UOHS S0109/2016
Rozhodnutí: S0109/2016/KD-15900/2017/852/LDu Instance I.
Věc Kartelová dohoda na dodávky obráběcích strojů pro školská zařízení
Účastníci HANZAL nářadí-stroje s.r.o. První hanácká BOW spol. s r.o.
Typ správního řízení Dohody
Typ rozhodnutí § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb.
Rok 2016
Datum nabytí právní moci 10. 6. 2017
Dokumenty dokument ke stažení 649 KB


Č. j.: ÚOHS-S0109/2016/KD-15900/2017/852/LDu

Brno: 24. 5. 2017
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení sp. zn. ÚOHS-S0109/2016/KD zahájeném dne 15. 3. 2016 z moci úřední ve smyslu § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, ve věci možného porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, jehož účastníky jsou: HANZAL nářadí-stroje s.r.o., se sídlem U Stadionu 1204, PSČ 434 01 Most, IČO 27287599, zastoupená na základě plné moci ze dne 24. 3. 2016 Mgr. Veronikou Beerovou, advokátkou, se sídlem Masarykovo nám. 292, 436 01 Litvínov, a
První hanácká BOW spol. s r.o., se sídlem Příčná 84/1, PSČ 779 00 Olomouc, IČO 47670631, zastoupená na základě plné moci ze dne 14. 4. 2016 Mgr. Zuzanou Tinthoferovou, advokátkou advokátní kanceláře Tinthoferová, se sídlem Staňkova 557/18a, 602 00 Brno,

vydává v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, toto

ROZHODNUTÍ:

I.
Účastníci řízení, společnosti HANZAL nářadí-stroje s.r.o., se sídlem U Stadionu 1204, PSČ 434 01 Most, IČO 27287599, a
První hanácká BOW spol. s r.o., se sídlem Příčná 84/1, PSČ 779 00 Olomouc, IČO 47670631,

tím, že v období od 8. 4. 2014 do 24. 11. 2015 prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali své nabídky
do veřejné zakázky Strojní vybavení dílen pro praktickou výuku , jejímž zadavatelem byl Olomoucký kraj, se sídlem 77900 Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, IČO 60609460, a která byla uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 3. 2014 pod evidenčním číslem zakázky 479769, a to tak, aby tuto zakázku získala společnost První hanácká BOW spol. s r.o., IČO 47670631,
do veřejné zakázky Pořízení strojů v profesionálním provedení pro učební obory truhlář, kovoobory a obráběč kovů-část 3-Dodávka strojů v profesionálním provedení pro učební obory autoelektrikář a obráběč kovů , jejímž zadavatelem byla Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace, se sídlem 41501 Teplice-Trnovany, Fráni Šrámka 1350/1, IČO 00497088, a která byla uveřejněna dne 25. 3. 2014 na profilu zadavatele a v Informačním systému o veřejných zakázkách pod evidenčním číslem zakázky 490227, a to tak, aby z nich výhodnější nabídku podala společnost HANZAL nářadí-stroje s.r.o., IČO 27287599,
do první a druhé části veřejné zakázky Centrum odborného vzdělávání na SPŠ strojnická Olomouc , jejímž zadavatelem byl Olomoucký kraj, se sídlem 77900 Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, IČO 60609460, a která byla uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek nejprve 14. 5. 2014 a poté znovu 25. 6. 2014 pod evidenčním číslem zakázky 487423, a to tak, aby v nich podala výhodnější nabídku společnost První hanácká BOW spol. s r.o., IČO 47670631,
do výběrového řízení s názvem Dodávka elektrické ohýbačky plechu , které realizovala společnost FERRCOMP, a.s., se sídlem Hlavní 1605, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČO 25861832, v roce 2014, jehož oznámení o zahájení bylo uveřejněno v Obchodním věstníku dne 16. 7. 2014, a to tak, aby tuto zakázku získala společnost HANZAL nářadí-stroje s.r.o., IČO 27287599,
do veřejné zakázky Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov IX-Svářecí škola-plasty , jejímž zadavatelem byl Ústecký kraj, se sídlem 40001 Ústí nad Labem-Ústí nad Labem-centrum, Velká Hradební 3118/48, IČO 70892156, a která byla uveřejněna 5. 10. 2015 ve Věstníku veřejných zakázek pod evidenčním číslem zakázky 523594, a to tak, aby z nich výhodnější nabídku podala společnost HANZAL nářadí-stroje s.r.o., IČO 27287599,
do poptávkového řízení na nákup laseru , které realizovala Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, se sídlem 50901 Nová Paka, Masarykovo náměstí 2, IČO 15055256, a do něhož byl příjem nabídek ukončen 25. 11. 2015, a to tak, aby v nich podala výhodnější nabídku společnost První hanácká BOW spol. s r.o., IČO 47670631,
do poptávkového řízení na nákup gravírovacího laseru , které realizovala Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov, se sídlem 39301 Pelhřimov, Friedova 1469, IČO 14450470, a jež bylo ukončeno 25. 11. 2015 uzavřením kupní smlouvy s vítězným uchazečem, a to tak, aby v nich podala výhodnější nabídku společnost První hanácká BOW spol. s r.o., IČO 47670631,
jednali ve vzájemné shodě, čímž uzavřeli a plnili zakázanou cílovou dohodu o rozdělení trhu a narušili hospodářskou soutěž v České republice na trzích obráběcích strojů pro zpracování jakéhokoliv materiálu úběrem materiálu, pomocí laserů nebo jiných světelných nebo fotonových svazků; obráběcích center; soustruhů; strojů pro vrtání, vyvrtávání, frézování a řezání závitů; tvářecích strojů (včetně lisů) pro opracování kovů ohýbáním, drážkováním (plechu) a překládáním, vyrovnáváním, rovnáním a rozkováním, střiháním, děrováním a probíjením nebo nařezáváním, nastřihováním nebo vrubováním; číslicových ovládacích přístrojů (programovacích stanic); strojů a přístrojů pro zkoušení tvrdosti; kompresorů; strojů, přístrojů a zařízení pro pájení naměkko, pájení natvrdo nebo svařování; odřezávacích strojů; upínacích zařízení; ručních nástrojů a nářadí,
a tím v období od 8. 4. 2014 do 24. 11. 2015 porušili zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb., a dopustili se správního deliktu dle § 22a odst. 1 písm. b) téhož zákona.

II.
Podle § 7 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb., se účastníkům řízení, společnostem HANZAL nářadí-stroje s.r.o., se sídlem U Stadionu 1204, PSČ 434 01 Most, IČO 27287599, a
První hanácká BOW spol. s r.o., se sídlem Příčná 84/1, PSČ 779 00 Olomouc, IČO 47670631,
plnění zakázaného a neplatného jednání ve vzájemné shodě specifikovaného ve výroku I. tohoto rozhodnutí do budoucna zakazuje.

III.
Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb. se účastníku řízení, společnosti HANZAL nářadí-stroje s.r.o., se sídlem U Stadionu 1204, PSČ 434 01 Most, IČO 27287599, za správní delikt uvedený ve výroku I. ukládá pokuta v celkové výši 346.000,-Kč (slovy: tři sta čtyřicet šest tisíc korun českých).

Uložená pokuta je splatná do 180 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

IV.
Dle § 22a odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb. se účastníku řízení, společnosti První hanácká BOW spol. s r.o., se sídlem Příčná 84/1, PSČ 779 00 Olomouc, IČO 47670631, za správní delikt uvedený ve výroku I. ukládá pokuta v celkové výši 1 487 000,-Kč (slovy: jeden milión čtyři sta osmdesát sedm tisíc korun českých).

Uložená pokuta je splatná do 180 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

V.
Dle § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 6 vyhlášky č. 520/2005 Sb., o rozsahu hotových výdajů a ušlého výdělku, které správní orgán hradí jiným osobám, a o výši paušální částky nákladů řízení, ve znění pozdějších předpisů, se účastníkům řízení, společnostem:
HANZAL nářadí-stroje s.r.o., se sídlem U Stadionu 1204, PSČ 434 01 Most, IČO 27287599, a
První hanácká BOW spol. s r.o., se sídlem Příčná 84/1, PSČ 779 00 Olomouc, IČO 47670631,

ukládá, každému jednotlivě, povinnost uhradit náklady řízení paušální částkou 2.500,-Kč (slovy dva tisíce pět set korun českých).
Náklady řízení jsou splatné do 15 dnů ode dne právní moci tohoto rozhodnutí.

ODŮVODNĚNÍ

I. Zahájení správního řízení, jeho dosavadní průběh a použité znění zákona

1. Dne 15. 3. 2016 zahájil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) správní řízení sp. zn. ÚOHS-0109/2016/KD (dále jen správní řízení ) pro možné porušení § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 360/2012 Sb. (dále též ZOHS 360 ) [1] , se společnostmi HANZAL nářadí-stroje s.r.o., se sídlem U Stadionu 1204, PSČ 434 01 Most, IČO 27287599 (dále jen HANZAL ), a První hanácká BOW spol. s r.o., se sídlem Příčná 84/1, PSČ 779 00 Olomouc, IČO 47670631 (dále jen BOW ). Možné porušení zákona Úřad spatřoval v jednání ve shodě a/nebo dohodě mezi účastníky správního řízení, případně i s jinými soutěžiteli, spočívající v koordinaci účasti a nabídek ve výběrových řízeních v oblasti dodávek a montáže obráběcích strojů (např. CNC soustruhů), programovacích stanic k nim a nástrojů a měřidel pro optimální využití těchto strojů, a to ve výběrových řízeních vyhlašovaných zadavateli v České republice na dodávky a montáž uvedených strojů a vybavení, zejména pro vzdělávací instituce v České republice v období nejméně od roku 2010.
2. Správní řízení bylo zahájeno na základě podnětu Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava ze dne 29. 6. 2015. Úřad v něm byl informován o možném koordinovaném jednání společností BOW a HANZAL v souvislosti s veřejnou zakázkou Strojní vybavení dílen pro praktickou výuku pro Střední průmyslovou školu a Střední odborné učiliště Uničov [2] .
3. Úřad současně se zahájením správního řízení provedl šetření na místě v obchodních prostorách společností BOW a HANZAL, při kterém zajistil podklady a informace vztahující se ke spolupráci mezi těmito společnostmi při účasti ve výběrových řízeních.
4. Úřad v rámci správního řízení vyzval jeho účastníky dne 25. 7. 2016 k vyjádření, zda mají zájem využít proceduru narovnání. Po obdržení souhlasných stanovisek se zahájením procedury narovnání ze strany obou účastníků řízení [3] , Úřad tuto proceduru dne 9. 8. 2016 zahájil [4] . V jejím rámci Úřad účastníkům řízení sdělil základní skutkové okolnosti, ze kterých při kvalifikaci jejich jednání posuzovaného v rámci správního řízení vycházel a dále hlavní důkazy o nich a jejich právní hodnocení. Současně byla sdělena předpokládaná výše pokut, které jim Úřad zamýšlí uložit. Oba účastníci řízení následně vyjádřili zájem pokračovat v proceduře narovnání. [5]
5. Dne 10. 3. 2017 vydal Úřad Výhrady k dohodě (dále též sdělení výhrad ). [6] Oběma účastníkům řízení bylo po vydání sdělení výhrad umožněno seznámit se s podklady rozhodnutí a vyjádřit se k nim, případně navrhnout další dokazování. Práva na seznámení se s podklady rozhodnutí využil pouze účastník řízení BOW [7] .
6. Dne 23. 3. 2017 obdržel Úřad od účastníka řízení společnosti HANZAL žádost o snížení pokuty dle § 22ba odst. 2 zákona č. zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 360/2012 Sb. [8] a dne 4. 4. 2017 obdržel Úřad žádost o snížení pokuty ve smyslu § 22ba odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 360/2012 Sb. od účastníka řízení společnosti BOW [9] (dále též žádosti o narovnání ). Účastníci řízení splnili podmínky potřebné k tomu, aby Úřad mohl ukončit řízení o deliktu s využitím procedury narovnání, zejména ve svých žádostech o narovnání bezvýhradně a bezpodmínečně uznali svoji odpovědnost za spáchaný delikt, jehož skutkové okolnosti a právní hodnocení byly uvedeny ve sdělení výhrad. Současně deklarovali, že nebudou navrhovat doplnění dokazování ani provedení dalších procesních úkonů a akceptovali výši pokuty specifikovanou ve sdělení výhrad.
7. Dle článku II. zákona č. 293/2016 Sb., kterým se změnil zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 360/2012 Sb., se řízení, která nebyla pravomocně skončena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, dokončí podle dosavadních právních předpisů. Úřad tedy postupuje v tomto správním řízení z hlediska procesního dle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 360/2012 Sb. (dále též ZOHS 360 ).
8. Protiprávnost jednání účastníků řízení z hlediska hmotněprávního je Úřadem posuzována podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb., tj. dle aktuálně účinného znění tohoto zákona (viz část V. 1. Použité znění zákona).

II. Charakteristika účastníků řízení

II. 1 Společnost HANZAL

9. Společnost HANZAL je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ústí nad Labem, pod spisovou značkou C 22681, dne 1. 3. 2006. Jejími společníky a zároveň jednateli jsou pan Eduard Hanzal st. (obchodní podíl 1/3), Eduard Hanzal ml. (obchodní podíl 1/3) a Robert Hanzal (obchodní podíl 1/3).
10. Společnost HANZAL se zabývá zejména prodejem elektrického ručního nářadí, kompresorů, elektrocentrál, strojů pro průmysl a stavebnictví, ručního nářadí a příslušenství. Nosným prodejním programem společnosti HANZAL je prodej elektrického ručního nářadí značek BOSCH a MAKITA. Společnost HANZAL působí výlučně na českém trhu, kdy činnost v zahraničí je výjimkou [10] .
11. Společnost HANZAL je personálně propojena se společností Alltools s. r. o., se sídlem Třebenice, Loucká 146, PSČ 41113, IČO 28678206 (dále jen Alltools ). Eduard Hanzal ml. a Robert Hanzal jsou jednateli a společníky společnosti Alltools (každý má 50 % obchodní podíl). Společnost HANZAL a Alltools tvoří jednoho soutěžitele ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též soutěžitel HANZAL ).

II. 2 Společnost BOW

12. Společnost BOW je obchodní společností zapsanou do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Ostravě, pod spisovou značkou C 5169, dne 14. 12. 1992. Jejími společníky a zároveň jednateli jsou Ing. Petr Opravil (obchodní podíl 50 %) a Oldřich Brzokoupil (obchodní podíl 50 %).
13. Společnost BOW působí především v oblasti prodeje strojírenského zařízení, jako jsou obráběcí a tvářecí stroje, kompresory, pneunářadí, dřevoobráběcí stroje, svářecí technika atd. na území České republiky.
14. Společnost BOW je soutěžitelem z pohledu § 2 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů (dále též soutěžitel BOW ).

