Rt 479/1921
K posouzení politických motivů jako okolností polehčujících.

( Rozhodnutí Kr II 212/21, 11.06.1921 )
Z odůvodnění:

Obžalovaný podal a provedl také odvolání do výroku rozsudku, že čin spáchán byl z pohnutek nízkých a nečestných a že nastává ztráta práva volebního do obcí, dále že nepřiznáno mu bylo podmíněné odsouzení. Rozsudek odůvodňuje tyto své výroky pouze tím, že čin obžalovaného směřoval proti základům státu. Odvolání obžalovaného v tomto směru nelze upříti oprávněnosti.

Čin trestný, pro který obžalovaný byl odsouzen, spáchán byl z pohnutek politických, které nelze šmahem prohlásiti za nízké a nečestné, což vysvítá již z toho, že zákonodárce určuje příslušnost soudní jinak u činů politických než u jiných trestných činů. Nutno též uvážiti, že obžalovaný byl k činu sveden a že čin spáchán byl v době, kdy boje politických stran následkem světového přerodu politického a hospodářského nabyly nebývalé ostrosti, takže čin obžalovaného nelze pokládati ani tak za výron špatných osobních vlastností obžalovaného, jako spíš za nesprávně pochopený názor strany po případě organisace, jejichž příslušníkem obžalovaný jest.