Rt 49/1919
Zmatku dle 281 č. 10 tr. ř. nemůže se obžalovaný dovolávati, není-li trestní zákon, jemuž byl jeho čin podřaděn, přísnější, než trestní zákon, jehož použití se domáhá zmateční stížnost.
( Rozhodnutí Kr I 173/19, 29. 4. 1919 )

Z odůvodnění:
Dle § 282 tr. ř. může zmateční stížnost obžalovaného býti podána jen v jeho prospěch. Z toho plyne, že i zmateční důvod § 281 č. 10 tr.ř. může obžalovaným býti uplatňován jen v tom směru, že čin rozhodnutí za základ položený byl nesprávným výkladem zákona v neprospěch obžalovaného podřaděn trestnímu zákonu, jehož na čin použíti nelze, že však tento důvod zmatku místa nemá, když použití nesprávného zákona trestního nemá pro obžalovaného nepříznivého vlivu.