Rt 52/1919
Příbuzným obžalovaného v § 282 tr. ř. uvedeným jde lhůta k opovězení zmateční stížnosti od téhož dne, od kterého počíná obžalovanému, nikoliv od té doby, kdy se o odsouzení obžalovaného dověděli.
( Rozhodnutí Kr I 197/19, 6. 5. 1919)

Z odůvodnění:
Stížnost vychází z předpokladu, že pro stěžovatelku, matku to nezl. Augusty St., která proti vůli této používá práva v § 282 tr. ř. naznačeného a která při prohlášení rozsudku přítomna nebyla, počíná běžeti zákonitá třídení lhůta k ohlášení zmateční stížnosti teprve od té doby, kdy se prvější o odsouzení své nezl. dcery byla dověděla. Než tento názor nemá v zákoně žádné opory. Druhý odstavec § 284 tr. ř. výslovně předpisuje, že pro příbuzné obžalovaného v § 282 tr. ř. uvedené - a takovou jest právě stěžovatelka - běží lhůta k ohlášení zmateční stížnosti od téhož dne, kdy počíná běžeti pro obžalovaného, tedy v tomto případě, kde obžalovaná byla při hlavním přelíčení a při prohlášení rozsudku přítomna, po dni tohoto prohlášení. Při tom zákon nerozeznává byl-li k ohlášení oprávněný příbuzný při prohlášení rozsudku přítomen a kdy se o odsouzení obžalovaného dověděl. Tyto okolnosti jsou pro posouzení včasnosti ohlášení zcela nerozhodny. Nepřítomností jich nemá se dle úmyslu zákona oddáliti právoplatnost prohlášeného rozsudku.