UOHS S009/2004
Rozhodnutí: S009/04-2070/04-ORP Instance I.
Věc Návrh na určení dle §7/2, zda smlouvy o výhradním dovozu piva do SRN podléhají zákazu ve smyslu §3 až 6
Účastníci Budějovický Budvar, n.p., Karolíny Světlé 4, 370 21 České Budějovice
Typ správního řízení Určovací řízení podle §7/2
Typ rozhodnutí SŘ zastaveno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 15. 4. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 85 KB


PM 15.4.2004
Č.j.: S 9/04-2070/04-ORP V Brně dne 22. března 2004
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení č.j. S 9/04 zahájeném dne 21. ledna 2004 dle § 18 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 21 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, na návrh společnosti Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Enterprise Nationale, IČ 00514152, se sídlem v Českých Budějovicích, Karolíny Světlé 4, PSČ 370 21, právně zastoupené na základě plné moci ze dne 4. září 2003 JUDr. Vojtěchem Traplem, advokátem, advokátní kancelář Dr. Trapl & Partners, se sídlem v Praze 4, Dvorecká 2a, PSČ 174 00, ve věci určení dle § 7 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, zda Smlouvy o výhradním dovozu a výhradní distribuci piva Budweiser Budvar (Vertrag über den Alleinimport und Alleinvertrieb von Budweiser Budvar Bier) uzavřené mezi společností Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Enterprise Nationale, IČ 00514152, se sídlem v Českých Budějovicích, Karolíny Světlé 4, PSČ 370 21 a společnostmi:
Kamphenkel GmbH & Co. Vertriebs KG, se sídlem v Berlíně, Ringbahnstrae 38/40, 12099, Spolková republika Německo, ze dne 13. prosince 2000, ve správním řízení zastoupenou na základě plné moci ze dne 1.září 2003 Liborem Prokešem, advokátní kancelář NÖRR STIEFENHOFER LUTZ, se sídlem v Praze 1, Na příkopě 15, PSČ 110 00;
Heinz Kampmann GmbH & Co. KG, se sídlem v Essenu, Zipfelweg 17, 45356, Spolková republika Německo, ze dne 31. srpna 1999, ve správním řízení zastoupenou na základě plné moci ze dne 1. září 2003 Liborem Prokešem, advokátní kancelář NÖRR STIEFENHOFER LUTZ;
Otto Pachmayr GmbH & Co. KG, se sídlem v Mnichově, Triebstrae 37, 80993, Spolková republika Německo, ze dne 31. srpna 1999, ve správním řízení zastoupenou na základě plné moci ze dne 1. září 2003 Liborem Prokešem, advokátní kancelář NÖRR STIEFENHOFER LUTZ;
Strelow GmbH & Co. KG se sídlem v Hamburku, Bornmoor 18, 22525, Spolková republika Německo, ze dne 31. srpna 1999, ve správním řízení zastoupenou na základě plné moci ze dne 30. srpna 2003 Liborem Prokešem, advokátní kancelář NÖRR STIEFENHOFER LUTZ;
WIFA Getränkezentrale GmbH & Co. KG, se sídlem v Hennefu, Reiserstrae 40, 53773, Spolková republika Německo, ze dne 17. ledna 2000
a Distribuční dohody (Vertriebsvereinbarung) uzavřené mezi společností Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Enterprise Nationale, IČ 00514152, se sídlem v Českých Budějovicích, Karolíny Světlé 4, PSČ 370 21, společností Budweiser Budvar Vertriebsgesellschaft Deutschland mbH, se sídlem v Berlíně, Ringbahnstrae 38/40, 12099, Spolková republika Německo a společnostmi:
Kamphenkel GmbH & Co. Vertriebs KG, se sídlem v Berlíně, Ringbahnstrae 38/40, 12099, Spolková republika Německo, ze dne 13. prosince 2000, ve správním řízení zastoupenou na základě plné moci ze dne 1.září 2003 Liborem Prokešem, advokátní kancelář NÖRR STIEFENHOFER LUTZ, se sídlem v Praze 1, Na příkopě 15, PSČ 110 00;
Heinz Kampmann GmbH & Co. KG, se sídlem v Essenu, Zipfelweg 17, 45356, Spolková republika Německo, ze dne 31. srpna 1999, ve správním řízení zastoupenou na základě plné moci ze dne 1. září 2003 Liborem Prokešem, advokátní kancelář NÖRR STIEFENHOFER LUTZ;
Otto Pachmayr GmbH & Co. KG, se sídlem v Mnichově, Triebstrae 37, 80993, Spolková republika Německo, ze dne 31. srpna 1999, ve správním řízení zastoupenou na základě plné moci ze dne 1. září 2003 Liborem Prokešem, advokátní kancelář NÖRR STIEFENHOFER LUTZ;
