Rt 530/1921
Posouzení skutku, kdy pachatel zabraňuje dělníkovi v rozhodování o pracovních věcech.

( Rozhodnutí Kr II 363/21, 10.09.1921 )
Z odůvodnění:

Zbraňování dělníkům ve volném rozhodování o přijetí práce rovná se nesporně vynucení opomenutí; když pak prostředky, jichž bylo použito, skutečné násilí nebo pohrůžka, jsou takové povahy, jaké vyžaduje § 98 tr. zák., zakládá činnost skutkovou podstatu § 98 tr. zák.

Rozsudek v odpor vzatý zjišťuje, že obžalovaní vyhrožovali ublížením na těle a že vyhrůžky byly způsobilé, aby v osobách ohrožených vzbudily důvodnou obavu. Vyhrůžky byly tedy rázu, v § 98 tr. zák. vytčeného. Správně proto nalézací soud shledal v činnosti obžalovaných skutkovou podstatu zločinu vydírání dle § 98 lit. b) tr. zák.