Rt 554/1921
Jde o zlomyslné poškození cizího majetku ve smyslu § 85 tr. zák., spáchal-li je manžel na věcech, přinesených manželkou věnem.

(Rozhodnutí Kr II 434/21, 3.10.1921)
Z odůvodnění:

Zmateční stížnost namítá, že tu není skutkové podstaty zločinu dle § 85 a) tr. zák., nýbrž jde jen o poměr soukromoprávní. Než neprávem. Nesejde na tom, byl-li nábytek, o nějž jde, v době činu vlastnictvím nezletilého dítěte Anny P. Rozhodujícím jest jen, že nebyl vlastnictvím obžalovaného.

Soud nalézací zjistil, že nábytek koupen a zaplacen byl D.W z vlastních peněz pro její dceru Annu P., čímž stal se vlastnictvím posléze jmenované. I kdyby skutečně, jak namítá stížnost, nábytek ten narovnáním mezi manželi přešel do vlastnictví nezl. Anny P., přece byl jen jako vlastnictví Anny P. matky pro obžalovaného cizím majetkem a tudíž způsobilým předmětem zločinu dle § 85 a) tr. zák.

Majetek ten zůstal vlastnictvím manželčiným, byť užíván byl i obžalovaným po dobu trvání manželství.

Úmyslné poškození předmětů věna není jich používáním, jenž jedině manželu po dobu trvání manželství přísluší.