Rt 87/1919
K posouzení intenzity násilí vůči veřejnému činiteli.
( Rozhodnutí Kr I 284/19, 11.10.1919 )

Z odůvodnění:
Zákon, jenž netresce odporu nekvalifikovaného, jejž kladou osoby postižené úředním jednáním, vychází ze stanoviska, že jistý odpor vůči úředním jednáním vzniká až příliš snadno z přání postižené osoby, by zůstala ušetřena, že však zavdává podnětu k potrestání teprve odpor sesílený. Klade-li se odpor menší, nepatrnější, stačí donucení směřující ku splnění úředního příkazu.