III. Zjištěné skutečnosti a důkazy

III. 1 Vyjádření účastníků řízení k jejich vzájemné spolupráci

15. Soutěžitel HANZAL uvedl ve svém vyjádření ze dne 19. 4. 2016 [11] , že se soutěžitelem BOW spolupracuje od roku 2006 v dodavatelsko-odběratelském vztahu. Ke vzájemné účastni obou soutěžitelů ve výběrových řízeních, se vyjádřil, že byla pouze z důvodu obavy naplnění zákonného ustanovení o zrušení veřejné zakázky při účasti jediného účastníka.
16. Ve svém dalším vyjádření ze dne 9. 5. 2016 [12] soutěžitel HANZAL potvrdil, že u několika zakázek učinil dohodu se soutěžitelem BOW.
17. Soutěžitel BOW ve svém vyjádření ze dne 26. 4. 2016 [13] uvedl, že jeho jednání souviselo se skutečností, že v dané době bylo pro realizaci zadávacího řízení nutno disponovat alespoň dvěma nabídkami, aby nebylo ze strany zadavatele zrušeno. Toto své vyjádření později doplnil tak, že např. u zakázky Uničov (viz níže) se jednalo o opakovaně zadávanou zakázku, neboť zadavatel v předchozím řízení neobdržel dostatečný počet nabídek pro úspěšné dokončení veřejné zakázky dle tehdy účinného zákona o veřejných zakázkách. V této i v dalších zakázkách dle vyjádření účastníka řízení BOW se jednalo o dodávky moderního strojního vybavení pro české střední a strojírenské školy, které splňovalo všechny požadované specifikace a bylo nabízeno za standardní ceny. [14]

III. 2 Posuzované zakázky

III. 2. 1. Zakázka Uničov

18. Veřejná zakázka Strojní vybavení dílen pro praktickou výuku , ev. č. zakázky 479769, jejímž zadavatelem byl Olomoucký kraj, se sídlem 77900 Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, IČO 60609460 (dále též Olomoucký kraj ), byla uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek dne 4. 3. 2014 pod evidenčním číslem formuláře 7402011079769 (dále jen zakázka Uničov ). [15] Předmětem plnění této zakázky byla dodávka a montáž nových strojírenských strojů a programovacích stanic do dílen pro praktickou výuku Střední průmyslové školy a Středního odborného učiliště Uničov, Uničov, Školní 164. Jednalo se o dodávku 2 ks CNC soustruhů, 1 ks CNC frézky, 2ks konzolových frézek vertikálních, 2ks univerzálních hrotových soustruhů a 12 ks programovacích stanic. Předmět zakázky Uničov byl spolufinancován z fondů EU v rámci Regionálního operačního programu Střední Morava.
19. Z informací, které poskytl Úřadu Úřad Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava, vyplynulo, že v případě zakázky Uničov se jedná o opakovaně zadávanou zakázku. Předchozí zadávací řízení se stejným názvem i předmětem plnění bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno 14. 10. 2013, ev. č. zakázky bylo 362063 [16] . Tato zakázka byla zrušena zadavatelem, jelikož nebyly ve stanovené lhůtě podány žádné nabídky. Zrušení zadávacího řízení bylo ve Věstníku veřejných zakázek uveřejněno dne 13. 12. 2013 [17] .
20. Předpokládaná hodnota nově uveřejněné zakázky Uničov činila 6 505 785 Kč bez DPH. [18] Zakázka Uničov byla zadávána v otevřeném zadávacím řízení se lhůtou pro podání nabídek 25. 4. 2014 v 9.00 h. Základním hodnotícím kritériem pro zadání této zakázky byla nejnižší nabídková cena. [19]
21. Dne 22. 4. 2014 poslal pan [ jméno ] , pracovník společnosti BOW, e-mail panu [ jméno ] ze společnosti HANZAL, předmět: VŘ, přílohy: 4_Svazek 2_Obchodni podmínky_vzor kupni smlouvy.doc, Nabídka strojů.doc, Př.1-krycí list nabídky.docx, Př.2-prohlášení dle § 68_odst. 3 ZVZ.docx, Př.3-čestné prohlášení o splnění základ. kv.před..docx, Př.4-Prohlášení § 50_EKOFIN.docx, Přílohy č. 5-Formulář_Seznam významných dodávek.docx, Svazek 3-Seznam strojního zařízení a vybavení pro HANZAL.xlsx (dále též dokument BA 2 ) [20] . Přílohy dokumentu BA 2 obsahovaly kompletní nabídku soutěžitele HANZAL včetně cen do zakázky Uničov. Celková nabídková cena, kterou měl soutěžitel HANZAL podat do zakázky Uničov, činila 6 490 750 Kč bez DPH.
22. Do zakázky Uničov podal ve stanovené lhůtě nabídku soutěžitel BOW s nabídkovou cenou 6 445 750 Kč bez DPH a soutěžitel HANZAL s nabídkovou cenou 6 490 750 Kč bez DPH. [21] Obě nabídky byly doručeny ve stejný čas dne 24. 4. 2014 v 11.54 h. [22]
23. Podle zadávací dokumentace k zakázce Uničov byl zhotovitel povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu s výší pojistné částky minimálně 0,5 mil. Kč. Uchazeči v nabídce-návrhu smlouvy-měli doplnit číslo pojištění, název společnosti, se kterou je uzavřená smlouva a sjednanou výši pojistky. Vítězný uchazeč byl povinen před podpisem smlouvy předložit kopii pojistné smlouvy. [23] Oba uchazeči uvedli do návrhu smlouvy zcela shodnou identifikaci pojistné smlouvy, tj. totožné číslo smlouvy a název pojišťovny, včetně překlepu ve výši pojistné částky [24] a změny formátování textu na zarovnání na střed. [25]
24. Dle sdělení Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava pojistnou smlouvu s příslušnou identifikací předložil vybraný uchazeč (soutěžitel BOW), druhý uchazeč, který nebyl vybrán, nebyl k předložení pojistné smlouvy vyzván.
25. V čl. 9.3.4 Zadávací dokumentace k zakázce Uničov byla stanovena podmínka prokázání technických kvalifikačních předpokladů předložením seznamu významných dodávek realizovaných dodavatelem v posledních třech letech. Minimální úroveň pro splnění tohoto předpokladu byla jedna dodávka v hodnotě nejméně 1,0 mil. Kč bez DPH/1 ks stroj. [26] Soutěžiteli HANZAL poskytl osvědčení o referenční zakázce soutěžitel BOW a toto osvědčení se týkalo dodávky jednoho stroje v hodnotě 1,5685 mil. Kč. [27]
26. Přílohy návrhů smluv jsou u obou uchazečů prakticky shodné, zejména vyplnění údajů do Seznamu strojního zařízení je zcela identické co do obsahu, tak i úpravy textu. [28]
27. Ceny v nabídkách obou uchazečů se liší u všech položek vždy o celé tisíce Kč s tím, že ve stovkách, desítkách a jednotkách korun se vždy zcela shodují (např. 1 320 333 Kč a 1 312 333 Kč , 1 530 048 Kč a 1 527 048 Kč , 645 158 Kč a 610 158 Kč atd.) [29]
28. Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky podané soutěžitelem BOW, která byla podána s nejnižší nabídkovou cenou. [30] Oznámení o zadání zakázky Uničov soutěžiteli BOW pak bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 24. 6. 2014. [31]

III. 2. 2. Zakázka Teplice
29. Veřejná zakázka Pořízení strojů v profesionálním provedení pro učební obory truhlář, kovoobory a obráběč kovů- část 3 -Dodávka strojů v profesionálním provedení pro učební obory autoelektrikář a obráběč kovů , ev. č. přidělené zadavatelem VZ-42/2014, ev. č. v Informačním systému o veřejných zakázkách 490227, jejímž zadavatelem byla Střední škola stavební a strojní, Teplice, příspěvková organizace, se sídlem 41501 Teplice-Trnovany, Fráni Šrámka 1350/1, IČO 00497088 (dále jen SŠSaS Teplice ), byla uveřejněna dne 25. 3. 2014 na profilu zadavatele [32] (dále jen zakázka Teplice ). Předmětem plnění zakázky Teplice byla dodávka strojů v profesionálním provedení pro učební obory autoelektrikář a obráběč kovů. Zakázka Teplice byla spolufinancována z fondů EU v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost CZ.1.07/1.1.00/44.0005 Přírodovědné a technické vzdělávání Ústeckého kraje .
30. Původní předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 4 579 991 Kč bez DPH [33] . Zakázka Teplice byla zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení se lhůtou pro podání nabídek 11. 4. 2014 v 10.00 h. [34] Základním hodnotícím kritériem pro zadání této zakázky byla nejnižší nabídková cena. [35]
31. Dne 8. 4. 2014 poslal [ jméno ] , pracovník společnosti BOW, panu [ jméno ] , e-mail s předmětem: Re: Bow rozpočet, přílohy: Scan celé nabídky_Teplice.PDF (dále též dokument HA 6 ), znějící (cit.): Dobrý den pane [ jméno ], v příloze Vám posílám naskenovanou celou naši nabídku. Prosím, mrkněte na to, jestli to tak může být. Pokud ano, tak to dnes dopoledne odešlu poštou. Děkuji [ jméno ] www.bow.cz . [36] Příloha dokumentu HA 6 obsahovala kompletní nabídku soutěžitele BOW včetně cen do zakázky Teplice (nabídková cena bez DPH činila 3 763 750 Kč).
32. Do zakázky Teplice podal ve stanovené lhůtě nabídku soutěžitel BOW s nabídkovou cenou 3 763 750 Kč bez DPH a soutěžitel HANZAL s nabídkovou cenou 3 696 000 Kč bez DPH. [37] Nabídku do této zakázky podal ještě Vladimír Sajler, Dukelských hrdinů 1526, 274 01 Slaný, IČO 45846774, s nabídkovou cenou 3 799 000 Kč bez DPH. Nabídka soutěžitele BOW byla doručena 9. 4. 2014 v 16.45 h. a nabídka soutěžitele HANZAL 11. 4. 2014 v 9.40 h. [38]
33. Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky podané soutěžitelem HANZAL, která byla podána s nejnižší nabídkovou cenou. [39] Oznámení o zadání zakázky Teplice soutěžiteli HANZAL pak bylo uveřejněno v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 19. 6. 2014. [40]

III. 2. 3. Zakázka Olomouc

34. Veřejná zakázka Centrum odborného vzdělávání na SPŠ strojnická Olomouc , ev. č. zakázky 487423, jejímž zadavatelem byl Olomoucký kraj, se sídlem 77900 Olomouc-Hodolany, Jeremenkova 1191/40a, IČO 60609460 (dále též Olomoucký kraj ), byla uveřejněna ve Věstníku veřejných zakázek nejprve 14. 5. 2014 (tento formulář byl zneplatněn) [41] a poté znovu 25. 6. 2014 [42] (dále jen zakázka Olomouc ).
35. Předmětem plnění veřejné zakázky byla dodávka nového strojního vybavení pro účely praktické výuky žáků. Veřejná zakázka byla rozdělena na pět částí. První částí byla dodávka frézek (CNC frézek, nástrojářských konzolových frézek) (dále jen první část zakázky Olomouc ), druhou částí dodávka soustruhů (CNC soustruhů, univerzálních hrotových soustruhů malých a velkých) (dále jen druhá část zakázky Olomouc ), třetí částí dodávka brusek, čtvrtou částí dodávka programovacích stanic a panelů pro řídicí systém CNC strojů a pátou částí dodávka nového vybavení kovárny. Zakázka Olomouc byla spolufinancována z fondů EU, prostřednictvím Regionálního operačního programu Střední Morava.
36. Předpokládaná hodnota první části zakázky Olomouc činila 4 460 194 Kč bez DPH a druhé části 2 797 400 Kč bez DPH. [43] Zakázka Olomouc byla zadávána formou otevřeného nadlimitního řízení se lhůtou pro podání nabídek 9. 7. 2014 v 13.00 h [44] . Základním hodnotícím kritériem pro zadání této zakázky byla nejnižší nabídková cena.
37. Dne 18. 6. 2014 poslal [ jméno ] , pracovník společnosti BOW, e-mail panu [ jméno ] , s předmětem: Fwd: VŘ, včetně předchozího e-mailu (dále též dokument BA 5 ) znějící (cit.): Ještě se chci zeptat, zda budete mít reference (3 faktury za poslední 3 roky) a nebo to uděláme jako minule pomocí Osvětčení o prodeji? V e-mailu následuje print screen obrazovky s výňatkem ze zadávací dokumentace, ve kterém jsou uvedeny náležitosti seznamu významných dodávek, které musí dodavatel předložit k prokázání kvalifikačního předpokladu a minimální úroveň pro splnění tohoto předpokladu. Níže v dokumentu BA 5 je přeposílaný dřívější e-mail ze dne 18. 6. 2014 od [ jméno ] [ jméno ] , předmět: VŘ, (cit.): dobrý den, k výběrovce pro Olomoucko průmyslovou školu budu potřebovat standardní dokumenty Následuje výčet dokumentů (výpisy z rejstříků atd.). A dále (cit.) k tonu budu jen potřebovat jenom doplnit níže uvedený odstavec (není potřeba dokládat). V níže uvedeném odstavci je citována část kupní smlouvy, která je součástí nabídky do zakázky Olomouc, a týká se uzavřené pojistné smlouvy na pojištění odpovědnosti za škodu (má se doplnit č. smlouvy, název společnosti, se kterou je smlouva uzavřena a výše pojistné částky. [45]
38. Dle vyjádření účastníků řízení se dokument BA 5 týká veřejné zakázky Centrum odborného vzdělávání na SPŠ strojnická Olomouc , ev. č. zakázky 487423, jejímž zadavatelem byl Olomoucký kraj. [46]
39. Do první části zakázky Olomouc podal ve stanovené lhůtě nabídku soutěžitel BOW s nabídkovou cenou 5 264 052 Kč bez DPH a soutěžitel HANZAL s nabídkovou cenou 5 527 254 Kč bez DPH. Nabídku do této zakázky podala ještě společnost TYNTECH s.r.o., se sídlem Hranická 1413, Lipník nad Bečvou I-Město, 751 31 Lipník nad Bečvou, IČO 27722961 (dále jen TYNTECH ), s nabídkovou cenou 4 240 388 Kč bez DPH. [47] Do druhé části zakázky Olomouc podal ve lhůtě nabídku soutěžitel BOW s nabídkovou cenou 2 116 212 Kč bez DPH a soutěžitel HANZAL s nabídkovou cenou 2 222 026 Kč bez DPH. [48]
40. Nabídka soutěžitele BOW do první i druhé části zakázky Olomouc byla doručena 4. 7. 2014 v 12.40 h. Nabídka soutěžitele HANZAL do první i druhé části zakázky Olomouc byla doručena 7. 7. 2014 v 10.24 h. [49]
41. Přílohy návrhů smluv jsou u obou uchazečů v první i druhé části zakázky Olomouc prakticky shodné. Oba uchazeči nabízí naprosto stejné stroje s totožným popisem a fotografiemi. [50]
42. Soutěžitel BOW poskytl soutěžiteli HANZAL osvědčení o referenčních zakázkách k prokázání splnění kvalifikačního předpokladu do první i druhé části zakázky Olomouc. [51] Z textu dokumentu BA 5 vyplývá, že pan [ jméno ] (BOW) připravoval nabídku soutěžitele HANZAL do zakázky Olomouc.
43. Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnějších podaných nabídek s nejnižší celkovou nabídkovou cenou, a to pro první část zakázky Olomouc společnost TYNTECH a pro druhou část zakázky Olomouc soutěžitele BOW. Oznámení o zadání zakázky Olomouc bylo uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek dne 13. 10. 2014. [52] Soutěžitel BOW zvítězil i ve třetí, čtvrté a páté části zakázky Olomouc, těch se ale soutěžitel HANZAL neúčastnil.

