Rt 470/1921
Zahájení lesa ve smyslu § 174 II. lit. d) tr. zák. musí skutečně překážeti pachateli, by se nedostal do držby dříví.

( Rozhodnutí Kr I 282/21, 4.06.1921 )
Z odůvodnění:

Rozsudek odvozuje zločinnou kvalifikaci krádeže dle § 174 II. lit. d) tr. zák. z okolnosti, že modřín odcizen byl ze zahájeného lesa. Již okolnost, že kvalifikace § 174 II. lit. d) tr. zák. pojata jest mezi okolnosti, činící krádež zločinem "z nebezpečnější povahy činu" a že zařazena jest v § 174 tr. zák. bezprostředně za krádeží věcí "uzamčených", vyplývá, že nestačí pro použití § 174 II. d) tr. zák., zahájení pouze takové, jež by označovalo snad toliko hranice nebo jen jaksi symbolicky dávalo na jevo vůli vlastníkovu, vlastnictví své důrazně hájiti, nýbrž že zahájení musí činiti skutečnou překážku pro pachatele, dostati se do držení dříví a je z lesa odejmouti, překážku, která by se co do intensity alespoň přibližovala uzávěře jiných předmětů.

O takové překážce nemůže však býti patrně řeči v tomto případě, kde rozsudek zjišťuje, že les jest prostě příkopem zahájen, a to tak, že obžalovaný mohl odvésti modřín dle stop na místě na voze, ve kterém byl zapřažen pár koní. Zahájení lesa příkopem, jenž nepřekáží, aby pachatel do lesa a z lesa jel s vozem o páru koní, nemůže vůbec přijíti v úvahu jako překážka provedení krádeže dříví, která by mohla opodstatniti kvalifikaci dle § 174 II. d) tr. zák.