Rt 553/1921
I. Výhrůžka ve smyslu § 98 b) tr. zák. nemusí být pronesena přímo ku ohroženému, stačí, byla-li pronesena v úmyslu, by byla ohroženým slyšena.

II. Vyvolání stávky jest "nebezpečím" po rozumu § 87 tr. zák. pouze tehdy, stalo-li se v úmyslu, by jím byla způsobena škoda na majetku ve větším rozsahu.

(Rozhodnutí Kr I 295/21, 3.10.1921)
Z odůvodnění:

Proti správnosti výroku pro zločin vydírání dle § 98 písm. b) tr. zák. namítá zmateční stížnost, že výrok " My živíme .... atd." obsahuje o sobě nanejvýš přečin dle § 305 tr. zák., nikoliv zločin podle § 98 písm. b) tr. zák., poněvadž jím nebylo řediteli L. hrozeno přímo.

Než zákon v § 98 lit. b) tr. zák. sám výslovně poukazuje ne to, že zločin spáchán může býti i výhrůžkou nepřímou, Stačíť, že výhrůžkou, způsobilou vzbuditi důvodné obavy někomu zlem v zákoně uvedeným a v úmyslu tamtéž naznačeném bylo vážně hrozeno.

Jelikož výzva ku davu "Ředitele musíme oběsiti" u přítomnosti ředitele L., jenž na dvoře továrny s důvěrníkem dělníků vyjednával, může obsahovati ovšem i výhrůžku, jakmile pronesena byla v úmyslu by byla ohroženým oslyšena, což nutně vychází ze zjištění, že slovy stěžovatelovými na řediteli zastavení práce mělo býti vynuceno, a jelikož též ostatní zákonné podmínky v rozsudku jsou zjištěny, nelze shledat odsuzující výrok právně pochybeným

Odůvodněna jest však stížnost do odsouzení pro zločin veřejného násilí dle § 87 tr. zák. Nebylo by ovšem zásadně vyloučeno by vyvolání stávky, samo o sobě beztrestné, nemohlo opodstatniti zločin dle § 87 tr. zák., poněvadž zákon sám praví, že zločinu toho dopustí se každý, kdo jakýmkoliv ze zlomyslnosti předsevzatým činem přivodí nebezpečí rázu § 85 b) tr. zák., tedy poškození cizího majetku.

Aby však vyvolání stávky mohlo býti uznáno za tento zločin, musilo by se státi v úmyslu, by jím výsledek § 85 b) tr. zák., zde škoda na cizím majetku ve větším rozsahu byla vyvolána.

Úmyslu toho však nalézací soud, jenž se nezabývá ani otázkou, byla-li stěžovateli možnost takové škody, přesahující pravidelné následky stávky, povědoma, nezjišťuje.