Rt 491/1921
K pojmu schvalování trestného činu.

( Rozhodnutí Kr I 165/21, 23.06.1921 )
Z odůvodnění:
Ustanovení § 305 tr. zák. má na zřeteli neurčitá, všeobecná vyzvání k páchání protizákonných nebo nemravných činů, pokud se týče všeobecně znějící vychvalování neb omlouvání jich.

O takovýto případ tu jde. Zcela nenucený a přirozený výklad závadného výroku vede k závěru, že obžalovaný jednak schvaloval, přinejmenším však omlouval postup oněch osob, které při zabírání Lidového domu v Praze stavěly se na odpor četnictvu a policii konajícím službu a provádějícím vrchnostenský příkaz, jednak pak vyzýval k násilnostem a odporu pro případ, kdyby k podobnému zakročení četnictva nebo policie mělo dojíti v Kolíně .

Jde proto o výzvu k nezákonným činům, pokud se týče jich schvalování a omlouvání a nikoli o pouhý projev rozhořčení nad zabráním Lidového domu v Praze, jak zmateční stížnost dovoditi se snaží. Namítá-li stížnost, že obžalovaný pokládal zabrání domu tohoto omylem za nezákonné, tvrdí tím jen omyl povahy právní, jenž nemůže ospravedlniti trestnost jednání jeho (§ 233 tr. zák.).