Rt 71/1919
I hůl jest zbraní, ježto se hodí k útoku na člověka a k ohrožení bezpečnosti jeho těla.
( Rozhodnutí Kr I 435/19, 12.02.1920 )

Z odůvodnění:
Soud nalézací zjistil, že obžalovaný se domáhal vstupu do domu Mořice R. vyhrožováním a násilím, že mu otevřeny byly dveře na rozkaz Mořice R. z obavy, aby dvéře nevyrazil. Obžalovaný, třeba se domníval Mořic R., že někdo jiný se do bytu dobývá, zjednal si vstup do domu násilím a vyhrožováním proti vůli majitele bytu, vtrhl tudíž po rozumu § 83 tr. z. do cizího domu.

Soud nalézací dále zjistil, že obžalovaný vešel do bytu a jsa opatřen holí asi prst tlustou, této použil proti R-ovi a že násilným jednáním proti manželům R-ovým a jich dceři si vynutil, že trpěli prohlížení bytu po látkách.

Nástroj, jímž obžalovaný, vtrhnuv do domu R-ova, byl opatřen a jehož při páchání násilností užíval, označil soud nalézací holí asi na prst tlustou. Hůl takovou, jelikož se hodí k útoku na člověka, bezpečnost jeho těla ohrožujícímu, pokládati jest za zbraň po rozumu § 83 tr. z.