III. 2. 4. Zakázka FERRCOMP

44. Společnost FERRCOMP, a.s., se sídlem Hlavní 1605, Frýdlant, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČO 25861832 (dále jen FERRCOMP ) realizovala v roce 2014 výběrové řízení s názvem Dodávka elektrické ohýbačky plechu (dále jen zakázka FERRCOMP ). Oznámení o zahájení zadávacího řízení bylo uveřejněno v Obchodním věstníku dne 16. 7. 2014. Předmětem zakázky FERRCOMP byla dodávka, ustavení, zprovoznění a odzkoušení elektrické ohýbačky plechu. [53] Předmět zakázky FERRCOMP byl spolufinancován z dotačního programu Rozvoj-Výzva III, v rámci Operačního programu Podnikání a inovace.
45. Předpokládaná hodnota zakázky činila 1 500 000 Kč bez DPH. Hodnocení nabídek bylo provedeno dle základního hodnotícího kritéria-ekonomická výhodnost. Dílčí hodnotící kritéria byla stanovena následovně-pevná nabídková cena (váha 70 %), technické parametry stroje (váha 10 %) a servisní podmínky (váha 20 %). Lhůta pro předkládání nabídek byla stanovena do 18. 8. 2014 do 14.00 h.
46. Dne 7. 8. 2014 zaslal [ jméno ] (BOW) [ jméno ] e-mail s předmětem: Re: žádost, přílohy: PDF065.PDF a PDF062.PDF, znějící (cit.): Dobrý den, stačí to takto? (dále též dokument BA 3 ). [54] Přílohy tohoto e-mailu obsahovaly osvědčení o dodávkách strojů, výpis z obchodního a živnostenského rejstříku, potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků a o bezdlužnosti a výpisy z evidence rejstříku trestů fyzických a právnických osob-vše za soutěžitele BOW. Níže v dokumentu BA 3 je přeposílaný e-mail ze dne 5. 8. 2014 od [ jméno ] znějící (cit.): Zdravím pane [ jméno ] Předem děkuji 1_Výpis z ochodního rejstříku 2-Výpis z veřejné části živnostenského rejstříku 3-Výpis z evidence rejstříku trestů fyzických osob 4-Výpis z evidence trestů právnických osob 5-Finanční úřad bezdlužnost 6-OSSZ bezdlužnost 7-Pojišťovna bezdlužnost 8-5 významných zakázek za poslední 3 roky Stačí zaslat pouze kopie Ještě jednou moc děkuji-[ jméno ] .
47. Dne 11. 8. 2014 poslal [ jméno ] (BOW) [ jméno ] e-mail s předmětem: VŘ-kontrola, přílohy: scen.pdf, se uvádí (cit.): Dobrý den, zasílám scan dokumentu, prosím o kontrolu. Jestli bude vše ok, dokumenty pošlu [55] (dále též dokument BA 4 ). Přílohou tohoto dokumentu byla kompletní nabídka soutěžitele BOW do zakázky FERRCOMP včetně nabídkové ceny 1 235 400 Kč bez DPH. Všechny dodávky strojů, které byly obsahem osvědčení zaslaných p. [ jméno ] p. [ jméno ] dokumentem BA 3, jsou uvedeny v dokumentu BA 4 v tabulce Prokázání technických kvalifikačních předpokladů dle § 56 zákona v Seznamu nejvýznamnějších služeb obdobného charakteru realizovaných naší firmou za poslední 3 roky . [56] Rovněž výpisy z rejstříků (obchodního a živnostenského), potvrzení o neexistenci daňových nedoplatků a o bezdlužnosti a výpisy z evidence rejstříku trestů fyzických a právnických osob jsou totožné v dokumentu BA 3 i BA 4.
48. Do zakázky FERRCOMP podali ve stanovené lhůtě nabídky soutěžitel BOW s nabídkovou cenou 1 235 400 Kč bez DPH a soutěžitel HANZAL s nabídkovou cenou 1 198 000 Kč bez DPH. [57] Obě nabídky byly doručeny poštou dne 14. 8. 2014. [58]
49. Přílohy návrhů smluv, obsahující technický popis stroje, jsou u obou uchazečů shodné. Oba uchazeči nabízí naprosto stejný stroj s totožným popisem a fotografií. [59] Součástí nabídek obou uchazečů je i totožný dokument ES prohlášení o shodě od výrobce elektrické ohýbačky plechu společnosti JESAN KOVO s.r.o., se sídlem Šumperk, Čsl. armády 40, PSČ 78701, IČO 41031199. [60]
50. Vítězem zakázky FERRCOMP se stal soutěžitel HANZAL a dne 8. 9. 2014 s ním byla uzavřena kupní smlouva. [61]

III. 2. 5. Zakázka Svářecí škola

51. Veřejná zakázka Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov IX-Svářecí škola-plasty , ev. č. zakázky 523594, jejímž zadavatelem byl Ústecký kraj, se sídlem 40001 Ústí nad Labem-Ústí nad Labem-centrum, Velká Hradební 3118/48, IČO 70892156 (dále jen Ústecký kraj ), byla uveřejněna 5. 10. 2015 ve Věstníku veřejných zakázek [62] (dále jen zakázka Svářecí škola ). Předmětem plnění této zakázky byla dodávka vybavení pro sváření plastu k praktické výuce vyučovaných oborů, a to dle Specifikace dodávek a Soupisu dodávek zpracovaných příspěvkovou organizací Střední odborná škola energetická a stavební, Obchodní akademie a Střední zdravotnická škola, Chomutov, příspěvková organizace, Na Průhoně 4800. [63] Zakázka Svářecí škola byla spolufinancována v rámci projektu ROP Severozápad.
52. Předpokládaná hodnota zakázky Svářecí škola činila 770 000 Kč bez DPH. Zakázka Svářecí škola byla zadávána v otevřeném nadlimitním řízení jako veřejná zakázka na dodávky [64] se lhůtou pro podání nabídek 19. 11. 2015 v 11.00 h [65] . Základním hodnotícím kritériem byla stanovena ekonomická výhodnost nabídky. Dílčí hodnotící kritéria pro výběr nejvhodnější nabídky byla stanovena jako celková nabídková cena (váha 90) a délka poskytované záruky v měsících (váha 10). [66]
53. Dne 9. 11. 2015 v 9.48 h zaslal [ jméno ] e-mail na adresu [ jméno ] @bow.cz (e-mailová adresa p. [ jméno ] ze společnosti BOW) s předmětem Výběrové řízení Prosba znějící (cit.): Dobrý den pana [ jméno ] Jak jsme již spolu mluvili v pátek, chtěl bych vás požádat o pomoc Potřeboval bych od Vás 1.-a) výpis obch. rejstříku (následuje výčet výpisů z rejstříků a potvrzení o bezdlužnosti) 2. Vaší nabídku z s datumem 5.11.2015 (Zašlu) 3. Jednu referenci na zakázku nad 200 tis bez DPH (Upřesním) moc děkuji a zavolám (dále též dokument BA 9 ). [67]
54. Dne 11. 11. 2015 v 13.34 h zaslal [ jméno ] e-mail [ jméno ] (BOW) s předmětem RE: podklady k VŘ znějící (cit.): Dík moc super Pouze bych potřeboval ještě u výpisu trestů (P.Opravi zadní 2.stranu) a u cenové nabídky opravit platnost do 15.12.2015 Moc děkuji (dále též dokument BA 8 ). [68] Níže v tomto e-mailu je přeposlaný e-mail ze dne 11. 11. 2015, v 12.37 h, od [ jméno ] [ jméno ] s předmětem podklady k VŘ znějící (cit.): Zasílám podklady, stačí to takto? Přílohou tohoto e-mailu jsou podklady pro nabídku soutěžitele BOW pro zakázku Svářecí škola včetně cenové nabídky.
55. Dne 11. 11. 2015 v 15.32 h poslal [ jméno ] e-mail na adresu [ jméno ] @bow.cz s předmětem nabídka sv.škola znějící (cit.): Dobrý den Pane [ jméno ] Dnes Vám posílám nabídku k podpisům 1. Prosím podpis a razítko na straně (následuje výčet stran) 2. Podepsané dokumenty vložit na CD/DVD Následuje odstavec s přesnými pokyny, jak označit obálku, ve které bude podána nabídka (cit.): 3. 60/INV/2015 Modernizace centra vzdělávání pro výstavbu, údržbu a provoz budov IX-Svářecí škola-plasty , ze kterého jasně vyplývá, že se tento e-mail týká nabídky do zakázky Svářecí škola. V posledním bodě tohoto e-mailu je uvedena adresa zadavatele, na kterou má být nabídka zaslána (dále též dokument HA 5 ). [69]
56. Dne 12. 11. 2015 v 14.01 h poslal [ jméno ] e-mail na adresu [ jméno ] @bow.cz , předmět: nabídka, přílohy: 1.Krycí list nabídky.doc; 2. obsah nabídky.docx; 4.CP_o_splneni_zakladnich_kvalifikacnich_predpokladu.doc; 17.CP_podle_Tž_50_odst._1_pism._c).doc; 19.prokazani_ techn._ kvalifikace_1a).docx; 21.Cenová nabídka.pdf; 22.Specifikace 2a soupis_dodavek.xlsx; 31.CP_o_neucasti_na_priprave_nebo_zadani_predmetneho_zadavaci.docx; 33.prohlaseni_podle_Tž_68_odst._3_zakona.docx; 41.kupní smlouvaSmlouva-60.doc; 44.Cenová nabídka.pdf; 45.Specifikace 2a soupis_dodavek.xlsx; 54.Prohlášení o počtu listů nabídky.docx (dále též dokument HA 2 ). [70] Obsahem příloh tohoto e-mailu byla vypracovaná nabídka soutěžitele BOW do zakázky Svářecí škola, včetně cenové nabídky (již opravené podle pokynů p. [ jméno ] s celkovou nabídkovou cenou 740 450 Kč bez DPH-viz výše dokument BA 8 ).
57. Do zakázky Svářecí škola podalo ve stanovené lhůtě nabídku pět společností, mezi nimi soutěžitel BOW s nabídkovou cenou 740 450 Kč bez DPH a soutěžitel HANZAL s nabídkovou cenou 669 900 Kč bez DPH. [71] Nabídka soutěžitele BOW byla doručena dne 16. 11. 2015 a nabídka soutěžitele HANZAL dne 18. 11. 2015. [72]
58. Části nabídek, obsahující technický popis dodávaného vybavení, byly u obou uchazečů až na výjimky shodné. Oba uchazeči nabízí téměř stejné vybavení s totožným textovým popisem a fotografiemi. [73]
59. Zadavatel rozhodl o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče UNO PRAHA, spol. s r.o., se sídlem Praha 8, Thámova 396/1, PSČ 18600, IČO 60462515, který podal ekonomicky nejvýhodnější nabídku (nabídková cena bez DPH činila 482 805 Kč) a o uzavření smlouvy s tímto uchazečem. Soutěžitel HANZAL se umístil druhý a soutěžitel BOW třetí. [74] Oznámení o zadání zakázky bylo uveřejněno v Informačním systému o veřejných zakázkách dne 28. 12. 2015. [75]

III. 2. 6. Zakázka Nová Paka

60. Střední škola gastronomie a služeb Nová Paka, se sídlem 50901 Nová Paka, Masarykovo náměstí 2, IČO 15055256 (dále jen SŠGS Nová Paka ) realizovala poptávkové řízení na nákup laseru. Předmětem poptávkového řízení byl Gravírovací laser , nejvyšší přípustná hodnota včetně DPH činila 70 000 Kč. Příjem nabídek byl zahájen dne 20. 10. 2015 a ukončen dne 25. 11. 2015 v 10.00 h. (dále jen zakázka Nová Paka ). [76]
61. Poptávka byla dle sdělení SŠGS Nová Paka uskutečněna ústní formou v rámci veletrhu WOODTECK 2015 Brno. [77]
62. Dne 20. 11. 2015 v 10.37 h. poslal [ jméno ] e-mail [ jméno ] s předmětem: prosba o podání nabídky, přílohy: Nabídka_20151119_063910.pdf, Nabídka_20151119_064554.pdf, znějící (cit.): Vážený pane [ jméno ], chtěl jsem tě poprosit o podání nabídky na dvě školy, které mě oslovily na Woodtecu. Chtějí od nás koupit laser a musí dát dohromady 3 nabídky. Prosím Vás proto o pomoc, zda by jste jim nezaslal za svou firmu nabídku s vyšší cenou, než jaká je ta moje. Mé nabídka jsou v příloze (dále též dokument HB 2 ). [78] Dále v e-mailu následují kontakty na zástupce škol [79] s uvedením názvu laseru, který jim má být nabídnut. Přílohu dokumentu HB 2 tvoří nabídka soutěžitele BOW na gravírovací laser Numco S4040 pro SŠGS Nová Paka včetně uvedení ceny, a to 54 990 Kč bez DPH (66 537,90 s DPH). [80]
63. SŠGS Nová Paka obdržela tři nabídky a to nabídku od soutěžitele BOW ze dne 24. 11. 2015 s nabídkovou cenou 54 990 Kč bez DPH (66 537,90 Kč s DPH), nabídku od soutěžitele HANZAL ze dne 20. 11. 2015 s nabídkovou cenou 59 890 Kč bez DPH (72 466,90 Kč s DPH) a od společnosti M & V, spol. s r.o., se sídlem 4. května 288, 755 01 Vsetín, IČO 43964095, s nabídkovou cenou 61 990 Kč bez DPH (75 007,90 Kč s DPH). [81]
64. Jako nejvýhodnější byla vyhodnocena nabídka soutěžitele BOW. [82]

III. 2. 7. Zakázka Pelhřimov

65. Střední průmyslová škola a Střední odborné učiliště Pelhřimov, se sídlem 39301 Pelhřimov, Friedova 1469, IČO 14450470 (dále jen SPŠ a SOU Pelhřimov ) realizovalo nákup gravírovacího laseru, který proběhl podle pravidel Rady Kraje Vysočina č. 06/14, čl. 9-Postup zadavatele při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s předpokládanou hodnotou nižší než 200 000,-Kč bez DPH (dále jen zakázka Pelhřimov ). SPŠ a SOU Pelhřimov oslovila šest potencionálních dodavatelů a obdržela pět nabídek na požadovanou konfiguraci laseru.
66. Dne 20. 11. 2015 v 10.37 h. poslal [ jméno ] e-mail [ jméno ] s předmětem: prosba o podání nabídky, přílohy: Nabídka_20151119_063910.pdf, Nabídka_20151119_064554.pdf, znějící (cit.): Vážený pane [ jméno ], chtěl jsem tě poprosit o podání nabídky na dvě školy, které mě oslovily na Woodtecu. Chtějí od nás koupit laser a musí dát dohromady 3 nabídky. Prosím Vás proto o pomoc, zda by jste jim nezaslal za svou firmu nabídku s vyšší cenou, než jaká je ta moje. Mé nabídka jsou v příloze (dále též dokument HB 2 ). [83] Dále v e-mailu následují kontakty na zástupce škol [84] s uvedením názvu laseru, který jim má být nabídnut. Přílohu dokumentu HB 2 tvoří nabídka soutěžitele BOW na gravírovací a řezací laser Numco E6090 s příslušenstvím pro SPŠ a SOU Pelhřimov včetně uvedení ceny, a to 161 148,76 Kč bez DPH (194 990 Kč s DPH). [85]
67. Mezi podanými nabídkami na nákup gravírovacího a řezacího laseru pro SPŠ a SOU Pelhřimov byla i nabídka soutěžitele BOW ze dne 20. 11. 2015 s nabídkovou cenou 194 990 Kč včetně DPH a nabídka soutěžitele HANZAL ze dne 20. 11. 2015 s nabídkovou cenou 211 495,90 Kč včetně DPH. [86]
68. SPŠ a SOU Pelhřimov určila jako nejvýhodnější nabídku soutěžitele BOW [87] , se kterým byla dne 25. 11. 2015 uzavřena kupní smlouva.

