Rt 4690/1933
I všeobecná výzva pachatelova, aby žena přijala u něho byt za tím účelem, aby v něm provozovala prostituci, vykonává vliv na její rozhodnutí, nadržuje jí při něm a je tedy získáváním ženy k nemanželské souloži nebo ke smilstvu.

(Rozhodnutí ze dne 12.04.1933 , Zm IV 86/33)
Z odůvodnění:
Proti rozsudku vrchního soudu, kterým byli obžalovaní J. S. a T. S. podle č. 2, správně č. 1, § 326 tr. ř. zproštěni obžaloby pro zločin podle §§ 43, 45 č. 4 zák. čl. XXXVI:1908, podal vrchní prokurátor zmateční stížnost z důvodu zmatečnosti podle č. 1 a) § 385 tr. ř. Zmateční stížnost jest oprávněna. Vrchní soud neshledal skutkovou podstatu zažalovaného zločinu:
1. poněvadž není dokázáno, že obžalovaní získávali anebo chtěli získati poškozené k nemanželské souloži nebo k smilstvu,
2. poněvadž prosté ponechání pokoje nevěstce k provozování prostituce nevyčerpává pojem živnostenského kuplířství.

Ad 1. Podle skutkového zjištění rozsudku prvé stolice, které též vrchní soud přijal, jest považovati za dokázané, že oba obžalovaní vyzvali poškozená děvčata J. S-ovou, I. K-ovou a J. J-ovou k souloži s mužskými, že jim za tímto účelem poskytli byt, že tuto činnost plánovitě opakovali a za přenechání bytu podle výsledku získaného prostitucí byli placeni.

K pojmu kuplířství ve smyslu § 43 cit. zák. se vyhledává, aby pachatel zúmyslně získal anebo získati hleděl ženu pro někoho jiného k pohlavnímu obcování mimo manželství anebo ke smilstvu. K tomu stačí jakýkoliv způsob, který podle okolnosti případu je způsobilý, aby u ženy naznačené rozhodnutí vyvolal. Zákon nepožaduje, aby činnost pachatelova byla intensivnější povahy, poněvadž podřazuje naopak takovou intensivnější činnost, děje-li se lstí, násilím anebo vyhrožováním, pod těžší kvalifikaci zločinu podle § 45 č. 1 cit. zákona.

Stačí tudíž zjištěná všeobecná výzva, aby poškozené šly k obžalovaným bydleti, že jim poskytnou byt za účelem provozování prostituce. Okolnost, na kterou vrchní soud poukazuje, že poškozené nebyly počestné ženy, nýbrž tajné, potulné prostitutky a že u nich nebylo třeba přemlouvání k souloži s muži, nevylučuje pojem získání, neboť kdo přijme do bytu ženu za tím účelem, aby tam mohla pohlavně obcovati s muži, nadržuje ženě k provádění prostituce a vykonává vliv na její rozhodnutí prováděti prostituci.