Rt 98/1919
Kdo i s uzamčeným v ní obsahem odcizí schránu, chovanou v místnosti neuzamčené, dopustí se ohledně obsahu krádeže na věcech uzamčených.
( Rozhodnutí Kr I 388/19, 25.10.1919 )

Z odůvodnění:
Brojí-li zmateční stížnost proti kvalifikaci krádeže dle § 1 74 II. c) tr. z., poněvadž koš sám nebyl uzamčen v jiné schránce, snad ve vagonu, takže by se obžalovaný jen po odstranění této překážky ke koši dostati mohl, nechává nepovšimnuto, že odcizen byl obžalovaným nejen koš, nýbrž i jeho obsah. Tento obsah byl ovšem vůči obžalovanému věcí uzamčenou, neboť jen po násilném otevření koše mohl se ho obžalovaný zmocniti. Že se obžalovanému jednalo též o obsah koše, že si chtěl osvojiti i obsah koše, vysvítá nejlépe z jeho vlastního hájení se; udal, že vzal koš, protože myslel, že v košíku je mouka.