zákona, u dohod typu bid-rigging může závažnost deliktu souviset i s hodnotou veřejné zakázky. Při stanovení pokut v řízení s více účastníky je třeba rovněž dodržet princip spravedlivého a proporcionálního uložení pokuty jednotlivým delikventům.
175. Tímto rozhodnutím je účastníkům řízení vytýkáno porušení § 3 odst. 1 ZOHS 71 (u veřejné zakázky Kostelní Radouň), § 3 odst. 1 ZOHS 296 (u veřejných zakázek Dolní Dvořiště, Libějice, Borkovice a Třebětice ), § 3 odst. 1 ZOHS 155 (u veřejné zakázky Haškovcova Lhota) a § 3 odst. 1 ZOHS 360 (u veřejné zakázky Neplachov), neboť dle zjištění Úřadu soutěžitelé jednali ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při tendrech ( bid-rigging ) s prvky dohody o rozdělení trhu a též cenové dohody. Tyto praktiky spadají do kategorie tzv. kartelů s tvrdým jádrem a představují nejzávažnější formy protisoutěžního jednání, která dle Zásad [109] spadají do kategorie velmi závažných porušení soutěžního zákona. Za tyto delikty ukládá Úřad nejpřísnější pokuty. Při výpočtu pokuty u nejzávažnějších deliktů se dle Zásad stanoví výchozí podíl do 3 % hodnoty prodejů. Účastníci řízení mezi sebou vyloučili hospodářskou soutěž a dále nejen ovlivnili výsledek veřejných zakázek, ale současně byli schopni ovlivnit i výši ceny zakázky v neprospěch zadavatele. Popsaným jednáním účastníků řízení nepochybně došlo k vyloučení hospodářské soutěže mezi nimi. [110]
176. Základní částky pokut pro jednotlivé společnosti jsou dle Zásad proporcionálně stanovovány s přihlédnutím k závažnosti a délce posuzovaného jednání na základě obratů z prodeje zboží, jichž se narušení soutěže přímo nebo nepřímo týká, a to na vymezeném geografickém trhu (hodnoty prodejů). Při stanovení výše pokuty pro jednotlivé účastníky řízení Úřad vychází z hodnot prodejů dosažených daným soutěžitelem (jehož je účastník řízení součástí) na trhu inženýrského stavitelství na území České republiky za poslední ukončené účetní období, v němž u jednotlivých účastníků řízení došlo k zakázanému jednání ve shodě. Dále Úřad zohlednil specifika daných případů a pro jednotlivé účastníky řízení individuálně zvážil případné přitěžující nebo polehčující okolnosti, které byly důvodem pro zvýšení nebo snížení pokuty nad, resp. pod úroveň základní částky.
177. Úřad u každého účastníka řízení přihlédl při stanovování pokuty rovněž k jeho aktuální finanční a majetkové situaci, aby pro něho nebyla pokuta likvidační, a posoudil také, zda výsledná výše pokuty nepřesahuje zákonnou maximální výši 10 % celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední známé ukončené účetní období.
178. Úřad posoudil jednání soutěžitelů jako 7 samostatných deliktů, které kvalifikoval jako jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci účasti a nabídek konkurentů při výběrových řízeních na stavební práce v oblasti inženýrského stavitelství ( bid-rigging ) s prvky dohody o rozdělení trhu a též cenové dohody. Někteří účastníci řízení se dopustili více správních deliktů (viz dále).
179. V této souvislosti musel tedy Úřad vedle přitěžujících a polehčujících okolností přihlédnout také k tomu, že se v dané věci jedná o vícečinný souběh správních deliktů, tzn. že pokuta je ukládána za více samostatných skutků. Ve vztahu ke společnosti Swietelsky musel Úřad rovněž zohlednit, že se tato společnost dopustila dalších samostatných deliktů, [111] a to ve vícečinném souběhu s delikty, jež jsou předmětem tohoto řízení, o kterých již bylo ve správním řízení vedeném Úřadem pod sp. zn. ÚOHS-S834/2014 /KD pravomocně rozhodnuto. [112]
180. Podle ustálené judikatury správních soudů se trestnost správních deliktů řídí obdobnými principy jako trestnost trestných činů a na správní trestání je třeba přiměřeně vztáhnout principy trestního práva. [113]
181. Jak vyplývá z judikatury Nejvyššího správního soudu, není pro trestání souběhu bezpodmínečně nutné vedení společného řízení, je však nezbytně nutné použití absorpční zásady, tedy vzájemné posouzení veškerých trestních sazeb. Z navazujících rozhodnutí musí být patrné uplatnění zásad stanovených pro ukládání trestu za souběh správních deliktů. [114] V souladu s principy trestnosti dle trestního práva judikatura ukládá správním orgánům rozhodujícím o sankci za více jiných správních deliktů spáchaných ve vícečinném souběhu povinnost uvést, za který delikt je pokuta primárně ukládána a způsob zohlednění spáchání dalších deliktů dle absorpční zásady. Ta spočívá v uložení sankce za nejpřísněji postižitelný delikt, přičemž skutečnost, že účastník řízení spáchal souběžně více deliktů, zvyšuje závažnost sankcionovaného protiprávního jednání a projevuje se uložením přísnější sankce ve formě navýšení k původně stanovené sankci za nejpřísněji postižitelný delikt. [115] Výše sankce nesmí překročit zákonné rozpětí nejzávažnějšího deliktu. [116]
182. Při určování výše pokuty za jednotlivé skutky spáchané ve vícečinném souběhu tedy Úřad vychází z trestněprávní zásady absorpce, kdy nejprve určí pokutu za nejpřísněji postižitelný delikt, včetně zohlednění přitěžujících a polehčujících okolností ve vazbě k tomuto deliktu a až následně zohlední mnohost deliktů.
183. Při ukládání pokut jednotlivým společnostem se s ohledem na výše uvedené Úřad u každé z pokutovaných společností nejprve zabýval otázkou, který z jí spáchaných deliktů, je deliktem nejpřísněji trestným a z něj poté vycházel při určení výše pokuty při aplikaci principu absorpce v rámci tohoto správního řízení.
184. Z hlediska typové závažnosti je všech 7 deliktů nejzávažnějším porušením soutěžního zákona ( hard-core porušení), všechny tyto delikty jednotlivě Úřad posoudil ve smyslu Zásad jako typově velmi závažné. Typová závažnost je proto ve vztahu ke všem posuzovaným deliktům totožná. Délka trvání zakázané dohody byla u všech 7 deliktů obdobná (u žádné nepřesáhla doba trvání jeden rok).
185. Vzhledem ke stejné maximální horní hranici sankce, stejné typové závažnosti a obdobné délce protisoutěžního jednání u všech 7 deliktů považuje Úřad za rozhodující kritérium pro určení nejzávažněji trestného deliktu hodnotu veřejné zakázky, které se posuzované jednání týká, a možný rozsah narušení soutěže deliktem.
186. V dané věci měla z veřejných zakázek, jichž se účastnily společnosti Swietelsky a Vialit (viz výše) nejvyšší hodnotu veřejná zakázka Třebětice (3.990.369,08 Kč bez DPH); tím také vyšší dopad na soutěž i spotřebitele. Dle výše hodnoty následovala ve vztahu k účastníku řízení Chališ veřejná zakázka Borkovice (3.976.958,-Kč bez DPH) a k účastníku řízení Daich pak zakázka Libějice (1.413.523,70 Kč bez DPH).
187. Při určování výše základní částky pokuty Úřad vycházel nejen z typové závažnosti stanovené Zásadami, ale rovněž také z individuální závažnosti deliktu, která odráží veškeré relevantní skutečnosti vztahující se k deliktům posuzovaným v tomto správním řízení, jejichž povaha a význam se mění dle okolností specifických danému případu.
