Rt 474/1921
Vyhrožování "zlým nakládáním" jest pouze přestupkem dle § 496 tr. zák. tehdy, nedosahuje-li co do intensity stupně vytknutého v § 99 tr. zák. a stalo-li se jen v úmyslu, projeviti ohroženému nevážnost.

( Rozhodnutí Kr II 22/21, 6.06.1921 )
Z odůvodnění:

Ohledně zločinu veřejného násilí dle § 99 tr. zák. tvrdí stížnost, že i to, co soud vzal za dokázáno, nezakládá zločinu dle § 99 tr. zák., neboť přistoupení ku G-ové s vidlemi a vyhrožování slovy jest prý nejvýše přestupkem dle § 496 tr. zák., ohledně něhož nebyla podána soukromá žaloba. Než rozsudek neobmezuje se na zjištění, že by byl stěžovatel toliko ku G-ové přistoupil s vidlemi a jí slovy vyhrožoval, nýbrž zjišťuje též, že vidle Anděle G-ové na břicho nasadil.

Budiž proto jen podotknuto, že vyhrožování "zlým nakládáním" ovšem může tvořiti i jen pouhý přestupek § 496 tr. zák., avšak jen tehda, nedosahovalo-li co do intensity stupně v § 99 tr. zák. vytknutého a stalo-li se jen v úmyslu projeviti ohroženému nevážnost.

Kde však, jak v tomto případě zjištěno, hrozeno bylo skutkem i slovy přímo vážným ublížením na těle, a to v úmyslu, uvésti ohroženého ve strach a nepokoj a způsobem ku vzbuzení důvodných obav způsobilým, nejde více o pouhou urážku na cti, nýbrž o zločin veřejného násilí, jak rozsudek správně vyslovil.