III. 3 Shrnutí a hodnocení zjištěných skutečností

III. 3.1. Zakázka Uničov
69. Z výše uvedeného plyne, že účastníci řízení HANZAL a BOW koordinovali své nabídky do zakázky Uničov tak, aby v ní zvítězil soutěžitel BOW. Vzájemná koordinace spočívala v tom, že soutěžitel BOW vypracoval do zakázky Uničov i nabídku soutěžitele HANZAL, kterou mu dne 22. 4. 2014 poslal e-mailem. Soutěžitel HANZAL následně tuto nabídku zadavateli podal. Soutěžitel BOW podal svoji výhodnější nabídku již se znalostí nabídkové ceny konkurenta (soutěžitele HANZAL). Účastníci řízení dosáhli koordinací svých nabídek toho, že v zakázce Uničov zvítězil soutěžitel BOW.
III. 3.2. Zakázka Teplice
70. Z výše uvedeného plyne, že účastníci řízení HANZAL a BOW koordinovali své nabídky do zakázky Teplice tak, aby v ní podal výhodnější nabídku soutěžitel HANZAL. Vzájemná koordinace spočívala v tom, že soutěžitel BOW svoji vypracovanou nabídku do zakázky Teplice zaslal dne 8. 4. 2014 e-mailem soutěžiteli HANZAL ke kontrole a teprve poté ji odeslal zadavateli. Soutěžitel HANZAL podal následně svoji výhodnější nabídku již se znalostí nabídkové ceny svého konkurenta (soutěžitele BOW). Účastníci řízení dosáhli koordinací svých nabídek toho, že vyloučili mezi sebou soutěž o zakázku. Zakázku získal soutěžitel HANZAL. Do předmětné zakázky podal nabídku ještě další soutěžitel, Úřad však nemá informace o jeho kontaktu se soutěžiteli BOW nebo HANZAL, ani o případné koordinaci jeho účasti a nabídky do předmětné zakázky s účastníky řízení.
III. 3.3. Zakázka Olomouc
71. Na základě všech shora uvedených skutečností má Úřad za prokázané, že soutěžitelé HANZAL a BOW spolupracovali při podávání nabídek do první a druhé části zakázky Olomouc. Vzájemná koordinace nabídek obou soutěžitelů spočívala v tom, že soutěžitel BOW připravoval i nabídku soutěžitele HANZAL. Do první části zakázky Olomouc podal nabídku ještě další soutěžitel, který v ní i zvítězil, Úřad však nemá informace o jeho kontaktu se soutěžiteli BOW nebo HANZAL, ani o případné koordinaci jeho účasti a nabídky do této části zakázky s účastníky řízení. V druhé části zakázky dosáhli účastníci řízení koordinací svých nabídek toho, že v ní zvítězil soutěžitel BOW.
III. 3.4. Zakázka FERRCOMP
72. Z výše uvedeného plyne, že účastníci řízení HANZAL a BOW koordinovali své nabídky do zakázky FERRCOMP tak, aby v ní zvítězil soutěžitel HANZAL. Vzájemná koordinace spočívala v tom, že soutěžitel HANZAL připravoval do zakázky FERRCOMP i nabídku soutěžitele BOW. Vypracovanou nabídku pak soutěžitel BOW dne 11. 8. 2014 ještě poslal ke kontrole soutěžiteli HANZAL a teprve poté ji odeslal zadavateli. Soutěžitel HANZAL podal následně svoji výhodnější nabídku již se znalostí nabídkové ceny svého konkurenta (soutěžitele BOW). Účastníci řízení dosáhli koordinací svých nabídek toho, že zakázku FERRCOMP získal soutěžitel HANZAL.
III. 3.5. Zakázka Svářecí škola
73. Z výše uvedeného plyne, že účastníci řízení HANZAL a BOW koordinovali své nabídky do zakázky Svářecí škola tak, aby v ní podal výhodnější nabídku soutěžitel HANZAL. Vzájemná koordinace spočívala v tom, že soutěžitel HANZAL připravoval do zakázky Svářecí škola i nabídku soutěžitele BOW, kterou mu pak zaslal i s přesnými pokyny ohledně jejího podání (viz výše popsané e-maily z 9. 11.-12. 11. 2015). Takto vypracovanou nabídku pak soutěžitel BOW podal zadavateli. Soutěžitel HANZAL podal následně svoji výhodnější nabídku již se znalostí nabídkové ceny svého konkurenta (soutěžitele BOW). Do předmětné zakázky podali nabídku ještě další tři soutěžitelé, z nichž jeden v ní zvítězil, Úřad však nemá informace o jejich vzájemných kontaktech nebo o kontaktech se soutěžiteli BOW a HANZAL, ani o případné koordinaci jejich účasti a nabídek do předmětné zakázky.
III. 3.6. Zakázka Nová Paka
74. Na základě všech shora uvedených skutečností má Úřad za prokázané, že soutěžitelé HANZAL a BOW koordinovali své nabídky do zakázky Nová Paka tak, aby v ní podal výhodnější nabídku soutěžitel BOW. Vzájemná koordinace spočívala v tom, že soutěžitel BOW e-mailem ze dne 20. 11. 2015 požádal soutěžitele HANZAL, aby zaslal do zakázky Nová Paka nabídku s vyšší cenou než je ta jeho (svoji nabídku připojil v příloze tohoto e-mailu). Soutěžitel HANZAL se zachoval dle pokynů soutěžitele BOW a skutečně podal svou nabídku do této zakázky za vyšší cenu, než o jaké ho předem informoval soutěžitel BOW. Soutěžitel BOW podal do této zakázky nabídku, kterou předtím zaslal soutěžiteli HANZAL. Účastníci řízení dosáhli koordinací svých nabídek toho, že vyloučili mezi sebou soutěž o zakázku. Zakázku Nová Paka získal soutěžitel BOW. Zakázky Nová Paka se účastnil ještě další soutěžitel, Úřad však nemá informace o jeho kontaktu se soutěžiteli BOW nebo HANZAL, ani o případné koordinaci jeho účasti a nabídky do této části zakázky s účastníky řízení.
III. 3.7. Zakázka Pelhřimov
75. Na základě všech shora uvedených skutečností má Úřad za prokázané, že soutěžitelé HANZAL a BOW koordinovali své nabídky do zakázky Pelhřimov tak, aby v ní podal výhodnější nabídku soutěžitel BOW. Vzájemná koordinace spočívala v tom, že soutěžitel BOW e-mailem ze dne 20. 11. 2015 požádal soutěžitele HANZAL, aby zaslal do zakázky Pelhřimov nabídku s vyšší cenou než je ta jeho (svoji nabídku připojil v příloze tohoto e-mailu). Soutěžitel HANZAL se zachoval dle pokynů soutěžitele BOW a skutečně podal svou nabídku do této zakázky za vyšší cenu, než o jaké ho předem informoval soutěžitel BOW. Soutěžitel BOW podal do této zakázky nabídku, kterou předtím zaslal soutěžiteli HANZAL. Účastníci řízení dosáhli koordinací svých nabídek toho, že vyloučili mezi sebou soutěž o zakázku. Zakázku Pelhřimov získal soutěžitel BOW. Zakázky Pelhřimov se účastnili i další soutěžitelé, Úřad však nemá informace o jejich vzájemných kontaktech nebo o kontaktech se soutěžiteli BOW a HANZAL, ani o případné koordinaci jejich účasti a nabídek do předmětné zakázky.
III. 3.8. Závěr
76. Soutěžitelé BOW a HANZAL koordinovali své nabídky do výše uvedených zakázek v období od 8. 4. 2014 [88] , kdy došlo k prvnímu přeposlání nabídky jednoho soutěžitele druhému ke kontrole ještě před podáním zadavateli, nejméně do 24. 11. 2015, kdy byla podána poslední sladěná nabídka. [89] Vzájemná spolupráce obou soutěžitelů při podávání nabídek do výše uvedených zakázek probíhala tak, že ten z nich, který měl danou zakázku vyhrát, připravoval nebo kontroloval nabídku druhého do této zakázky. V případech, kdy se zakázek účastnili i další uchazeči, nebylo zjištěno, že by tito byli rovněž zahrnuti do výše popsané koordinace probíhající mezi soutěžiteli BOW a HANZAL.

IV. Relevantní trh
77. Zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů v § 2 odst. 2 definuje relevantní trh jako trh zboží, [90] které je z hlediska své charakteristiky, ceny a zamýšleného použití shodné, porovnatelné nebo vzájemně zastupitelné, a to na území, na němž jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území. Relevantní trh se tedy vymezuje z hlediska věcného (výrobkového), geografického a časového. [91]
78. Při vymezení relevantního trhu vycházel Úřad z předmětu správního řízení a hodnotil, jaké oblasti se posuzované jednání soutěžitelů týkalo.

IV. 1. Věcný relevantní trh

79. Při vymezení relevantního trhu z hlediska věcného je třeba vycházet zejména z pohledu toho, komu je zboží určeno a k jakému účelu zboží slouží. Možnost substituce určitého zboží z pohledu koncového uživatele je tak základním kritériem pro určení, do jakého relevantního trhu předmětné zboží patří.
80. V tomto případě se posuzované jednání soutěžitelů, jejichž předmět podnikání tvoří obráběčství, zámečnictví, nástrojářství a výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona, týkalo dodávky CNC soustruhů OPTIturn L 44, CNC obráběcího centra OPTImill F 150, univerzální frézky OPTImill MT 200, soustruhu OPTIturn D 460 a programovacích stanic (zakázka Uničov) [92] , dodávky strojů v profesionálním provedení pro učební obory autoelektrikář a obráběč kovů, tj. CNC univerzální vertikální frézky, univerzální frézky s digitálním odměřováním, univerzálního hrotového soustruhu s digitálním odměřováním a tvrdoměru (zakázka Teplice) [93] , dodávky frézek, tj. nástrojářské konzolové frézky TYNTECH typ TTM 4 HEVS-W, CNC frézky LINK LVM 600 L, kompresoru k pohonu CNC frézek a dodávky soustruhů, tj. soustruhu OPTIturn D 320 x 920 400V, soustruhu OPTIturn D 420 x 1500 DPA Vario, CNC soustruhů KC6A (zakázka Olomouc), dodávky elektrické ohýbačky plechu XOCR 2000/6 EK (zakázka FERRCOMP), dodávky vybavení pro sváření plastu k praktické výuce vyučovaných oborů, tj. svářečky hydraulické na svařování na tupo s příslušenstvím-ROTHENBERGER ROWELD P-160 B, gilotinového řezáku na trubky ROTHENBERGER, řezáku na trubky průměr 50-140 mm a průměr 100-160 mm ROTHENBERGER, stlačovadla na uzavření trubky do průměru 63 ROTHENBERGER, univerzálního upínacího sklíčidla, svářečky SOFUSE 1200 TURBO Rothenberger, rotační škrabky, navrtávací soupravy (zakázka Svářecí škola) [94] , dodávky gravírovacího a řezacího laseru Numco E6090 s příslušenstvím (zakázka Pelhřimov) a gravírovacího laseru Numco S4040 (zakázka Nová Paka). Tyto stroje byly určeny (s výjimkou zakázky FERRCOMP) pro střední školy v ČR.
81. Většina uvedených zakázek se týkala oblasti obráběcích resp. tvářecích strojů a strojního vybavení dílen pro střední školy.
82. Obráběcím strojem se obecně rozumí specializovaný stroj pro opracování dílců formou třískového úběru materiálu. V současnosti se využívá řada strojů různých koncepcí a konfigurací pro obrábění rotačních součástí, skříňových a plochých součástí obecných tvarů. Stroje mohou provádět různé druhy operací (soustružení, frézování, vrtání, vyvrtávání, broušení apod.). Mohou být vybaveny automatickou výměnou nástrojů a obrobků, pracovat v automatickém cyklu. Obráběcí proces a všechny funkce jsou řízeny číslicově řídícím systémem.
83. Při členění obráběcích strojů Úřad vyšel z kategorizace těchto strojů Svazem strojírenské technologie SST a evropské asociace výrobců obráběcích strojů a tvářecích strojů CECIMO [95] .
84. Svaz strojírenské technologie-zájmové sdružení (dále též jen Svaz ) založilo v roce 1990 dvacet jedna organizací z České a Slovenské republiky zabývajících se výrobou, výzkumem nebo prodejem obráběcích a tvářecích strojů. V současné době sdružuje Svaz čtyřicet šest významných společností a organizací České a Slovenské republiky. V České republice pokrývají podniky sdružené ve Svazu více než 70% produkce obráběcích a tvářecích strojů. [96]
85. Obráběcí stroje lze z hlediska jejich použití, a tudíž i koncových uživatelů, členit na celkem šest kategorií, přičemž toto členění vychází z kategorizace Svazu, která odpovídá nomenklatuře celního sazebníku, tj. Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 2015/1754 ze dne 6. října 2015, kterým se mění příloha I nařízení Rady (EHS) č. 2658/87 o celní a statistické nomenklatuře a o společném celním sazebníku [97] (dále jen celní sazebník ).
86. Pro toto správní řízení jsou relevantní první čtyři kategorie (tj. kategorie, do kterých spadají stroje a zařízení, které byly předmětem výše uvedených zakázek).
a) Obráběcí stroje pro zpracování jakéhokoliv materiálu úběrem materiálu, pomocí laserů nebo jiných světelných nebo fotonových svazků, ultrazvuku, elektroeroze, elektrochemických reakcí, elektronových svazků, ionizujícícho záření nebo obloukových výbojů v plazmatu; stroje pro obrábění vodním paprskem (fyzikálně-chemické stroje) -stroje pro beztřískové obrábění-pro úběr materiálu se nepoužívají nástroje s břity, ale využívá se jiných fyzikálně-chemických principů (např. elektrolýzy, při které dochází k úběru materiálu nebo obrábění vodním paprskem pod vysokým tlakem), kód KN 8456 celního sazebníku.
b) Obráběcí centra -obráběcí stroje umožňující provádět více operací (soustružení, frézování, vrtání, vyvrtávání, broušení atd.) v automatickém cyklu, jsou řízeny číslicově řídícím systémem, jsou vybaveny zásobníkem nástrojů s automatickou výměnou a s možností automatické výměny palet s obrobkem; centra mohou být sdružována do automatických celků a provozů, kód KN 8457 celního sazebníku.
c) Soustruhy -stroje určené pro obrábění rotačních dílů, kde obrobek koná hlavní řezný pohyb otáčením kolem své osy. Soustruh umožňuje obrábění vnějších i vnitřních rotačních ploch (válec, kužel apod.) v kombinaci s příslušným vybavením je možné vrtat díry a řezat závity, kód KN 8458 celního sazebníku.
d) Stroje pro vrtání, vyvrtávání, frézování a řezání závitů -stroje určené pro obrábění skříňových a plochých součástí obecných tvarů. Hlavní řezný pohyb vykonává nástroj (např. vrták, fréza). Stroje jsou určeny pro obrábění rovinných i prostorově obecných ploch, vrtání a vyvrtávání děr, řezání závitů, kód KN 8459 celního sazebníku.
87. Tvářecí stroje uvádí Svaz ve dvou kategoriích- tvářecí stroje včetně lisů , sem patří např. tvářecí stroje pro opracování kovů ohýbáním, drážkováním (plechu) a překládáním, vyrovnáváním, rovnáním a rozkováním, střiháním, děrováním a probíjením nebo nařezáváním, nastřihováním nebo vrubováním, kód KN 8462 celního sazebníku a ostatní tvářecí stroje , kód KN 8463 celního sazebníku. [98]
88. V souvislosti s tímto správním řízením oslovil Úřad Svaz se žádostí o začlenění uvedených strojů a zařízení [99] do jednotlivých skupin podle Kódu kombinované nomenklatury (Kód KN) celního sazebníku. Svaz poté zaslal Úřadu své odborné posouzení, které provedl v této věci. [100] Toto posouzení Úřad využil při vymezování věcného relevantního trhu. Kromě výše uvedených kategorií byly předmětné stroje a zařízení zařazeny ještě do kategorie číslicových ovládacích přístrojů (programovacích stanic); strojů a přístrojů pro zkoušení tvrdosti; kompresorů; strojů, přístrojů a zařízení pro pájení naměkko, pájení natvrdo nebo svařování; odřezávacích strojů; upínacích zařízení a ručních nástrojů a nářadí.
89. Z popisu, charakteristiky, ceny a použití strojů je zřejmé, že jednotlivé kategorie strojů tvoří samostatné relevantní trhy, jelikož nejsou mezi sebou vzájemně zastupitelné nebo porovnatelné (byť může docházet v omezené míře k vzájemnému překrývání). Každá kategorie strojů obsahuje další podrobnější členění, od něhož však Úřad upustil, neboť by to nebylo, pokud jde o předmět řízení, účelné a nemělo vliv na právní posouzení jednání účastníků řízení.
90. Úřad pro účely tohoto správního řízení na základě výše uvedeného vymezil relevantní trhy z hlediska věcného jako
trh obráběcích strojů pro zpracování jakéhokoliv materiálu úběrem materiálu, pomocí laserů nebo jiných světelných nebo fotonových svazků- sem byl zařazen gravírovací a řezací laser Numco E6090 s příslušenstvím a gravírovací laser Numco S4040 ;
trh obráběcích center -sem byla zařazena CNC obráběcí centra OPTImill F 150 ;
trh soustruhů- sem byly zařazeny CNC soustruhy OPTIturn L 44, soustruh OPTIturn D 460, univerzální hrotový soustruh s digitálním odměřováním, soustruh OPTIturn D 320 x 920 400V, soustruh OPTIturn D 420 x 1500 DPA Vario a CNC soustruhy KC6A ;
trh strojů pro vrtání, vyvrtávání, frézování a řezání závitů -sem byly zařazeny univerzální frézky OPTImill MT 200, CNC univerzální vertikální frézky, univerzální frézky s digitálním odměřováním, nástrojářské konzolové frézky TYNTECH typ TTM 4 HEVS-W a CNC frézky LINK LVM 600 L ;
trh tvářecích strojů (včetně lisů) pro opracování kovů ohýbáním, drážkováním (plechu) a překládáním, vyrovnáváním, rovnáním a rozkováním, střiháním, děrováním a probíjením nebo nařezáváním, nastřihováním nebo vrubováním -sem byla zařazena elektrická ohýbačka plechu XOCR 2000/6 EK a stlačovadlo na uzavření trubky do průměru 63 ROTHENBERGER ;
trh číslicových ovládacích přístrojů (programovacích stanic) -sem byly zařazeny programovací stanice ;
trh strojů a přístrojů pro zkoušení tvrdosti -sem byl zařazen tvrdoměr;
trh kompresorů -sem byly zařazeny kompresory k pohonu CNC frézek ;
trh strojů, přístrojů a zařízení pro pájení na měkko, pájení na tvrdo nebo svařování -sem byla zařazena svářečka hydraulická na svařování na tupo s příslušenstvím-ROTHENBERGER ROWELD P-160 B a svářečka SOFUSE 1200 TURBO Rothenberger ;
trh odřezávacích strojů -sem byl zařazen gilotinový řezák na trubky ROTHENBERGER a řezák na trubky průměr 50-140 mm a průměr 100-160 mm ROTHENBERGER ;
trh upínacích zařízení -sem bylo zařazeno univerzální upínací sklíčidlo ;
trh ručních nástrojů a nářadí -sem byly zařazeny rotační škrabky a navrtávací soupravy.