Strelow GmbH & Co. KG se sídlem v Hamburku, Bornmoor 18, 22525, Spolková republika Německo, ze dne 31. srpna 1999, ve správním řízení zastoupenou na základě plné moci ze dne 30. srpna 2003 Liborem Prokešem, advokátní kancelář NÖRR STIEFENHOFER LUTZ;
WIFA Getränkezentrale GmbH & Co. KG, se sídlem v Hennefu, Reiserstrae 40, 53773, Spolková republika Německo, ze dne 17. ledna 2000
podléhají zákazu dle § 3 až 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, vydává toto
r o z h o d n u t í :
Správní řízení č.j. S 9/04 vedené ve věci určení dle § 7 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, zda Smlouvy o výhradním dovozu a výhradní distribuci piva Budweiser Budvar (Vertrag über den Alleinimport und Alleinvertrieb von Budweiser Budvar Bier) uzavřené mezi společností Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Enterprise Nationale, IČ 00514152, se sídlem v Českých Budějovicích, Karolíny Světlé 4, PSČ 370 21 a společnostmi:
Kamphenkel GmbH & Co. Vertriebs KG, se sídlem v Berlíně, Ringbahnstrae 38/40, 12099, Spolková republika Německo, ze dne 13. prosince 2000, ve správním řízení zastoupenou na základě plné moci ze dne 1.září 2003 Liborem Prokešem, advokátní kancelář NÖRR STIEFENHOFER LUTZ, se sídlem v Praze 1, Na příkopě 15, PSČ 110 00;
Heinz Kampmann GmbH & Co. KG, se sídlem v Essenu, Zipfelweg 17, 45356, Spolková republika Německo, ze dne 31. srpna 1999, ve správním řízení zastoupenou na základě plné moci ze dne 1. září 2003 Liborem Prokešem, advokátní kancelář NÖRR STIEFENHOFER LUTZ;
Otto Pachmayr GmbH & Co. KG, se sídlem v Mnichově, Triebstrae 37, 80993, Spolková republika Německo, ze dne 31. srpna 1999, ve správním řízení zastoupenou na základě plné moci ze dne 1. září 2003 Liborem Prokešem, advokátní kancelář NÖRR STIEFENHOFER LUTZ;
Strelow GmbH & Co. KG se sídlem v Hamburku, Bornmoor 18, 22525, Spolková republika Německo, ze dne 31. srpna 1999, ve správním řízení zastoupenou na základě plné moci ze dne 30. srpna 2003 Liborem Prokešem, advokátní kancelář NÖRR STIEFENHOFER LUTZ;
WIFA Getränkezentrale GmbH & Co. KG, se sídlem v Hennefu, Reiserstrae 40, 53773, Spolková republika Německo, ze dne 17. ledna 2000
a Distribuční dohody (Vertriebsvereinbarung) uzavřené mezi společností Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Enterprise Nationale, IČ 00514152, se sídlem v Českých Budějovicích, Karolíny Světlé 4, PSČ 370 21, společností Budweiser Budvar Vertriebsgesellschaft Deutschland mbH, se sídlem v Berlíně, Ringbahnstrae 38/40, 12099, Spolková republika Německo a společnostmi:
Kamphenkel GmbH & Co. Vertriebs KG, se sídlem v Berlíně, Ringbahnstrae 38/40, 12099, Spolková republika Německo, ze dne 13. prosince 2000, ve správním řízení zastoupenou na základě plné moci ze dne 1.září 2003 Liborem Prokešem, advokátní kancelář NÖRR STIEFENHOFER LUTZ, se sídlem v Praze 1, Na příkopě 15, PSČ 110 00;
Heinz Kampmann GmbH & Co. KG, se sídlem v Essenu, Zipfelweg 17, 45356, Spolková republika Německo, ze dne 31. srpna 1999, ve správním řízení zastoupenou na základě plné moci ze dne 1. září 2003 Liborem Prokešem, advokátní kancelář NÖRR STIEFENHOFER LUTZ;
Otto Pachmayr GmbH & Co. KG, se sídlem v Mnichově, Triebstrae 37, 80993, Spolková republika Německo, ze dne 31. srpna 1999, ve správním řízení zastoupenou na základě plné moci ze dne 1. září 2003 Liborem Prokešem, advokátní kancelář NÖRR STIEFENHOFER LUTZ;
Strelow GmbH & Co. KG se sídlem v Hamburku, Bornmoor 18, 22525, Spolková republika Německo, ze dne 31. srpna 1999, ve správním řízení zastoupenou na základě plné moci ze dne 30. srpna 2003 Liborem Prokešem, advokátní kancelář NÖRR STIEFENHOFER LUTZ;
WIFA Getränkezentrale GmbH & Co. KG, se sídlem v Hennefu, Reiserstrae 40, 53773, Spolková republika Německo, ze dne 17. ledna 2000
podléhají zákazu dle § 3 až 6 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů, se podle ustanovení § 30 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů
z a s t a v u j e .