188. Úřad zjistil, že účastníci řízení se dopustili jednání, které mělo dopad na části území České republiky, které nebylo větší než území Jihočeského kraje. Posuzované jednání se nevyznačovalo mnohostí dílčích útoků. Úřadem posuzovaná protisoutěžní jednání jsou jednorázové skutky. Co se týče samotné povahy jednotlivých veřejných zakázek, obecně lze říci, že se jedná o menší veřejné zakázky (z hlediska své hodnoty) v oblasti inženýrského stavitelství, spíše s lokálním charakterem (převážně oprava místních komunikací) s tím, že byl zasažen zejména segment relevantního trhu týkající se výstavby silnic. Po zhodnocení dopadu deliktního jednání účastníků řízení na trh, který reflektuje zejména hodnotu posuzované veřejné zakázky a časové hledisko, tj. jak dlouho trvala zakázaná dohoda účastníků řízení (to je však v daném případě u všech posuzovaných deliktů obdobné), dospěl Úřad k závěru, že je na místě stanovit za závažnost nejpřísněji trestných deliktů v souvislosti s veřejnými zakázkami (dle kritéria jejich hodnoty) základní částku pokuty ve výši 1,5 % až 1,55 % hodnoty prodejů na trhu inženýrského stavitelství na území České republiky za poslední ukončené účetní období, v němž u jednotlivých účastníků řízení došlo k zakázanému jednání ve shodě. Konkrétně s ohledem na dokonání nejzávažněji trestného deliktu vycházel Úřad u všech účastníků řízení z hodnoty prodejů v roce 2009.
189. Vzhledem k tomu, že posuzované delikty trvaly méně než jeden rok, aplikoval Úřad dle Zásad koeficient 1.
190. Dále Úřad individuálně u každého účastníka řízení zohlednil přitěžující a polehčující okolnosti ve vazbě k tomuto deliktu.
191. Následně Úřad zohlednil mnohost deliktů, kdy společnosti Swietelsky, [117] Vialit, [118] Chališ [119] a Daich [120] spáchaly více deliktů. S ohledem na skutečnost, že všechny delikty posuzované Úřadem vykazují obdobné rysy (lokální charakter, časová podobnost, shodnost provedení) a liší se zejména hodnotou zasažené zakázky a tedy dopadem jednání účastníků na trh, Úřad vycházel při zohlednění dalších spáchaných deliktů z hodnoty dotčené zakázky. Obecně Úřad uvádí, že hodnota dalších spáchaných deliktů, které Úřad zohlednil při ukládání pokuty účastníkům řízení, se pohybuje mezi cca 500 tis. až 4 mil. Kč (bez DPH), hodnoty těchto zakázek nejsou oproti hodnotám zakázek, za které je pokuta ukládána, výrazně rozdílné, [121] proto Úřad zohlednil další delikty spáchané ve vícečinném souběhu tak, že přitížil za každý další delikt dle hodnoty dané zakázky v rozmezí 15 % až 16 %. V případě veřejné zakázky Dolní Dvořiště Úřad zohlednil i skutečnost, že nebyla prokázána přímá vazba mezi jednáním účastníků řízení a výsledkem (vítězstvím) ve veřejné zakázce; navýšil proto základní částku pokuty o 12 %.
192. U společnosti Swietelsky Úřad vzal rovněž v úvahu, že tato společnost byla Úřadem již pokutována (viz výše). Úřad snížil u tohoto účastníka řízení vypočtenou pokutu za delikty posuzované v tomto rozhodnutí o 40 %, tak aby skutečnost, že o více deliktech tohoto soutěžitele je rozhodováno ve dvou různých správních řízeních, nešla k jeho tíži (zásada absorpce).
193. Na závěr Úřad u každého účastníka řízení individuálně posoudil, zda výše pokuty plní dostatečně svou represivní funkci a zda výše sankce odpovídá povaze a závažnosti správního deliktu, za nějž je ukládána, příp. provedl korekci. V případě, že pokuta stanovená uvedených postupem by nebyla dostatečně citelná pro účastníka řízení, tj. dostatečně neplnila svou represivní funkci, Úřad v souladu se svou rozhodovací praxí navýšil u daného účastníka řízení pokutu na 0,5 % z celkového čistého obratu společnosti za poslední ukončené účetní období.
194. Vzhledem ke splnění všech podmínek v rámci procedury narovnání snížil Úřad účastníkům řízení stanovenou pokutu o 20 %. Konečné výše pokut byly následně posouzeny z hlediska dodržení zákonné maximální výše a možné likvidačnosti pro konkrétního účastníka řízení, resp. soutěžitele, jehož je součástí. Vzhledem ke splnění podmínek v rámci procedury narovnání nebyl účastníkům řízení Swietelsky, Vialit a Chališ za delikt spáchaný v souvislosti s veřejnou zakázkou Neplachov uložen zákaz plnění veřejných zakázek dle § 22a odst. 1 ZOHS.
195. Úřad poznamenává, že při ukládání sankce v tomto správním řízení přihlédl k aktuální rozhodovací praxi při ukládání pokuty v případě vícečinného souběhu správních deliktů, a to zejména k rozhodnutím předsedy Úřadu č.j. ÚOHS-R3,5/2015/HS-39442/2015/310/HBt ze dne 16. 11. 2015, č.j. ÚOHS-R426,431/2014/HS-40892/2015/310/JZm ze dne 25. 11. 2015 a č. j. ÚOHS-R381,382,388,389,390,393,395/2015/04749/2016/310/JZm ze dne 8. 2. 2016, ve kterých jsou v souladu s judikaturou českých soudů vymezeny základní zásady pro ukládání pokut právě pro případ vícečinného souběhu správních deliktů, a to i za situace, kdy o jednotlivých deliktech není vedeno společné řízení (viz rozhodnutí ve věci komunální techniky). VIII.1 Společnost Swietelsky
196. Společnost Swietelsky se dopustila celkem 3 správních deliktů v souvislosti s veřejnými zakázkami Neplachov, Borkovice a Třebětice. Z těchto veřejných zakázek měla nejvyšší konečnou hodnotu veřejná zakázka Třebětice (v rámci správních deliktů spáchaných tímto účastníkem řízení považuje Úřad správní delikt týkající se zakázky Třebětice za nejpřísněji trestný).
197. Zakázaná dohoda mezi společnostmi Swietelsky a Vialit v souvislosti s veřejnou zakázkou Třebětice, která byla ve vztahu k účastníku řízení Swietelsky v rámci tohoto správního řízení shledána jako nejzávažnější porušení zákona, trvala nejméně 5. 5. 2009 do 11. 5. 2009. Trh inženýrského stavitelství na území České republiky tak byl touto dohodou narušován nejméně po dobu 7 dnů. Délka trvání porušení zákona na daném relevantním trhu byla kratší než 1 rok, [122] což Úřad zohlednil v závažnosti deliktu tak, že koeficient času stanovil dle Zásad ve výši 1,00 .
198. Soutěžitel Swietelsky [123] dosáhl v roce 2009 [124] na trhu inženýrského stavitelství na území České republiky objemu prodejů 3.761.743.000,-Kč. Celkový čistý obrat soutěžitele za účetní období od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015 byl 4,847 mld. Kč, hrubý odhad obratu za poslední ukončené účetní období (1. 4. 2015 až 31. 3. 2016) je 5,6 mld. Kč.
199. Vzhledem k tomu, že hodnota veřejné zakázky Třebětice (jediný skutek krátkodobého a lokálního charakteru, viz výše) činila cca 4 mil. Kč bez DPH a bylo tedy zasaženo cca 0,002 % objemu relevantního trhu, stanovil Úřad základní částku pokuty za závažnost předmětného deliktu pro společnost Swietelsky ve výši 1,55 % hodnoty prodejů, což představuje (i po zohlednění časového faktoru) částku pokuty za nejpřísněji trestný delikt ve výši 46.186.451 Kč.
