UOHS R049/2004
Rozhodnutí: R049/2004 Instance II.
Věc Spojení soutěžitelů Bakeries International Luxembourg S.A. a DELTA PEKÁRNY a.s.
Účastníci Bakeries International Luxembourg S.A., se sídlem 23, Avenue Monterey, L-2086, Lucemburské velkovévodství
Typ správního řízení Spojování soutěžitelů (fúze)
Typ rozhodnutí rozklad zamítnut a napadené rozhodnutí potvrzeno
Rok 2004
Datum nabytí právní moci 3. 2. 2005
Související rozhodnutí S031/04
Dokumenty dokument ke stažení 308 KB

res_text