O d ů v o d n ě n í :
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále je "Úřad") obdržel dne 21. ledna 2004 návrh společnosti Budějovický Budvar, národní podnik, Budweiser Budvar, National Corporation, Budweiser Budvar, Enterprise Nationale, IČ 00514152, se sídlem v Českých Budějovicích, Karolíny Světlé 4, PSČ 370 21 (dále jen "Budějovický Budvar"), právně zastoupené na základě plné moci ze dne 4. září 2003 JUDr. Vojtěchem Traplem, advokátem, advokátní kancelář Dr. Trapl & Partners, se sídlem v Praze 4, Dvorecká 2a, PSČ 174 00, na určení dle § 7 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (dále jen "zákon"), zda Smlouvy o výhradním dovozu a výhradní distribuci piva Budweiser Budvar (Vertrag über den Alleinimport und Alleinvertrieb von Budweiser Budvar Bier) uzavřené mezi společností Budějovický Budvar a společnostmi:
Kamphenkel GmbH & Co. Vertriebs KG, se sídlem v Berlíně, Ringbahnstrae 38/40, 12099, Spolková republika Německo (dále jen "Kamphenkel"), ve správním řízení zastoupenou na základě plné moci ze dne 1. září 2003 Liborem Prokešem, advokátní kancelář NÖRR STIEFENHOFER LUTZ, se sídlem v Praze 1, Na příkopě 15, PSČ 110 00;
Heinz Kampmann GmbH & Co. KG, se sídlem v Essenu, Zipfelweg 17, 45356, Spolková republika Německo (dále jen "Heinz Kampmann"), ve správním řízení zastoupenou na základě plné moci ze dne 1. září 2003 Liborem Prokešem, advokátní kancelář NÖRR STIEFENHOFER LUTZ;
Otto Pachmayr GmbH & Co. KG, se sídlem v Mnichově, Triebstrae 37, 80993, Spolková republika Německo (dále jen "Otto Pachmayr"), ve správním řízení zastoupenou na základě plné moci ze dne 1. září 2003 Liborem Prokešem, advokátní kancelář NÖRR STIEFENHOFER LUTZ;
Strelow GmbH & Co. KG se sídlem v Hamburku, Bornmoor 18, 22525, Spolková republika Německo (dále jen "Strelow"), ve správním řízení zastoupenou na základě plné moci ze dne 30. srpna 2003 Liborem Prokešem, advokátní kancelář NÖRR STIEFENHOFER LUTZ;
WIFA Getränkezentrale GmbH & Co. KG, se sídlem v Hennefu, Reiserstrae 40, 53773, Spolková republika Německo (dále jen "WIFA")
a Distribuční dohody (Vertriebsvereinbarung) uzavřené mezi společností Budějovický Budvar, společností Budweiser Budvar Vertriebsgesellschaft Deutschland mbH, se sídlem v Berlíně, Ringbahnstrae 38/40, 12099, Spolková republika Německo (dále jen "Budweiser") a společnostmi:
Kamphenkel
Heinz Kampmann
Otto Pachmayr
Strelow
WIFA
podléhají zákazu dle § 3 až 6 zákona.
Dnem doručení výše uvedeného návrhu bylo zahájeno správní řízení č.j. S 9/04, jehož účastníky jsou společnosti: Budějovický Budvar, Budweiser, Kamphenkel, Heinz Kampmann, Otto Pachmayr, Strelow a WIFA (dále též jen "účastníci řízení").
Dne 27. února 2004 obdržel Úřad podání navrhovatele označené jako zpětvzetí návrhu na určení podle § 7 odst. 2 zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, kterým vzal shora uvedený návrh v plném rozsahu zpět. Dopisy č.j. S 9/04-1680/04-ORP (viz str. spisu 558-560) informoval Úřad ostatní účastníky řízení o právním úkonu navrhovatele a vyzval je, aby do 18. března 2004 sdělili, zda se zpětvzetím návrhu souhlasí či nikoliv. Zároveň Úřad upozornil účastníky řízení na skutečnost, že v případě, kdy žádný z účastníků řízení neprojeví se zpětvzetím nesouhlas, bude správní č.j. S 9/04 zastaveno.
Dne 22. března 2004 obdržel Úřad vyjádření právního zástupce společností Kamphenkel, Heinz Kampmann, Otto Pachmayr a Strelow, že se zastavením řízení souhlasí. Společnosti Budweiser a WIFA, jimž bylo vykázáno řádné doručení výše uvedeného dopisu Úřadu, neprojevily se zpětvzetím návrhu na určení nesouhlas. Na základě výše uvedeného Úřad v souladu s § 30 správního řádu správní řízení č.j. S 9/04 zastavil.
Poučení o opravném prostředku
Proti tomuto rozhodnutí mohou účastníci řízení podle § 61 zákona č. 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů, podat rozklad k předsedovi Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže prostřednictvím Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, a to do 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí. Včas podaný rozklad má odkladný účinek.
Mgr. Vítězslav Šemora
pověřený řízením odboru
Rozhodnutí obdrží:
JUDr.Vojtěch Trapl
Dr. Trapl & Partners-advokáti
Dvorecká 2a
147 00 Praha 4
Libor Prokeš
AK NÖRR STIEFENHOFER LUTZ
Na Příkopě 15
110 00 Praha 1
WIFA Getränkezentrale GmbH & Co. KG
Reiserstrae 40
53773 Hennef
Spolková republika Německo Budweiser Budvar Vertriebsgesellschaft Deutschland mbH
Ringbahnstrae 38/40
12099 Berlín
Spolková republika Německo