Rt 665/1921
K pojmu účinné lítosti. Škodu lze nahraditi po případě též prostřednictvím osoby třetí.

(Rozhodnutí Kr II 162/21, 29.12.1921)
Z odůvodnění:

Nehledě k požadavku lítosti je předpokladem beztrestnosti trestného činu dle § 187 tr. zák. jedině, aby pachatel dříve, než vrchnost o jeho činu věděla, celou škodu nahradil.

Předpokladu tomu vyhovuje i pachatel, který nahrazuje škodu vlastními silami a prostředky, byť prostřednictvím třetí osoby, veden jsa zejména snahou, aby zůstalo utajeno, že čin spáchal. Tomu je tak i v případě, kde pachatel, byť po případě prostřednictvím nebo za pomoci třetí osoby, ukradenou nebo zpronevěřenou věc pohodí, a, stalo-li se to za takových okolností, by se dalo se zcela bezpečnou jistotou očekávati, že se věc v neporušeném stavu dostane opět v držení poškozeného.