IV. 2. Geografický relevantní trh

91. Geografický relevantní trh zahrnuje území, kde jsou soutěžní podmínky dostatečně homogenní a zřetelně odlišitelné od sousedících území.
92. Soutěžitelé působící na vymezených věcných relevantních trzích jsou schopni dodat zboží na celém území ČR, byť mohou z důvodu ekonomické výhodnosti, dostupnosti servisu či z kapacitních důvodů preferovat dodávky v blízkosti nebo do určité vzdálenosti od svého místa podnikání (a podle toho např. zvažovat účast ve výběrových řízeních), objektivní ani právní překážky pro jejich působení v rámci celé ČR neexistují. Uvedené stroje a zařízení nepodléhají rychlé zkáze, lze s nimi relativně snadno manipulovat a přepravovat je kamkoliv v rámci celé ČR. Rozhoduje tedy pouze podnikatelská úvaha soutěžitele o ekonomické výhodnosti obchodní transakce.
93. Úřad neshledal žádné důvody pro členění území České republiky na menší celky či oblasti, které by ve vztahu k vymezeným věčným relevantním trhům a v souladu s uvedenou zákonnou definicí relevantního trhu vykazovaly natolik specifické podmínky (ve srovnání s jinými územími), aby je bylo potřeba vymezovat jako samostatné geografické trhy.
94. Oba účastníci řízení působí v České republice a rovněž i posuzované jednání se týkalo pouze území České republiky. Nebyly shledány žádné důvody pro širší vymezení geografického relevantního trhu a Úřad proto vymezil geografický relevantní trh pro všechny výše uvedené věcně vymezené relevantní trhy jako území České republiky.

IV. 3. Postavení účastníků řízení na relevantním trhu

95. Soutěžitel BOW k žádosti Úřadu uvedl, že v oblasti prodeje strojírenského zařízení v kategoriích, v nichž podniká, působí minimálně stovky rozličných subjektů. Pro každou vymezenou oblast je možno dohledat velké množství různých prodejců. Svůj tržní podíl soutěžitel BOW odhaduje jako velmi malý. [101]
96. Soutěžitel HANZAL k žádosti Úřadu uvedl, že jeho konkurence čítá několik set firem po celé České republice a že kvalifikovaný odhad jeho tržního podílu je vzhledem k velkému počtu dalších subjektů, zabývajících se stejnými nebo podobnými činnostmi dosti problematický. Svůj tržní podíl soutěžitel HANZAL odhaduje jako velmi malý. [102]
97. Z veřejně přístupných informačních kanálů (zejména různých webových stránek) Úřad ověřil, že na vymezených relevantních trzích působí velké množství podnikatelských subjektů. Dále Úřad vyšel z údajů ve Zprávě o oboru obráběcích a tvářecích strojů v České republice za rok 2015 [103] , vydané Svazem strojírenské technologie, ve které se uvádí objemy trhů v jednotlivých kategoriích obráběcích a tvářecích strojů za rok 2015. S ohledem na poskytnuté obraty obou soutěžitelů v rámci jednotlivých relevantních trhů za rok 2015, tak Úřad mohl odhadnout hodnotu společného tržního podílu obou soutěžitelů.
98. Na základě výše uvedených skutečností Úřad konstatuje, že společný tržní podíl obou soutěžitelů na žádném relevantním trhu pravděpodobně nepřesahuje 5 %.
99. Vzhledem k povaze posuzovaného jednání (dohoda typu bid-rigging ) není přesný souhrnný tržní podíl účastníků řízení rozhodný pro soutěžně právní posouzení jejich jednání.
100. Ačkoli se Úřad nemusel dopadem na relevantní trhy zabývat, dospěl k závěru, že sladěný postup účastníků řízení měl za následek vyloučení hospodářské soutěže mezi nimi.

V. Právní posouzení

V. 1. Použité znění zákona

101. Z hlediska procesního Úřad postupuje podle předpisu platného a účinného v době zahájení správního řízení, tedy podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 360/2012 Sb. (vysvětlení viz bod 7. tohoto rozhodnutí).
102. Úřad jednání soutěžitelů BOW a HANZAL spočívající v koordinaci nabídek do zakázek Uničov, Teplice, Olomouc, FERRCOMP, Svářecí škola, Nová Paka a Pelhřimov považuje za ukončené dnem 24. 11. 2015, tzn. tímto dnem byl delikt dokonán. [104]
103. Od dokonání posuzovaného jednání nabyl účinnosti zákon č. 293/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 135/2016 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek (dále jen novela zákona ).
104. Úřad zvažoval, zda je novelizovaná právní úprava v tomto případě pro soutěžitele příznivější či nikoliv (ve srovnání s právní úpravou účinnou ke dni ukončení deliktního jednání), což by odůvodňovalo v souladu se zásadami ovládajícími správní trestání použití pozdější příznivější právní úpravy.
105. Posuzované jednání uvedených soutěžitelů HANZAL a BOW bylo totožným způsobem za nezákonné označeno a zakázáno před i po nabytí účinnosti novely zákona, novela se taktéž nedotkla výše ukládaných pokut za tento druh deliktu. Zmíněnou novelou však došlo ke změně v § 22a odst. 4 zákona, kdy se nově stanoví, že za správní delikt podle odst. 1 písm. b) [105] spáchaný v souvislosti se zadáváním veřejných zakázek může Úřad spolu s pokutou podle odst. 2 uložit zákaz plnění veřejných zakázek na dobu nejdéle 3 let . Je zde tedy dán prostor pro správní uvážení Úřadu při ukládání tohoto trestu na rozdíl od předchozí právní úpravy, kde bylo striktně stanoveno, že za správní delikt podle odst. 1. písm. b) spáchaný v souvislosti se zadávacím řízením nebo uzavíráním smlouvy na plnění veřejných zakázek malého rozsahu se spolu s pokutou podle odst. 2 uloží zákaz plnění veřejných zakázek na dobu 3 let . [106] Rovněž znění § 22b odst. 2 novela zákona vztáhla i na ukládání a určení délky zákazu plnění veřejných zakázek. Nově tak nejen při určení výměry pokuty, ale i při ukládání a určení délky zákazu plnění veřejných zakázek, Úřad přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán.
106. Vzhledem ke skutečnosti, že deliktní jednání soutěžitelů se týkalo zadávání veřejných zakázek, je pozdější právní úprava pro účastníky řízení příznivější a Úřad bude tedy posuzovat jednání soutěžitelů podle zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb., tj. dle aktuálně účinného znění zákona (dále též zákon ).

