Rt 5/1919
Zřeknutí se opravného prostředku obžalovaným jest neodvolatelno a i pro obhájce závazno.
( Rozhodnutí Kr. II 22/19, 5. 2. 1919 )

Z odůvodnění:
Dle protokolu o hlavním líčení vzdal se obžalovaný po vyhlášení rozsudku opravných prostředků proti němu a žádal jen za odklad trestu. Toto prohlášení obžalovaného je zřetelným, nepochybným a platným vzdáním se práva k podání zmateční stížnosti do odsuzujícího jej rozsudku a je jako takové neodvolatelno. Zejména není ani obhájce obžalovaného po takovémto prohlášení již oprávněn ohlašovati zmateční stížnost za obžalovaného a žádati za opis rozsudku za účelem provedení zmateční stížnosti, třeba by výkon trestu nebyl ještě nařízen. Neboť když se byl obžalovaný s právním účinkem sám vzdal práva stížnosti, nemá ho již ani jeho obhájce.