200. Následně Úřad přihlédl ke skutečnosti, že se účastník řízení Swietelsky dopustil dalších 2 správních deliktů, a to v souvislosti s veřejnými zakázkami Borkovice a Neplachov , které byly, stejně jako správní delikt spáchaný v souvislosti s veřejnou zakázkou Třebětice, kvalifikovány jako jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při výběrových řízeních na stavební práce v oblasti inženýrského stavitelství ( bid-rigging ) s prvky dohody o rozdělení trhu a též cenové dohody. Celkové konečné hodnoty příslušných veřejných zakázek činily: 3.976.958,-Kč bez DPH u veřejné zakázky Borkovice, 514.659,-Kč bez DPH u veřejné zakázky Neplachov.
201. Úřad dále uvádí, že všechny shora uvedené veřejné zakázky byly úspěšně zadány a následně i realizovány, přičemž trh inženýrského stavitelství na území České republiky byl v souvislosti s těmito veřejnými zakázkami narušován dohodou soutěžitelů v rozporu s § 3 odst. 1 zákona nejméně po dobu několika dnů, tj. méně než 1 rok. [125]
202. S ohledem na právě uvedené skutkové okolnosti týkající se závažnosti, délky trvání deliktního jednání a vzniku reálné škody (rovněž charakter a způsob provedení všech deliktů je shodný), jakož i s ohledem na dosavadní rozhodovací praxi Úřadu, má Úřad za to, že je namístě navýšit individualizovanou částku pokuty stanovenou za nejpřísněji trestný delikt u účastníka Swietelsky za delikty související s veřejnou zakázkou Borkovice o 16 % (hodnota zakázky od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč) a s veřejnou zakázkou Neplachov o 15 % (hodnota zakázky nižší než 1 mil. Kč).
203. Následně Úřad přistoupil k zohlednění skutečnosti, že společnosti Swietelsky již byla za další sbíhající se správní delikt uložena pokuta v jiném správním řízení.
204. V této souvislosti posuzoval jednání společnosti Swietelsky v souvislosti s veřejnou zakázkou R4 Mirotice-Třebkov uveřejněnou zadavatelem Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, ve Věstníku veřejných zakázek dne 17. 9. 2007 pod evidenčním číslem zakázky 60009446 (dále též veřejná zakázka R4 ), za které již byla společnosti Swietelsky pravomocně uložena pokuta ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S834/2014/KD v celkové výši 76.209.000,-Kč. [126] Tento delikt byl taktéž kvalifikován jako jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při výběrových řízeních na stavební práce v oblasti inženýrského stavitelství ( bid-rigging ) s prvky dohody o rozdělení trhu a též cenové dohody. Z hlediska typové závažnosti se tedy taktéž jednalo o nejzávažnější porušení soutěžního zákona, tzv. dohodu s tvrdým jádrem. V případě tohoto deliktu šlo o protisoutěžní jednání eliminující rizika vzájemného konkurenčního boje o veřejnou zakázku s tím, že trh inženýrského stavitelství na území České republiky byl v případě deliktu souvisejícího s veřejnou zakázkou R4 narušován nejméně po dobu 1 dne. Úřad rovněž zohlednil, že ve věci sp. zn. ÚOHS-S834/2014/KD činila hodnota veřejné zakázky R4 částku 944.113.227,-Kč bez DPH.
205. Vzhledem ke stejné typové závažnosti a obdobné délce protisoutěžního jednání u všech 4 deliktů posuzovaných v dotčených správních řízeních, považuje Úřad za rozhodující kritérium pro určení nejzávažněji trestného deliktu hodnotu veřejné zakázky, které se posuzované jednání týká, a možný rozsah narušení soutěže deliktem. Proto jako nejzávažnější označil delikt související s veřejnou zakázkou R4, jenž byl předmětem správního řízení sp. zn. ÚOHS-S834/2014/KD s tím, že správní delikty řešené ve správním řízení sp. zn. S0236/2016/KD je třeba považovat právě s ohledem na nižší hodnoty veřejných zakázek za méně závažné.
206. Při úvaze, jakou výslednou pokutu při respektování zásady absorpce lze v tomto řízení uložit, musel Úřad přihlédnout především k tomu, že účastníku řízení již byla uložena pokuta ve výši 76.209.000,-Kč za závažnější delikt, než který je předmětem tohoto správního řízení.
207. Po náležitém zhodnocení všech shora uvedených skutečností, kdy rozdíl v hodnotách zakázek v obou řízeních je výrazný, rovněž charakter veřejné zakázky R4 je významnější (regionální) než veřejných zakázek posuzovaných v tomto řízení, Úřad dospěl k závěru, že je zcela namístě snížit předpokládanou celkovou výši pokuty stanovenou v tomto řízení o 40 %.
208. Pokuta tak pro společnost Swietelsky činí 45.829.315 Kč. Vzhledem ke splnění všech podmínek v rámci procedury narovnání snížil Úřad výše uvedenou částku o 20 %. Výsledná částka pokuty pro společnost Swietelsky po zaokrouhlení na celé tisíce dolů tak činí 36.663.000 Kč . Tato částka nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, ani ji Úřad s ohledem na její výši a na ekonomické údaje týkající se soutěžitele nepovažuje za likvidační. VIII.2 Společnost Daich
209. Společnost Daich se dopustila celkem 4 správních deliktů v souvislosti s veřejnými zakázkami Kostelní Radouň, Dolní Dvořiště, Haškovcova Lhota a Libějice. Z těchto veřejných zakázek měla nejvyšší konečnou hodnotu veřejná zakázka Libějice (v rámci správních deliktů spáchaných tímto účastníkem řízení považuje Úřad správní delikt týkající se zakázky Libějice za nejpřísněji trestný).
210. Zakázaná dohoda mezi společnostmi Vialit, Daich a Chališ v souvislosti s veřejnou zakázkou Libějice trvala od 23. 3. 2009 do 3. 4. 2009. Trh inženýrského stavitelství na území České republiky tak byl touto dohodou narušován nejméně po dobu 12 dnů. Délka trvání porušení zákona na daném relevantním trhu byla kratší než 1 rok, což Úřad zohlednil v závažnosti deliktu tak, že koeficient času stanovil dle Zásad ve výši 1,00.
211. Soutěžitel Daich dosáhl v roce 2009 [127] na trhu inženýrského stavitelství na území České republiky objemu prodejů [ obchodní tajemství ] Kč. [128] Celkový čistý obrat společnosti Daich za účetní období od 1. 4. 2014 do 31. 3. 2015 činil [ obchodní tajemství ] Kč . [129] Odhad celkového čistého obratu společnosti Daich za účetní období od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016 činí [ obchodní tajemství ] Kč. [130]
212. Vzhledem k tomu, že hodnota veřejné zakázky Libějice (jediný skutek krátkodobého a lokálního charakteru, viz výše) činila cca 1,4 mil. Kč a bylo tedy zasaženo méně než 0,001 % objemu relevantního trhu, stanovil Úřad základní částku pokuty za závažnost předmětného deliktu pro společnost Daich ve výši 1,5 % hodnoty prodejů, což představuje (i po zohlednění časového faktoru) částku 1.537.152 Kč.
213. Následně Úřad hodnotil mnohost deliktů, kterými se zabýval v tomto správním řízení s tím, že zejména uvážil jejich počet a závažnost, to vše v rámci uplatnění zásady správního uvážení, při zvážení účelu trestu z hlediska individuální a generální prevence.
214. V této fázi Úřad přihlédl ke skutečnosti, že se účastník řízení Daich dopustil dalších 3 správních deliktů, a to v souvislosti s veřejnými zakázkami Kostelní Radouň, Dolní Dvořiště a Haškovcova Lhota , které byly, stejně jako správní delikt spáchaný v souvislosti s veřejnou zakázkou Libějice, kvalifikovány jako jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při výběrových řízeních na stavební práce v oblasti inženýrského stavitelství ( bid-rigging ) s prvky dohody o rozdělení trhu a též cenové dohody. Celkové konečné hodnoty příslušných veřejných zakázek činily: 546.219,-Kč bez DPH u veřejné zakázky Kostelní Radouň, 425.456,-Kč bez DPH u veřejné zakázky Haškovcova Lhota, a 596.503,-Kč bez DPH u veřejné zakázky Dolní Dvořiště [131] .