V. 2. Právní posouzení jednání účastníků řízení

107. Úřad se předně zabýval tím, zda společnosti HANZAL a BOW jsou soutěžiteli ve smyslu zákona.
108. Soutěžitelem se dle § 2 odst. 1 zákona rozumí fyzické a právnické osoby, jejich sdružení, sdružení těchto sdružení a jiné formy seskupování, a to i v případě, že tato sdružení a seskupení nejsou právnickými osobami, pokud se účastní hospodářské soutěže nebo ji mohou svou činností ovlivňovat, i když nejsou podnikateli. Dle ustálené judikatury a v kontextu práva hospodářské soutěže pojem soutěžitel zahrnuje jakýkoliv subjekt vykonávající hospodářskou činnost nezávisle na právním postavení tohoto subjektu a způsobu jeho financování. Hospodářskou činností je jakákoli činnost spočívající v nabízení zboží nebo poskytování služeb na daném trhu. [107]
109. Úřad shledal, že společnosti HANZAL a BOW, jakožto podnikatelé působící na trhu a tím pádem účastnící se hospodářské soutěže, jsou soutěžiteli ve smyslu zákona.
110. Dále se Úřad zabýval tím, zda jednání soutěžitelů HANZAL a BOW je zakázanou dohodou (largo sensu) dle zákona a tím, v jaké formě byla tato dohoda spáchána.
111. V souladu s § 3 odst. 1 zákona dohody mezi soutěžiteli, rozhodnutí jejich sdružení a jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě (dále jen dohody ), jejichž cílem nebo výsledkem je narušení hospodářské soutěže, jsou zakázané a neplatné, pokud tento nebo zvláštní zákon nestanoví jinak, nebo pokud Úřad nepovolí prováděcím právním předpisem z tohoto zákazu výjimku. [108] Patří mezi ně především dohody výslovně uvedené v § 3 odst. 2 písm. a) až f) zákona, jako např. dohody o cenách, rozdělení trhu apod., tento výčet je však pouze demonstrativní. Zákaz uzavírání zakázaných dohod ve smyslu § 3 odst. 1 zákona nemůže být prolomen požadavkem, po určitou dobu v průběhu posuzovaného jednání účinného zákona o zadávání veřejných zakázek, že k realizaci zadávacího řízení musí zadavatel disponovat alespoň dvěma nabídkami, jinak musí být výběrové řízení zrušeno.
112. Dohodou se rozumí jakékoli ujednání (konsensuální akt), z něhož vyplývá shoda projevů vůle dotčených soutěžitelů určitým způsobem v budoucnu jednat, a tedy omezit své vlastní soutěžní rozhodování a svobodu jednání. [109] U protisoutěžních dohod proto není vyžadována konkrétní forma či jiné formální náležitosti vztahující se k projevení vůle účastníků dohody navenek. Dle rozhodnutí Evropské komise ve věci Polypropylene [110] bylo k této otázce výslovně konstatováno, že (cit.): dohoda existuje tehdy, jestliže se strany dohodnou na plánu, který omezuje nebo je pravděpodobně s to omezit jejich obchodní svobodu tím, že určí směry jejich vzájemného jednání nebo zdržení se určitého jednání na trhu. Nejsou zapotřebí ani smluvní sankce ani donucovací postupy ". Pod legislativní zkratku dohoda řadí § 3 odst. 1 zákona také jednání soutěžitelů ve vzájemné shodě.
113. Jednání ve vzájemné shodě oproti dohodě v užším smyslu představuje formu koordinace mezi soutěžiteli, kteří, aniž by dosáhli stádia uzavření dohody, vědomě nahrazují rizika vzájemné konkurence praktickou kooperací, a to v rozporu s požadavky na hospodářskou nezávislost. [111] Na základě rozsudku Nejvyššího správního soudu ve věci Pekaři [112] je možné konstatovat, že jako jednání ve vzájemné shodě může být kvalifikováno jednání soutěžitelů, jestliže je založeno na společném plánu a mezi jednáním a výsledkem jednání je příčinná souvislost. Pro kvalifikaci jednání jako jednání ve vzájemné shodě však není dle Nejvyššího správního soudu nezbytné zjištění, že byl vypracován plán společného postupu, postačí, pokud soutěžitelé pouze komunikují nebo se účastní jednání, které usnadňuje koordinaci jejich obchodní politiky. Za jednání ve vzájemné shodě se považuje určitý společně koordinovaný postup soutěžitelů, kterému předcházejí jak přímé, tak nepřímé vzájemné kontakty mezi těmito soutěžiteli, jejichž cílem je preventivní odstranění nejistoty o budoucím chování konkurentů a díky kterým je jejich nezávislé soutěžní jednání nahrazováno nedovolenou kooperací. Shoda vůle jako nutný předpoklad uzavření dohody v užším slova smyslu je nahrazen koordinací, která může mít rozmanitou formu: od zpracování společného plánu až po pouhou výměnu informací. Podle uvedeného rozsudku Nejvyššího správního soudu ve věci Pekaři koncept jednání ve vzájemné shodě brání soutěžitelům v obcházení zákazu uvedeného v § 3 odst. 1 zákona za pomoci spolupráce, která by nenaplňovala všechny znaky dohod v užším smyslu nebo rozhodnutí sdružení soutěžitelů.
114. Jednání ve vzájemné shodě představuje takový způsob jednání na trhu, který předpokládá vzájemné slaďování jednání (záměr jednat) mezi soutěžiteli, poté následné jednání (realizace sladěného záměru) soutěžitelů na trhu a příčinnou souvislost mezi těmito dvěma prvky. Jednání ve shodě tedy v sobě zahrnuje nejprve koordinaci stran odstraňující vzájemné pochybnosti o jejich budoucím soutěžním chování, dále faktický projev této koordinace na trhu a konečně kauzální nexus je spojující.
115. Vzhledem ke svému cíli jsou protisoutěžní především takzvané dohody s tvrdým jádrem (též označovány jako hardcore dohody). To jsou takové dohody, které jsou již ze své podstaty způsobilé narušit hospodářskou soutěž. Jedná se zejména o horizontální dohody o určování cen, rozdělení trhu, rozdělení zákazníků a omezování produkce. [113] Speciálním typem zakázaných dohod s tvrdým jádrem, jsou dohody směřující k ovlivnění výsledků veřejných soutěží a výběrových řízení skrze předem dohodnutou účast, případně neúčast některých uchazečů, nebo prostřednictvím obsahově sladěného podání nabídek, zejména co se nabídkových cen týče, tzv. bid-rigging . Nebezpečí těchto dohod spočívá ve vyvolání dojmu skutečné soutěže mezi uchazeči o zakázku, přičemž poptávající/zadavatel má zpravidla omezené možnosti, jak takové jednání odhalit. K narušení hospodářské soutěže dochází již samotnou koordinací mezi soutěžiteli při účasti na výběrovém řízení (okruh účastníků soutěže, nabídkové ceny apod.), neboť tak dochází ke zkreslení hospodářské soutěže. Uvedené dohody popírají smysl a přínos výběrového řízení pro poptávajícího/zadavatele, především v podobě vysoutěžené nižší ceny, a patří k nejnebezpečnějším praktikám narušujícím hospodářskou soutěž. Pokud předložená nabídka není výsledkem individuálního ekonomického výpočtu, ale znalosti nabídky jiného uchazeče nebo sladěného postupu mezi nimi, je soutěž vyloučena, či přinejmenším omezena a narušena. Dohody typu bid-rigging bývají pravidelně zaměřeny na veřejné zakázky, kde narůstá jejich společenská škodlivost, nicméně tento typ dohod je považován za dohody s protisoutěžním cílem bez ohledu na to, z jakého rozpočtu je zadavatelem financováno poptávané plnění, tj. i když jimi nejsou dotčeny veřejné rozpočty.
116. Úřad shledal na základě důkazů popsaných výše, že mezi soutěžiteli probíhala při přípravě jejich jednotlivých nabídek komunikace a spolupráce, která vedla k vzájemnému srozumění a ujištění se ohledně jejich budoucího chování v dalším průběhu výběrového řízení (fáze slaďování). Na základě dosaženého srozumění ohledně budoucího (očekávatelného) postupu v jednotlivých výběrových řízeních skutečně došlo ke sladěnému jednání ve formě koordinovaného podání nabídek soutěžitelů tak, aby vždy v příslušné zakázce zvítězil předem určený soutěžitel (nebo aby předem určený soutěžitel podal výhodnější nabídku než druhý účastník řízení v případech, kdy zakázku nakonec získal třetí subjekt). U posuzovaného jednání týkajícího se jednotlivých zakázek Uničov, Teplice, Olomouc, FERRCOMP, Svářecí škola, Nová Paka a Pelhřimov má tedy Úřad za prokázané naplnění podmínky vzájemných kontaktů (slaďování záměru) a následné realizace sladěného záměru. Dle Úřadu v důsledku kontaktů mezi účastníky řízení došlo u posuzovaných zakázek ke sladění záměru chovat se na trhu ve výše uvedených výběrových řízeních určitým způsobem, což bylo následně na trhu i skutečně realizováno.
117. Dané jednání soutěžitelů ve shodě ve výběrových řízeních na uvedené zakázky cíleně směřovalo k narušení hospodářské soutěže, jelikož soutěžitelé věděli na základě vzájemné komunikace a výměny informací o nabídkách v příslušné zakázce vždy předem, kdo z nich podá výhodnější nabídku (zpravidla soutěžitel, který měl v dané zakázce zvítězit, vypracoval nebo kontroloval nabídku druhého soutěžitele). Svým jednáním úmyslně eliminovali smysl výběrového řízení a dosáhli zamýšleného výsledku u většiny zmiňovaných zakázek pomocí koordinace.
118. Úřad dospěl k závěru, že v posuzovaném případě účastníci řízení uzavřeli zakázanou dohodu dle zákona ve formě jednání ve vzájemné shodě. Jejich vzájemná spolupráce fungovala dle zjištění Úřadu na ad hoc bázi v závislosti na tom, jak byly vyhlašovány zakázky, o které měli účastníci řízení zájem, podstatou jejich koordinace bylo pouze pokračující vzájemné srozumění o tom, že si a u které zakázky poskytnou vzájemně tzv. krytí. Úřad nezjistil, že by měli účastníci řízení dohodnuto přidělení konkrétních zákazníků nebo území podle nějakého stabilního klíče. Výše popsané jednání podléhá zákazu podle § 3 odst. 1 zákona přesto, že se účastníci řízení hájili odůvodněním, že jejich jednání souviselo se skutečností, že v dané době bylo pro realizaci zadávacího řízení nutno disponovat alespoň dvěma nabídkami, aby nebylo ze strany zadavatele zrušeno.
119. V daném správním řízení tak Úřad shledal výše popsané jednání soutěžitelů HANZAL a BOW protiprávním a toto jednání soutěžitelů kvalifikuje jako jednání ve vzájemné shodě o rozdělení trhu, resp. zákazníků, které spočívalo v koordinaci postupu při podávání nabídek do zakázek Uničov, Teplice, Olomouc, FERRCOMP, Svářecí škola, Nová Paka a Pelhřimov s cílem narušit hospodářskou soutěž. Uvedené jednání je porušením § 3 odst. 1 zákona.
120. Dle ustálené judikatury správních soudů [114] je pro oblast správního trestání možná analogická aplikace pravidel stanovených trestním právem v případech, kdy správní právo určitou otázku vůbec neřeší a takový výklad nevede k újmě účastníka řízení ani k újmě na hodnotách, na jejichž vytváření a ochraně je veřejný zájem.
121. Dle ustanovení § 116 trestního zákoníku se pokračováním v trestném činu rozumí takové jednání, jehož jednotlivé dílčí útoky vedené jednotným záměrem naplňují, byť i v souhrnu, skutkovou podstatu stejného trestného činu, jsou spojeny stejným nebo podobným způsobem provedení a blízkou souvislostí časovou a souvislostí v předmětu útoku. [115]
122. Dle Nejvyššího správního soudu [116] podmínky dle výše citovaného ustanovení trestního zákoníku musí být splněny kumulativně, neboť každá z nich tvoří nedílnou součást závěru o pokračování protiprávního jednání více útoky. U pokračování v deliktu tedy dílčí útoky musí současně a) naplňovat skutkovou podstatu stejného deliktu, b) vykazovat souvislost časovou a v předmětu útoku, c) být spojeny stejným nebo obdobným způsobem provedení a d) být vedeny jednotným záměrem pachatele.
123. Jednotlivé dílčí útoky ve vztahu k zakázkám Uničov, Teplice, Olomouc, FERRCOMP, Svářecí škola, Nová Paka a Pelhřimov, které by samy o sobě představovaly samostatné delikty, s ohledem na to, že naplňují stejnou skutkovou podstatu (narušení hospodářské soutěže uzavřením zakázané dohody soutěžitelů), k jejich provedení došlo stejným způsobem (koordinací nabídek prostřednictvím dvoustranné výměny informací o cenách a nabídkách), souvisejí spolu časově (docházelo k nim v období od dubna 2014 do listopadu 2015) i z hlediska jejich cíle (tj. předem určit, který ze soutěžitelů podá výhodnější nabídku v jednotlivých zakázkách) a byly vedeny jednotným záměrem (vyloučit vzájemnou soutěž o zakázky Uničov, Teplice, Olomouc, FERRCOMP, Svářecí škola, Nová Paka a Pelhřimov), společně tvoří jeden pokračující delikt.
124. Z hlediska času je nutno pokračující deliktní jednání soutěžitelů BOW a HANZAL vymezit obdobím od jejich prvního koordinování nabídek do zakázky Teplice, tedy od 8. 4. 2014 do dne, kdy došlo k podání poslední prokázané koordinované nabídky zadavateli v rámci zakázky Nová Paka, a to soutěžitelem BOW dne 24. 11. 2015. Doba trvání tak činí 1 rok, 7 měsíců a 2 týdny. V tomto období se totiž zmiňovaní soutěžitelé, zapojili do společné komunikace s cílem odstranit nejistotu o svém vzájemném budoucím chování ve výběrových řízeních na zakázky Uničov, Teplice, Olomouc, FERRCOMP, Svářecí škola, Nová Paka a Pelhřimov a tím koordinovali svůj postup v těchto výběrových řízeních a nezávislé soutěžní jednání nahradili pokračující nedovolenou kooperací.
125. Úřad rovněž zvažoval, zda posuzované jednání soutěžitelů nemá pouze zanedbatelný dopad na hospodářskou soutěž ve smyslu § 3 odst. 1 zákona (in fine), a zda nesplňuje podmínky stanovené v § 3 odst. 4 zákona, případně dle § 4 odst. 1 podmínky stanovené blokovými výjimkami přijatými na základě nařízení Evropské komise nebo Rady Evropské unie.
126. Hardcore dohody jsou natolik závažným porušením zákona, že je jednak nelze považovat za dohody se zanedbatelným dopadem na soutěž ( de minimis ) [117] , a taktéž s největší pravděpodobností nebudou splňovat kumulativní podmínky stanovené v § 3 odst. 4 zákona, umožňující vynětí ze zákazu ve smyslu § 3 odst. 1 zákona jinak zakázané dohody. [118] Hardcore dohody obecně rovněž nemohou splňovat podmínky stanovené blokovými výjimkami přijatými na základě nařízení Evropské komise nebo Rady Evropské unie.
127. Úřad konstatuje, že s ohledem na skutečnost, že posuzované jednání soutěžitelů představuje hardcore dohodu a cílové narušení hospodářské soutěže, neuplatní se u něj (bez ohledu na velikost tržních podílů účastníků dohody) pravidlo de minimis, resp. nespadá mezi dohody, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný (jež nejsou považovány za zakázané). Posuzované jednání ve vzájemné shodě taktéž nesplňuje podmínky pro vynětí ze zákazu dohod dle § 3 odst. 4 zákona, zejména pak podmínky tam stanovené pod písm. a) a b) [119] a taktéž nejsou naplněny podmínky pro uplatnění žádné z blokových výjimek přijatých na základě nařízení Evropské komise nebo Rady Evropské unie.
128. Úřad se také zabýval otázkou, zda posuzované jednání soutěžitelů mohlo mít vliv na obchod mezi členskými státy, neboť v případě protisoutěžního jednání, jež má podstatný vliv na obchod mezi členskými státy, tj. je u něj splněna podmínka existence unijního prvku, aplikuje Úřad hmotné právo podle čl. 101 Smlouvy o fungování Evropské unie (dále jen SFEU ).
129. Jednání soutěžitelů BOW a HANZAL ve vzájemné shodě o rozdělení trhu se týkalo několika výběrových řízení zadavatelů sídlících v České republice, přičemž všechna tato výběrová řízení byla na plnění s relativně nízkou hodnotou z pohledu možného narušení obchodu mezi členskými státy. Úřad též přihlédl k obratům a nízkým tržním podílům soutěžitelů. Úřad proto uzavírá, že neshledal dostatečné indicie o tom, že by předmětné jednání bylo přímo, nebo nepřímo, skutečně, či potenciálně způsobilé ovlivnit obchod mezi členskými státy Evropské unie, resp. mělo unijní rozměr, a neaplikoval na ně proto článek 101 SFEU.

VI. Odpovědnost účastníků řízení

130. Adresátem právních norem českého soutěžního práva je soutěžitel. Definice pojmu soutěžitel je chápána velmi extenzivně-je legislativní zkratkou pro prakticky jakékoli entity, které se (alespoň nepřímo) účastní hospodářské soutěže. [120] Obdobnou úlohu plní v evropském soutěžním právu pojem podnik. V rozsudku Česká rafinérská [121] Nejvyšší správní soud konstatoval, že pojem soutěžitel použitý v zákoně o ochraně hospodářské soutěže odpovídá pojmu podnik ve SFEU. Při výkladu pojmu soutěžitel z hlediska aplikace zákona tak lze vycházet i z komunitární judikatury.
131. Z komunitární judikatury vyplývá, že pojmem podniku je v soutěžním právu třeba rozumět hospodářskou jednotku, i když se po právní stránce příslušná hospodářská jednotka sestává z několika osob, ať již fyzických či právnických. [122] Obdobně je vymezen obsah pojmu podnik např. v rozhodnutí Tribunálu ve věci Shell , [123] kde soud uvedl, že pojem podnik směřuje na hospodářské jednotky sestávající z jednotné organizace osobních, hmotných a nehmotných prvků, které dlouhodobě sledují specifický hospodářský cíl a mohou přispět ke spáchání protiprávního jednání.
132. Přestože adresátem norem soutěžního práva je soutěžitel, resp. podnik, je nutné přisuzovat porušení soutěžních pravidel vždy určité fyzické nebo právnické osobě, neboť pouze s ní je možné vést správní řízení. Jak uvádí komunitární judikatura: pro účely uplatnění a výkonu rozhodnutí Komise v oblasti práva hospodářské soutěže je nezbytné označit jako osobu, jíž je rozhodnutí určeno, entitu s právní subjektivitou. [124] Základním pravidlem je tedy princip osobní odpovědnosti, [125] jehož podstatou je přičtení odpovědnosti za protiprávní jednání té fyzické nebo právnické osobě, která provozuje podnik podílející se na kartelové dohodě. [126]
133. Vzhledem k výše uvedenému Úřad činí společnosti BOW a HANZAL odpovědnými za jednání ve vzájemné shodě o rozdělení trhu spočívající v koordinaci postupu při podávání nabídek do zakázek Uničov, Teplice, Olomouc, FERRCOMP, Svářecí škola, Nová Paka a Pelhřimov s cílem ovlivnit jejich výsledek, neboť se tyto společnosti dopustily zakázaného jednání.
134. Odpovědnost za protisoutěžní jednání spočívající v uzavření zakázané dohody narušující soutěž je odpovědností objektivní. Zákon tedy Úřadu neukládá, aby u všech osob, které hodlá za porušení hmotněprávních ustanovení zákona sankcionovat, zkoumal zavinění. [127]
135. Přesto Úřad konstatuje, že účastníci řízení porušili zákon zaviněně, ale s ohledem na to, že toto rozhodnutí je vydáváno v rámci naplnění podmínek procedury narovnání, v něm dle své konstantní rozhodovací praxe formu zavinění nezkoumal.

