Rt 86/1919
Lhostejno, že věc, za niž požadována cena zřejmě přemrštěná, pocházela z krádeže.
( Rozhodnutí Kr II 109/19, 9.10.1919 )

Z odůvodnění:
Stížnost poukazuje k tomu, že ustanovení o předražování se týkají pouze pravidelných jevů a předmětů obchodního života nikoli jevů nepravidelných, zejména obchodu věcmi pocházejícími z krádeží. V tomto ohledu jest však stížnost zřejmě na omylu. Předpisy o předražování nečiní žádného rozdílu ohledně provenience zboží. Prohlašují za trestné požadování přemrštěné ceny při prodeji, bez ohledu na to, nabyl-li prodávající zboží poctivě či nepoctivě, jedná-li se o pravidelný obchod, či o zcizení věci, jež na sebe převedl prodatel z krádeže.