215. Úřad dále uvádí, že všechny shora uvedené veřejné zakázky byly úspěšně zadány a následně i realizovány, přičemž trh inženýrského stavitelství na území České republiky byl v souvislosti s těmito dalšími veřejnými zakázkami narušován dohodou soutěžitelů v rozporu s § 3 odst. 1 zákona nejméně po dobu 1 dne až 2 dnů. [132] V případě veřejné zakázky Dolní Dvořiště bylo prokázáno pouze ovlivnění pořadí uchazečů o veřejnou zakázku při hodnocení nabídek zadavatelem; nebylo prokázáno koluzivní jednání vítěze veřejné zakázky s ostatními uchazeči.
216. S ohledem na právě uvedené skutkové okolnosti týkající se závažnosti, délky trvání deliktního jednání a vzniku reálné škody (rovněž charakter a způsob provedení všech deliktů je shodný), jakož i s ohledem na dosavadní rozhodovací praxi Úřadu, má Úřad za to, že je namístě individualizovanou částku pokuty za nejpřísněji trestný delikt u účastníka Daich navýšit za delikty související s veřejnými zakázkami Kostelní Radouň a Haškovcova Lhota, jejichž hodnota je nižší než 1 mil. Kč bez DPH, o 15 %; v případě veřejné zakázky Dolní Dvořiště pak o 12 % (viz výše).
217. Pokuta tak pro společnost Daich činí 2.182.756 Kč. Vzhledem ke splnění všech podmínek v rámci procedury narovnání snížil Úřad výše uvedenou částku o 20 %. Výsledná částka pokuty pro společnost Daich po zaokrouhlení na celé tisíce dolů tak činí 1.746.000 Kč . Tato částka nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, ani ji Úřad s ohledem na její výši a na ekonomické údaje týkající se soutěžitele nepovažuje za likvidační. VIII.3 Společnost Vialit
218. Společnost Vialit se dopustila celkem 7 správních deliktů v souvislosti s veřejnými zakázkami Kostelní Radouň, Dolní Dvořiště, Haškovcova Lhota, Neplachov, Libějice, Borkovice a Třebětice. Z těchto veřejných zakázek měla nejvyšší konečnou hodnotu veřejná zakázka Třebětice (v rámci správních deliktů spáchaných tímto účastníkem řízení považuje Úřad správní delikt týkající se zakázky Třebětice za nejpřísněji trestný).
219. Zakázaná dohoda mezi společnostmi Swietelsky a Vialit v souvislosti s veřejnou zakázkou Třebětice trvala nejméně od 5. 5. 2009 do 11. 5. 2009. Trh inženýrského stavitelství na území České republiky tak byl touto dohodou narušován nejméně po dobu 7 dnů. Délka trvání porušení zákona na daném relevantním trhu byla kratší než 1 rok, což Úřad zohlednil v závažnosti deliktu tak, že koeficient času stanovil ve výši 1,00.
220. Soutěžitel Vialit [133] dosáhl v roce 2009 [134] na trhu inženýrského stavitelství na území České republiky objemu prodejů 10.673.252 Kč. Celkový čistý obrat společnosti Vialit za rok 2014 činil 222.325.000 Kč a za rok 2015 [135] činí 267.528.000 Kč .
221. Vzhledem k tomu, že hodnota veřejné zakázky Třebětice (jediný skutek krátkodobého a lokálního charakteru, viz výše) činila cca 4 mil. Kč a bylo tedy zasaženo cca 0,002 % objemu relevantního trhu, stanovil Úřad základní částku pokuty za závažnost předmětného deliktu pro společnost Vialit ve výši 1,55 % hodnoty prodejů, což představuje (i po zohlednění časového faktoru) částku 165.435 Kč.
222. Následně Úřad hodnotil mnohost deliktů, kterými se zabýval v tomto správním řízení s tím, že zejména uvážil jejich počet a závažnost, to vše v rámci uplatnění zásady správního uvážení, při zvážení účelu trestu z hlediska individuální a generální prevence.
223. V této fázi Úřad přihlédl ke skutečnosti, že se účastník řízení Vialit dopustil dalších 6 správních deliktů, a to v souvislosti s veřejnými zakázkami Kostelní Radouň, Dolní Dvořiště, Haškovcova Lhota, Neplachov, Libějice a Borkovice, které byly, stejně jako správní delikt spáchaný v souvislosti s veřejnou zakázkou Třebětice, kvalifikovány jako jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při výběrových řízeních na stavební práce v oblasti inženýrského stavitelství ( bid-rigging ) s prvky dohody o rozdělení trhu a též cenové dohody. Celkové konečné hodnoty příslušných veřejných zakázek činily: 3.976.958,-Kč bez DPH u veřejné zakázky Borkovice, 1.413.523,70 Kč bez DPH u veřejné zakázky Libějice, 546.219,-Kč bez DPH u veřejné zakázky Kostelní Radouň, 514.659,-Kč bez DPH u veřejné zakázky Neplachov, 425.456,-Kč bez DPH u veřejné zakázky Haškovcova Lhota, a 596.503,-Kč bez DPH u veřejné zakázky Dolní Dvořiště [136]
224. Úřad dále uvádí, že všechny shora uvedené veřejné zakázky byly úspěšně zadány a následně i realizovány, přičemž trh inženýrského stavitelství na území České republiky byl v souvislosti s těmito veřejnými zakázkami narušován dohodou soutěžitelů v rozporu s § 3 odst. 1 zákona nejméně po dobu 1 dne až 12 dnů. [137] V případě veřejné zakázky Dolní Dvořiště bylo prokázáno pouze ovlivnění pořadí uchazečů o veřejnou zakázku při hodnocení nabídek zadavatelem; nebylo prokázáno koluzivní jednání vítěze veřejné zakázky s ostatními uchazeči.
225. S ohledem na právě uvedené skutkové okolnosti týkající se závažnosti, délky trvání deliktního jednání a vzniku reálné škody (rovněž charakter a způsob provedení všech deliktů je shodný), jakož i s ohledem na dosavadní rozhodovací praxi Úřadu, má Úřad za to, že je namístě navýšit individualizovanou částku pokuty za nejpřísněji trestný delikt u účastníka Vialit za delikty související s veřejnými zakázkami Borkovice a Libějice (hodnota činí od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč) o 16 % a u veřejných zakázek Kostelní Radouň, Neplachov a Haškovcova Lhota (s hodnotou nižší než 1 mil. Kč) o 15 %, v případě veřejné zakázky Dolní Dvořiště o 12 %.
226. Pokuta pro společnost Vialit činí 312.673 Kč. Vzhledem k tomu, že tato výše pokuty není pro účastníka řízení dostatečně citelná, tj. dostatečně neplní svou represivní funkci, Úřad v souladu se svou rozhodovací praxí navýšil pokutu na 0,5 % z celkového čistého obratu společnosti za poslední ukončené účetní období, tj. za rok 2015. Vzhledem ke splnění všech podmínek v rámci procedury narovnání snížil Úřad výše uvedenou částku tak, aby byly pokuty stanoveny proporčně pro všechny účastníky řízení (narovnání o 20 %).