VII. Závěrečné shrnutí skutkových okolností a jejich právní kvalifikace

136. Soutěžitelé BOW a HANZAL od 8. 4. 2014 do 24. 11. 2015, tím že prostřednictvím vzájemných kontaktů koordinovali nabídky do zakázek Uničov, Teplice, Olomouc, FERRCOMP, Svářecí škola, Nová Paka a Pelhřimov,
jednali ve vzájemné shodě o rozdělení trhu, čímž narušili hospodářskou soutěž v České republice na trzích obráběcích strojů pro zpracování jakéhokoliv materiálu úběrem materiálu, pomocí laserů nebo jiných světelných nebo fotonových svazků; obráběcích center; soustruhů; strojů pro vrtání, vyvrtávání, frézování a řezání závitů; tvářecích strojů (včetně lisů) pro opracování kovů ohýbáním, drážkováním (plechu) a překládáním, vyrovnáváním, rovnáním a rozkováním, střiháním, děrováním a probíjením nebo nařezáváním, nastřihováním nebo vrubováním; číslicových ovládacích přístrojů (programovacích stanic); strojů a přístrojů pro zkoušení tvrdosti; kompresorů; strojů, přístrojů a zařízení pro pájení naměkko, pájení natvrdo nebo svařování; odřezávacích strojů; upínacích zařízení; ručních nástrojů a nářadí , a tím porušili zákaz uvedený v § 3 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění zákona č. 293/2016 Sb., a dopustili se správního deliktu dle § 22a odst. 1 písm. b) téhož zákona. Jednání účastníků řízení hodnotí Úřad jako jediný pokračující delikt, který se posuzuje pro účely sankce jako jedno jednání.

VIII. Odůvodnění pokut

137. Podle § 22a odst. 2 zákona může Úřad uložit pokutu do výše 10 mil. Kč nebo do výše 10 % z čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, jestliže právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako soutěžitel dopustí správního deliktu tím, že poruší zákaz stanovený v § 3 odst. 1 zákona. Podle § 22b odst. 2 zákona Úřad při určení výměry pokuty a při ukládání a určení délky zákazu plnění veřejných zakázek přihlédne k závažnosti správního deliktu, zejména ke způsobu jeho spáchání a jeho následkům a k okolnostem, za nichž byl spáchán. Úřad zohledňuje další specifika případu, která jsou vzhledem ke svému charakteru pro stanovení výše pokuty relevantní. [128]
138. Při stanovení konkrétní výše pokut jednotlivým účastníkům řízení Úřad postupoval dle Zásad postupu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže při stanovování výše pokut podle § 22 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, v platném znění (dále též Zásady ). [129]
139. Stanovení konkrétní výše pokuty v mezích zákona je věcí správního uvážení Úřadu, [130] které se odvíjí od posouzení skutkových okolností daného případu. Uvedené dokládá i tento závěr Nejvyššího správního soudu, sp. zn. 7 As 15/2013: Nelze po správních orgánech očekávat přesné zdůvodnění, proč byla uložena pokuta zrovna ve výši 200.000 Kč a nikoliv například ve výši 210.000 Kč. Podstatou správní uvážení je, že s ohledem na pestrost možných situací není možné nastavit žádný univerzální vzorec pro výpočet konkrétní výše pokuty. Pokud by tomu tak bylo, zahrnul by jej bezesporu zákonodárce přímo do zákona. Z hlediska soudního přezkumu je rozhodné, že výše pokuty byla uložena v zákonném rozmezí a řádně zdůvodněna, bylo přihlédnuto ke všem zákonným hlediskům a úvahy žalované se pohybují v mezích správního uvážení.
140. Dle judikatury českých soudů [131] musí konkrétní forma postihu a jeho výše působit natolik silně, aby od podobného jednání odradila i jiné nositele obdobných zákonných povinností, jaké svědčí účastníkům řízení, zároveň musí být postih dostatečně znatelný v materiální sféře účastníků řízení, resp. soutěžitelů, aby v něm byla obsažena jeho represivní funkce, nesmí však být pro soutěžitele likvidační. Uložená pokuta by tedy měla plnit zároveň jak funkci represivní, tak funkci preventivní.
141. Základním východiskem pro stanovení pokut v přiměřené výši je skutečnost, že trest by měl odpovídat povaze a závažnosti správního deliktu, za nějž je ukládán. Při určení konkrétních výší pokut je třeba zohlednit jak typovou, tak konkrétní závažnost jednání, jež je předmětem správního řízení. V rámci individualizace správní sankce musejí být zohledněny všechny významné skutečnosti a při stanovení pokut v řízení s více účastníky je třeba rovněž dodržet princip spravedlivého a proporcionálního určení výše pokuty jednotlivým delikventům.
142. Úřad rovněž u každého soutěžitele přihlíží při stanovení výše pokuty k jeho aktuální hospodářské situaci, a také k jeho celkovému čistému obratu dosaženému v posledním ukončeném účetním období, přičemž zjišťuje, zda stanovená částka pokuty nepřesáhne 10 % z tohoto obratu.
143. Toto rozhodnutí je vydáno ve věci porušení § 3 odst. 1 zákona, neboť dle zjištění Úřadu soutěžitelé BOW a HANZAL od 8. 4. 2014 do 24. 11. 2015 jednali ve vzájemné shodě o rozdělení trhu při koordinaci nabídek do zakázek Uničov, Teplice, Olomouc, FERRCOMP, Svářecí škola, Nová Paka a Pelhřimov. Délka trvání porušení zákona na relevantních trzích byla 1 rok a 7 měsíců a 2 týdny, což Úřad zohlednil v závažnosti deliktu tak, že koeficient času stanovil ve výši 1,13. [132]
144. Posuzované jednání spadá do kategorie tzv. kartelů s tvrdým jádrem, které představují nejzávažnější formy protisoutěžních jednání. Úřad je proto považuje v souladu se Zásadami za velmi závažné porušení zákona, které umožňuje soutěžitelům zejména získávat zakázky za vyšší ceny. V daném případě navíc k plnění dohody (largo sensu) s výše popsanými dopady skutečně došlo.
145. Tato skutečnost má vliv na výchozí podíl základní částky pokuty, který Úřad v případě velmi závažného deliktu může stanovit ve výši do 3 % z obratu na relevantním trhu za poslední ukončené účetní období trvání kartelu. [133]
146. Úřad pro stanovení základní částky pokuty u všech účastníků řízení vychází z hodnoty prodejů dosažených jednotlivými soutěžiteli na vymezených relevantních trzích za poslední ukončené účetní období, v němž se dotyčný soutěžitel zúčastnil protisoutěžního jednání, tj. za rok 2015 (v případě soutěžitele BOW hodnoty prodejů za období od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016).
147. V předmětné věci je podstatné to, že Úřad zjistil, že tržní podíly účastníků řízení na jednotlivých relevantních trzích jsou velmi malé, z finančního hlediska se jednalo o menší zakázky a relevantní trhy tak byly zasaženy jen v malé míře. Právě s ohledem na uvedené skutečnosti Úřad ohodnotil jednání účastníků řízení s ohledem na individuální závažnost takového jednání výší 1,7 % z hodnot prodejů. Je totiž představitelné, že v praxi mohou existovat závažnější jednání, která se budou např. vyznačovat větší mírou zasažení relevantních trhů.
148. Úřad zohlednil délku posuzovaného deliktního jednání každého účastníka řízení, a dále individuálně zohlednil případné přitěžující nebo polehčující okolnosti, které byly důvodem pro zvýšení nebo snížení pokuty nad, resp. pod úroveň základní částky, čemuž se věnuje níže, zvlášť u jednotlivých soutěžitelů.
149. Dále Úřad uvádí, že projednal žádosti o narovnání účastníků správního řízení. Oba účastníci správního řízení bezvýhradně a bezpodmínečně uznali svoji odpovědnost za spáchaný delikt, jehož skutkové okolnosti a právní hodnocení byly uvedeny ve sdělení výhrad, a rovněž akceptovali výši pokuty, o které je Úřad informoval ve sdělení výhrad. Jelikož účastníci řízení splnili podmínky pro aplikaci ustanovení § 22ba odst. 2 ZOHS 360 potřebné k tomu, aby ve správním řízení o deliktu mohla být využita procedura narovnání, Úřad přistoupil u obou účastníků správního řízení ke snížení pokut o 20 % a rovněž jim neuložil zákaz plnění veřejných zakázek ve smyslu § 22a odst. 4 zákona.
150. Úřad dále při stanovování pokuty přihlédl u každého účastníka řízení rovněž k jeho aktuální finanční a majetkové situaci a posoudil také, zda výsledná výše pokuty nepřesahuje zákonnou maximální výši 10 % celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, viz níže zvlášť u jednotlivých soutěžitelů.

VIII. 1. Společnost BOW

151. Soutěžitel BOW dosáhl v posledním ukončeném účetním období, tj. od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016, na vymezených relevantních trzích objemu prodejů ve výši [ obchodní tajemství ]. [134] Celkový čistý obrat soutěžitele BOW za poslední ukončené účetní období, tj. od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016, byl ve výši 211 183 000,-Kč.
152. Úřad vyhodnotil protiprávní jednání společnosti BOW jako velmi závažné jednání z hlediska typovosti. Tzv. bid-rigging spadá do kategorie tzv. hardcore narušení hospodářské soutěže a výchozí podíl hodnoty prodejů dle Zásad stanovil Úřad ve výši [ obchodní tajemství ].
153. Základní částka pokuty pro společnost BOW (po zohlednění časového koeficientu ve výši 1,13) tedy činí 1 858 777,-Kč.
154. Úřad neshledal žádné přitěžující ani polehčující okolnosti, a proto stanovil celkovou částku pokuty na 1 858 777,-Kč.
155. Vzhledem ke splnění všech podmínek v rámci postupu podle § 22ba odst. 2 ZOHS 360 Úřad snížil uvedenou celkovou částku o 20 %.
156. Výsledná částka pokuty pro společnost BOW po zaokrouhlení na celé tisíce dolů činí 1 487 000,-Kč . Tato částka představuje cca 0,70 % celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem BOW od 1. 4. 2015 do 31. 3. 2016, a pokuta v této výši tedy nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem za poslední ukončené účetní období, ani ji Úřad s ohledem na její výši a na ekonomické údaje týkající se soutěžitele nepovažuje za likvidační.

VIII. 2. Společnost HANZAL

157. Soutěžitel HANZAL dosáhl v posledním ukončeném účetním období, tj. v roce 2015, na vymezených relevantních trzích objemu prodejů ve výši 2 870 000,-Kč. [135] Celkový čistý obrat soutěžitele za poslední ukončené účetní období, tj. za rok 2015, byl ve výši 86 623 639,-Kč (čistý obrat společnosti HANZAL + čistý obrat společnosti Alltools bez tržeb za přeprodej od společnosti HANZAL) [136] .
158. Tím, že soutěžitel HANZAL dosahuje na vymezených relevantních trzích pouze velmi malý obrat (cca 3,3 % svého celkového čistého obratu), nelze při stanovení výše pokuty dle § 22a odst. 2 zákona aplikovat standardní postup stanovený v Zásadách, protože v tomto případě by jeho aplikace nevedla k uložení pokuty, která je schopná plnit ve vztahu k soutěžiteli HANZAL potřebnou odstrašující funkci. Dostatečně odrazující účinek je přitom jeden z prvků, které mají být zohledněny při výpočtu pokuty. Ustálená česká i evropská judikatura shodně konstatují, že účelem pokut uložených z důvodu porušení pravidel hospodářské soutěže je potrestání protiprávních úkonů dotyčných soutěžitelů, jakož i odrazení jak dotyčných soutěžitelů, tak i dalších hospodářských subjektů od budoucího porušování práva hospodářské soutěže. [137] Udělená pokuta přitom musí být dostatečně citelná. Jen tak může plnit funkci preventivní a represivní. Jedním ze základních předpokladů pro zajištění požadovaných efektů uložené pokuty je zohlednění hospodářské výkonnosti sankcionovaného soutěžitele.
159. Vzhledem k citovaným skutečnostem a specifikům daného případu dostatečně odůvodňujícím potřebu odchýlit se při výpočtu pokuty společnosti HANZAL od obecného postupu výpočtu pokuty za použití Zásad stanovil Úřad konečnou částku pokuty pro společnost HANZAL v souladu s vlastní rozhodovací praxí [138] při současném respektování principů přiměřenosti a spravedlnosti takovým způsobem, aby dosahovala alespoň 0,5 % z celkového čistého obratu soutěžitele za poslední ukončené účetní období. Vzhledem ke splnění všech podmínek v rámci postupu podle § 22ba odst. 2 ZOHS 360 Úřad tuto částku snížil ještě o 20 %. Takto vypočtená pokuta má dle názoru Úřadu pro společnost HANZAL dostatečně odstrašující účinek a současně plní své základní funkce, tj. funkci represivní a preventivní.
160. Výsledná částka pokuty pro společnost HANZAL tak po zaokrouhlení na celé tisíce dolů činí 346 000,-Kč . Pokuta v této výši nepřevyšuje 10 % z celkového čistého obratu dosaženého soutěžitelem HANZAL za poslední ukončené účetní období, ani ji Úřad s ohledem na její výši a na ekonomické údaje týkající se soutěžitele nepovažuje za likvidační.

VIII. 3. Úhrada pokut

161. Účastníci řízení provedou úhradu pokuty na účet Celního úřadu pro Jihomoravský kraj, číslo účtu 3754-17721621/0710 , jako variabilní symbol se uvede identifikační číslo účastníka řízení.

IX. Zákaz plnění dohody

162. V souladu s § 7 odst. 1 zákona uložil Úřad zákaz plnění dohody popsané ve výroku I. tohoto rozhodnutí do budoucna, jak je uvedeno ve výrokové části II. tohoto rozhodnutí.

X. Náklady řízení

163. Vzhledem k tomu, že Úřad v rámci správního řízení dospěl k závěru, že účastníci řízení HANZAL a BOW porušili § 3 odst. 1 zákona, je splněna podmínka v § 79 odst. 5 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, pro uložení náhrady nákladů správního řízení účastníkům řízení. S ohledem na délku a rozsah provedeného dokazování má Úřad za to, že se jednalo o zvlášť složitý případ, a proto určil paušální částku nákladů řízení, jež je každý z uvedených účastníků povinen uhradit, ve výši 2.500,-Kč .

164. Náklady řízení je každý z uvedených účastníků řízení povinen uhradit do 15 dnů od právní moci tohoto rozhodnutí. Náklady se hradí na účet Úřadu vedený u České národní banky v Brně, číslo účtu 19-24825621/0710 , konstantní symbol 1148, číslo variabilního symbolu je pro každého účastníka řízení odlišné, pro účastníka řízení HANZAL: 2015010109 , pro účastníka řízení BOW: 2015020109 .

XI. Závěr

165. Ze všech shora podaných důvodů Úřad konstatuje, že bylo prokázáno spáchání správního deliktu dle zákona, spočívající v uzavření zakázané dohody narušující hospodářskou soutěž a tedy v rozporu s § 3 odst. 1 zákona, a proto rozhodl v souladu s § 67 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jak je uvedeno ve výroku tohoto rozhodnutí.

