UOHS S007/2004
Rozhodnutí: OF/S007/04-631/04 Instance I.
Věc Spojení soutěžitelů CS Center Prague s.r.o. a Charles Square Center s.r.o.
Účastníci CS Center Prague s.r.o., Karlovo náměstí 10, Praha 2. Charles Square Center s.r.o., Karlovo náměstí 10, Praha 2.
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí povoleno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 1. 3. 2004
Dokumenty dokument ke stažení 70 KB

res_text