227. Výsledná částka pokuty pro společnost Vialit po zaokrouhlení na celé tisíce dolů činí 802.000 Kč . Tato částka nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, ani ji Úřad s ohledem na její výši a na ekonomické údaje týkající se soutěžitele nepovažuje za likvidační. VIII.4 Společnost Chališ
228. Společnost Chališ se dopustila celkem 6 správních deliktů v souvislosti s veřejnými zakázkami Kostelní Radouň, Dolní Dvořiště, Haškovcova Lhota, Neplachov, Libějice a Borkovice. Z těchto veřejných zakázek měla nejvyšší konečnou hodnotu veřejná zakázka Borkovice (v rámci správních deliktů spáchaných tímto účastníkem řízení považuje Úřad správní delikt týkající se zakázky Borkovice za nejpřísněji trestný).
229. Zakázaná dohoda mezi společnostmi Vialit, Swietelsky a Chališ v souvislosti s veřejnou zakázkou Borkovice trvala nejméně od 20. 5. 2009 do 27. 5. 2009. Trh inženýrského stavitelství na území České republiky tak byl touto dohodou narušován nejméně po dobu 8 dnů. Délka trvání porušení zákona na daném relevantním trhu byla kratší než 1 rok, což Úřad zohlednil v závažnosti deliktu tak, že koeficient času stanovil ve výši 1,00.
230. Soutěžitel Chališ dosáhl v roce 2009 [138] na trhu inženýrského stavitelství na území České republiky objemu prodejů [ obchodní tajemství ] Kč. [139] Celkový čistý obrat soutěžitele za rok 2015 byl [ obchodní tajemství ] mil. Kč . [140]
231. Vzhledem k tomu, že hodnota veřejné zakázky Borkovice (jediný skutek krátkodobého a lokálního charakteru, viz výše) činila cca 4 mil. Kč a bylo tedy zasaženo cca 0,002 % objemu relevantního trhu, stanovil Úřad základní částku pokuty za závažnost předmětného deliktu pro společnost Chališ ve výši [ obchodní tajemství ] % hodnoty prodejů, což představuje (i po zohlednění časového faktoru) částku 454.877 Kč.
232. Následně Úřad hodnotil mnohost deliktů, kterými se zabýval v tomto správním řízení s tím, že zejména uvážil jejich počet a závažnost, to vše v rámci uplatnění zásady správního uvážení, při zvážení účelu trestu z hlediska individuální a generální prevence.
233. V této fázi Úřad přihlédl ke skutečnosti, že se účastník řízení Chališ dopustil dalších 5 správních deliktů, a to v souvislosti s veřejnými zakázkami Kostelní Radouň, Dolní Dvořiště, Haškovcova Lhota, Neplachov a Libějice, které byly, stejně jako správní delikt spáchaný v souvislosti s veřejnou zakázkou Borkovice, kvalifikovány jako jednání ve vzájemné shodě spočívající v koordinaci činnosti konkurentů při výběrových řízeních na stavební práce v oblasti inženýrského stavitelství ( bid-rigging ) s prvky dohody o rozdělení trhu a též cenové dohody. Celkové konečné hodnoty příslušných veřejných zakázek činily: 1.413.523,70 Kč bez DPH u veřejné zakázky Libějice, 546.219,-Kč bez DPH u veřejné zakázky Kostelní Radouň, 514.659,-Kč bez DPH u veřejné zakázky Neplachov, 425.456,-Kč bez DPH u veřejné zakázky Haškovcova Lhota, a 596.503,-Kč bez DPH u veřejné zakázky Dolní Dvořiště [141] .
234. Úřad dále uvádí, že všechny shora uvedené veřejné zakázky byly úspěšně zadány a následně i realizovány, přičemž trh inženýrského stavitelství na území České republiky byl v souvislosti s těmito veřejnými zakázkami narušován (či potenciálně narušován) dohodou soutěžitelů v rozporu s § 3 odst. 1 zákona nejméně po dobu několika dnů, po dobu 1 dne až 12 dnů. [142] V případě veřejné zakázky Dolní Dvořiště bylo prokázáno pouze ovlivnění pořadí uchazečů o veřejnou zakázku při hodnocení nabídek zadavatelem; nebylo prokázáno koluzivní jednání vítěze veřejné zakázky s ostatními uchazeči.
235. S ohledem na právě uvedené skutkové okolnosti týkající se závažnosti, délky trvání deliktního jednání a vzniku reálné škody (rovněž charakter a způsob provedení všech deliktů je shodný), jakož i s ohledem na dosavadní rozhodovací praxi Úřadu, má Úřad za to, že je namístě navýšit individualizovanou částku pokuty za nejpřísněji trestný delikt u účastníka Chališ za delikt související s veřejnou zakázkou Libějice (hodnota od 1 mil. Kč do 5 mil. Kč) o 16 %, u veřejných zakázek Kostelní Radouň, Neplachov a Haškovcova Lhota (s hodnotou nižší než 1 mil. Kč) o 15 % a u veřejné zakázky Dolní Dvořiště o 12 %.
236. Pokuta tak pro společnost Chališ činí 786.937 Kč. Vzhledem ke splnění všech podmínek v rámci procedury narovnání snížil Úřad výše uvedenou částku o 20 %. Výsledná částka pokuty pro společnost Chališ po zaokrouhlení na celé tisíce dolů tak činí 629.000 Kč . Tato částka nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, ani ji Úřad s ohledem na její výši a na ekonomické údaje týkající se soutěžitele nepovažuje za likvidační. VIII.5 Úhrada pokuty
237. Účastníci řízení provedou úhradu pokuty na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj , číslo účtu 3754-17721621/0710 , jako variabilní symbol se uvede identifikační číslo účastníka řízení. VIII.6 Zákaz plnění dohod
238. V souladu s § 7 odst. 1 ZOHS 71, ZOHS 296, ZOHS 155 a ZOHS 360 Úřad uložil zákaz plnění dohod popsaných ve výrokové části I. až VII. tohoto rozhodnutí do budoucna, jak je uvedeno ve výrokové části VIII. až XIV. tohoto rozhodnutí.
IX Náklady řízení
239. Vzhledem k tomu, že Úřad v rámci správního řízení dospěl k závěru, že účastníci řízení Swietelsky, Daich, Vialit a Chališ porušili § 3 odst. 1 zákona, je splněna podmínka v § 79 odst. 5 správního řádu k uložení náhrady nákladů těmto účastníkům řízení. S ohledem na délku a rozsah provedeného dokazování má Úřad za to, že se jednalo o zvlášť složitý případ, a proto určil paušální částku nákladů řízení, jež je každý z uvedených účastníků povinen uhradit, ve výši 2.500,-Kč.
240. Náklady řízení je každý z uvedených účastník řízení povinen uhradit do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. Náklady řízení se hradí na účet Úřadu vedený u České národní banky v Brně, číslo účtu 19-24825621/0710 , konstantní symbol 1148, číslo variabilního symbolu je pro každého účastníka řízení odlišné, pro účastníka řízení: i) Swietelsky : 2016010236, ii) Daich: 2016020236, iii) Vialit : 2016030236, iv) Chališ : 2016040236.
X Závěr
241. Ze všech shora podaných důvodů Úřad konstatuje, že bylo prokázáno spáchání správních deliktů dle ZOHS 71, ZOHS 296, ZOHS 155 a ZOHS 360, spočívajících v uzavření zakázané dohody narušující hospodářskou soutěž a tedy v rozporu s § 3 odst. 1 těchto zákonů, a proto rozhodl v souladu s § 67 odst. 1 správního řádu, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení dle § 152 odst. 1 a odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu


Obdrží
1. JUDr. Petra Buzková, advokátka
Vyroubal Krajhanzl Školout, advokátní kancelář, s.r.o.
Na Příkopě 22
110 00 Praha 1

2. JUDr. Ivo Danielowitz, advokát
Smetanova 664
390 02 Tábor

3. Mgr. Pavel Slabý, advokát
Riegrova 2668/6c
370 01 České Budějovice

4. JUDr. Martin Nedelka, Ph.D., advokát
Nedelka Kubáč advokáti s.r.o.