POUČENÍ
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení dle § 152 odst. 1 a odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 83 odst. 1 a § 85 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, podat do 15 dnů od jeho doručení rozklad, o kterém rozhoduje předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Rozklad se podává u Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Včas podaný a přípustný rozklad má odkladný účinek.

otisk úředního razítka

JUDr. Hynek Brom
I. místopředseda Úřadu

Obdrží:
Mgr. Zuzana Tinthoferová, advokátka
Staňkova 557/18a
602 00 Brno

Mgr. Veronika Beerová, advokátka
Masarykovo nám. 292
436 01 Litvínov

Vypraveno dne
viz otisk razítka na poštovní obálce nebo časový údaj na obálce datové zprávy


[1] K použitému znění zákona viz část V. 1 tohoto rozhodnutí.
[2] Viz Podnět k zahájení řízení o přezkoumání úkonů zadavatele, l.č. 3-4 správního spisu vedeného pod sp. zn. S0109/2016/KD (dále jen správní spis ).
[3] Viz Vyjádření účastníka správního řízení společnosti BOW ze dne 5. 8. 2016, l.č. 903 správního spisu a přípis společnosti HANZAL ze dne 5. 8. 2016, l.č. 904 správního spisu.
[4] Viz přípisy Úřadu ze dne 9. 8. 2016, l.č. 905-906 správního spisu.
[5] Viz přípis účastníka řízení HANZAL l.č. 939 a přípis účastníka řízení BOW l.č. 935 správního spisu.
[6] Viz l.č. 962 a násl. správního spisu.
[7] Viz l.č. 1013 správního spisu.
[8] Viz l.č. 1001-1002 správního spisu.
[9] Viz l.č. 1007-1008 správního spisu.
[10] Viz l.č. 877 správního spisu.
[11] Viz l.č. 368 správního spisu.
[12] Viz l.č. 562-563 správního spisu.
[13] Viz l.č. 375-376 správního spisu
[14] Viz l.č. 1007-1008 správního spisu.
[15] Viz l.č. 856-857 správního spisu.
[16] Viz l.č. 928 správního spisu.
[17] Viz l.č. 930 správního spisu.
[18] Viz l.č. 45 a 856 správního spisu.
[19] Viz l.č. 857 správního spisu.
[20] Viz l.č. 156-182 správního spisu.
[21] Viz l.č. 43 správního spisu.
[22] Viz l.č. 40 správního spisu.
[23] Viz čl. 12.3 Zadávací dokumentace k zakázce Uničov, l.č. 48.
[24] Oba uchazeči v návrhu smlouvy uvedli výši pojistné částky 5.000.00,-Kč .
[25] Viz l.č. 10 a 28 správního spisu.
[26] Viz l.č. 47 správního spisu.
[27] Viz l.č. 8 správního spisu.
[28] Viz l.č. 11-16 a 29-36 správního spisu.
[29] Ibid.
[30] Viz Oznámení rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, l.č. 41-42 správního spisu.
[31] Viz l.č. 923-924 správního spisu.
[32] https://www.vhodne-uverejneni.cz/zakazka/vz-42-2014-porizeni-stroju-v-profesionalnim-provedeni-pro-ucebni-obory-truhlar-kovoobory-a-obrabec-kovu -viz l.č. 861-862 správního spisu.
[33] Viz l.č. 859 správního spisu.
[34] Viz l.č. 861 správního spisu.
[35] Viz l.č. 352 správního spisu.
[36] Viz l.č. 102-135 správního spisu.
[37] Ibid.
[38] Viz l.č. 322 správního spisu-Seznam doručených nabídek.
[39] Viz Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky, l.č. 358 správního spisu.
[40] Viz Oznámení o zadání zakázky, l.č. 859-860 správního spisu.
[41] Viz Oznámení o zakázce l.č. 920-922 správního spisu.
[42] Viz Oznámení o zakázce, l.č. 925-927 správního spisu.
[43] Viz l.č. 926 správního spisu.
[44] Ibid.
[45] Viz l.č. 213 správního spisu.
[46] Viz l.č. 368 a 375 správního spisu.
[47] Viz Písemná zpráva zadavatele pro první část zakázky Olomouc, l.č. 844 správního spisu.
[48] Viz Písemná zpráva zadavatele pro druhou část zakázky Olomouc, l.č. 845 správního spisu.
[49] Viz Seznamy podaných nabídek, l.č. 826 a 827 správního spisu.
[50] Viz l.č. 712-716, 746-749, 768-771, 794-798, 817-824 správního spisu.
[51] Viz l.č. 739 a 810 správního spisu.
[52] Viz Oznámení o zadání zakázky, l.č. 377-379 správního spisu.
[53] Viz Poskytnutí informací od společnosti FERRCOMP, l.č. 273 správního spisu.
[54] Viz l.č. 183-197 správního spisu.
[55] Viz l.č. 198-212 správního spisu.
[56] Viz l.č. 185-189 a 207 správního spisu.
[57] Viz Nabídky soutěžitelů BOW a HANZAL do zakázky FERRCOMP, l.č. 278 a 293 správního spisu.
[58] Viz l.č. 317 správního spisu.
[59] Viz l.č. 287-288 a 304-305 správního spisu.
[60] Viz l.č. 288 a 306 správního spisu.
[61] Viz l.č. 275-276 správního spisu.
[62] Viz l.č. 400 a 852 správního spisu.
[63] Viz l.č. 851 správního spisu.
[64] Viz l.č. 400 správního spisu.
[65] Viz l.č. 851 a 853 správního spisu.
[66] Viz l.č. 853 správního spisu.
[67] Viz l.č. 242 správního spisu.
[68] Viz l.č. 223-241 správního spisu.
[69] Viz l.č. 100-101 a 154-155 správního spisu.
[70] Viz l.č. 63-81 a 243-260 správního spisu.
[71] Viz l.č. 400 správního spisu.
[72] Viz l.č. 402 správního spisu.
[73] Viz nabídky uchazečů HANZAL a BOW do zakázky Svářecí škola, l.č. 436-439 a 494-503 správního spisu.
[74] Viz l.č. 401 správního spisu.
[75] Viz l.č. 852 a 835 správního spisu.
[76] Viz l.č. 553-555 správního spisu.
[77] Viz l.č. 553 správního spisu.
[78] Viz l.č. 138-141 a 214-218 správního spisu.
[79] Pan [ jméno ] , vedoucí učitel OV ze SŠGS Nová Paka a pan [ jméno ] , vedoucí učitel odborného výcviku a praktického vyučování SPŠ a SOU Pelhřimov-viz l.č. 138 správního spisu.
[80] A dále přílohu dokumentu HB 2 tvořila nabídka soutěžitele BOW na gravírovací a řezací laser Numco E6090 s příslušenstvím pro Střední průmyslovou školu a Střední odborné učiliště Pelhřimov-viz část III. 2.7. Zakázka Pelhřimov.
[81] Viz nabídky uchazečů do zakázky Nová Paka l.č. 556-558 správního spisu.
[82] Viz l.č. 554-555 správního spisu.
[83] Viz l.č. 138-141 a 214-218 správního spisu.
[84] Pan [ jméno ] , vedoucí učitel OV ze SŠGS Nová Paka a pan [ jméno ] , vedoucí učitel odborného výcviku a praktického vyučování SPŠ a SOU Pelhřimov-viz l.č. 138 správního spisu.
[85] A dále přílohu dokumentu HB 2 tvořila nabídka soutěžitele BOW na gravírovací laser Numco S4040 pro SŠGS Nová Paka-viz část III. 2.6. Zakázka Nová Paka.
[86] Viz l.č. 396 a 397 správního spisu.
[87] Nabídka obsahovala požadovanou konfiguraci stroje a příslušenství za nejnižší nabídkovou cenu-viz l.č. 391 správního spisu.
[88] E-mail [ jméno ] ze společnosti BOW panu [ jméno ] ze dne 8. 4. 2014 s předmětem Re: Bow rozpočet , s přílohou Scan celé nabídky_Teplice.PDF , l.č. 102-135 správního spisu.
[89] Nabídka soutěžitele BOW do zakázky Nová Paka, l.č. 556 správního spisu.
[90] Legislativní zkratka zboží" je konkretizována v § 1 odst. 1 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů; zahrnuje výrobky a služby.
[91] Srov. též Sdělení Evropské komise o definici relevantního trhu pro účely práva hospodářské soutěže Společenství publikované v Úředním věstníku C 372/5 ze dne 9. 12. 1997.
[92] Viz l.č. 31-36 správního spisu.
[93] Viz l.č. 346 správního spisu.
[94] Viz např. nabídka vítězného uchazeče do zakázky Svářecí škola l.č. 523-551 správního spisu.
[95] Viz také rozhodnutí Úřadu č. j. ÚOHS-S522/2010/KS-1232/2011/840/JMě.
[96] Viz internetové stránky Svazu http://www.sst.cz/cs/o-svazu.
[97] Viz https://www.celnisprava.cz/cz/clo/sazebni-zarazeni-zbozi/spolecny-celni-sazebnik-es/Spolen%20celn%20sazebnk%20EU%20platn%20pro%20rok%202016/NEK1754-15.pdf

[98] Viz Zpráva o oboru obráběcích a tvářecích strojů za rok 2015 v České republice, dostupná na internetových stránkách Svazu http://www.sst.cz/images/VZ_SST_2016_TISK.pdf ., l.č. 946-952 správního spisu.
[99] Viz bod 80. tohoto rozhodnutí.
[100] Viz l.č. 868 správního spisu.
[101] Viz l.č. 891 správního spisu.
[102] Viz l.č. 877 správního spisu.
[103] Dostupné na internetových stránkách Svazu http://www.sst.cz/images/VZ_SST_2016_TISK.pdf ., l.č. 946-952 správního spisu.
[104] Viz bod 76. tohoto rozhodnutí.
[105] Právnická nebo podnikající fyzická osoba se jako soutěžitel dopustí správního deliktu tím, že b) uzavře dohodu v rozporu s § 3 odst. 1-viz §22a odst. 1 písm. b) zákona, ve znění zákona č. 293/2016 Sb.
[106] Viz § 22a odst. 4 zákona, ve znění zák. č. 360/2012 Sb.
[107] Pojem soutěžitel může označovat i hospodářskou jednotku skládající se z několika osob, právnických či fyzických (např. mateřských a dceřiných společností), viz například rozsudek Soudního dvora C-189/02 P, C-202/02 P, C-205/02 P až C-208/02 P a C-213/02 P ze dne 28. 6. 2005 ve věci Dansk Rrindustri a další v. Komise (odst. 112 a násl.).
[108] Zákaz uvedený v § 3 odst. 1 zákona je shodný se zákazem vyjádřeným v čl. 101 odst. 1 Smlouvy o fungování EU (dřívější čl. 81 SES), pro výklad tohoto ustanovení je proto relevantní i unijní judikatura.
[109] Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Stavební spořitelny, sp. zn. 1 Afs 78/2008 ze dne 25. 2. 2009, odst. 47.
[110] Viz rozhodnutí Evropské komise č. IV/31.149 ze dne 23. 4. 1986 ve věci Polypropylene [1986], OJ L 230, odst. 81.
[111] Srov. rozsudek Soudního dvora Evropské unie C 40 až 48, 50, 54 až 56, 111, 113, 114/73 ze dne 16. 12. 1975 ve věci Coöperatieve Vereniging "Suiker Unie" UA [1975] ECR 1663, odst. 26.
[112] Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 5Afs 40/2007 ze dne 30. 9. 2008.
[113] Viz body 21 a 23 Oznámení Komise, Pokyny o použitelnosti čl. 81 odst. 3 Smlouvy, publikované v Úředním věstníku číslo C 101, 27. 4. 2004, str. 97-118.
[114] Viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 1 As 27/2008-67 ze dne 16. 4. 2008.
[115] Na rozdíl od pokračujícího deliktu je delikt trvající charakterizován vyvoláním protiprávního stavu a poté jeho udržováním, dále shodností protisoutěžního cíle, který je po celé období naplňován, totožností (stejností) jednotlivých soutěžitelů, kteří jsou si vědomi, že se podílí na společném cíli jednání, byť se může i okruh zúčastněných soutěžitelů v čase postupně vyvíjet (např. přistoupení k dohodě, zakládání společných podniků, likvidace společnosti).
[116] Viz rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 8 As 66/2011-74 ze dne 1. 3. 2012.
[117] Viz Oznámení Úřadu o dohodách, jejichž dopad na soutěž je zanedbatelný (uveřejněno na stránkách Úřadu), z judikatury např. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Af 61/2011 ze dne 12. 6. 2013. Dle § 3 odst. 1 zákona in fine nejsou považovány za zakázané dohody, jejichž dopad na hospodářskou soutěž je zanedbatelný. Takové dohody jsou vyňaty ze zákazu a není třeba, aby tato skutečnost byla příslušnou soutěžní autoritou konstatována, vynětí však nedopadá na nejzávažnější narušení hospodářské soutěže, tzv. dohody s tvrdým jádrem (hardcore). V evropské judikatuře např. rozhodnutí Soudního dvora EU C-226/11 ve věci Expedia ze dne 13. 12. 2012.
[118] Podle § 21d odst. 1 zákona navíc leží důkazní břemeno tvrzení o aplikovatelnosti výjimky dle § 3 odst. 4 zákona na účastnících řízení.
[119] Účastníci řízení splnění podmínek stanovených v § 3 odst. 4 zákona neprokázali.
[120] Viz rozsudek Krajského soudu v Brně ve věci Česká lékařská komora, sp. zn. 29 Ca 110/2003 ze dne 31. 3. 2005, str. 51.
[121] Rozsudek Nejvyššího správního soudu ve věci Česká rafinérská, sp. zn. 5 As 61/2005 ze dne 29. 10. 2007, str. 192.
[122] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie 170/83 ze dne 12. 7. 1984 ve věci Hydrotherm [1984], ECR-2999, odst. 11.
[123] Rozsudek Tribunálu T-11/89 ze dne 10. 3. 1992 ve věci Shell [1992], ECR II-757, odst. 311.
[124] Srov. např. rozsudek Tribunálu T-112/05 ze dne 12. 12. 2007 ve věci Akzo Nobel [2007], ECR II-05049, odst. 59.
[125] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-280/06 ze dne 11. 12. 2007 ve věci ETI SpA [2007], ECR I-10893, odst. 39.
[126] Viz rozsudek Soudního dvora Evropské unie C-49/92 P ze dne 8. 7. 1999 ve věci Anic Partecipazioni [1999], ECR-I-4125, odst. 78 a 145.
[127] K vyvození odpovědnosti tedy postačí fakt, že právnická osoba svým jednáním porušila nebo nesplnila povinnost stanovenou zákonem nebo uloženou na jeho základě.
[128] Srov. rozsudek Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 Ca 20/2006 ze dne 29. 5. 2007 ve věci Telefónica O2, str. 72.
[129] Dostupné z internetových stránek Úřadu na http://www.uohs.cz/cs/legislativa/hospodarska-soutez.html.
[130] Jak výslovně konstatoval Nejvyšší správní soud: Otázku posouzení horní hranice maximálně možné pokuty a samotného algoritmu jejího výpočtu je totiž třeba zásadně odlišovat. Druhá z uvedených se totiž odehrává plně v mezích správního uvážení žalovaného [roz. Úřadu]. , viz rozsudek č. j. 5 Afs 69/2012-240 ze dne 16. 12. 2013 ve věci Kartel pekařů, odst. 54.
[131] Viz např. rozsudek Krajského soudu v Brně, č. j. 62 Ca 27/2006-171 ze dne 6. 4. 2007 ve věci ČSAD Liberec.
[132] Dle bodu 31 Zásad se koeficient času se stanoví úměrně k počtu let trvání deliktu, přičemž v případě deliktu trvajícího méně než rok je roven jedné.
[133] Viz bod 29 Zásad.
[134] Viz l.č. 960 správního spisu.
[135] Viz l.č. 877 správního spisu.
[136] Viz l.č. 945 správního spisu.
[137] Viz Rozsudek Soudního dvora EU, C-416/08 ze dne 17. 6. 2010 ve věci Lafarge v. Komise , bod 102 a také viz
Rozsudek NSS, sp. zn. 1 Afs 58/2009-541 ze dne 31. 3. 2010, bod 247.
[138] Viz Rozhodnutí Úřadu ve věci Litoměřice č. j. ÚOHS-S159/2009/KD/4325/2010/850 ze dne 14. 7. 2010, později
potvrzené rozhodnutím předsedy Úřadu i Krajským soudem v Brně. Dále též rozhodnutí Úřadu ve věci Komunální
technika č. j. ÚOHS-S123/2012/KD-24736/2014/852/DSv ze dne 21. 11. 2014.