Rt 85/1919
Tím, že spolumajitel bytu zachovává se pasivně k tomu, že druhý spolumajitel bytu uloží tam věc kradenou, nedopouští se o sobě podílnictví na krádeži.
( Rozhodnutí Kr I 371/19, 4.10.1919 )

Z odůvodnění:
Soud nalézací shledává ukrývání a na se převedení prken, odcizených spoluobviněnými, dle důvodů rozsudku v tom, že Josef K. prkna u sebe podržel, totiž znovunabytí odcizené věci oprávněnému stížil a znemožnil. Než v pouhém podržení odcizeného předmětu u sebe nelze ještě bez dalšího zjištění shledávati úmyslnou činnost. Rovněž neobsahuje pouhé podržení u sebe nutně aktivní zasažení, v němž mohlo by se spatřovati na se převedení odcizeného předmětu. Uložil-li pachatel krádeže, snad z důvodu, poněvadž byt s majitelem jeho sdílí, odcizený předmět v tomto bytu, neopodstatňovalo by pouhé trpění předmětu toho ve společném bytu na straně majitelově ještě na se převedení odcizeného předmětu.