Olivova 2096/4
110 00 Praha 1

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy

[1] Viz přípis Úřadu ze dne 30. 7. 2012, l.č. 30 a násl. spisu správního řízení sp. zn. ÚOHS-S0236/2016/KD (dále též spis ).
[2] K-BUILDING CB, a.s., se sídlem České Budějovice, Hraniční 2094, PSČ 370 06, IČO 26105594.
[3] SaM silnice a mosty a.s., se sídlem Česká Lípa, Máchova 1129, PSČ 470 01, IČO 25018094.
[4] Stavební firma UNIKO spol. s r.o. v likvidaci, se sídlem České Budějovice, Jírovcova 13, PSČ 370 01, IČO 14499118, dne 12. 11. 2015 byla společnosti vymazána z obchodního rejstříku.
[5] M-SILNICE a.s., se sídlem Pardubice, Husova 1697, PSČ 530 03, IČO 42196868.
[6] BERGER BOHEMIA a. s., se sídlem Plzeň, Klatovská 410, PSČ 320 64, IČO 45357269.
[7] F.Kirchhoff Silnice s.r.o. v likvidaci, se sídlem Praha 5, Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, IČO 27404030, do jejího zániku výmazem z obchodního rejstříku dne 25. 11. 2014.
[8] Skanska a.s., se sídlem Praha 4-Chodov, Líbalova 1/2348, PSČ 149 00, IČO 26271303.
[9] MANE STAVEBNÍ s.r.o., se sídlem České Budějovice, Okružní 2615, PSČ 370 01, IČO 47239701.
[10] Viz přípis Úřadu ze dne 9. 10. 2014, l.č. 10176 a násl. spisu.
[11] Rozhodnutí Úřadu ve znění rozhodnutí předsedy Úřadu č.j. ÚOHS-R381,382,388,389,390,393,395/2015/04749/2016/310/JZm ze dne 8. 2. 2016 nabylo právní moci dne 11. 2. 2016.
[12] Viz přípis Úřadu ze dne 10. 8. 2015, l.č. 12255 a násl. spisu.
[13] Viz přípis Úřadu ze dne 25. 2. 2016, l.č. 13166 a násl. spisu.
[14] Viz žádost společnosti Strabag ze dne 18. 2. 2016, l.č. 13138 spisu.
[15] Viz Usnesení č.j. ÚOHS-V0032/2016/PR-07380/2016/851/LŠt ze dne 25. 2. 2016, l.č. 13162 a násl. spisu.
[16] Viz l.č. 11572 a násl. spisu.
[17] Viz znění § 3 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže platné od 1. 9. 2009.
[18] Podíl společnosti Swietelsky činí 83,33 %.
[19] Viz přípis společnosti Swietelsky ze dne 18. 11. 2013, l.č. 5847 a násl. spisu a internetové stránky společnosti Swietelsky www.swietelsky.cz.
[20] Ibid.
[21] Ibid.
[22] Konkrétně Strakonická obalovna s.r.o., Brněnská obalovna, s.r.o., Chebská obalovna, spol. s r.o., SČO s.r.o., Západočeská obalovna s.r.o., Obalovna Ostrava s.r.o.; TBG SWIETELSKY s.r.o.
[23] Viz webové stránky společnosti Daich www.daich.cz.
[24] Viz přípis společnosti Daich ze dne 5. 5. 2015, l.č. 11911 spisu.
[25] V době vyhlášení veřejné zakázky Kostelní Radouň (2007), v níž podala nabídku společnost VIASTAV, spol. s r.o., a veřejné zakázky Haškovcova Lhota (2009), v níž podala nabídku společnost SILNICE MP s.r.o. (dříve působící pod obchodní firmou VIASTAV, spol. s r.o.).
[26] VIASFALT spol. s r.o., se sídlem Soběslav, Na Švadlačkách 478/II, okres Tábor, PSČ 39201, IČO 43832814.
[27] VIASTAV, spol. s r.o., resp. od 13. 2. 2009 SILNICE MP s.r.o., se sídlem Ke Mlýnu 14, Náchod, 390 03 Tábor, IČO 60849622.
[28] Viz přípis společnosti Vialit ze dne 12. 5. 2015, l.č. 11916 spisu.
[29] Viz přípis společnosti Chališ ze dne 14. 10. 2015, l.č. 12380 spisu.
[30] Viz přípis obce Kostelní Radouň ze dne 7. 4. 2015, l.č. 10749 a násl. spisu.
[31] Ibid.
[32] Dokument V B18, l.č. 10580 a 10581 spisu.
[33] Dokument V D2, l.č. 10603 a násl. spisu.
[34] Původní dokument byl vytvořen cca 1,5 roku před lhůtou pro podání nabídek do veřejné zakázky Kostelní Radouň a následně vždy upraven pro konkrétní veřejnou zakázku, což dokládají i shodná data včetně času vytvoření dokumentů V D4 (Haškovcova Lhota) a V D6 (Neplachov), viz dále.
[35] Viz přípis obce Dolní Dvořiště ze dne 24. 4. 2015, l.č. 11772 a násl. spisu. Obci Dolní Dvořiště se nepodařilo dohledat datum vypsání veřejné zakázky, přehled oslovených společností ani lhůtu pro doručení nabídek.
[36] S vítěznou společností byla dne 27. 3. 2008 podepsána smlouva o dílo. Porovnáním této nabídky s nabídkami ostatních uchazečů nebyly zjištěny žádné indicie nasvědčující sladěnému jednání této společnosti s jinými uchazeči o veřejnou zakázku Dolní Dvořiště. Úřad rovněž nemá informace o kontaktu této společnosti s dalšími uchazeči.
[37] Dokument V B7, l.č. 10559 a 10560 spisu.
[38] Dokument V B8, l.č. 10561 a 10562 spisu.
[39] Přípis obce Haškovcova Lhota ze dne 5. 4. 2015, l.č. 10866 a násl. spisu; obecní zastupitelstvo schválilo výběr společnosti SILNICE MP s.r.o. (soutěžitel Vialit) na schůzi obecního zastupitelstva dne 15. 1. 2010.
[40] Dokument V B10, l.č. 10564 a 10565 spisu.
[41] Dokument V B11, l.č. 10566 a 10567 spisu.
[42] Srov. dokument V D2 týkající se veřejné zakázky Kostelní Radouň.
[43] Dokument V D4, l.č. 10627 a násl. spisu.
[44] Srov. dokument V D2 týkající se veřejné zakázky Kostelní Radouň.
[45] Dokument V D6, l.č. 10636 a násl. spisu.
[46] Dokument V D3, l.č. 10620 a násl. spisu.
[47] Dokument V A3, l.č. 10517 a 10518 spisu.
[48] Dokument V A4, l.č. 10519 a 10520 spisu.
[49] Dokument V B3, l.č. 10546 a násl. spisu.
[50] Dokument V B4, l.č. 10549 a násl. spisu.
[51] Dokument V B2, l.č. 10543 a násl. spisu.
[52] Definice relevantního trhu obsažená v § 2 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), je od doby účinnosti tohoto zákona, tj. od 1. 7. 2001, až dosud beze změn.
[53] Legislativní zkratka zboží" je konkretizována v § 1 odst. 1 zákona o ochraně hospodářské soutěže; zahrnuje výrobky a služby.
[54] Srov. též Sdělení Evropské komise o definici relevantního trhu pro účely práva hospodářské soutěže Společenství publikované v Úředním věstníku C 372/5 ze dne 9. 12. 1997.
[55] NACE klasifikace, dříve OKEČ.
[56] Jedná se o výrobu podniků s 50 a více zaměstnanci.
[57] Viz část VI odůvodnění tohoto rozhodnutí Vlastní právní posouzení jednotlivých dohod.
[58] Ustanovení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění zákona č. 296/2007 Sb. (účinného do 31. 8. 2009), stanovilo zákaz a neplatnost dohod mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě, které vedou nebo mohou vést k narušení hospodářské soutěže, pokud zákon nebo zvláštní zákon nestanoví jinak nebo pokud Úřad nepovolí prováděcím právním předpisem z tohoto zákazu výjimku. Od 1. 9. 2009 § 3 odst. 1 upravoval zákaz a neplatnost dohod / /, jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže.
[59] Dostupné na internetových stránkách Úřadu na adrese http://www.uohs.cz/cs/hospodarska-soutez/zakazane-dohody-a-zneuziti-dominance/oznameni-o-dohodach-de-minimis.html .
[60] Indicie o možném porušení zákona o ochraně hospodářské soutěže v bezprostředně prošetřovaných zakázkách získal Úřad na základě šetření na místě v obchodních prostorách účastníků řízení Strabag a Eurovia, provedených dne 31. 7. 2012, k nimž Úřad přistoupil po posouzení skutečností uvedených v anonymním podnětu, jež byl Úřadu postoupen Policií ČR-viz bod 2 rozhodnutí. V průběhu řízení byly postupně přibrány další společnosti za účastníky řízení a u konkrétních z nich bylo provedeno šetření na místě v jejich obchodních prostorách.
[61] Jde o blokové výjimky přijaté na základě čl. 83 odst. 1 Smlouvy o založení Evropského společenství (dále též Smlouva o založení ES ) k provedení čl. 81 odst. 3 Smlouvy příslušnými nařízeními Evropské komise nebo Rady (ES), komunitární blokové výjimky, či výjimku pro oblast zemědělství.
[62] Do účinnosti novely Úřad při ukládání pokut přihlížel zejména k závažnosti, délce trvání a případnému opakování porušení zákona; po novele Úřad přihlíží k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a okolnostem, za nichž byl spáchán. K těmto skutečnostem byl Úřad oprávněn přihlédnout i před novelou (viz demonstrativní vymezení kritérií).
[63] Změna spočívala v úpravě termínů v § 18 odst. 2 (týkajícího se spojování soutěžitelů) a poznámky č. 19 k němu pod čarou.
[64] Jde o blokové výjimky přijaté na základě čl. 103 odst. 1 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále též SFEU ) k provedení čl. 101 odst. 3 SFEU příslušnými nařízeními Evropské Komise nebo Rady (EU), unijní blokové výjimky, či výjimka pro oblast zemědělství.
[65] Viz internetové stránky Úřadu www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html .
[66] Zákon č. 71/2007 Sb. nabyl účinnosti od 1. 5. 2007.
[67] Změna spočívala v nahrazení pojmu správce konkursní podstaty pojmem insolvenční správce v § 12 odst. 8 (týkajícího se spojování soutěžitelů) a poznámky č. 9 k němu pod čarou.
[68] Zákon č. 155/2009 Sb. nabyl účinnosti dne 1. 9. 2009.
[69] Zákon č. 360/2012 Sb. nabyl účinnosti dne 1. 12. 2012.
[70] K tomu blíže viz např. rozsudek Soudního dvora Evropské unie C 189/02 P, C 202/02 P, C 205/02 P až C 208/02 P a C 213/02 P ze dne 28. 6. 2005 ve věci Dansk Rrindustri a další [2005], odst. 112.
[71] Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Plemenáři , sp. zn. 2 A 19/2002 ze dne 12. 5. 2005, str. 155.
[72] Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Stavební spořitelny , sp. zn. 1 Afs 78/2008 ze dne 25. 2. 2009, odst. 47.
[73] Viz rozhodnutí Evropské komise č. IV/31.149 ze dne 23. 4. 1986 ve věci Polypropylene [1986], OJ L 230, odst. 81.
[74] Není nutné, aby dohoda ve smyslu soutěžního práva měla podobu např. smlouvy splňující náležitosti příslušných obecných ustanovení občanského zákoníku apod., a nemusí mezi stranami zakládat soukromoprávní závazkový vztah.
[75] Viz např. rozhodnutí Tribunálu T-7/89 ze dne 17. 12. 1991 ve věci Hercules Chemicals NV [1991], ECR II -01711, odst. 256.
[76] Viz např. rozhodnutí Soudního dvora Evropské unie C-28/77 ze dne 20. 6. 1978 ve věci Tepea BV [1978], ECR-01391, odst. 41.
[77] Srov. rozsudek Tribunálu T 56/02 ze dne 14. 10. 2004 ve věci Bayrische Hypo-und Vereinsbank [2004], ECR II-03495, odst. 60.
[78] Srov. rozsudek Soudního dvora Evropské unie C 40 až 48, 50, 54 až 56, 111, 113, 114/73 ze dne 16. 12.1975 ve věci Coöperatieve Vereniging "Suiker Unie" UA [1975], ECR-01663, odst. 26.
[79] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Kartel pekařů , sp. zn. 5 Afs 40/2007 ze dne 30. 9. 2008, str. 213.
[80] Viz rozsudek Krajského soudu v Brně ve věci Litoměřice, sp. zn. 62 Af 61/2011 ze dne 12. 6. 2013, str. 14.
[81] Viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Stavební spořitelny sp. zn. 1 Afs 78/2008 ze dne 25. 2. 2009, odst. 19, rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-49/92 P ze dne 8. 7. 1999 ve věci Anic Partecipazioni SpA [1999], ECR I-04125, odst. 99, nebo rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-56 a 58-64 ze dne 13. 7. 1966 ve věci Consten a Grundig [1966], ECR-00429, odst. 342.
[82] Viz body 21 a 23 Oznámení Komise, Pokyny o použitelnosti čl. 81 odst. 3 Smlouvy, publikované v Úředním věstníku číslo C 101, 27. 4. 2004, str. 97-118.
[83] Srov. rozhodnutí Evropské komise č. IV/35.691/E-4 ze dne 21. 10. 1998 ve věci Pre-insulated Pipe Cartel [1999], OJ L24, odst. 165, a rozhodnutí č. IV/26.918 ze dne 2. 2. 1973 European Sugar Industry [1973], OJ L140 , str. 42, ze kterých plyne, že procedura veřejných zakázek předpokládá konkurenční nabídková řízení, v nichž veřejní zadavatelé mají právo očekávat, že navržené nabídky ve výběrovém řízení nebudou výsledkem koluze mezi uchazeči o zakázku. V systému zadávání zakázek je existence soutěže mezi uchazeči o zakázku podstatná. Pokud předložená nabídka není výsledkem individuálního ekonomického výpočtu, ale znalosti nabídky jiného uchazeče nebo sladěného postupu mezi nimi, je soutěž vyloučena, či přinejmenším omezena a narušena.
[84] Trvající delikt je charakterizován vyvoláním protiprávního stavu a poté jeho udržováním, případně porušitel udržuje protiprávní stav, aniž by jej vyvolal, dále shodností protisoutěžního cíle, který je po celé období naplňován, totožnost (stejnost) jednotlivých soutěžitelů, kteří jsou si vědomi, že se podílí na společném cíli, byť se může i okruh zúčastněných soutěžitelů v čase postupně vyvíjet (např. přistoupení k dohodě, zakládání společných podniků, likvidace společnosti). Jeho podstatným znakem je, že se postihuje právě ono udržování protiprávního stavu.
[85] Pokračujícím deliktem se pak rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky (i) naplňují stejnou skutkovou podstatu, (ii) mají stejný nebo obdobný způsob provedení, (iii) mají objektivní souvislost (zejména časovou a v předmětu útoku) a (iv) jsou vedeny společným záměrem. Srov. rovněž single and continuous infringement v evropské soutěžní judikatuře.
[86] Srov. rozsudek ve věci Aalborg Portland a ostatní v. Komise , spojené věci C-204/00 P, C-205/00 P, C-211/00 P, C­213/00 P, C-217/00 P a C-219/00 P (body 55-57).
[87] Viz legislativní zkratka dohody v § 3 odst. 1 zákona.
[88] VIASTAV, spol. s r.o., nyní SILNICE MP s.r.o. (od 13. 2. 2009).
[89] Viz rozsudek Krajského soudu v Brně ve věci Česká lékařská komora, sp. zn. 29 Ca 110/2003 ze dne 31. 3. 2005, str. 51.
[90] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Česká rafinérská, sp. zn. 5 As 61/2005 ze dne 29. 10. 2007, str. 192.
[91] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie 170/83 ze dne 12. 7. 1984 ve věci Hydrotherm [1984], ECR-2999, odst. 11.
[92] Rozsudek Tribunálu T-11/89 ze dne 10. 3. 1992 ve věci Shell [1992], ECR II-757, odst. 311.
[93] Srov. např. rozsudek Tribunálu T-112/05 ze dne 12. 12. 2007 ve věci Akzo Nobel [2007], ECR II-05049, odst. 59.
[94] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-280/06 ze dne 11. 12. 2007 ve věci ETI SpA [2007], ECR I-10893, odst. 39.
[95] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-49/92 P ze dne 8. 7. 1999 ve věci Anic Partecipazioni [1999], ECR-I-4125, odst. 78 a 145.
[96] Srov. rozsudek ESD (velkého senátu) z 11. 12. 2007 ve věci C-280/06, jejímž předmětem byla žádost o rozhodnutí o předběžné otázce na základě článku 234 ES, podaná rozhodnutím Consiglio di Stato (Itálie), Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato a další vs. Ente tabacchi italiani-ETI SpA a další.
[97] Srov. rozsudek ESD ze dne 28. 3. 1984 29 a 30/83 ve věci CRAM a Rheinzink [1984], ECR I-6375, odst. 8 a 9.
[98] Blíže viz část VI.1 tohoto rozhodnutí.
[99] Blíže viz část VI.2 tohoto rozhodnutí.
[100] Blíže viz část VI.3 tohoto rozhodnutí.
[101] Blíže viz část VI.4 tohoto rozhodnutí.
[102] Blíže viz část VI.5 tohoto rozhodnutí.
[103] Blíže viz část VI.6 tohoto rozhodnutí.
[104] Blíže viz část VI.7 tohoto rozhodnutí.
[105] Srov. rozhodnutí předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R3,5/2015/HS-39442/2015/310/HBt ze dne 16. 11. 2015, bod 163.
[106] Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 7 As 15/2013 ze dne 11. 7. 2013, str. 59.
[107] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 27/2006 ze dne 6. 4. 2007 ve věci ČSAD Liberec , str. 182, potvrzený rozsudkem Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 Afs 48/2007 ze dne 26. 4. 2010, str. 249.
[108] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 20/2006 ze dne 29. 5. 2007 ve věci Telefónica O2 , str. 72.
[109] Srov. bod 22 Zásad.
[110] V případě veřejné zakázky Dolní Dvořiště bylo prokázáno pouze ovlivnění pořadí uchazečů o veřejnou zakázku při hodnocení nabídek zadavatelem; nebylo prokázáno koluzivní jednání vítěze veřejné zakázky s ostatními uchazeči.
[111] V rámci správního řízení sp. zn. ÚOHS-S834/2014/KD bylo Úřadem pravomocně rozhodnuto, že se společnost Swietelsky dopustila 1 deliktu.
[112] Rozhodnutí ve věci správního řízení sp. zn. ÚOHS-S834/2014/KD bylo potvrzeno rozhodnutím předsedy Úřadu č. j. ÚOHS-R381,382,388,389,390,393,395/2015/04749/2016/310/JZm ze dne 8. 2. 2016, jež nabylo právní moci dne 11. 2. 2016.
[113] Např. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 As 17/2007 ze dne 31. 5. 2007, str. 130 až 133.
[114] Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 28/2009 ze dne 18. 6. 2009, body 31 a 32.
[115] Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5 Afs 9/2008 ze dne 31. 10. 2008 ve věci RWE Transgas, str. 354 a násl.
[116] Srov. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 Afs 20/2013 ze dne 24. 4. 2015 , bod 191.
[117] Zohlední dalších 2 deliktů (veřejných zakázek).
[118] Zohlední dalších 6 deliktů (veřejných zakázek).
[119] Zohlední dalších 5 deliktů (veřejných zakázek).
[120] Zohlední dalších 3 deliktů (veřejných zakázek).
[121] Srov. rozhodnutí předsedy Úřadu č.j. ÚOHS-R381,382,388,389,390,393,395/2015/04749/2016/310/JZm ze dne 8. 2. 2016, bod. 381.
[122] Dle Zásad je doba kratší než jeden rok zohledněna shodným časovým koeficientem jako celý rok.
[123] Soutěžitel Swietelsky zahrnuje společnost Swietelsky a další propojené společnosti -výčet zahrnutých společností, objem prodejů i obrat viz přípis společnosti Swietelsky ze dne 11. 2. 2016, l.č. 13019 a násl. spisu.
[124] V posledním ukončeném účetním období trvání účasti společnosti Swietelsky na protisoutěžním jednání.
[125] U veřejné zakázky Borkovice nejméně 8 dnů, u veřejné zakázky Neplachov nejméně po dobu 1 dne.
[126] Rozhodnutí předsedy Úřadu č.j. ÚOHS-R381,382,388,389,390,393,395/2015/04749/2016/310/JZm ze dne 8. 2. 2016.
[127] V posledním ukončeném účetním období trvání účasti společnosti Daich na protisoutěžním jednání.
[128] Viz přípis společnosti Daich ze dne 29. 2. 2016, l.č. 13282 spisu.
[129] Viz přípis společnosti Daich ze dne 2. 2. 2016, l.č. 12917 a násl. spisu.
[130] Viz přípis společnosti Daich ze dne 18. 4. 2016, l.č. 13790 a násl. spisu.
[131] Úřad vychází z hodnoty veřejné zakázky uvedené ve smlouvě o dílo uzavřené s vítězem, l.č. 11776 spisu.
[132] V případě veřejné zakázky Kostelní Radouň nejméně 2 dny a u ostatních veřejných zakázek nejméně po dobu 1 dne.
[133] Úřad do objemu prodejů soutěžitele Vialit zahrnul objem prodejů společnosti Vialit a společnosti SILNICE MP, s.r.o., které v té době tvořily jednoho soutěžitele. Objemy prodejů a obrat, viz přípis společnosti Vialit ze dne 11. 2. 2016, l.č. 13120 a násl. spisu, ze dne 4. 3. 2016, l.č. 13321 spisu a ze dne 19. 4. 2016, l.č. 13882 a násl. spisu.
[134] V posledním ukončeném účetním období trvání účasti společnosti Vialit na protisoutěžním jednání.
[135] Účetní závěrka za rok 2015 dosud nebyla schválena valnou hromadou společníků.
[136] Úřad vychází z hodnoty veřejné zakázky uvedené ve smlouvě o dílo uzavřené s vítězem, l.č. 11776 spisu.
[137] V případě veřejné zakázky Libějice nejméně po dobu 12 dnů, veřejné zakázky Borkovice 8 dnů, veřejné zakázky Kostelní Radouň 2 dnů a ostatních veřejných zakázek 1 dne.
[138] V posledním ukončeném účetním období trvání účasti společnosti Chališ na protisoutěžním jednání.
[139] Viz přípis společnosti Chališ ze dne 10. 2. 2016, l.č. 13011 spisu.
[140] Viz účetní závěrka společnosti Chališ za rok 2015, l.č. 13015 spisu.
[141] Úřad vychází z hodnoty veřejné zakázky uvedené ve smlouvě o dílo uzavřené s vítězem, l.č. 11776 spisu.
[142] V případě veřejné zakázky Libějice nejméně po dobu 12 dnů, veřejné zakázky Kostelní Radouň 2 dnů a u ostatních zakázek nejméně po dobu 1 dne.